„For at Gud kan være alt for alle.“ — 1 KOR. 15:28.

1. Hvilke spændende fremtidsudsigter har ’den store skare’?

ET MAGTFULDT styre med en retfærdig og medfølende konge vil kunne udrette fantastiske ting til gavn for sine undersåtter i løbet af tusind år. Tænk at få lov til at opleve det! Det er netop sådan fremtidsperspektiverne er for ’den store skare’, der vil overleve „den store trængsel“ og afslutningen på denne onde tingenes ordning. — Åb. 7:9, 14.

2. Hvad har menneskene erfaret i løbet af de sidste 6000 år?

2 Menneskets trang til at bestemme alting selv har gennem 6000 år været årsag til ubeskrivelige smerter og lidelser. For længe siden sagde Bibelen: „Det ene menneske har udøvet myndighed over det andet til skade for det.“ (Præd. 8:9) Hvad er det vi oplever i dag? Ud over krige og opstande er der fattigdom, sygdom, miljøproblemer, klimaforandringer og meget mere. Forskellige instanser har advaret om at udfaldet vil blive katastrofalt hvis vi ikke tager skeen i den anden hånd.

3. Hvad vil tusindårsriget udrette?

3 Guds rige vil gennem den salvede konge, Jesus Kristus, og hans 144.000 medregenter rette op på al den skade der er blevet forvoldt menneskene og deres hjem, Jorden. I tusindårsriget vil det Jehova Gud så kærligt har lovet, gå i opfyldelse: „Jeg skaber nye himle og en ny jord; og det tidligere vil ikke blive husket, og det vil ikke opkomme i hjertet.“ (Es. 65:17) Hvad er det for vidunderlige men endnu „usynlige“ ting der vil ske? (2 Kor. 4:18) Det giver Guds profetiske ord os nogle glimt af.

 ’DE SKAL BYGGE HUSE OG PLANTE VINGÅRDE’

4. Hvordan er boligsituationen for mange i dag?

4 Hvem kunne ikke tænke sig at have sit eget hjem, et sted hvor man kan føle sig sikker og bo trygt sammen med sin familie? Men i dag kan det være et stort problem at finde en ordentlig bolig. Folk bliver stuvet sammen i overbefolkede storbyer, og millioner må leve under usle forhold i blikbyer og slumkvarterer. For mange vil drømmen om selv at få et hus aldrig gå i opfyldelse.

5, 6. (a) Hvordan vil Esajas 65:21 og Mika 4:4 blive opfyldt? (b) Hvordan kan vi komme til at opleve denne velsignelse?

5 Under Rigets styre vil alle undersåtter få opfyldt ønsket om at have deres eget hjem, for Esajas’ profeti lyder: „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt.“ (Es. 65:21) Men det er ikke det hele! I dag er der jo også mange der har deres eget hus — nogle bor endda i kæmpevillaer eller palæer. Men frygten for at miste hjemmet på grund af økonomiske omvæltninger eller for at nogle bryder ind for at stjæle eller gøre det der er værre, lurer under overfladen. Sådan vil det ikke være under Guds riges styre! Profeten Mika skrev: „De skal sidde, hver under sin vinstok og sit figentræ, og ingen får dem til at skælve.“ — Mika 4:4.

6 Hvad skulle disse vidunderlige perspektiver få os til at satse på? Selvfølgelig har vi alle sammen brug for et sted at bo. Men i stedet for at sætte alt ind på at få drømmehuset nu — og måske blive dybt forgældet — vil det være klogt af os at fokusere på Jehovas løfte. Husk hvad Jesus sagde om sig selv: „Ræve har huler og himmelens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke noget sted hvor han kan hvile sit hoved.“ (Luk. 9:58) Med de ubegrænsede evner og muligheder Jesus havde, kunne han have bygget eller anskaffet sig det ultimative drømmehus. Hvorfor gjorde han det ikke? Fordi han ønskede at undgå alt hvad der kunne komplicere hans liv eller hindre ham i at søge Riget først. Kan vi følge hans eksempel og holde øjet klart — så vi ikke lader bekymringer eller stræben efter materielle ting distrahere os og komplicere vores liv? — Matt. 6:33, 34.

„ULVEN OG LAMMET GRÆSSER SAMMEN“

7. Hvordan skulle menneskenes forhold til dyrene være ifølge Jehovas oprindelige hensigt?

7 Jehova skabte menneskene som kronen på sit jordiske skaberværk. Han lod sin førstefødte søn, der også var hans værkmester, vide hvad der var hans helt specifikke hensigt: „Lad os frembringe mennesker i vort billede, så de ligner os, og lad dem råde over havets fisk og himmelens flyvende skabninger og husdyrene og hele jorden og alle smådyr der myldrer omkring på jorden.“ (1 Mos. 1:26) Gud bemyndigede altså Adam og Eva, og i udvidet forstand alle mennesker, til at herske over dyrene.

8. Hvad er dyr i stand til?

8 Er det muligt for mennesker at råde over alle dyrene og få et fredeligt forhold til dem? Mange mennesker er nært knyttet til deres kæledyr, for eksempel hunde og katte. Men hvordan så med de vilde dyr? En rapport siger: „Forskere der har levet tæt sammen med vilde dyr og studeret dem, har fundet ud af at alle pattedyr har  følelser.“ Dyr bliver selvfølgelig bange eller aggressive hvis de føler sig truet, men er de også i stand til at vise det som nogle vil beskrive som ømme følelser? Rapporten nævner at ’når pattedyr opfostrer deres unger, viser de en bemærkelsesværdig ømhed og varme’.

9. Hvilken forandring vil der ske med dyrene?

9 Det skulle altså ikke overraske os når vi læser i Bibelen at der vil blive fred mellem mennesker og dyr. (Læs Esajas 11:6-9; 65:25). Men hvorfor er det så ikke altid sådan i dag? Husk hvad Jehova sagde til Noa og hans familie da de gik ud af arken efter Vandfloden: „Frygt for jer og skræk for jer skal der fortsat være over alle jordens vilde dyr.“ Det beskyttede dyrene at de var bange for menneskene. (1 Mos. 9:2, 3) Men selvfølgelig vil Jehova kunne fjerne noget af denne frygt, så forholdet mellem mennesker og dyr igen kan blive som det var hans oprindelige hensigt. (Hos. 2:18) Tænk hvor vidunderlig en tid der venter os i den nye verden!

„HAN VIL TØRRE HVER TÅRE AF DERES ØJNE“

10. Hvad får mennesker til at fælde tårer?

10 Da Salomon så „al den undertrykkelse der begås under solen“, udbrød han: „Se! de undertryktes tårer, men ingen trøstede dem.“ (Præd. 4:1) I dag er situationen den samme, om ikke værre. Det at græde er noget de fleste kender til, og selvom det nogle gange kan være af glæde, er tårer dog som regel et udtryk for at man er ked af det.

11. Hvilken bibelsk beretning finder du særlig rørende?

11 I Bibelen finder vi mange rørende og følelsesladede beretninger. Da Sara døde i en alder af 127 år, gik Abraham „ind for at holde klage over Sara og for at græde over hende“. (1 Mos. 23:1, 2) Da No’omi tog afsked med sine to svigerdøtre, som begge var enker, brød de flere gange ud „i højlydt gråd“. (Rut 1:9, 14) Da Ezekias blev ramt af en dødelig sygdom, bad han til Gud og begyndte at ’græde voldsomt’. Det rørte Jehova dybt. (2 Kong. 20:1-5) Tænk også på beretningen om Peter der nægtede at kendes ved Jesus. Da Peter hørte hanen gale, ’gik han udenfor og græd bitterligt’. — Matt. 26:75.

12. Hvordan vil Riget sørge for ægte trøst og lindring?

12 På grund af de mange tragiske ting der sker, har menneskeheden brug for trøst og lindring. Og det er netop hvad tusindårsrigets undersåtter vil få, for Gud „vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere“. (Åb. 21:4) Hvor er det vidunderligt at skrig og smerte helt vil forsvinde! Men Gud lover endnu mere end det. Han vil fjerne menneskets største fjende, døden. Hvordan vil det ske?

’ALLE I MINDEGRAVENE SKAL KOMME UD’

13. Hvordan har døden berørt mennesker lige siden Adam syndede?

13 Lige siden Adam syndede, har døden hersket som konge over menneskeheden. Den har været en usynlig fjende, det uundgåelige endeligt for syndige mennesker og en årsag til ufattelig sorg og smerte. (Rom. 5:12, 14) Millioner ’holdes i trældom hele deres liv’ på grund af „frygt for døden“. — Hebr. 2:15.

14. Hvilke to grupper vil få gavn af at døden tilintetgøres?

 14 Bibelen peger frem til den tid hvor „døden“, den sidste fjende, „tilintetgøres“. (1 Kor. 15:26) Der kan nævnes to grupper som vil få gavn af dette. For ’den store skare’ der lever nu, vil det være muligt at overleve og komme ind i den lovede nye verden med udsigt til at opnå evigt liv. For de milliarder der allerede er blevet indhentet af døden, vil det være muligt at blive oprejst. Kan du forestille dig hvor stor glæde og spænding der vil være når ’den store skare’ tager imod de opstandne? Et nærmere kig på nogle af opstandelsesberetningerne i Bibelen kan give os en idé om hvordan det vil blive. — Læs Markus 5:38-42; Lukas 7:11-17.

15. Hvordan tror du at du vil reagere når en af dine kære bliver oprejst?

15 Tænk over udtrykkene „de blev straks ude af sig selv af stor henrykkelse“ og „de begyndte at herliggøre Gud“. Hvis du havde været til stede ved disse opstandelser, ville du nok have reageret på samme måde. Der er ingen tvivl om at vi vil blive fyldt med en helt ubeskrivelig lykkefølelse når vi ser vores kære komme tilbage til livet. Jesus sagde: „Den time kommer i hvilken alle de der er i mindegravene skal høre hans røst og komme ud.“ (Joh. 5:28, 29) Ingen af os har været vidne til en opstandelse, men det vil helt sikkert blive noget af det mest fantastiske vi vil komme til at opleve.

GUD VIL VÆRE „ALT FOR ALLE“

16. (a) Hvorfor må vi tale begejstret om de velsignelser der endnu er usynlige? (b) Hvordan opmuntrede Paulus de kristne i Korinth?

16 Det er en vidunderlig fremtid der venter dem der forbliver trofaste mod Jehova i disse  kritiske tider! De velsignelser der er blevet lovet, er ganske vist usynlige i øjeblikket. Men hvis de står klart for vores indre blik, vil vi nemmere kunne fokusere på hvad der virkelig betyder noget, og kunne undgå at blive ført på vildspor af verdens flygtige fornøjelser. (Luk. 21:34; 1 Tim. 6:17-19) Lad os altid tale begejstret om vores skønne håb, hvad enten vi er sammen med vores familie, vores trosfæller eller nogle vi underviser i Bibelen. På den måde vil vi kunne bevare et stærkt og levende håb. Det var netop hvad Paulus forsøgte at hjælpe sine trosfæller til. Han tog dem så at sige med helt frem til afslutningen på Kristi tusindårsrige. Prøv at forestille dig hvad det vil komme til at betyde når Paulus’ ord i Første Korintherbrev 15:24, 25, 28 (læs) får deres opfyldelse.

17, 18. (a) I hvilken forstand var Jehova „alt for alle“ i begyndelsen af menneskets historie? (b) Hvad vil Jesus gøre for at genoprette enheden og harmonien?

17 Når vi når frem til det store klimaks, vil Gud være „alt for alle“. Hvad ligger der i det? Tænk tilbage på hvordan det var i Edens Have. Dengang var de fuldkomne mennesker, Adam og Eva, en del af Jehovas fredelige og harmoniske universelle familie. Jehova, universets Suveræn, regerede direkte over alle sine skabninger, både engle og mennesker. De kunne kommunikere med ham, tilbede ham og nyde hans velsignelse. Han var „alt for alle“.

Når Jesus har gennemført sin opgave som konge, vil han ydmygt overgive Riget til sin Far

18 Dette harmoniske forhold blev spoleret da Satan fik mennesker til at gøre oprør mod Jehovas suverænitet. Siden 1914 har det messianske rige imidlertid taget skridt til at genoprette enheden og harmonien. (Ef. 1:9, 10) I løbet af tusindårsriget vil forunderlige ting der i øjeblikket er „usynlige“, blive en realitet. Derpå kommer „enden“, det vil sige afslutningen på Kristi tusindårige styre. Hvad vil der så ske? Selvom Jesus har fået „al myndighed i himmelen og på jorden“, er han ikke magtsyg. Han har ingen intentioner om at bemægtige sig Jehovas stilling. Nej, ydmygt ’overgiver han riget til sin Gud og Fader’. Han vil bruge sin helt særlige stilling og myndighed „til ære for Gud“. — Matt. 28:18; Fil. 2:9-11.

19, 20. (a) Hvordan vil Rigets undersåtter få lejlighed til at vise om de støtter Jehovas suverænitet? (b) Hvilke storslåede fremtidsperspektiver har vi?

19 På det tidspunkt vil alle Rigets jordiske undersåtter være blevet ført frem til fuldkommenhed. De vil følge Jesu eksempel og ydmygt og villigt anerkende Jehovas suverænitet. Og ved den sidste prøve vil de få lejlighed til at bevise at de ønsker at forblive loyale. (Åb. 20:7-10) Derefter vil alle oprørere — både mennesker og åndeskabninger — blive fjernet for evigt. Hvilken euforisk glæde og jubel vil der ikke være! Hele den universelle familie vil lovprise Jehova, der vil være „alt for alle“. — Læs Salme 99:1-3.

20 Alt det vidunderlige Riget snart vil udrette — får det dig til at være koncentreret om at gøre Guds vilje? Vil du undgå at blive vildledt af det falske håb og den tomme form for trøst Satans verden tilbyder? Er du fast besluttet på at støtte og forsvare Jehovas suverænitet? Da vis i handling at du ønsker at gøre dette for altid. Så vil du kunne glæde dig over fred og fremgang i tusind år — og for evigt!