Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Februar 2017

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Apostlen Paulus skrev at Jehova ‘ikke vil lade os blive fristet ud over hvad vi kan tåle’. (1 Kor. 10:13) Betyder det at Jehova på forhånd vurderer hvad vi er i stand til at udholde, og derefter vælger hvilke prøvelser vi skal udsættes for?

Tænk engang over hvad det ville indebære hvis det var sandt. En bror hvis søn begik selvmord, spurgte på et tidspunkt: ‘Vurderede Jehova på forhånd at min kone og jeg ville være i stand til at klare vores søns selvmord? Skete det fordi Jehova havde afgjort at vi var i stand til at udholde det?’ Er der grund til at tro at Jehova styrer begivenhederne i vores liv på en så specifik måde?

Ved at se nærmere på Paulus’ ord i 1 Korinther 10:13 når vi til denne konklusion: Der er ikke noget bibelsk grundlag for at mene at Jehova på forhånd vurderer hvor meget vi kan klare, og ud fra det vælger hvilke prøvelser vi skal rammes af. Lad os se på fire grunde til at vi kan drage denne konklusion.

For det første har Jehova givet mennesker en fri vilje. Han ønsker at vi skal træffe vores egne beslutninger. (5 Mos. 30:19, 20; Jos. 24:15) Hvis vi træffer beslutninger der glæder Jehova, kan vi have tillid til at han vil lede vores skridt. (Ordsp. 16:9) Men hvis vi træffer dårlige beslutninger, må vi leve med de konsekvenser det medfører. (Gal. 6:7) Hvis Jehova på forhånd afgjorde hvilke prøvelser der skulle ramme os, ville han så ikke i realiteten tilsidesætte vores frie vilje?

For det andet beskytter Jehova os ikke mod begivenheder der er et resultat af “tid og tilfælde”. (Præd. 9:11) Alvorlige ulykker – der kan have tragiske konsekvenser – kan indtræffe fordi vi er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Jesus omtalte en tragedie hvor 18 mennesker mistede livet da et tårn faldt ned over dem, og gjorde det klart at de ikke døde fordi Gud havde besluttet det. (Luk. 13:1-5) Ville det ikke være ulogisk at tænke at Gud i forbindelse med en ulykke der skyldes tilfældigheder, på forhånd skulle have afgjort hvem der skal dø, og hvem der skal overleve?

For det tredje er vi hver især personligt involveret i et stridsspørgsmål. Husk at Satan har sat spørgsmålstegn ved vores integritet. Han påstår at vi tjener Jehova af selviske grunde og ikke vil forblive loyale når vi bliver udsat for prøvelser.  (Job 1:9-11; 2:4; Åb. 12:10) Hvis Jehova forhindrede at vi kom ud for bestemte prøvelser, fordi han vurderede at vi ikke ville kunne klare dem, ville det så ikke blot bestyrke Satan i hans påstand?

For det fjerde behøver Jehova ikke at gøre brug af sin forudviden i forbindelse med alt hvad vi kommer ud for. Tanken om at Gud på forhånd skulle bestemme hvilke prøvelser vi vil blive udsat for, ville indebære at han allerede kendte vores fremtid i detaljer. Men det er der ikke bibelsk grundlag for at tro at han gør. Gud kan selvfølgelig forudse fremtiden. (Es. 46:10) Men Bibelen viser at han gør selektivt brug af sin forudviden. (1 Mos. 18:20, 21; 22:12) Den måde Gud bruger sin evne til at forudse fremtiden på, er afstemt med hans respekt for menneskers frie vilje. Er det ikke også det man kunne forvente af en Gud der ønsker at vi skal have frihed, og hvis egenskaber altid er i fuldkommen balance? – 5 Mos. 32:4; 2 Kor. 3:17.

Men hvordan skal vi så forstå sætningen: “Gud ... vil ikke lade jer blive fristet ud over hvad I kan tåle”? Paulus beskriver med disse ord hvad Jehova gør under, ikke før, vores prøvelser. * Apostlens udtalelse forsikrer os om at uanset hvilke prøvelser vi måtte komme ud for i vores liv, vil Jehova hjælpe os hvis vi stoler på ham. (Sl. 55:22) Lad os se på to grunde til at Paulus kunne sige som han gjorde.

Den første grund er at de prøvelser vi kommer ud for, er ‘almindelige for mennesker’. Sådan som det er nu, vil alle mennesker opleve svære situationer – måske endda med tragiske følger. Men hvis vi stoler på Jehova, vil vi være i stand til at udholde sådanne prøvelser og forblive loyale. (1 Pet. 5:8, 9) Tidligere i samme kapitel omtaler Paulus de prøver som israelitterne kom ud for i ørkenen. (1 Kor. 10:6-11) Der var ikke nogen af disse prøver som andre ikke kunne komme ud for, eller som var så svære at en israelit der stolede på Gud, ikke ville kunne udholde dem. Paulus skriver fire gange at “nogle af dem” var ulydige. En del af israelitterne forblev desværre ikke loyale fordi de manglede tillid til Jehova.

Den anden grund er at “Gud er trofast”. Når vi læser om hvordan Gud behandlede sit folk, er det tydeligt at han viser loyal kærlighed mod “dem der elsker ham og holder hans bud”. (5 Mos. 7:9) Det fremgår også klart at Jehova altid holder sine løfter. (Jos. 23:14) De der elsker ham og adlyder ham, kan altså have fuld tillid til hans tosidige løfte i forbindelse med de prøvelser de kommer ud for: (1) Han vil ikke tillade at en situation bliver så vanskelig at det er umuligt at udholde den. (2) Han vil “skabe en udvej” for dem.

Jehova “trøster os i al vor trængsel”

Hvordan kan Jehova “skabe en udvej” for dem der stoler på ham? Selvfølgelig kan han, hvis det er i overensstemmelse med hans vilje, fjerne en prøvelse fuldstændigt. Men husk Paulus’ ord: “Han [vil] også skabe en udvej, så I kan modstå den.” I mange tilfælde vil han altså hjælpe os ved at give os det vi behøver for at kunne stå prøvelsen igennem og forblive loyale. Her er nogle af de måder hvorpå Jehova kan hjælpe os:

  • Han “trøster os i al vor trængsel”. (2 Kor. 1:3, 4) Jehova kan gennem sit ord, sin hellige ånd og den åndelige føde vi får fra den trofaste træl, berolige vores sind og hjerte og hjælpe os til at få styr på vores følelser. – Matt. 24:45; Joh. 14:16, fdn.; Rom. 15:4.

  • Han kan lede os med sin hellige ånd. (Joh. 14:26) Når der opstår svære situationer, kan ånden hjælpe os til at huske bibelske beretninger og principper så vi kan træffe kloge valg.

  • Han kan hjælpe os gennem sine engle. – Hebr. 1:14.

  • Han kan gøre brug af vores trosfæller, som både med deres ord og handlinger kan blive “en styrkende hjælp” for os. – Kol. 4:11.

Så hvad kan vi konkludere med hensyn til betydningen af Paulus’ ord i 1 Korinther 10:13? Jehova vælger ikke hvilke prøvelser vi skal udsættes for. Men når vi oplever svære situationer i vores liv, kan vi være sikre på følgende: Hvis vi stoler helt og fuldt på Jehova, vil han aldrig tillade at vi bliver udsat for noget der går ud over hvad vi som mennesker kan klare; og han vil altid “skabe en udvej” så vi kan udholde prøvelserne. Det er virkelig en trøstende tanke!

^ par. 2 Det græske ord der er gengivet med “fristelse”, kan også oversættes med “test, prøvelse”.