Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvad vil forsvinde når Guds rige kommer?

Hvad vil forsvinde når Guds rige kommer?

“Verden forsvinder, og det gør dens begær også, men den der gør Guds vilje forbliver for evigt.” – 1 JOH. 2:17.

SANGE: 134, 24

1, 2. (a) Hvilke ligheder er der mellem denne onde verden og en dødsdømt fange? (Se indledningsbilledet). (b) Hvordan vil alle reagere når denne verdensordning er blevet fjernet?

EN HÅRDKOGT og berygtet forbryder føres ud fra sin celle og ned ad den kolde fængselsgang. Metaldørene smækker bag ham med en rungende lyd. Mens han går, råber vagterne: “Dead man walking!” Forbryderen er selvfølgelig i live og sund og rask, men han har fået en dødsdom og er nu på vej til sin henrettelse. I realiteten er han derfor så godt som død. *

2 I en vis forstand er den verden vi lever i, som forbryderen på dødsgangen. Denne onde verdensordning har for længe siden modtaget en dødsdom, og inden længe vil den blive eksekveret. “Verden forsvinder,” siges der i Bibelen. (1 Joh. 2:17) Der er dog en afgørende forskel. I forbindelse med henrettelsen af forbryderen vil nogle måske protestere imod dommen og sætte spørgsmålstegn ved om den er retfærdig, i håb om at få det hele udsat. Men når det drejer sig om  verden, er straffen udmålt af universets øverste Dommer, der er helt igennem retfærdig. (5 Mos. 32:4) Eksekveringen af dommen vil ikke blive udskudt. Og efter at den onde verden er fjernet, vil alle i himlen og på jorden være enige om at retfærdigheden er sket fyldest. Sikke en befrielse det bliver!

3. Hvad vil vi se nærmere på i denne artikel?

3 Hvad er indbefattet i den “verden” som “forsvinder”? Mange af de ting der betragtes som helt almindelige i dag, vil blive fjernet for altid. Er det en dårlig nyhed? Nej, slet ikke! Faktisk er det en vigtig del af ‘den gode nyhed om riget’. (Matt. 24:14) Så lad os nu se nærmere på hvad der vil forsvinde når Guds rige kommer. Vi vil fokusere på fire ting, nemlig onde mennesker, fordærvede organisationer, forkerte handlinger og dårlige forhold. I forbindelse med hver kategori vil vi undersøge (1) hvordan den påvirker os nu, (2) hvad Jehova vil gøre, og (3) hvad der vil komme i stedet for.

ONDE MENNESKER

4. På hvilke måder påvirker onde mennesker os?

4 Hvordan bliver vi påvirket af onde mennesker? Under inspiration skrev Paulus at de sidste dage ville være “vanskelige at klare”, og tilføjede: “Onde mennesker og bedragere vil gå frem til det værre.” (2 Tim. 3:1-5, 13) Har du oplevet at disse profetiske ord er blevet opfyldt? Mange af vores trosfæller har været ofre for voldsforbrydere, ondsindede kriminelle eller hadfyldte fanatikere. Nogle af disse mennesker er åbenlyst onde; andre skjuler deres ondskab bag en facade af retfærdighed. Selv hvis vi ikke personligt har været offer for onde mennesker, påvirker de os alligevel. Vi bliver rystet når vi hører om de frygtelige ting de gør, og væmmes over det de kan finde på at gøre mod forsvarsløse børn, svagelige ældre og andre udsatte mennesker. Den umenneskelige behandling de udsætter andre for, viser at deres tanker er dyriske – endda dæmoniske. (Jak. 3:15, fdn.) Men Guds ord giver os et håb for fremtiden.

5. (a) Hvilken mulighed står stadig åben for de onde som enkeltpersoner? (b) Hvordan vil det gå onde mennesker der nægter at forandre sig?

5 Hvad vil Jehova gøre? I øjeblikket giver Jehova onde mennesker en chance for at forandre sig. (Es. 55:7) Som enkeltpersoner har de endnu ikke fået en endelig dom. Det er den verdensordning vi lever i, der er blevet dømt til undergang. Men hvad med de mennesker der nægter at forandre sig, og som støtter Satans onde system helt frem til den store trængsel? Jehova har forudsagt at han vil gribe ind og fjerne onde og ugudelige mennesker for altid. (Læs Salme 37:10). Måske bilder de sig selv ind at de kan slippe for straf; mange er jo blevet gode til at skjule deres forkerte handlinger og undgå retsforfølgelse. (Job 21:7, 9) Men husk hvad Bibelen siger om Jehova: “Hans øjne hviler på menneskets veje, og han ser alle dets skridt. Der er intet mørke og ingen dunkelhed hvor de der øver ondt kan skjule sig.” (Job 34:21, 22) Ingen kan løbe om hjørner med Jehova eller skjule sig for hans skarpe, gennemtrængende blik. Hvis man efter Harmagedon leder efter de onde, vil man ikke finde dem noget sted. De vil være fjernet for altid! – Sl. 37:12-15.

6. Hvilken slags mennesker vil være tilbage når de onde er væk, og hvorfor er det godt nyt?

 6 Hvem vil være tilbage når de onde forsvinder? Jehova har givet dette dejlige løfte: “De sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.” Og senere i samme salme siges der: “De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.” (Sl. 37:11, 29) Hvem er “de sagtmodige” og “de retfærdige”? De sagtmodige er dem der ydmygt tager imod og følger Jehovas vejledning. De retfærdige er dem der glæder sig over at gøre det der er rigtigt i Jehovas øjne. Som situationen er i dag, er der mange flere onde mennesker end retfærdige. Men i den nye verden vil ydmyge og retfærdige mennesker hverken være i undertal eller i overtal – de vil være de eneste der findes. En verdensomspændende befolkning bestående af den slags mennesker vil gøre jorden til et sandt paradis!

FORDÆRVEDE ORGANISATIONER

7. Hvordan er fordærvede organisationer med til at påvirke vores liv i dag?

7 Hvordan bliver vi påvirket af fordærvede organisationer? Meget af den ondskab og elendighed der findes i verden, er ikke forårsaget af enkeltpersoner, men af organisationer. Tænk for eksempel på hvordan religioner har løjet for millioner af mennesker om Bibelens pålidelighed, menneskehedens og jordens fremtid, hvem Gud er, og utallige andre emner. Eller tænk på hvordan regeringer har indledt krige og fremmet etnisk vold, undertrykt de svage i samfundet og været præget af korruption og nepotisme. Eller hvad med virksomheder der forurener miljøet, opbruger naturens ressourcer og udnytter forbrugernes tillid – alt sammen for at fylde nogle få personers lommer mens millioner af mennesker lever i dyb fattigdom! Der kan ikke være nogen tvivl om at fordærvede organisationer bærer en stor del af skylden for at verden ser ud som den gør.

8. Hvad forudsiger Bibelen at der vil ske med de fordærvede organisationer?

8 Hvad vil Jehova gøre? Den store trængsel vil begynde med at verdens politiske magter angriber al falsk religion, der i Bibelen fremstilles som en prostitueret kvinde kaldet Babylon den Store. (Åb. 17:1, 2, 16; 18:1-4) Disse religiøse organisationer vil blive fuldstændigt ødelagt. Men hvad vil der ske med de andre fordærvede organisationer? I Bibelen sammenlignes de mange organisationer og institutioner som mennesker sætter deres lid til i dag, med bjerge og øer. (Læs Åbenbaringen 6:14). Selvom de virker stærke og stabile, forudsiger Bibelen at de vil blive revet løs fra deres fundamenter. Den store trængsel vil nå sit klimaks når alle regeringerne og alle de andre organisationer der ikke støtter Guds rige, bliver ødelagt. (Jer. 25:31-33) Derefter vil der ikke være en eneste fordærvet organisation tilbage!

9. Hvorfor kan vi have tillid til at den ‘nye jord’ vil være godt organiseret?

9 Hvad vil de fordærvede organisationer blive erstattet af? Det bliver forklaret i Bibelen: “Efter [Guds] løfte venter vi nye himle og en ny jord hvori retfærdighed skal bo.” (2 Pet. 3:13) De gamle himle og den gamle jord, altså de jordiske regeringer og det menneskesamfund de regerer over, vil være væk. De  “nye himle” er Guds rige, en himmelsk regering bestående af Jesus og hans 144.000 medregenter. Den ‘nye jord’ er det samfund af mennesker på jorden som Riget vil regere over. Rigets styre vil til fuldkommenhed afspejle Jehovas personlighed. Jehova er ordenens Gud, og derfor vil den ‘nye jord’ også være velorganiseret. (1 Kor. 14:33) Under ledelse af Kristus og de 144.000 vil kvalificerede mænd sørge for at tingene fungerer. (Sl. 45:16) Forestil dig hvordan livet bliver når alle fordærvede organisationer er blevet erstattet af én forenet organisation fri for korruption og fordærv!

FORKERTE HANDLINGER

10. Hvilke forkerte handlinger er almindelige der hvor du bor, og hvordan påvirker det dig og din familie?

10 Hvordan bliver vi påvirket af forkerte handlinger? Den verden vi lever i, er stærkt præget af uærlighed, moralsk forfald og brutal vold. Underholdningsindustrien bliver hele tiden dygtigere til at få forkerte handlinger til at fremstå som noget positivt samtidig med at den forsøger at få Jehovas normer til at virke latterlige og gammeldags. (Es. 5:20) Især forældre føler ofte at det er en enorm opgave at beskytte deres børn mod den dårlige påvirkning. I virkeligheden må alle kristne kæmpe en hård kamp for at bevare deres integritet i en verden hvor de færreste har respekt for Guds normer.

11. Hvad kan vi lære af Jehovas dom over Sodoma og Gomorra?

11 Hvad vil Jehova gøre? Tænk på hvordan Jehova reagerede på alle de forkerte ting der foregik i Sodoma og Gomorra. (Læs 2 Peter 2:6-8). Lot var en retfærdig mand, og han var dybt berørt af at mennesker omkring ham og hans familie opførte sig så afskyeligt. Da Jehova ødelagde byerne og hele området, var det ikke kun for at sætte en stopper for indbyggernes forkerte handlinger. Han “satte et eksempel for ugudelige med hensyn til kommende ting”. Ligesom Jehova greb ind over for det der foregik dengang, vil han også gribe ind over for alle de forkerte handlinger der foregår i dag. Det vil han gøre når han eksekverer dommen over denne onde verden.

12. Hvilke aktiviteter i den nye verden ser du frem til?

12 Hvad vil der være i stedet for forkerte handlinger? I den nye verden vil vi alle have travlt med gode ting. Tænk på hvor skønt et arbejde der venter os når vi skal gøre jorden til et paradis og bygge huse til os selv og vores nærmeste. Og tænk også på hvor spændende det bliver at tage imod de millioner af mennesker der bliver oprejst, lære dem at følge Jehovas normer og fortælle dem om alt det Gud har gjort for menneskeheden. (Es. 65:21, 22; Apg. 24:15) Til den tid vil mennesker være optaget af handlinger der giver glæde og er til pris for Jehova.

DÅRLIGE FORHOLD

13. Hvad har oprøret i Edens Have medført?

13 Hvordan bliver vi påvirket af dårlige forhold? Fordi der er så mange onde mennesker, fordærvede organisationer og forkerte handlinger i verden i dag, er forholdene på jorden blevet meget dårlige. Er vi ikke alle i et eller andet omfang påvirket af krig, fattigdom eller fremmedhad? Og hvad med sådan noget som sygdom og død? De dårlige forhold som disse ting medfører, er et resultat  af Satans og Adam og Evas oprør mod Jehova og berører alle mennesker.

14. Hvad vil Jehova gøre ved de dårlige forhold i verden?

14 Hvad vil Jehova gøre? I Bibelen lover han at standse al krig. (Læs Salme 46:8, 9). Han vil også fjerne enhver form for sygdom. (Es. 33:24) Han vil “opsluge døden” for altid. (Es. 25:8) Og han vil sætte en stopper for fattigdom. (Sl. 72:12-16) Faktisk vil Jehova gøre ende på alt det der ødelægger folks liv i dag. Han vil endda fjerne den ‘luft’ der i øjeblikket forpester verden – Satan og hans dæmoners dårlige påvirkning vil endelig være forsvundet. – Ef. 2:2.

Forestil dig en verden uden krig, sygdom og død! (Se paragraf 15)

15. Hvad vil blandt andet være fjernet efter Harmagedon?

15 Forestil dig hvordan det bliver at leve i en verden uden krig, sygdom og død. Tænk bare! Intet militær, ingen våben, ingen krigsmonumenter. Der vil ikke længere være behov for hospitaler, sygesikring, læger og sygeplejersker, og der vil heller ikke være bedemænd, lighuse eller kirkegårde. Fordi der ikke er nogen kriminalitet, vil der heller ikke være vagtfirmaer, alarmsystemer og politistationer – og måske ikke engang låse og nøgler. Hvor bliver det befriende når vores sind og hjerte ikke længere er tynget af angst og bekymring!

16, 17. (a) Hvordan vil det føles for alle dem der overlever Harmagedon? (b) Hvordan kan vi sikre os at vi ikke bliver fjernet sammen med Satans verden?

16 Hvordan bliver livet når alle de dårlige forhold er forsvundet? Det er svært at forestille sig. Vi har været i Satans verden i så lang tid at vi måske ikke længere lægger mærke til hvor meget det påvirker os følelsesmæssigt at der sker så mange onde ting. Det kan på en måde sammenlignes med at folk der bor lige op ad en travl togstation, ikke længere hører støjen, eller at nogle der bor i nærheden af en losseplads, ikke længere bemærker stanken. Sikke en lettelse det bliver når Jehova fjerner alle de dårlige forhold der præger livet i dag!

17 Hvad vil det følelsesmæssige pres vi oplever i dag, blive erstattet af? Salme 37:11 siger om Jehovas tjenere: “De kan glæde sig over megen fred.” Det er det Jehova ønsker for dig. Er det ikke opmuntrende at tænke på? Så gør alt hvad du kan, for at holde dig nær til Jehova og hans organisation her i de sidste dage. Du har et fantastisk håb for fremtiden – meditér over det, sørg for at det er virkeligt for dig, og fortæl så mange som muligt om det. (1 Tim. 4:15, 16; 1 Pet. 3:15) På den måde vil du undgå at blive fjernet sammen med denne onde verden, og du vil kunne opleve fred og lykke i al evighed.

^ par. 1 Denne paragraf beskriver en skik der før i tiden var almindelig i fængsler i visse dele af USA. Det engelske udtryk betyder direkte oversat “en død mand kommer gående”.