Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Bliv ved med at kæmpe for at opnå Jehovas velsignelse

Bliv ved med at kæmpe for at opnå Jehovas velsignelse

“Du har kæmpet med Gud og med mennesker og til sidst fået overtaget.” – 1 MOS. 32:28.

SANGE: 60, 38

1, 2. Hvad må Jehovas tjenere kæmpe mod?

LIGE fra Abels tid og frem til i dag har Jehovas loyale tjenere måttet kæmpe en hård kamp. Apostlen Paulus skrev til de kristne hebræere at de havde “udholdt megen kamp under lidelser” for at opnå Jehovas godkendelse og velsignelse. (Hebr. 10:32-34) Paulus sammenlignede de anstrengelser kristne gjorde sig, med den indsats atleter måtte yde i de græske sportskonkurrencer, for eksempel i disciplinerne løb, brydning og boksning. (Hebr. 12:1, 4) I dag deltager vi i en kamp der gælder vores liv, og vi har nogle modstandere der kun er ude på at distrahere os, spænde ben for os, slå os ud og stjæle vores glæde og sejrspris.

2 Først og fremmest må vi kæmpe en hård kamp mod Satan Djævelen og hans onde verden. (Ef. 6:12) Det er livsvigtigt at vi ikke lader os påvirke af verden og dens “fæstningsværker” – blandt andet dens læresætninger, livsanskuelser og forkerte handlinger, som umoralsk sex, rygning eller alkohol- og stofmisbrug. Derudover må vi hele tiden kæmpe mod vores egen ufuldkommenhed og overvinde skuffelser. – 2 Kor. 10:3-6; Kol. 3:5-9.

3. Hvordan hjælper Jehova os i kampen mod vores modstandere?

 3 Kan det overhovedet lade sig gøre at vinde over så stærke modstandere? Ja, men det kræver store anstrengelser. Idet Paulus sammenlignede sig selv med en bokser, sagde han: “Jeg retter mine slag således at jeg ikke slår i luften.” (1 Kor. 9:26) Ligesom en bokser der forsøger at udbokse sin modstander, må vi gøre en bevidst indsats for at bekæmpe vores fjender. Jehova giver os den hjælp og træning vi har brug for. Gennem Bibelen sørger han for de nødvendige instruktioner. Han hjælper os også gennem de bibelske publikationer, møderne og stævnerne. Bruger du alt det du lærer, i praksis? Hvis ikke, svarer det til at du “slår i luften” – du vil ikke få sat nogen dybe stød ind på din modstander.

4. Hvordan kan vi undgå at blive ‘overvundet af det onde’?

4 Som kristne må vi hele tiden være på vagt. Hvorfor? Fordi vores modstandere ikke er blege for at angribe os når vi mindst venter det, eller sparke til os når vi ligger ned. I Bibelen finder vi denne advarsel: “Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind til stadighed det onde med det gode.” (Rom. 12:21) Dette vers viser os at vi kan besejre det onde. Men det kræver at vi bliver ved med at kæmpe. Hvis vi derimod sænker paraderne eller helt opgiver kampen, vil Satan, hans onde verden og vores ufuldkommenhed hurtigt få overtaget. Så lad ikke hænderne synke, og lad ikke nogen skræmmende modstander få dig til at give op. – 1 Pet. 5:9.

5. (a) Hvad må vi gøre for at opnå Guds godkendelse og velsignelse? (b) Hvilke bibelske personer vil vi nu se nærmere på?

5 Hvis vi skal kunne vinde, er det vigtigt at vi hele tiden fokuserer på hvorfor vi kæmper. Vi kæmper fordi vi gerne vil opnå Guds godkendelse og blive velsignet af ham. I Hebræerne 11:6 står der: “Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.” Udtrykket ‘ivrigt søge’ viser at det kræver ihærdige anstrengelser at opnå Jehovas godkendelse. (Apg. 15:17) Bibelen indeholder nogle gode eksempler på mennesker der gjorde en stor indsats for at blive velsignet af Jehova. Tænk bare på Jakob, Rakel, Josef og Paulus, der alle befandt sig i situationer der var vanskelige at klare fysisk og psykisk, men som holdt ud og af den grund blev rigt velsignet. Hvordan kan vi efterligne disse fire trofaste mennesker?

UDHOLDENHED FØRER TIL VELSIGNELSER

6. Hvad hjalp Jakob til at holde ud, og hvilken belønning fik han? (Se indledningsbilledet).

6 Patriarken Jakob kæmpede mange kampe og udholdt meget i løbet af sit liv fordi han elskede Jehova, satte åndelige ting højt og havde fuld tillid til at Jehova ville opfylde sit løfte om at velsigne hans afkom. (1 Mos. 28:3, 4) Da han var næsten 100 år gammel, kæmpede han endda med en engel for at blive velsignet af Jehova! (Læs 1 Mosebog 32:24-28). Var det Jakobs egne kræfter der satte ham i stand til at kæmpe lige op med en mægtig engel? Selvfølgelig ikke! Men han fik lejlighed til at vise at han var vedholdende, og at han var villig til at lægge alle kræfter i for at få en velsignelse. Jehova belønnede Jakob for hans udholdenhed og ændrede hans navn til Israel, der betyder “en der kæmper med (holder fast ved) Gud” eller  “Gud kæmper”. Jakob fik den belønning som vi også søger at opnå: Jehovas godkendelse og velsignelse.

7. (a) Hvilken svær situation befandt Rakel sig i? (b) Hvordan blev hun ved med at kæmpe, og hvad førte det til?

7 Rakel, Jakobs elskede kone, var også ivrig efter at opleve opfyldelsen af det løfte Jehova havde givet hendes mand. Men der var et problem: Rakel kunne ikke få børn. På den tid blev det betragtet som en stor ulykke. Hvordan fandt Rakel den fysiske og psykiske styrke hun behøvede for at klare denne skuffelse og holde ud? Hun opgav aldrig håbet! Og hun blev ved med at kæmpe i sine bønner til Gud. Jehova lyttede til hendes inderlige bønner, og med tiden blev hun velsignet med børn. Rakel havde virkelig ‘kæmpet svære kampe og vundet’. – 1 Mos. 30:8, 20-24.

8. Hvilke vanskeligheder oplevede Josef, og hvad kan vi lære af hans eksempel?

8 Jakob og Rakels søn Josef lærte uden tvivl meget af sine forældres udholdenhed og blev på den måde rustet til at klare svære prøver i sit eget liv. Da han var 17 år, blev hans liv vendt fuldstændigt på hovedet. På grund af misundelse solgte hans brødre ham som slave, og senere sad han i fængsel i flere år i Egypten selvom han ikke havde gjort noget forkert. (1 Mos. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Men Josef mistede ikke modet eller blev bitter, og han forsøgte heller ikke at tage hævn. I stedet fokuserede han på den velsignelse det var at have et nært forhold til Jehova. (3 Mos. 19:18; Rom. 12:17-21) Vi kan lære meget af Josefs eksempel. Hvis vi har haft en hård opvækst eller vores nuværende omstændigheder virker uoverskuelige, må vi holde ud og blive ved med at kæmpe. Når vi gør det, kan vi have fuld tillid til at Jehova vil velsigne os. – Læs 1 Mosebog 39:21-23.

9. Hvordan kan vi efterligne Jakob, Rakel og Josef?

9 Nogle gange befinder du dig sikkert også i en situation som er vanskelig at klare. Måske har nogen behandlet dig uretfærdigt, gjort nar af dig eller behandlet dig fordomsfuldt. Eller det kan være at nogen anklager dig for noget du ikke har gjort, måske på grund af misundelse. Hvis du oplever noget sådant, må du ikke lade hænderne synke og give op. Husk hvad det var der satte Jakob, Rakel og Josef i stand til at bevare glæden og fortsætte med at tjene Jehova. De blev ved med at fokusere på det åndelige, de kæmpede videre, og de handlede i harmoni med deres inderlige bønner. Af den grund styrkede og velsignede Jehova dem. Den onde verden vi lever i nu, vil snart blive fjernet, så vi har god grund til at bevare et stærkt håb! Er du villig til at gøre alt hvad der står i din magt, ja, ligefrem kæmpe, for at opnå Guds velsignelse?

VÆR VILLIG TIL AT KÆMPE FOR AT FÅ EN VELSIGNELSE

10, 11. (a) I hvilke situationer er vi måske nødt til at kæmpe for at opnå Guds velsignelse? (b) Hvad kan hjælpe os til at blive på den rette vej?

10 Hvornår kan det være nødvendigt for os direkte at kæmpe for at blive velsignet af Jehova? Det kan for eksempel være når vi forsøger at overvinde en personlig svaghed. Det kan også være at vi har svært ved at bevare et positivt syn på forkyndelsen. Måske har vi problemer med helbredet eller føler os ensomme. Eller det kan være at vi har svært  ved at tilgive en der har såret os. Uanset hvor længe vi har været i sandheden, må vi alle blive ved med at kæmpe og ikke lade noget hindre os i at tjene Jehova, der belønner de trofaste.

Kæmper du for at opnå Guds velsignelse? (Se paragraf 10, 11)

11 Det kan være noget af en kamp at være kristen og at træffe de rigtige valg, ikke mindst når vores forræderiske hjerte trækker os i en forkert retning. (Jer. 17:9) Hvad kan du gøre for at holde ud i kampen og blive på den rette vej? Bed Jehova om hellig ånd. Bøn og hellig ånd kan give dig det mod og den styrke du behøver for at gøre det som du ved er rigtigt, og som Jehova kan velsigne. Du må desuden handle i harmoni med dine bønner. Læs et stykke i Bibelen hver dag, og sæt tid af til at studere personligt og have en fast teokratisk familieaften. – Læs Salme 119:32.

12, 13. Hvad har hjulpet to kristne til at holde forkerte ønsker under kontrol?

12 Der findes mange eksempler på at Guds ord, hans ånd og vores bibelske publikationer har hjulpet kristne til at holde forkerte ønsker under kontrol. En teenager læste artiklen “Hvordan kan man bekæmpe forkerte ønsker?” i Vågn op! for 8. december 2003. Hvordan hjalp den ham? Han fortæller: “Jeg kæmper meget med forkerte tanker. I artiklen stod der: ‘For mange er kampen for at overvinde urette ønsker meget hård.’ Den sætning fik mig til at føle mig som en del af brodersamfundet – jeg var ikke alene.” Den unge bror  havde også gavn af artiklen “Godkender Gud en alternativ livsstil?”, som blev bragt i Vågn op! for 8. oktober 2003. Han hæftede sig ved at urette ønsker for nogle er som “en torn i kødet”, et problem de må blive ved med at kæmpe med. (2 Kor. 12:7) De må anstrenge sig for at bevare en ren adfærd, men de kan dog se fremtiden i møde med optimisme og håb. “Det gav mig grund til at tro at jeg dag efter dag kan forblive trofast,” siger han. “Jeg er meget taknemmelig for at Jehova gennem sin organisation hjælper os til at klare os igennem hver dag i Satans verden.”

13 Overvej også hvad en søster i USA har erfaret. Hun skriver: “Jeg vil gerne sige jer mange tak for at I altid giver os lige det vi har brug for, på det helt rigtige tidspunkt. Det føles ofte som om artiklerne er skrevet direkte til mig. I mange år har jeg kæmpet med en stærk trang til noget som Jehova hader. Nogle gange har jeg mest lyst til at kaste håndklædet i ringen. Jeg ved at Jehova er barmhjertig og tilgivende, men fordi jeg har det her forkerte ønske og inderst inde ikke hader det, føler jeg mig uværdig til at få hans hjælp. Denne stadige kamp har påvirket alle sider af mit liv. ... Efter at jeg havde læst artiklen ‘Har du “hjerte til at kende” Jehova?’ i Vagttårnet for 15. marts 2013, forstod jeg at Jehova virkelig ønsker at hjælpe mig.”

14. (a) Hvordan så Paulus på den kamp han måtte kæmpe? (b) Hvordan kan vi bekæmpe vores svagheder?

14 Læs Romerne 7:21-25. Paulus vidste hvor svært det kan være at kæmpe mod de svagheder og forkerte ønsker der følger med det at være ufuldkommen. Men han var samtidig fuldstændigt overbevist om at han kunne vinde denne indre kamp ved at komme nær til Jehova i bøn, stole på hans hjælp og have tro på løskøbelsen. Hvad med os? Kan vi også vinde kampen mod vores svagheder? Ja, men ikke ved egen kraft. Vi må efterligne Paulus, stole helt og fuldt på Jehova og tro på løskøbelsen.

15. Hvordan kan Jehova hjælpe os til at forblive trofaste og udholde prøver?

15 Nogle gange giver Jehova os mulighed for at vise hvor meget en bestemt sag ligger os på sinde. Hvordan vil vi for eksempel reagere hvis vi selv eller en af vores nærmeste bliver ramt af en alvorlig sygdom eller bliver meget uretfærdigt behandlet? Hvis vi har fuld tillid til Jehova, vil vi indtrængende bede ham om at give os den styrke vi behøver for at kunne forblive trofaste og bevare vores glæde og åndelige ligevægt. (Fil. 4:13) Mange tjenere for Gud, både i fortiden og nutiden, har oplevet hvordan inderlige bønner kan give nyt mod og nye kræfter så man kan kæmpe videre.

BLIV VED MED AT KÆMPE FOR AT OPNÅ JEHOVAS VELSIGNELSE

16, 17. Hvad er du besluttet på?

16 Djævelen ville fryde sig hvis vi gav op og lod hænderne synke. Så vær besluttet på at ‘holde fast ved det gode’. (1 Thess. 5:21) Hvis du har fuld tillid til at Jehova vil give dig den nødvendige styrke og hjælp, kan du vinde kampen mod Satan, hans onde verden og dine egne svagheder. – 2 Kor. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Bliv derfor ved med at anstrenge dig, bliv ved med at kæmpe, bliv ved med at holde ud! Så vil du komme til at opleve at Jehova ‘tømmer velsignelse i overmål ud over dig’. – Mal. 3:10.