Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Efterlign Jehovas medfølelse

Efterlign Jehovas medfølelse

“Jehova er meget medfølende og barmhjertig.” – JAK. 5:11.

SANGE: 142, 12

1. Hvad fortalte Jehova Moses om sig selv, og hvorfor er det interessant?

JEHOVA åbenbarede sig ved en lejlighed for Moses ved at udråbe sit navn og sine egenskaber. (Læs 2 Mosebog 34:5-7). Jehova kunne have nævnt sin store magt og visdom. Men det Moses havde brug for at vide, var at Jehova ville hjælpe sit folk, og derfor valgte Jehova at fremhæve nogle egenskaber der understregede hans dybe medfølelse. (2 Mos. 33:13) Gør det dig ikke varm om hjertet at Jehova som det første valgte at nævne netop sådan nogle skønne egenskaber? I denne artikel vil vi se nærmere på medfølelse, en egenskab der gør at man bliver berørt når andre har det svært, og får et ønske om at hjælpe dem.

2, 3. (a) Hvad viser at det er en del af vores natur som mennesker at vise medfølelse? (b) Hvorfor bør det interessere os at lære mere om medfølelse?

2 Mennesker er skabt i Guds billede. (1 Mos. 1:27) Jehova er medfølende, og derfor ligger det dybt i den menneskelige natur at vise interesse for andre. I mange af Bibelens beretninger skinner denne egenskab tydeligt igennem, også hos mennesker der ikke tjente Jehova. Tænk for eksempel på beretningen om  kong Salomon der skulle finde frem til hvem af de to prostituerede kvinder der var mor til den lille baby. Da Salomon satte sagen på spidsen ved at sige at barnet skulle hugges midt over, kom den rigtige mors stærke medfølelse til udtryk da hun sagde at den anden kvinde måtte få barnet hvis bare Salomon ville lade det blive i live. (1 Kong. 3:23-27) Eller tænk på Faraos datter der reddede den lille Moses. Selvom hun kunne se at han var søn af hebræere og derfor burde slås ihjel, “fik hun medlidenhed med ham” og besluttede at tage ham til sig som sit eget barn. – 2 Mos. 2:5, 6.

3 Hvorfor bør vi være interesseret i at lære mere om medfølelse? Fordi Jehova gerne vil have at vi efterligner ham. (Ef. 5:1) Vi er skabt med evnen til at vise medfølelse, men eftersom vi har arvet ufuldkommenheden fra Adam, kommer vi let til at tænke selvisk. Nogle gange kan vi have svært ved at afgøre om vi skal hjælpe andre eller fokusere på os selv. Hvad kan hjælpe os til at være mere medfølende? I artiklen her vil vi først se nærmere på hvordan Jehova og andre har vist medfølelse. Dernæst vil vi se på hvordan vi kan efterligne Jehova, og hvordan det gavner os selv at gøre det.

JEHOVA – DET FULDKOMNE EKSEMPEL

4. (a) Hvorfor sendte Jehova engle til Lot? (b) Hvad kan vi lære af beretningen om Lot?

4 I Bibelen finder vi mange beretninger der viser at Jehova er medfølende. Tænk for eksempel på hvad han gjorde for Lot. Den retfærdige Lot havde det virkelig dårligt over den skamløse opførsel der var udbredt blandt indbyggerne i Sodoma og Gomorra, en opførsel der førte til at Gud besluttede at udslette dem. (2 Pet. 2:7, 8) Men Jehova sendte nogle engle til Lot for at redde ham. Englene pressede på for at få ham og hans familie til at flygte inden byerne blev tilintetgjort. “Da han blev ved med at tøve, greb [englene] ham og hans hustru og hans to døtre ved hånden, fordi Jehova havde medfølelse med ham, hvorpå de førte ham ud og efterlod ham uden for byen.” (1 Mos. 19:16) Viser eksemplet med Lot ikke tydeligt at Jehova er fuldt ud klar over hvor svært hans tjenere nogle gange har det? – Es. 63:7-9; Jak. 5:11; 2 Pet. 2:9.

5. Hvad lærer Bibelen os om det at vise medfølelse?

5 Jehova nøjes ikke blot med selv at vise medfølelse, han lærer også sine tjenere at gøre det samme. Det fremgår for eksempel af den lov han gav israelitterne om det at tage en andens klædning som sikkerhed for et lån. (Læs 2 Mosebog 22:26, 27). Hvis man var kynisk, kunne man måske føle sig fristet til at beholde tøjet indtil lånet var betalt tilbage, og den der var i nød, ville så være tvunget til at klare sig gennem natten uden at have noget at dække sig med. Men det tillod Jehova ikke. Han lærte derimod sit folk at vise medfølelse. Hvad kan vi lære af det princip der ligger til grund for denne lov? Vi må aldrig lade vores brødre og søstre i stikken; hvis der er noget vi kan gøre for at hjælpe dem i en vanskelig situation, må vi gøre det. – Kol. 3:12; Jak. 2:15, 16; læs 1 Johannes 3:17.

6. Hvad lærer vi af at Jehova viste medfølelse med israelitterne selvom de syndede?

6 Jehova viste medfølelse med israelitterne selvom de syndede mod ham. Det kan vi se af denne udtalelse: “Jehova, deres forfædres Gud, sendte ... bud til dem ved sine sendebud, idet han sendte dem igen og igen, for han havde medlidenhed med sit folk og med sin bolig.” (2 Krøn. 36:15) Vi kan efterligne Jehova ved at vise empati over for de mange mennesker  der ikke i øjeblikket tilbeder ham, men som kan ændre deres liv og få et godt forhold til ham. Jehova ønsker ikke “at nogen skal lide undergang” når han griber ind. (2 Pet. 3:9) Mens der endnu er tid, må vi derfor forkynde for alle dem vi kan, og på den måde give dem mulighed for at få gavn af Jehovas medfølelse.

7, 8. Hvorfor er en familie overbevist om at de har mærket Jehovas medfølelse på en helt særlig måde?

7 Der findes også mange beretninger fra nutiden der lærer os noget om Jehovas medfølelse. Tænk over hvad der skete med en dreng på 12 år, som vi vil kalde Milan, og hans familie. Under de etniske udrensninger i Bosnien i 1990’erne var Milan en dag på vej i en bus fra Bosnien til Serbien sammen med sin bror, sine forældre og nogle andre Jehovas Vidner. De skulle alle sammen til stævne, og ved stævnet var det meningen at Milans forældre skulle døbes. Men da de nåede til den bevogtede grænse, blev hele familien hevet ud af bussen på grund af deres etniske afstamning, mens de andre forkyndere fik lov til at køre videre. Efter at familien havde været tilbageholdt i to dage, tog den vagthavende officer kontakt til sin overordnede og spurgte hvad der skulle ske med dem. Officeren stod lige foran familien da svaret over radioen lød: “Bare før dem væk og skyd dem!”

8 Imens officeren talte med sine folk, kom to fremmede mænd hen til familien. De hviskede til dem at de var Jehovas Vidner, og at nogle af de andre fra bussen havde fortalt dem hvad der var sket. Mændene gav Milan og hans bror besked på at sætte sig ind i deres bil så de kunne køre dem over grænsen; børns identifikationspapirer blev nemlig ikke tjekket. De to mænd sagde derefter til forældrene at de skulle gå bag om kontrolposten og møde dem på den anden side af grænsen. Milan vidste ikke om han skulle grine eller græde over deres forslag, og hans forældre spurgte: “Tror I da at de bare vil lade os gå?” Men da forældrene begyndte at gå, var det som om soldaterne kiggede på dem uden at se dem. På den anden side af grænsen blev Milan og hans bror forenet med deres forældre. De fortsatte rejsen til stævnebyen, fuldstændigt overbevist om at Jehova havde besvaret deres desperate bønner. Fra Bibelen ved vi at Jehova ikke altid griber direkte ind i begivenhedernes gang for at beskytte sine tjenere. (Apg. 7:58-60) Men Milan siger om deres situation: “Jeg tror at englene gjorde soldaterne blinde, og at Jehova reddede os!” – Sl. 97:10.

9. Hvordan reagerede Jesus på at andre havde det dårligt? (Se indledningsbilledet).

9 Vi kan også lære meget om medfølelse af Jesus. Han fik inderligt ondt af de mange mennesker der var “medtagne og omtumlede som får uden hyrde”. Hvad fik hans empati ham til at gøre? Bibelen siger: “Han begyndte at lære dem mange ting.” (Matt. 9:36; læs Markus 6:34). Hans indstilling stod i skarp kontrast til den der kendetegnede farisæerne, der ikke havde noget som helst ønske om at gøre noget for det jævne folk. (Matt. 12:9-14; 23:4; Joh. 7:49) Har du ikke, ligesom Jesus, et brændende ønske om at hjælpe de mange mennesker der i dag er åndeligt udhungrede?

10, 11. Hvad viser at det ikke altid er på sin plads at vise medfølelse?

10 Det er dog ikke altid på sin plads at vise medfølelse. Kong Saul opfattede måske sig selv som medfølende da han skånede Agag, der var amalekitternes konge og fjende af Guds folk. Saul skånede også  de bedste af amalekitternes dyr. Men i virkeligheden gik han direkte imod Guds bud, og derfor blev han forkastet som konge. (1 Sam. 15:3, 9, 15) Jehovas domme er altid helt igennem retfærdige; han kan læse menneskers hjerte og ved hvornår der ikke er grundlag for at vise medfølelse. (Klages. 2:17; Ez. 5:11) Inden længe vil han eksekvere dom over alle dem der nægter at følge hans normer. (2 Thess. 1:6-10) På det tidspunkt vil han ikke vise medfølelse med de onde. Ved at udrydde dem viser han derimod medfølelse med alle de retfærdige mennesker, som han vil frelse.

11 Vi har på ingen måde fået til opgave at afgøre hvem der skal bevares i live, og hvem der ikke skal. I stedet må vi udnytte tiden nu til at hjælpe mennesker. Men hvad kan vi helt konkret gøre for at vise medfølelse over for andre? Det vil vi se på nu.

HVORDAN VI KAN VISE MEDFØLELSE

12. Hvordan kan din medfølelse komme til udtryk over for andre?

12 Vær hjælpsom. Det er et grundlæggende krav til os som Jesus’ disciple at vi viser medfølelse over for vores medmennesker og vores trosfæller. (Joh. 13:34, 35; 1 Pet. 3:8) Ordet medfølelse er blandt andet blevet defineret som “det at lide sammen”. En sådan empati vil motivere os til at gøre hvad vi kan for at mindske andres lidelse, måske endda ved at hjælpe dem ud af en svær situation. Vi må altså være på udkig efter muligheder for at hjælpe andre. Kunne du for eksempel tilbyde at hjælpe med noget praktisk der skal gøres, måske ved at løbe et ærinde for nogen? – Matt. 7:12.

Du kan vise medfølelse ved at hjælpe andre rent praktisk (Se paragraf 12)

13. Hvad føler Guds folk sig motiveret til at gøre når der indtræffer en katastrofe?

13 Deltag i nødhjælpsarbejde. Vores medfølelse bliver virkelig vakt når vi ser de mange lidelser som katastrofer fører med sig. Jehovas folk er kendt for at yde hjælp i sådanne situationer. (1 Pet. 2:17) En søster i Japan boede i et område der blev hårdt ramt af jordskælvet og tsunamien i 2011. Hun fortæller at hun blev “meget opmuntret og trøstet” af at se det store arbejde de mange japanske og udenlandske frivillige udførte for at reparere huse  og rigssale i området. Hun skriver: “Det jeg oplevede, hjalp mig til at forstå at Jehova har omsorg for os, og at hans tjenere bekymrer sig om hinanden. Mange brødre og søstre rundt om på hele jorden beder for os.”

14. Hvordan kan du hjælpe syge og ældre?

14 Hjælp syge og ældre. Når vi ser nogen der har det svært på grund af sygdom eller høj alder, får vi medfølelse med dem. Vi kan næsten ikke vente til den dag hvor virkningerne af Adams synd bliver fjernet, og derfor beder vi om at Guds rige må komme. Men indtil da gør vi vores bedste for at hjælpe dem der lider. Det fremgår meget godt af en situation en forfatter har beskrevet. Hans mor var oppe i årene og led af alzheimer. En dag havde hun et lille uheld, og mens hun forsøgte at gøre rent efter sig, ringede det på. Uden for døren stod to Jehovas Vidner som besøgte hende med jævne mellemrum. Søstrene spurgte om der var noget de kunne gøre for at hjælpe. “Det er meget flovt, men ja,” svarede hun. Søstrene hjalp hende med at gøre rent, og bagefter lavede de en kop te til hende og blev og snakkede lidt. “Hatten af for de to Jehovas Vidner,” skrev hendes taknemmelige søn. “De lever selv efter det de forkynder.” Motiverer medfølelse også dig til at gøre alt hvad du kan, for at hjælpe dem der kæmper med sygdom eller er kommet op i årene? – Fil. 2:3, 4.

15. Hvad giver forkyndelsen os mulighed for?

15 Giv åndelig hjælp. Når vi ser de mange problemer og bekymringer folk i verden har, får vi lyst til at hjælpe dem. Det bedste vi kan gøre, er at fortælle dem om Jehova og hans rige. Det er også vigtigt at vi hjælper dem til at se at det giver et godt liv at følge Jehovas love og normer. (Es. 48:17, 18) Vores forkyndelse er med til at ære Jehova og et tydeligt udtryk for at vi føler med vores medmennesker. Kunne du gøre mere i forkyndelsen? – 1 Tim. 2:3, 4.

DET GAVNER OGSÅ DIG SELV

16. Hvordan kommer det en selv til gavn at man er medfølende?

16 Eksperter i mentalhygiejne peger interessant nok på at det at vise medfølelse har en gavnlig virkning på ens helbred, generelle velbefindende og forhold til andre mennesker. Når man hjælper andre til at få det bedre, øger det ens glæde, og man bliver mere positiv. Man vil være mindre tilbøjelig til at føle sig ensom og tænke negative tanker. Ja, det gavner virkelig en selv at vise medfølelse! (Ef. 4:31, 32) Når vi kærligt hjælper andre, vil vi også blive belønnet med en god samvittighed fordi vi ved at vi gør det Jehova ønsker af os. Medfølelse er desuden en egenskab der vil gøre os til en bedre og mere omsorgsfuld forælder, ægtefælle og ven. Dertil kommer at de der er hurtige til at vise medfølelse, ofte oplever at andre også står klar til at hjælpe og støtte dem i svære tider. – Læs Mattæus 5:7; Lukas 6:38.

17. Hvad motiverer dig til at vise medfølelse?

17 Hovedårsagen til at vise medfølelse skal selvfølgelig ikke være at det gavner os selv. Vores vigtigste motivation til at vise denne egenskab er at vi gerne vil efterligne og ære Jehova Gud, der er kilden til kærlighed og medfølelse. (Ordsp. 14:31) Jehova er det fuldkomne eksempel. Så gør alt hvad du kan, for at hjælpe dine brødre og søstre og dine medmennesker. På den måde efterligner du Jehovas store medfølelse. – Gal. 6:10; 1 Joh. 4:16.