Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Træf kloge beslutninger baseret på tro

Træf kloge beslutninger baseret på tro

‘Bed fortsat i tro, uden overhovedet at tvivle.’ – JAK. 1:6.

SANGE: 81, 70

1. Hvad fik Kain til at træffe en dårlig beslutning, og hvad førte det til?

KAIN stod over for en vigtig beslutning. Han kunne vælge enten at beherske sine forkerte følelser eller at lade sig styre af dem. Uanset hvad han valgte, ville det få betydning for resten af hans liv. Vi ved hvordan det gik – Kain traf et dårligt valg. Den beslutning han tog, kostede hans bror Abel livet og ødelagde hans forhold til Jehova. – 1 Mos. 4:3-16.

2. Hvorfor er det vigtigt at kunne træffe kloge beslutninger?

2 Vi må også træffe forskellige beslutninger og valg. Det er selvfølgelig ikke alle beslutninger der er lige alvorlige, men mange af dem kan få stor indflydelse på vores liv. Hvis vi er gode til at træffe beslutninger, vil det hjælpe os til at få et nogenlunde fredeligt og stabilt liv i stedet for et der er fyldt med kaos, kontroverser og skuffelser. – Ordsp. 14:8.

3. (a) Hvad har vi brug for hvis vi skal træffe kloge beslutninger? (b) Hvilke spørgsmål vil vi nu se nærmere på?

3 Hvad kan hjælpe os til at træffe kloge beslutninger? Først og fremmest må vi have tro på Gud og tillid til at han kan og vil hjælpe os og give os visdom. Vi må også tro på Jehovas ord og den vejledning det indeholder. (Læs Jakob 1:5-8). Efterhånden som vi får et nærmere forhold til Jehova og  større kærlighed til hans ord, vil det styrke vores tillid til at han ved hvad der er bedst for os. Med tiden vil det blive helt naturligt for os at søge råd i Bibelen før vi skal træffe en beslutning. Men hvordan kan vi blive bedre til at træffe beslutninger? Og skal vi holde fast ved vores beslutninger uanset hvad?

BESLUTNINGER ER EN DEL AF LIVET

4. Hvilket valg stod Adam over for, og hvilke konsekvenser fik hans beslutning?

4 Lige fra begyndelsen af menneskehedens historie har mænd og kvinder stået over for at skulle træffe valg. Adam måtte vælge om han ville lytte til sin Skaber eller til sin kone, Eva. Han traf en beslutning, men hvor god synes du den var? Evas påvirkning fik ham til at træffe et ekstremt dårligt valg, et der kostede ham retten til at leve i Paradiset og med tiden hans liv. Og det var langtfra de eneste konsekvenser. Vi lever stadig med følgerne af hans forfærdelige beslutning.

5. Hvordan skal vi betragte det at træffe beslutninger?

5 Nogle mener måske at livet ville være lettere hvis vi slet ikke behøvede at træffe beslutninger. Har du det også sådan? Husk at Jehova skabte os som tænkende mennesker, ikke som robotter der hverken er i stand til at tænke eller træffe valg. Og gennem Bibelen lærer han os hvordan vi kan træffe kloge beslutninger. Jehova har altså givet os denne gave – evnen til selv at træffe beslutninger – og han ønsker at vi skal gøre brug af den. Lad os se på nogle eksempler.

6, 7. Hvilket valg måtte israelitterne træffe, og hvorfor var det svært for dem at træffe en klog beslutning? (Se indledningsbilledet).

6 Da israelitterne var kommet ind i det lovede land, stod de over for et helt elementært valg. De kunne vælge at tilbede Jehova eller at tilbede andre guder. (Læs Josua 24:15). Det kan måske virke som om det var en ret ukompliceret beslutning. Men det var en beslutning der kunne føre til enten liv eller død. I dommertiden traf israelitterne gentagne gange ukloge valg. De vendte sig bort fra Jehova for at tilbede falske guder. (Dom. 2:3, 11-23) Senere, da Elias var profet, blev israelitterne ved en lejlighed stillet over for et direkte valg. Elias præsenterede dem for to valgmuligheder: Tjen den sande Gud, Jehova, eller tjen den falske gud Ba’al. (1 Kong. 18:21) Umiddelbart virker det måske indlysende hvad der var det rigtige valg, for det er altid klogt og gavnligt at tjene Jehova. Ingen ved sin fornufts fulde brug burde have lyst til at tjene en livløs gud som Ba’al. Alligevel blev disse israelitter ved med at “halte mellem to standpunkter”. Elias rådede dem til at vælge den sande form for tilbedelse – tilbedelsen af Jehova.

7 Hvorfor var det så svært for israelitterne at træffe en klog beslutning? For det første havde de mistet troen på Jehova og var holdt op med at lytte til ham. De havde ikke brugt tid på at lære om ham og hans vise normer, og de havde ikke opbygget tillid til ham. Hvis de havde gjort det, ville det have hjulpet dem til at træffe gode beslutninger. (Sl. 25:12) For det andet lod de sig påvirke af andre og tillod andre at træffe beslutninger for dem. De fremmede i landet øvede stor indflydelse på israelitterne og fik dem til at tilbede falske guder. Mange år i forvejen havde Jehova advaret dem om denne fare. – 2 Mos. 23:2.

 SKAL VI LADE ANDRE TRÆFFE BESLUTNINGER FOR OS?

8. Hvad lærer vi af eksemplet med israelitterne i forbindelse med det at træffe beslutninger?

8 Eksemplet med israelitterne lærer os noget meget vigtigt. Vi må hver især træffe vores egne beslutninger, og hvis det skal være kloge beslutninger, må de være baseret på vejledningen i Guds ord. I Galaterne 6:5 siges der: “Enhver skal ... bære sin egen ansvarsbyrde.” Vi bør altså ikke overlade vores personlige ansvar for at træffe beslutninger til andre. I stedet må vi sætte os ind i hvad der er rigtigt i Guds øjne, og træffe vores valg ud fra det.

9. Hvorfor kan det være farligt at lade andre træffe beslutninger for os?

9 Hvordan kunne vi komme til at lade andre tage beslutninger for os? For eksempel ved at lade os presse af andre til at træffe et dårligt valg. (Ordsp. 1:10, 15) Uanset hvilken slags gruppepres vi udsættes for, har vi stadig et personligt ansvar for at følge vores bibeloplærte samvittighed. Hvis vi lader andre træffe beslutninger for os, har vi faktisk valgt at ‘gå med dem’, og det kan få katastrofale konsekvenser.

10. Hvad advarede Paulus de kristne i Galatien mod?

10 Apostlen Paulus advarede de kristne i Galatien mod faren ved at lade andre træffe beslutninger for dem. (Læs Galaterne 4:17). Nogle i Galatien forsøgte at træffe beslutninger på vegne af deres trosfæller; de ‘tragtede nidkært efter dem’, det vil sige gjorde alt hvad de kunne for at overtale dem. Hvad var deres motiv? De ønskede at trække brødrene og søstrene væk fra apostlene så de selv kunne få en fremtrædende rolle. Disse selviske mænd respekterede ikke deres trosfællers ret til selv at træffe beslutninger.

11. Hvordan kan vi hjælpe andre når de skal træffe personlige beslutninger?

11 Paulus respekterede sine trosfællers ret til at træffe deres egne beslutninger og er på den måde et godt eksempel for os. (Læs 2 Korinther 1:24). Når ældste i dag taler med andre om  spørgsmål der involverer personlige beslutninger, må de efterligne ham. De vil med glæde hjælpe deres trosfæller med at finde bibelsk vejledning. Men samtidig er de meget opmærksomme på at lade hver enkelt bror og søster træffe sin egen beslutning. Det giver god mening, for det er jo vedkommende selv der skal stå til ansvar for beslutningen. Pointen er: Vi kan vise andre interesse og pege på hvilke bibelske råd der kan være anvendelige i deres situation, men vi må huske at alle har både ret til og ansvar for at træffe deres egne beslutninger. Når de træffer kloge beslutninger, vil det være til gavn for dem. Vi må altså undgå enhver tendens til at tro at vi har myndighed til at træffe beslutninger på vegne af vores brødre og søstre.

Ældste hjælper kærligt andre til at træffe deres egne beslutninger (Se paragraf 11)

SKAL MAN BARE FØLGE SIT HJERTE?

12, 13. Hvorfor er det farligt at følge sit hjerte når man er vred eller modløs?

12 En meget udbredt livsfilosofi i dag er: “Følg dit hjerte.” Men det kan være meget farligt. Og det er heller ikke i harmoni med Bibelen. I Guds ord advares vi mod at lade vores ufuldkomne hjerte, eller vores følelser, styre os når vi træffer beslutninger. (Ordsp. 28:26) Bibelen indeholder desuden mange beretninger der understreger de sørgelige konsekvenser det kan have at følge sit hjerte. Helt grundlæggende er problemet at det ufuldkomne menneskes hjerte er “mere forræderisk end noget andet, og desperat”. – Jer. 3:17; 13:10; 17:9; 1 Kong. 11:9.

13 Det er ikke uden betydning hvad der foregår i hjertet, for Jehova har givet os påbud om at elske ham af hele vores hjerte og at elske vores næste som os selv. (Matt. 22:37-39) Men de bibelvers der er henvist til i den foregående paragraf, fremhæver faren ved at lade følelser styre vores tanker og handlinger. Hvad kunne der for eksempel ske hvis man træffer en beslutning mens man er vred? Hvis du har prøvet det, kender du sikkert svaret. (Ordsp. 14:17; 29:22) Og er det sandsynligt at man vil træffe en klog beslutning mens man er overvældet af modløshed? (4 Mos. 32:6-12; Ordsp. 24:10) Det klogeste er altid at lade sig lede af “Guds lov”. (Rom. 7:25) Hvis vi lader vores følelser tage over når vi skal træffe vigtige beslutninger, kan vi let blive ført på afveje.

HVORNÅR SKAL MAN ÆNDRE SIN BESLUTNING?

14. Hvordan ved vi at det nogle gange kan være rigtigt at ændre en beslutning?

14 Det er vigtigt at vi træffer kloge beslutninger. Det betyder dog ikke at vi aldrig bør ændre på en beslutning vi har truffet. I nogle tilfælde er det klogt at tage en beslutning op til genovervejelse og måske ændre den. Tænk på hvordan Jehova reagerede over for indbyggerne i Nineve på Jonas’ tid. “Da den sande Gud så hvad de gjorde, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød den sande Gud den ulykke han havde talt om at volde dem, og voldte den ikke.” (Jon. 3:10) Jehova kunne se at ninevitterne havde forandret sig og angrede, og derfor ændrede han sin beslutning. Derved viste han at han var rimelig, ydmyg og medfølende. Og husk at Jehova i modsætning til mennesker aldrig træffer uovervejede beslutninger, heller ikke når han er vred.

15. Hvad kan nogle gange gøre det nødvendigt at ændre en beslutning?

 15 Nogle gange kan det også være godt for os at genoverveje en beslutning vi har truffet. Det kan for eksempel være at omstændighederne har forandret sig. Jehova var villig til at lave om på sine beslutninger når en situation havde ændret sig. (1 Kong. 21:20, 21, 27-29; 2 Kong. 20:1-5) Det kan også være at vi får nogle nye oplysninger der giver os grundlag for at justere en beslutning. Kong David havde truffet en beslutning på baggrund af fejlagtige oplysninger om Sauls barnebarn Mefibosjet. Da han senere fik sandheden at vide, omgjorde han sin beslutning. – 2 Sam. 16:3, 4; 19:24-29.

16. (a) Hvad kan hjælpe os til at træffe kloge beslutninger? (b) Hvorfor må vi være klar til at genoverveje tidligere beslutninger?

16 Bibelen råder os til ikke at træffe vigtige beslutninger forhastet. (Ordsp. 21:5) Når vi nøje overvejer alle aspekter, er der større chance for at det bliver en god beslutning. (1 Thess. 5:21) Familieoverhoveder bør bruge tid på at rådføre sig med Bibelen og de bibelske publikationer når der skal træffes beslutninger. Det er også vigtigt at lytte til de andre i familien og tage deres forslag og meninger i betragtning. Husk at Gud opfordrede Abraham til at lytte til sin kone. (1 Mos. 21:9-12) Ældste må også tage sig tid til at undersøge tingene nærmere. Hvis de får nye oplysninger og der er brug for at ændre på en beslutning, holder de sig ikke tilbage fra at gøre det af frygt for at tabe ansigt. De må være klar til at ændre holdning og lave om på beslutninger når det er nødvendigt, og det samme gælder alle andre i menigheden. På den måde fremmes freden og enheden i menigheden. – Apg. 6:1-4.

TRÆF KLOGE BESLUTNINGER, OG FØR DEM UD I LIVET

17. Hvordan kan vi blive bedre til at træffe kloge beslutninger?

17 Af og til står vi over for en større beslutning, og i sådanne tilfælde er der især brug for at vi tager os tid til eftertanke og bøn. For eksempel står nogle kristne over for at skulle beslutte hvorvidt de skal gifte sig, eller hvem de skal vælge som ægtefælle. En anden alvorlig beslutning, der kan føre til mange velsignelser, er beslutningen om hvornår man skal begynde i heltidstjenesten. På sådanne områder er det vigtigt at vi har fuld tillid til at Jehova kan og vil give os kyndig vejledning. (Ordsp. 1:5) Det er altafgørende at vi søger råd i Bibelen og beder Jehova om hjælp og støtte. Han kan give os de egenskaber vi behøver for at kunne træffe beslutninger der er i overensstemmelse med hans vilje. Når du står over for en vigtig beslutning, så gør det til en vane at spørge dig selv: ‘Viser mit valg at jeg har kærlighed til Jehova? Vil det føre til glæde og fred i min familie? Og vidner det om at jeg er tålmodig og venlig?’

18. Hvorfor forventer Jehova at vi træffer vores egne beslutninger?

18 Jehova tvinger os ikke til at elske ham og tjene ham. Det er vores egen beslutning. Han har givet os en fri vilje og respekterer vores ret til ‘selv at vælge’ om vi vil tjene ham. (Jos. 24:15; Præd. 5:4) Men han forventer at vi lever op til de beslutninger vi har truffet på baggrund af hans ord. Når vi har tro på Jehovas måde at gøre tingene på og tillid til de principper han har givet os, vil vi kunne træffe kloge beslutninger der giver et godt og stabilt liv. – Jak. 1:5-8; 4:8.