Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Februar 2017

Jehovas hensigt vil blive gennemført

Jehovas hensigt vil blive gennemført

“Jeg har sagt det; jeg vil også lade det indtræffe. Jeg har udformet det; jeg vil også gennemføre det.” – ES. 46:11.

SANGE: 147149

1, 2. (a) Hvad har Jehova givet os indblik i? (b) Hvad bliver vi forsikret om i Esajas 46:10, 11 og 55:11?

“I BEGYNDELSEN skabte Gud himmelen og jorden.” (1 Mos. 1:1) Sådan lyder de allerførste ord i Bibelen. Vi mennesker har kun en stærkt begrænset viden om de mange ting Jehova har skabt, for eksempel rum, lys og gravitation, og vi har kun set en lille brøkdel af universet. (Præd. 3:11) Men Jehova har givet os indblik i sin hensigt med jorden og menneskeheden. Jorden skulle være et perfekt hjem for mænd og kvinder, der var skabt i Guds billede. (1 Mos. 1:26) Mennesker skulle være Jehovas børn, og han ville være deres Far.

2 Som vi kan se i det tredje kapitel i Første Mosebog, var der dog noget der kom på tværs af Jehovas hensigt. (1 Mos. 3:1-7) Men det var på ingen måde en uoverstigelig hindring. Intet kan standse Jehova. (Es. 46:10, 11; 55:11) Vi kan være sikre på at Jehovas hensigt vil blive gennemført til den fastsatte tid!

3. (a) Hvilke bibelske sandheder er det yderst vigtigt at forstå? (b) Hvorfor drøfter vi disse lærepunkter netop nu? (c) Hvilke spørgsmål vil vi se nærmere på?

3 Vi er uden tvivl godt inde i hvad Bibelen siger om Guds  hensigt med jorden og menneskene og den centrale rolle Jesus har i den forbindelse. Det er yderst vigtig viden og sikkert noget af det første vi lærte da vi begyndte at studere Guds ord. Men vi ønsker også at give andre retsindige mennesker mulighed for at høre om disse sandheder. I de seneste uger har vi gjort en indsats for at invitere så mange som muligt til at overvære højtiden til minde om Kristus’ død. (Luk. 22:19, 20) De der kommer, vil få meget at vide om Guds hensigt. Så i de sidste par dage inden mindehøjtiden vil det være godt at vi tænker over hvordan vi kan give dem vi studerer med, og andre sandhedssøgende mennesker lyst til at komme til denne vigtige begivenhed. I artiklen her vil vi se nærmere på tre spørgsmål vi kan drøfte med folk: Hvad var Guds hensigt med jorden og menneskeheden? Hvad gik galt? Og hvorfor er Jesus’ offer nøglen til gennemførelsen af Guds hensigt?

HVAD VAR SKABERENS HENSIGT?

4. Hvordan er skaberværket til ære for Jehova?

4 Jehovas skaberværk er sublimt og ærefrygtindgydende. (1 Mos. 1:31; Jer. 10:12) Det er både præget af skønhed og orden. Når vi betragter det Jehova har skabt, bliver vi imponeret over hvordan det hele, stort som småt, tjener et formål. Bare en enkelt menneskecelle er utroligt kompleks. Og hvem bliver ikke betaget af en lille nyfødt baby eller en smuk solnedgang? Grunden til at vi fyldes med beundring over skaberværket, er at Jehova har givet os en sans for ægte skønhed. – Læs Salme 19:1; 104:24.

5. Hvordan har Jehova sikret at alt i universet fungerer på en harmonisk måde?

5 Det ses tydeligt i skaberværket at Jehova kærligt har opstillet nogle begrænsninger. For at sikre at alt fungerer på en harmonisk måde, har han både indført naturlove og morallove. (Sl. 19:7-9) Alt i universet har en plads og en funktion. Jehova har opstillet normer for hvordan de forskellige dele af hans skaberværk skal arbejde sammen. Tænk for eksempel på gravitationskraften. Den holder atmosfæren på plads omkring jorden, styrer tidevandet og oceanerne og er afgørende for at der kan være liv på jorden. De naturlove Jehova har opstillet, sørger altså for en helt enestående orden. Den orden der er i skaberværket, vidner om at Jehova har en hensigt med jorden og menneskeheden. Kunne vi i vores forkyndelse henlede opmærksomheden på denne unikke orden og på den Gud der står bag? – Åb. 4:11.

6, 7. Hvilke gaver fik Adam og Eva af Jehova?

6 Lige fra begyndelsen var det Guds hensigt at mennesker skulle leve for evigt her på jorden. (1 Mos. 1:28; Sl. 37:29) Jehova gav Adam og Eva mange gode gaver der gjorde det muligt for dem at nyde livet. (Læs Jakob 1:17). Blandt andet gav han dem en fri vilje, evnen til at tænke og ræsonnere og evnen til at vise kærlighed og danne venskaber. Skaberen talte direkte til Adam og forklarede ham hvordan han kunne vise lydighed. Adam lærte hvordan han kunne sørge for sig selv, og hvordan han kunne tage sig af dyrene og jorden. (1 Mos. 2:15-17, 19, 20) Jehova skabte også Adam og Eva med nogle fantastiske sanser så de kunne smage, lugte,  høre, se og føle. Alt dette satte dem i stand til at nyde livet i deres paradisiske hjem. De havde et tilfredsstillende arbejde og uanede muligheder for at gå på opdagelse og lære nyt.

7 Hvad mere indgik i Guds hensigt? Jehova skabte Adam og Eva med evnen til at få fuldkomne børn, der senere selv kunne sætte børn i verden. Det var Guds tanke at menneskeheden på den måde skulle komme til at fylde hele jorden. Som Far viste han sine to første fuldkomne børn på jorden stor kærlighed, og det var hans ønske at alle forældre skulle elske deres børn på samme måde. Jorden, med alle dens ressourcer, skulle være deres hjem for altid. – Sl. 115:16.

HVAD GIK GALT?

8. Hvilket formål tjente loven i 1 Mosebog 2:16, 17?

8 Guds hensigt blev dog ikke opfyldt lige med det samme. Jehova havde givet Adam og Eva en ukompliceret lov der gav dem mulighed for at vise om de ville respektere grænserne for deres frihed. Loven lød: “Af alle træer i haven kan du frit spise. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag du spiser af det skal du visselig dø.” (1 Mos. 2:16, 17) Denne lov var ikke svær at forstå. Den var heller ikke svær at overholde, for haven bugnede med mad de kunne spise.

9, 10. (a) Hvad beskyldte Satan Jehova for? (b) Hvad valgte Adam og Eva at gøre? (Se indledningsbilledet).

9 Ved hjælp af en slange fik Satan Djævelen Eva til at være ulydig mod sin Far, Jehova. (Læs 1 Mosebog 3:1-5; Åb. 12:9). Satan gjorde et stort nummer ud af at menneskene ikke havde lov til at spise af alle træerne i haven. Han sagde i realiteten: ‘Vil det sige at I ikke må gøre hvad I vil?’ Derefter kom han med en direkte løgn: “I skal visselig ikke dø.” Så prøvede han at overbevise Eva om at hun ikke skulle lytte til Gud, med ordene: “Gud véd at den dag I spiser af [frugten], vil jeres øjne blive åbnet.” På den måde antydede han at grunden til at Jehova ikke ville have at de spiste af frugten, var at det ville give dem en særlig indsigt. Til sidst kom Satan med dette tomme løfte: “I vil blive som Gud og kende godt og ondt.”

10 Adam og Eva stod nu over for et valg. Ville de adlyde Jehova, eller ville de lytte til slangen? De valgte at være ulydige mod deres Far, Jehova, og sluttede sig derved til Satans oprør. Nu var de overladt til sig selv og var ikke længere under Jehovas beskyttelse. – 1 Mos. 3:6-13.

11. Hvorfor kunne Jehova ikke se gennem fingre med Adam og Evas oprør?

11 Ved at gøre oprør mod Jehova mistede Adam og Eva deres fuldkommenhed. Derudover blev de Jehovas fjender, for Gud hader alt ondt. Hans “øjne er for rene til at se på ondskab”. (Hab. 1:13) Hvis han havde set gennem fingre med Adam og Evas synd, ville det have været katastrofalt for alle hans skabninger. Både engle og mennesker kunne være blevet usikre på om de kunne stole på det Gud sagde. Men Jehova er tro mod sine egne normer; han tilsidesætter dem aldrig. (Sl. 119:142) At Adam og Eva havde en fri vilje, gav dem ikke ret til at ignorere Guds lov. Som en konsekvens af deres oprør døde de og vendte tilbage til det støv de var skabt af. – 1 Mos. 3:19.

12. Hvilke konsekvenser fik Adams valg for hans børn?

 12 Da Adam og Eva spiste af frugten, kunne de ikke længere være en del af Jehovas familie. Gud udviste dem af Edens Have, og de ville aldrig få lov til at vende tilbage dertil. (1 Mos. 3:23, 24) Det var kun retfærdigt at Jehova på denne måde lod dem mærke konsekvenserne af det valg de havde truffet. (Læs 5 Mosebog 32:4, 5). Eftersom de nu var ufuldkomne, kunne de ikke længere afspejle Guds egenskaber fuldstændigt. Adam ødelagde ikke kun sin egen fremtid, men også sine efterkommeres. Alt hvad han havde at give videre, var ufuldkommenhed, synd og død. (Rom. 5:12) Han frarøvede sine børn muligheden for at leve evigt. Adam og Eva ville ikke kunne få fuldkomne børn, og det ville deres efterkommere heller ikke. Lige siden Satan fik Adam og Eva til at forlade Jehova, har han forsøgt at få alle andre mennesker til at gøre det samme. – Joh. 8:44.

LØSKØBELSEN GENOPRETTER VORES FORHOLD TIL GUD

13. Hvad ønsker Jehova for menneskeheden?

13 Gud elskede imidlertid stadig menneskeheden. På trods af at Adam og Eva gjorde oprør mod ham, vil han gerne have at mennesker skal have et godt forhold til ham. Han ønsker ikke at nogen skal dø. (2 Pet. 3:9) Så lige efter oprøret sørgede Jehova for en ordning der gjorde det muligt for mennesker at blive venner med ham samtidig med at han holdt fast ved sine retfærdige normer. Hvordan kunne det lade sig gøre?

14. (a) Hvad gjorde Jehova ifølge Johannes 3:16 for at befri mennesker for synd og død? (b) Hvilket spørgsmål kunne vi drøfte med folk?

14 Læs Johannes 3:16. Nogle af dem vi inviterer til mindehøjtiden, kender måske dette vers. Men spørgsmålet er: Hvordan gør Jesus’ offer det muligt at få evigt liv? Det har vi mulighed for at forklare sandhedssøgende mennesker her i mindehøjtidskampagnen, ved selve mindehøjtiden og når vi bagefter besøger dem der var til stede på denne særlige aften. Jo større forståelse de får af løskøbelsen, jo mere vil de kunne se at den er et udtryk for Jehovas store visdom og kærlighed. Hvilke aspekter af løskøbelsen kunne vi fremhæve?

15. Hvordan adskilte Jesus sig fra Adam?

15 Jehova sørgede for et fuldkomment menneske der kunne give sit liv som en løsesum. Dette fuldkomne menneske måtte være loyalt mod Jehova og villigt til at ofre sit liv for menneskeheden. (Rom. 5:17-19) Jehova gav denne opgave til Jesus, den allerførste han havde skabt, og overførte hans liv fra himlen til jorden. (Joh. 1:14) Jesus blev altså et fuldkomment menneske, ligesom Adam havde været. Men i modsætning til Adam levede Jesus op til de forventninger Jehova havde til et fuldkomment menneske. Selv under de værste prøver man kan forestille sig, overtrådte Jesus ikke en eneste af Guds love.

16. Hvorfor er løsesummen en uvurderlig gave?

16 Ved at ofre sit liv som et fuldkomment menneske kunne Jesus befri menneskeheden fra synd og død. Jesus svarede præcist til Adam i den forstand at han var et fuldkomment menneske, men til forskel  fra Adam forblev Jesus fuldstændigt loyal og lydig mod Gud. (1 Tim. 2:6) Jesus blev den løsesum der åbnede vejen til evigt liv “for mange” – mænd, kvinder og børn. (Matt. 20:28) Ja, løsesummen er nøglen til gennemførelsen af Jehovas hensigt. – 2 Kor. 1:19, 20.

VI KAN IGEN BLIVE EN DEL AF JEHOVAS FAMILIE

17. Hvad er muligt på grund af løsesummen?

17 Det var bestemt ikke uden omkostninger for Jehova at tilvejebringe en løsesum. (1 Pet. 1:19) Jehova elsker menneskeheden så højt at han lod sin enestefødte søn dø for vores skyld. (1 Joh. 4:9, 10) I en vis forstand fik Jesus den plads som vores første forfar, Adam, havde. (1 Kor. 15:45) På den måde har Jesus ikke alene sørget for at mennesker kan få evigt liv, men også for at de med tiden igen kan blive en del af Jehovas familie. Ja, på grund af Jesus’ offer kan vi blive fuldkomne, og det gør det muligt for Jehova at tage os tilbage til sin familie uden at gå på kompromis med sine retfærdige normer. Alle i himlen og på jorden vil blive forenet som en stor familie, og vi vil alle være Guds børn i fuldeste forstand. – Rom. 8:21.

18. Hvornår vil Jehova blive “alt for alle”?

18 Satans oprør kunne ikke forhindre Jehova i at vise menneskeheden kærlighed, og det gør det heller ikke umuligt for ufuldkomne mennesker at være loyale mod Jehova. Gennem løskøbelsen vil Jehova hjælpe os til at blive fuldstændigt retfærdige. Forestil dig hvordan det bliver når alle der anerkender og viser tro på Guds søn, kommer til at leve evigt. (Joh. 6:40) Når vores kærlige og vise Far har gennemført sin hensigt ved at hjælpe menneskeheden frem til fuldkommenhed, vil han blive “alt for alle”. – 1 Kor. 15:28.

19. (a) Hvordan kan vi vise at vi er taknemmelige for løskøbelsen? (Se boksen “ Bliv ved med at søge efter dem der fortjener det”). (b) Hvad vil vi se på i den næste artikel?

19 Vi kan vise vores taknemmelighed for løsesummen ved at gøre alt hvad vi kan, for at fortælle andre om denne uvurderlige gave. Folk skal vide at Jehova gennem løskøbelsen giver alle mennesker mulighed for at få evigt liv. Men løskøbelsen gør meget mere end det. I den næste artikel vil vi se på hvordan Jesus’ offer også afklarede de spørgsmål Satan rejste i Edens Have.