Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Marts 2017

Asa, Josafat, Ezekias, Josias

Tjen Jehova med et helt hjerte

Tjen Jehova med et helt hjerte

“Jehova, husk dog hvordan jeg har vandret for dit ansigt i sandfærdighed og med et helt hjerte.” – 2 KONG. 20:3.

SANGE: 52, 65

1-3. Hvad vil det sige at tjene Jehova “med et helt hjerte”? Forklar med et eksempel.

VI ER alle sammen ufuldkomne og begår derfor hele tiden fejl. Så vi har god grund til at være taknemmelige for at Jehova har sørget for at vi kan få tilgivelse. Når vi ydmygt angrer de fejl vi begår, og viser tro på Kristus’ offer, vil Jehova ikke ‘handle mod os efter vore synder’. (Sl. 103:10) Hvis Jehova skal kunne godkende vores tilbedelse, må vi imidlertid ‘tjene ham af et helt hjerte’. (1 Krøn. 28:9) Men hvordan kan vi gøre det når vi er ufuldkomne?

2 Det får vi en idé om når vi sammenligner kong Asas liv med kong Amazjas liv. Selvom de var ufuldkomne og begik fejl, gjorde de begge hvad der var rigtigt i Jehovas øjne. (2 Krøn. 15:16, 17; 25:1, 2; Ordsp. 17:3) Bibelen viser dog at det kun var Asa der tjente Jehova af et helt hjerte og inderligt ønskede at gøre det der glædede Jehova. Amazja, derimod, var ikke helhjertet. Efter at han havde vundet en sejr over Guds fjender, tog han fjendernes afgudsbilleder med tilbage og begyndte at tilbede dem. – 2 Krøn. 25:11-16.

 3 Hvis man skal kunne tjene Jehova “med et helt hjerte”, må man have en dyb kærlighed til ham og et ønske om at tjene ham for evigt. I Bibelen bruges ordet “hjerte” ofte om et menneskes indre jeg. Det indbefatter ens ønsker, tanker, indstilling, holdninger, evner, motiver og mål. En der er helhjertet, er altså ikke hyklerisk. Han gør ikke blot de rigtige ting fordi han skal, eller fordi det er blevet en vane for ham, men fordi han virkelig ønsker at glæde Jehova. Hvis vi har en sådan indstilling, kan vi, til trods for at vi er ufuldkomne, tjene Jehova med et helt hjerte. – 2 Krøn. 19:9.

4. Hvad vil vi se nærmere på i denne artikel?

4 For at få en større forståelse af hvad det vil sige at tjene Jehova helhjertet, vil vi nu se nærmere på Asa og tre andre trofaste konger i Juda – nemlig Josafat, Ezekias og Josias. Selvom de begik nogle fejl, fik de alle Jehovas godkendelse. Hvorfor kunne Jehova betragte dem som nogle der tjente ham med et helt hjerte, og hvordan kan vi efterligne dem?

ASAS HJERTE VAR “HELT MED JEHOVA”

5. Hvad gjorde kong Asa?

5 Asa var den tredje konge i Juda efter at de ti stammer i nordriget Israel havde løsrevet sig fra Judas to stammer. Han fjernede afgudsdyrkelsen fra det område han regerede over, og fordrev de mandlige tempelprostituerede. Derudover fratog han sin bedstemor Ma’aka stillingen som enkedronning fordi hun havde lavet et perverst afgudsbillede. (1 Kong. 15:11-13) Asa tilskyndede også folket til at “søge Jehova ... og handle efter loven og budet”. Ja, han gjorde sit bedste for at fremme den sande tilbedelse. – 2 Krøn. 14:4.

6. Hvad gjorde Asa da etiopierne invaderede Juda?

6 I de første ti år af Asas regeringstid var der fred i landet. Men så indledte etiopieren Zera en invasion af Juda med en hær bestående af 1.000.000 soldater og 300 stridsvogne. (2 Krøn. 14:1, 6, 9, 10) Hvordan reagerede Asa på denne alvorlige trussel? Han havde fuld tillid til at Jehova kunne redde sit folk, og bad ham derfor inderligt om hjælp. (Læs 2 Krønikebog 14:11). Jehova lyttede til Asas bøn og lod den etiopiske hær lide et knusende nederlag. (2 Krøn. 14:12, 13) Selv når kongerne ikke var trofaste, lod Jehova nogle gange sit folk vinde i krig for sit navns skyld. (1 Kong. 20:13, 26-30) Men Asa støttede sig til Jehova, og det var af den grund at hans bøn blev besvaret. Senere traf Asa nogle ukloge valg. For eksempel indgik han på et tidspunkt en alliance med Arams konge i stedet for at søge hjælp hos Jehova. (1 Kong. 15:16-22) Ikke desto mindre kunne Jehova se at Asa elskede ham; hans hjerte var “helt med Jehova alle hans dage”. (1 Kong. 15:14) Hvordan kan vi efterligne Asa i den forbindelse?

7, 8. Hvordan kan du efterligne Asa?

7 Vi kan hver især ransage os selv for at finde ud af om vores hjerte er helt med Jehova. Spørg dig selv: ‘Er jeg fast besluttet på altid at adlyde Jehova, forsvare den sande tilbedelse og holde menigheden ren?’ Tænk på hvor meget mod det har krævet af Asa at gå imod landets enkedronning! Du kender nok ikke nogen der er ligesom Ma’aka, men der kan sagtens opstå situationer hvor du må være lige så stålsat som Asa. Hvordan vil du for eksempel reagere  hvis en i din familie eller en nær ven begår en alvorlig synd, ikke vil angre og må udelukkes af menigheden? Vil du tage et fast standpunkt og holde op med at være sammen med vedkommende? Hvad vil dit hjerte tilskynde dig til at gøre?

8 Du kan også efterligne Asa når du oplever modstand. Det kan være at du bliver mobbet i skolen fordi du er et af Jehovas Vidner. Eller det kan være at dine kolleger kommer med nedladende kommentarer fordi du gerne vil have fri til åndelige aktiviteter eller ikke så ofte vil arbejde over. I sådanne situationer må du gøre som Asa: Stol på Jehova, bed ham om hjælp, og hold modigt fast ved det du ved er rigtigt. Jehova styrkede Asa, og han vil også styrke dig!

9. Hvordan er vores forkyndelse et udtryk for at vi tjener Jehova af et helt hjerte?

9 Asa gik ikke kun op i sit eget forhold til Gud; han fremmede den sande tilbedelse og opfordrede andre til at “søge Jehova”. Vi forsøger også at hjælpe andre til at få et nært forhold til Gud. Hvor må det glæde Jehova at se at vi forkynder fordi vi elsker ham og bekymrer os om vores medmennesker og deres fremtid.

JOSAFAT “SØGTE JEHOVA”

10, 11. Hvordan kan du efterligne Josafat?

10 Josafat, Asas søn, “vandrede i sin fader Asas spor”. (2 Krøn. 20:31, 32) Hvordan gjorde han det? Ligesom sin far tilskyndede Josafat folket til at søge Jehova. Han organiserede en oplysningskampagne og sendte mænd ud til Judas byer for at undervise ud fra “bogen med Jehovas lov”. (2 Krøn. 17:7-10) Han tog endda op til dem der boede i Efraims bjergland i Nordriget, for at “føre dem tilbage til Jehova”. (2 Krøn. 19:4) Josafat var virkelig en konge “som søgte Jehova af hele sit hjerte”. – 2 Krøn. 22:9.

11 Også i dag ønsker Jehova at mennesker skal lære ham at kende, og vi kan alle deltage i den globale undervisningskampagne han har iværksat. Har du som mål hver måned at deltage i forkyndelsen og undervise andre ud fra Guds ord? Med Jehovas velsignelse og en flittig indsats vil du måske kunne oprette et bibelstudium. Er det et mål du tager med i dine bønner? Ville du være villig til at studere med en, selv hvis det ville tage noget af den tid du betragter som fritid? Ligesom Josafat tog til Efraim for at hjælpe indbyggerne til at vende tilbage til Jehova, kan vi desuden gøre en indsats for at hjælpe brødre og søstre der er blevet uvirksomme. De ældste sørger også for at besøge og tilbyde hjælp til udelukkede i menighedens distrikt der kan have ændret adfærd.

12, 13. (a) Hvordan reagerede Josafat da han stod i en svær situation? (b) Hvordan kan vi efterligne Josafat når vi føler os svage?

12 Ligesom sin far, Asa, stolede Josafat på Jehova da han stod over for en overvældende fjende. (Læs 2 Krønikebog 20:2-4). Josafat var selvfølgelig bange, men beretningen siger at han “rettede sit ansigt mod at søge Jehova”. I en bøn erkendte han ydmygt at han og hans folk var rådvilde og stod magtesløse over for den vældige fjende. I fuld tillid til Jehova sagde han: “Vore øjne er vendt mod dig.” – 2 Krøn. 20:12.

13 Nogle gange kan vi have det ligesom Josafat – vi ved ikke hvad vi skal gøre, og er måske bange. (2 Kor. 4:8, 9) Men  læg mærke til at Josafat i en bøn i folkets påhør gav åbent udtryk for at både han og folket følte sig svage. (2 Krøn. 20:5) De der fører an i familiens tilbedelse, kan efterligne Josafat ved at søge Jehovas ledelse og bede ham om styrke til at klare de problemer de står over for. Føl ikke at det er pinligt at din familie hører dig komme med sådanne inderlige anmodninger. De vil tydeligt kunne mærke din tillid til Jehova. Gud hjalp Josafat, og han vil også hjælpe dig!

EZEKIAS “GJORDE HVAD DER VAR RET”

14, 15. Hvordan viste Ezekias fuld tillid til Jehova?

14 Ezekias var vokset op med en far der dyrkede afguder, men alligevel “holdt [han] sig nær til Jehova”. Han “fjernede offerhøjene og knuste de hellige støtter og huggede den hellige pæl om”. Og han “slog kobberslangen i stykker som Moses havde lavet”, fordi israelitterne var begyndt at tilbede den. Ezekias tjente Jehova helhjertet, for han “veg ikke fra ham, men holdt de bud som Jehova havde pålagt Moses”. – 2 Kong. 18:1-6.

15 Selv da verdensmagten Assyrien invaderede Juda og truede med at ødelægge Jerusalem, viste Ezekias at han havde fuld tillid til Jehova. Assyriens kong Sankerib hånede Jehova og forsøgte at skræmme Ezekias til at overgive sig. Hvordan håndterede Ezekias denne farlige situation? Han søgte hjælp hos sin Gud og gav i en inderlig bøn udtryk for at han stolede fuldt ud på Jehovas evne til at redde sit folk. (Læs Esajas 37:15-20). Gud besvarede bønnen ved at sende en mægtig engel der dræbte 185.000 assyriske soldater. – Es. 37:36, 37.

16, 17. Hvordan kan du efterligne Ezekias?

16 Senere blev Ezekias ramt af alvorlig sygdom og var ved at dø. Han bønfaldt Jehova om at huske hans trofasthed og hjælpe ham. (Læs 2 Kongebog 20:1-3). Gud lyttede til Ezekias’ bøn og helbredte ham. Vi ved ud fra Bibelen at vi lever i en tid hvor Jehova ikke mirakuløst helbreder sine tjenere eller forlænger deres liv. Men ligesom Ezekias kan vi støtte os til ham og sige: “Jehova, husk dog hvordan jeg har vandret for dit ansigt i sandfærdighed og med et helt hjerte.” Er du overbevist om at Jehova både kan og vil tage sig af dig når du er ramt af sygdom? – Sl. 41:3.

17 Når vi tænker nærmere over hvor meget Ezekias gjorde for at værne om sit forhold til Gud, kan det være at vi bliver opmærksomme på nogle ting der griber forstyrrende ind i vores venskab med Jehova eller vores tilbedelse. Ingen af os ønsker for eksempel at efterligne den persondyrkelse der er så udbredt i verden, hvor mange via de sociale medier behandler bestemte personer som om de var guder. Nogle kristne har selvfølgelig glæde af at kunne kommunikere med deres familie eller nære venner ved hjælp af sådanne medier. Men mange i verden går længere end det i deres brug af sociale medier og følger mænd og kvinder som de slet ikke kender. Eller de bruger masser af tid på at se billeder af eller læse om sådanne personer. Det er så let at blive opslugt af ting der i bund og grund er ligegyldige. En kristen kunne endda udvikle en stolt indstilling fordi han får mange likes,  eller kunne blive fornærmet hvis nogen holder op med at følge ham. Men kan man forestille sig at for eksempel Paulus eller Akvila og Priskilla ville have været optaget af at poste billeder på sociale medier hver dag, eller at de ville følge nogen der ikke tjente Jehova? Nej, Paulus var “stærkt optaget af ordet”, og Akvila og Priskilla brugte deres tid på at ‘forklare Guds vej’ for andre. (Apg. 18:4, 5, 26) Vi må hver især spørge os selv: ‘Har jeg tendens til persondyrkelse? Er jeg opmærksom på ikke at spilde en masse tid på ting der ikke er vigtige?’ – Læs Efeserne 5:15, 16.

JOSIAS ‘HOLDT JEHOVAS BUD’

18, 19. På hvilke områder kunne du tænke dig at efterligne Josias?

18 Også kong Josias, Ezekias’ oldebarn, holdt Jehovas bud “af hele sit hjerte”. (2 Krøn. 34:31) Allerede som teenager “begyndte han at søge sin forfader Davids Gud”, og som 20-årig gik han i gang med at rense Juda for afgudsdyrkelse. (Læs 2 Krønikebog 34:1-3). Faktisk var Josias mere opsat på at glæde Jehova end mange af de andre konger der havde været i Juda. Da man fandt det der kan have været det originale dokument med Moseloven, og læste det højt for Josias, blev han imidlertid klar over at han måtte gøre Jehovas vilje i endnu større udstrækning. Josias opfordrede også andre til at tjene Jehova. Som følge heraf “veg [folket] ikke fra Jehova” i al den tid Josias levede. – 2 Krøn. 34:27, 33.

19 Hvis du er barn eller ung, kan du efterligne Josias ved at arbejde på at få et nært forhold til Jehova allerede nu. Josias har måske lært om Jehova og hans store barmhjertighed af sin farfar, Manasse, der selv var blevet tilgivet af Jehova. Du kan også lære meget af de trofaste ældre kristne i din familie og menighed, som vil kunne fortælle dig om hvor god Jehova har været mod dem. Husk også hvor stor virkning det havde på Josias at læse i Guds ord. Når du læser i Bibelen, vil det motivere dig til at adlyde Jehova, hvilket vil give dig større glæde og et nærmere forhold til ham, samtidig med at du får mere lyst til at lære andre om ham. (Læs 2 Krønikebog 34:18, 19). Når du studerer Bibelen, kan det desuden være at du får øje på nogle områder hvor du kan gøre fremskridt i din tjeneste for Gud. Hvis det sker, er det vigtigt at du ligesom Josias går i gang med det samme.

TJEN JEHOVA MED ET HELT HJERTE

20, 21. (a) Hvad havde de fire konger vi har set nærmere på, tilfælles? (b) Hvad vil vi drøfte i næste artikel?

20 Har det gjort indtryk på dig at se nærmere på hvordan fire konger i Juda tjente Jehova med et helt hjerte? De ønskede virkelig at gøre Guds vilje og var fast besluttet på at tjene ham hele deres liv. De havde fuld tillid til Jehova, også når de stod over for mægtige fjender. Men vigtigst af alt var deres motiv – de tjente Jehova fordi de elskede ham.

21 Som vi vil komme ind på i den næste artikel, begik alle fire konger fejl. Men når Jehova undersøgte deres indre menneske, kunne han se at deres hjerte var helt med ham. Vi er også ufuldkomne og begår fejl. Hvad ser Jehova når han undersøger os? At vi tjener ham med et helt hjerte? Det kan den næste artikel hjælpe os til at finde svar på.