Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Giv andre den ære der tilkommer dem

Giv andre den ære der tilkommer dem

“Ham som sidder på tronen, og Lammet, tilkommer velsignelsen og æren og herligheden og magten i evighedernes evigheder.” – ÅB. 5:13.

SANGE: 9, 108

1. Hvorfor er der nogle der fortjener ære, og hvad vil vi se på i denne artikel?

NÅR man ærer andre, viser man dem en særlig opmærksomhed og respekt. Almindeligvis ærer man personer der har gjort noget for at fortjene ære, eller som har en vigtig opgave eller stilling. I denne artikel vil vi se på hvem vi skal ære, og hvorfor.

2, 3. (a) Hvorfor fortjener Jehova en helt særlig ære? (Se indledningsbilledet). (b) Hvem er “Lammet” der nævnes i Åbenbaringen 5:13, og hvorfor fortjener han ære?

2 Ud fra Åbenbaringen 5:13 forstår vi at ‘Han som sidder på tronen, og Lammet’ i den grad fortjener ære. I kapitel 4 i samme bog får vi en grund til at vi bør ære Jehova, den “som lever i evighedernes evigheder”. Der siges: “Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting, og på grund af din vilje var de til og blev de skabt.” – Åb. 4:9-11.

3 “Lammet” er Jesus Kristus. Da Jesus var på jorden,  blev han kaldt “Guds lam som tager verdens synd bort”. (Joh. 1:29) Han fortjener virkelig stor ære. Hvilken anden konge har nogensinde været villig til at dø for at løskøbe sine undersåtter? Bibelen viser at han langt overgår alle jordiske konger. Han beskrives som “Kongen over dem der hersker som konger, og Herren over dem der hersker som herrer, den eneste der har udødelighed, som bor i et utilgængeligt lys, hvem intet menneske har set eller kan se”. (1 Tim. 6:14-16) Helt naturligt får vi lyst til at sige som de tusinder af mægtige åndeskabninger der priser Kristus med ordene: “Lammet, det slagtede, er værdigt til at modtage magten og rigdommen og visdommen og styrken og æren og herligheden og velsignelsen.” – Åb. 5:12.

4. Hvorfor er det ikke ligegyldigt om vi ærer Jehova og Kristus?

4 Det er ikke ligegyldigt om vi ærer Jehova og Kristus eller ej. Vores evige fremtid afhænger af at vi gør det. Jesus understregede hvor vigtigt det er, da han sagde: “Faderen dømmer nemlig slet ingen, men han har overgivet al dom til Sønnen, for at alle kan ære Sønnen ligesom de ærer Faderen. Den der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham.” – Joh. 5:22, 23; læs Salme 2:11, 12.

5. Hvorfor fortjener mennesker i almindelighed et vist mål af ære og respekt?

5 Mennesker er skabt “i Guds billede”. (1 Mos. 1:27) Derfor har de fleste i en eller anden udstrækning egenskaber der ligner Guds. Mennesker er i stand til at vise hinanden kærlighed, venlighed og medfølelse. De er skabt med en samvittighed – en indre fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert, ærligt og uærligt, passende og upassende. (Rom. 2:14, 15) De fleste føler sig tiltrukket af det der er rent og smukt, og vil gerne have et fredeligt forhold til andre. Uanset om de er klar over det eller ej, afspejler de til en vis grad Jehovas herlighed, og af den grund fortjener de ære og respekt. – Sl. 8:5.

VIS ANDRE PASSENDE ÆRE

6, 7. Hvordan adskiller Jehovas Vidner sig fra mange mennesker når det handler om at vise andre ære?

6 Det kan være svært at afgøre hvilken slags ære og hvor meget ære vi skal vise andre. De fleste mennesker er under stor påvirkning af den ånd der råder i Satans verden. Derfor har de tendens til at behandle bestemte mænd og kvinder på en måde der grænser til tilbedelse, i stedet for at vise dem en passende ære og respekt. Religiøse og politiske ledere, sportsstjerner, skuespillere og andre kendte bliver af mange sat op på en piedestal og betragtet som en slags overmennesker. Både unge og ældre ser dem som forbilleder og kopierer deres karaktertræk, tøjstil og opførsel.

Sande kristne ved at det er forkert at have et sådant forvrænget syn på andre mennesker. Jehova bryder sig ikke om at vi giver mennesker mere ære end der tilkommer dem. Af alle der har levet på jorden, er det kun Jesus der er et fuldkomment forbillede for os. (1 Pet. 2:21) Vi må huske at “alle har syndet og mangler Guds herlighed”. (Rom. 3:23) Intet menneske  bør æres på en måde der minder om tilbedelse.

8, 9. (a) Hvordan betragter Jehovas Vidner myndighedspersoner? (b) I hvilket omfang kan vi støtte myndighedspersoner?

8 Nogle mennesker fortjener ære og respekt på grund af den stilling de har. Det gælder for eksempel myndighedspersoner, der har til opgave at opretholde lov og orden og tage sig af borgernes behov. Deres arbejde er til gavn for alle i samfundet. Paulus opfordrede os til at betragte de offentlige myndigheder som “højere myndigheder” og underordne os dem. Han sagde: “Giv alle hvad der tilkommer dem, ham der kræver skat, skat; ... ham der kræver ære, ære.” – Rom. 13:1, 7.

9 Som Jehovas Vidner viser vi med glæde myndighedspersoner ære. Selvfølgelig er det forskelligt fra land til land hvad der forventes, og hvad der er skik og brug, men vi gør hvad vi kan for at samarbejde med dem. Bibelen opstiller dog klare grænser for hvor meget ære og støtte vi kan give. Vi vil aldrig gøre noget der strider mod Guds lov eller bryder vores kristne neutralitet. – Læs 1 Peter 2:13-17.

10. Hvordan er Jehovas tjenere i fortiden gode eksempler for os?

10 Vi kan lære meget af Jehovas tjenere i fortiden når det drejer sig om at respektere regeringer og myndighedspersoner. Da de romerske myndigheder iværksatte en folketælling, fulgte Josef og Maria anvisningerne og rejste til Betlehem selvom Maria var højgravid. (Luk. 2:1-5) Og da Paulus var under anklage, forsvarede han sig selv på en respektfuld måde og viste kong Herodes Agrippa og Festus, statholderen i Judæa, en passende ære. – Apg. 25:1-12; 26:1-3.

11, 12. (a) Hvorfor viser vi ikke religiøse ledere en særlig ære? (b) Hvad førte det til at et Vidne fra Østrig viste en politiker ære og respekt?

11 Jehovas Vidner viser imidlertid ikke religiøse ledere nogen særlig ære, uanset om det forventes eller ej. Falsk religion giver et forvansket billede af Gud og fordrejer hans ord. Vi viser derfor kun religiøse ledere den respekt de fortjener som vores medmennesker. Husk at Jesus kritiserede de religiøse ledere på hans tid og kaldte dem hyklere og blinde vejledere. (Matt. 23:23, 24) Det er derimod ikke forkert at vise myndighedspersoner en særlig ære. I mange tilfælde har det ligefrem vist sig at være en fordel for os.

12 Leopold Engleitner, et ihærdigt Vidne fra Østrig, blev arresteret af nazisterne og sendt med tog til koncentrationslejren Buchenwald. Med samme tog var den østrigske politiker Heinrich Gleissner, der var faldet i unåde hos nazisterne. På turen fortalte bror Engleitner respektfuldt om sin tro, og Gleissner lyttede opmærksomt. Efter Anden Verdenskrig brugte Gleissner gentagne gange sin indflydelse til gavn for Vidnerne i Østrig. Måske kender du til andre situationer hvor der er kommet noget godt ud af at Jehovas Vidner har vist myndighedspersoner en passende ære og respekt.

ANDRE DER FORTJENER ÆRE

13. Hvem fortjener i særlig grad ære og respekt, og hvorfor?

13 Vores trosfæller fortjener i høj  grad ære og respekt. Det gælder ikke mindst de brødre der fører an, som for eksempel ældste, kredstilsynsmænd, medlemmer af afdelingskontorernes udvalg og medlemmerne af Det Styrende Råd. (Læs 1 Timoteus 5:17). Vi ser ikke på deres nationalitet, uddannelse, sociale status eller økonomiske situation, men viser dem alle den samme ære. Disse brødre har en vigtig plads i forbindelse med at sørge for Guds folks behov, og Bibelen omtaler dem som “gaver i form af mennesker”. (Ef. 4:8) I det første århundrede satte de kristne stor pris på dem der var udnævnt til at føre an, og det gør vi også i dag. Vi behandler ikke velkendte brødre i organisationen som idoler eller bliver helt duperet af deres tilstedeværelse, men vi respekterer og ærer dem for deres hårde arbejde og deres ydmyghed. – Læs 2 Korinther 1:24; Åbenbaringen 19:10.

14, 15. Hvordan adskiller sande kristne hyrder sig fra mange religiøse ledere?

14 De ældste er ydmyge åndelige hyrder og ønsker ikke på nogen måde at blive behandlet som berømtheder. Det står i skarp kontrast til mange religiøse ledere i dag og til dem i det første århundrede hvorom Jesus sagde: “De kan godt lide den fornemste plads ved aftensmåltiderne og de forreste siddepladser i synagogerne [og] at der hilses på dem på torvene.” – Matt. 23:6, 7.

15 Sande kristne hyrder adlyder ydmygt Jesus’ ord: “I skal ikke lade jer kalde rabbi, for én er jeres lærer, og I er alle brødre. Desuden skal I ikke kalde nogen på jorden jeres fader, for én er jeres Fader, den himmelske. I skal heller ikke lade jer kalde ‘førere’, for én er jeres Fører, Messias. Men den største iblandt jer skal være jeres tjener. Enhver som ophøjer sig selv vil blive ydmyget, og enhver som ydmyger sig selv vil blive ophøjet.” (Matt. 23:8-12) Når de ældste i menighederne jorden over er ydmyge og følger Jesus’ vejledning, vil deres brødre og søstre elske, respektere og ære dem.

Når de ældste er ydmyge, vil menigheden elske, respektere og ære dem (Se paragraf 13-15)

16. Hvorfor skal vi blive ved med at følge Bibelens råd i forbindelse med at vise andre ære?

16 Det kan tage tid for os at lære hvordan vi skal ære andre, og hvem det vil være rigtigt at ære. Det gjaldt også de første kristne. (Apg. 10:22-26;  3 Joh. 9, 10) Men der er mange fordele ved at følge Bibelens råd og finde den rigtige balance i forbindelse med at vise andre ære.

FORDELE VED AT VISE ANDRE PASSENDE ÆRE

17. Hvad kan det føre med sig at ære personer der har myndighed?

17 Når vi respekterer og ærer personer der har myndighed, er der større sandsynlighed for at de vil bakke op om vores ret til at forkynde. Og ofte resulterer vores gode opførsel i at de får et positivt syn på vores arbejde. For nogle år siden var Birgit, en pionersøster i Tyskland, med til sin datters skoleafslutning. Lærerne fortalte Birgit at det havde været en fornøjelse gennem årene at have børn af Jehovas Vidner som elever. De sagde at det ville være ærgerligt hvis der ikke var nogen Jehovas Vidner på deres skole. Birgit forklarede at vores børn bliver opdraget til at følge Guds normer, og det indbefatter at de viser deres lærere respekt og ære. En af lærerne sagde: “Hvis alle børn var som jeres, ville skolen være det rene paradis.” Nogle uger senere overværede en af lærerne et stævne i Leipzig.

18, 19. Hvad må vi huske når vi viser de ældste ære?

18 Principperne i Guds ord hjælper os til at forstå hvordan vi skal ære de ældste. (Læs Hebræerne 13:7, 17). Vi bør rose dem for deres hårde arbejde og bestræbe os på at følge deres anvisninger. Det vil hjælpe dem til at udføre deres opgaver med glæde. Desuden siger Bibelen at vi skal ‘efterligne deres tro’. Det betyder dog ikke at vi skal forsøge at kopiere en “fremtrædende” ældste ved at efterligne hans tøjstil og frisure, hans måde at holde foredrag på eller endda hans måde at tale med andre på. Hvis vi gjorde det, kunne det give indtryk af at vi fulgte et menneske og ikke Kristus. Vi må huske at de ældste er ufuldkomne; det er Kristus der er vores fuldkomne forbillede.

19 Når vi viser de ældste passende ære og respekt i stedet for at behandle dem som berømtheder, hjælper vi dem i virkeligheden. Vi gør det lettere for dem at undgå en stolt, overlegen eller selvretfærdig indstilling.

20. Hvordan gavner det os at vise andre ære?

20 Rent personligt kan det at give andre den ære der tilkommer dem, hjælpe os til ikke at blive selvoptagede og forhindre os i at få for høje tanker om os selv når vi får opmærksomhed og ros. Samtidig vil vi være på linje med Jehovas organisation, der ikke viser mennesker – hverken troende eller ikketroende – overdrevet ære. Det er desuden en beskyttelse for os fordi det vil hjælpe os til ikke at snuble hvis en vi har set op til, skuffer os.

21. Hvad er det bedste ved at give andre den ære der tilkommer dem?

21 Det bedste ved at give andre den ære der tilkommer dem, er at det glæder Jehova. Når vi gør det han forventer af os, viser vi at vi er loyale mod ham, og det er med til at give Jehova et svar til alle der håner ham. (Ordsp. 27:11) De fleste mennesker i verden har et forvrænget syn på det at ære andre. Så vi kan være taknemmelige for at vi har lært at vise andre ære på den måde Jehova ønsker det.