Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

“Guds ord er ... virkende”

“Guds ord er ... virkende”

“Guds ord er levende og virkende.” – HEBR. 4:12.

SANGE: 114, 113

1. Hvorfor er du overbevist om at ‘Guds ord er virkende’? (Se indledningsbilledet).

VI DER tjener Jehova, er ikke det mindste i tvivl om at hans ord, det vil sige hans budskab til os mennesker, “er levende og virkende”. (Hebr. 4:12) Mange af os har foretaget store forandringer i vores liv ved hjælp af den kraft der findes i Bibelen. Og vi har også set hvordan Guds ord har virket i andres liv. For eksempel har nogle, inden de blev Jehovas Vidner, været tyve, levet umoralsk eller været afhængige af stoffer. Andre har haft succes i verden men følt at der manglede noget i deres liv. (Præd. 2:3-11) Ja, mange der ikke havde noget håb, har mærket hvordan kraften i Guds ord har givet dem mening med livet. Du har sikkert været glad for at læse om sådanne brødre og søstre i artikelserien “Bibelen forandrer folks liv” i Vagttårnet. Dertil kommer at vi har set og oplevet hvordan Bibelen hjælper døbte kristne til at blive ved med at gøre åndelige fremskridt.

2. Hvad udvirkede Guds ord i det første århundrede?

2 Det kommer ikke bag på os at mange har gjort store forandringer efter at have lært sandheden at kende. Sådan forholdt det sig nemlig også med vores brødre og søstre i  det første århundrede, der alle havde det himmelske håb. (Læs 1 Korinther 6:9-11). Efter at have omtalt nogle mennesker der levede på en måde der forhindrede dem i at arve Guds rige, sagde Paulus: “Dog er det sådan nogle af jer har været.” Gennem studium af Guds ord og med hjælp fra den hellige ånd havde de forandret sig. Efter at de var blevet kristne, begik nogle af dem imidlertid alvorlige synder og havde derfor igen behov for at gøre store forandringer. For eksempel nævnes der en episode i Bibelen hvor det var nødvendigt at udelukke en salvet bror, men fordi han ændrede sig, blev han senere genoptaget. (1 Kor. 5:1-5; 2 Kor. 2:5-8) Er det ikke opmuntrende at tænke over hvor mange forskellige problemer vores trosfæller har overvundet med hjælp fra kraften i Guds ord?

3. Hvad vil vi se på i denne artikel?

3 Guds ord har virkelig stor kraft og er blevet bevaret helt frem til i dag. Motiverer det os ikke til at bruge Bibelen bedst muligt? (2 Tim. 2:15) I denne artikel vil vi få nogle forslag til hvordan vi kan sikre at kraften i Guds ord virker (1) i vores eget liv, (2) i forkyndelsen og (3) når vi underviser fra talerstolen. Forslagene vil hjælpe os til at vise kærlighed og værdsættelse over for vores himmelske Far, der underviser os til vores eget bedste. – Es. 48:17.

I VORES EGET LIV

4. (a) Hvad er nødvendigt hvis Guds ord skal virke på os? (b) Hvordan finder du tid til at læse i Bibelen?

4 Hvis Bibelen skal forme os, må vi læse regelmæssigt i den. Vi må gøre en indsats for at læse i den hver dag. (Jos. 1:8) De fleste af os har selvfølgelig et travlt liv, men vi bør ikke lade noget som helst – heller ikke diverse forpligtelser – ødelægge vores plan for bibellæsning. (Læs Efeserne 5:15, 16). Mange af Jehovas tjenere har måttet tænke lidt kreativt for at finde tid til at læse i Bibelen hver dag. Uanset om vi læser i Bibelen tidligt om morgenen, sidst på aftenen eller på et andet tidspunkt, har vi det sikkert ligesom salmisten der skrev: “Hvor jeg elsker din lov! Dagen lang har jeg den i tanke.” – Sl. 119:97.

5, 6. (a) Hvorfor er det vigtigt at vi mediterer over det vi læser i Bibelen? (b) Hvordan kan vi meditere? (c) Hvordan har du haft gavn af at meditere over det du har læst i Bibelen?

5 Det er også vigtigt at vi tænker dybt over det vi læser i Bibelen. (Sl. 1:1-3) Det er først når vi mediterer, at vi kan se hvordan visdommen fra Gud kan bruges i vores eget liv. Hvad enten vi læser i Bibelen på tryk eller i elektronisk format, må vi have som mål at få ordene ned i vores hjerte.

 6 Men hvordan griber man det an rent praktisk? Mange har været glade for at stoppe op når de har læst et stykke i Bibelen, og tænke over spørgsmål som: ‘Hvad fortæller det her mig om Jehova? På hvilke områder af mit liv følger jeg de principper jeg lige har læst om? På hvilke områder kunne jeg gøre fremskridt?’ Når vi kombinerer vores bibellæsning med bøn og eftertanke, vil vi få større lyst til at følge vejledningen i Bibelen. Og så vil vi i endnu højere grad mærke hvordan kraften i Guds ord kan virke i vores liv. – 2 Kor. 10:4, 5.

I FORKYNDELSEN

7. Hvad indbefatter det at bruge Bibelen på en god måde i forkyndelsen?

7 Hvordan kan vi bruge Bibelen på en god måde i forkyndelsen? Først og fremmest er det vigtigt at vi bruger den når som helst det er muligt. En bror har sagt: “Hvis du var ude at forkynde fra hus til hus sammen med Jehova, ville du så sige det hele selv, eller ville du lade Jehova tale?” Når vi læser op fra Bibelen i forkyndelsen, lader vi i virkeligheden Jehova tale til den besøgte. Et velvalgt bibelvers vil højst sandsynligt virke meget stærkere end noget vi selv kunne sige. (1 Thess. 2:13) Så spørg dig selv: ‘Udnytter jeg enhver mulighed for at læse op fra Bibelen i forkyndelsen?’

8. Hvorfor er det ikke nok bare at læse op fra Bibelen i forkyndelsen?

8 Det er selvfølgelig ikke nok at vi bare læser nogle bibelvers for dem vi taler med. Langt de fleste har kun meget lidt eller slet intet kendskab til Guds ord. Sådan var det i det første århundrede, og sådan er det også i dag. (Rom. 10:2) Så vi kan ikke gå ud fra at den besøgte vil forstå et vers, blot fordi vi læser det for ham. Vi må tage os tid til at fremhæve bestemte dele af verset – måske ved at  gentage nøgleordene – og forklare meningen. På den måde bidrager vi til at Guds ord kan nå den besøgtes sind og hjerte. – Læs Lukas 24:32.

9. Hvad er det vigtigt at vi gør inden vi læser et bibelvers, og hvordan kan vi gøre det?

9 Når vi vil læse et vers i forkyndelsen, er det vigtigt at vi introducerer verset på en måde der skaber respekt om Guds ord. Vi kunne for eksempel sige: “Lad os se hvad den der har skabt os, siger om det emne.” Hvis vi taler med en der har en ikkekristen baggrund, kan vi sige: “Læg mærke til hvad der står i De Hellige Skrifter.” Og når vi taler med en der ikke tror på Gud, kunne vi bruge formuleringen: “Har du nogensinde hørt det her gamle ordsprog?” Ja, der findes ikke to personer der er ens, og det må vi tage højde for når vi præsenterer budskabet. – 1 Kor. 9:22, 23.

10. (a) Hvad oplevede en bror? (b) Hvordan har du oplevet at det er effektivt at bruge Bibelen i forkyndelsen?

10 Mange af os har oplevet hvor stor virkning Guds ord kan have på dem vi taler med i forkyndelsen. Her er et eksempel. En bror kom på genbesøg hos en ældre herre der gennem en årrække havde læst vores blade. Men i stedet for blot at give ham det nyeste nummer af Vagttårnet besluttede broren at vise ham et af de skriftsteder der var henvist til i bladet. Broren læste 2 Korinther 1:3, 4, hvor der står at Jehova er “den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel”. Ordene rørte manden så meget at han spurgte vores bror om han ikke ville læse dem igen. Han fortalte også at han og hans kone havde et stort behov for trøst. Det at broren læste op fra Bibelen, gav manden lyst til at lære mere. Der er virkelig god grund til at gøre brug af kraften i Guds ord når vi er i forkyndelsen. – Apg. 19:20.

FRA TALERSTOLEN

11. Hvad må brødre være opmærksomme på når de underviser fra talerstolen?

11 Vi nyder uden tvivl alle sammen at overvære møderne og stævnerne. Hovedformålet med at vi samles, er at tilbede Jehova, men vi får også gavn af undervisningen. Brødre der har punkter på møderne og stævnerne, har fået et stort privilegium. Men de bør samtidig huske at det også er et stort ansvar de har fået betroet. (Jak. 3:1) De må derfor altid sikre sig at det de siger når de underviser, er baseret på Guds ord. Hvordan kan du bruge kraften i Guds ord når du har et punkt?

12. Hvordan kan en taler sikre sig at bibelversene er det bærende i hans foredrag?

12 Det er vigtigt at Bibelens ord er det bærende i dit foredrag. (Joh. 7:16) Så vær opmærksom på at der ikke er noget som helst – oplevelser, illustrationer eller den måde du fremfører dit foredrag på – der bortleder opmærksomheden fra de bibelvers du bruger. Husk også at det at læse en række bibelvers ikke er det samme som at undervise ud fra Bibelen. Faktisk kunne for mange bibelvers medføre at tilhørerne ikke hæfter sig ved nogen af dem. Vælg derfor omhyggeligt hvilke vers du vil bruge, og tag dig tid til at læse dem, forklare hvad de betyder, og belyse hvordan de kan anvendes. (Neh. 8:8) Hvis du har fået en disposition som du skal lave dit foredrag ud fra, er det vigtigt at du sætter dig grundigt ind i den og bibelversene. Find ud af hvad sammenhængen er mellem det der står i dispositionen, og de vers der er  henvist til. Vælg derefter nogle af bibelversene, og fremhold tankerne i dispositionen ud fra dem. (Lektion 21 til 23 i bogen Den Teokratiske Skole – til gavn for kristne forkyndere indeholder flere praktiske forslag). Og vigtigst af alt: Bed Jehova om hjælp til at formidle de tanker hans dyrebare ord indeholder. – Læs Ezra 7:10; Ordsprogene 3:13, 14.

13. (a) Hvilken virkning havde et skriftsted på en søster? (b) Hvordan har den måde Bibelen bruges på ved vores møder, påvirket dig?

13 Det kan gøre en stor forskel når man underviser ud fra Bibelen. En kvinde i Australien havde haft en traumatisk opvækst, og selvom hun på et senere tidspunkt tog imod sandheden og blev døbt, tvivlede hun stadig på at Jehova kunne elske sådan en som hende. Men ved et møde blev der læst et skriftsted op som berørte vores søster dybt. Hun mediterede over versene, undersøgte dem yderligere og sammenholdt dem også med hvad der siges andre steder i Bibelen. Hun nåede til sidst frem til den konklusion at hun virkelig var elsket af Jehova. * Har du også oplevet at et bibelvers der blev behandlet ved et møde eller stævne, gjorde dybt indtryk på dig? – Neh. 8:12.

14. Hvordan kan vi vise at vi elsker Jehovas ord?

14 Er du ikke dybt taknemmelig for at Jehova har givet os sit skrevne ord, Bibelen? Han lovede at hans ord ville bestå, og det løfte har han holdt. (1 Pet. 1:24, 25) Vi har al mulig grund til at læse i Bibelen hver dag, leve efter det vi læser i den, og bruge den når vi forsøger at hjælpe andre. På den måde viser vi at vi ikke alene elsker denne uvurderlige bog, men også dens forfatter, Jehova Gud.

^ par. 13 Se boksen “ Et vendepunkt”.