Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2016

I unge – styrk jeres tro

I unge – styrk jeres tro

“Tro er ... det klare bevis på virkeligheder som ikke ses.” – HEBR. 11:1.

SANGE: 41, 69

1, 2. Hvilket pres kommer mange unge ud for, og hvad kan de gøre?

“DU ER da alt for klog til at tro på Gud,” var der en klassekammerat der sagde til en ung søster i Storbritannien. En bror i Tyskland skrev: “Mine lærere opfatter Bibelens skabelsesberetning som en myte. Og de ser det som en selvfølge at eleverne tror på evolutionen.” En ung søster i Frankrig skrev: “Lærerne på min skole er overraskede over at der stadig er elever der tror på Bibelen.”

2 Hvis du er ung og tjener Jehova eller er ved at lære ham at kende, har du måske oplevet noget lignende, og det kan være at du nogle gange tænker over hvordan du kan være sikker på at det er Gud der har skabt os. Hvad kan du gøre for at styrke din tro? Bibelen siger at din evne til at tænke kan “holde vagt over dig”. Når du tænker grundigt over tingene, vil det altså beskytte dig mod forskellige teorier og forestillinger der ikke er sande, og som kunne nedbryde din tro. – Læs Ordsprogene 2:10-12.

3. Hvad vil vi se på i denne artikel?

3 Ægte tro er baseret på nøjagtig viden om Gud. (1 Tim. 2:4) Så når du læser i Bibelen og i de bibelske publikationer, er det  vigtigt at du ikke nøjes med bare at skimme teksten. Brug i stedet din evne til at tænke så du “får fat i meningen”. (Matt. 13:23) Lad os se på hvordan du ved at bruge din tænkeevne kan styrke din tro og finde ‘klare beviser’ for at Jehova er Skaberen, og at Bibelen er sand. – Hebr. 11:1.

HVORDAN DU STYRKER DIN TRO

4. Hvad har de der mener at livet er opstået ved en evolution, tilfælles med dem der mener at der står en Skaber bag? Hvad må vi hver især gøre?

4 Måske har du oplevet at nogle har sagt: “Jeg tror på evolutionen fordi den er baseret på videnskab, men forestillingen om en Gud er kun baseret på tro.” Sådan er der mange der tænker. Men det er godt for os at huske følgende: Uanset hvilken opfattelse man har, er det i bund og grund et spørgsmål om tro. Hvorfor? Der er ikke nogen mennesker der har set Gud eller set noget blive skabt. (Joh. 1:18) Og der er heller ingen, hverken forskere eller andre, der har set én livsform udvikle sig til en anden. For eksempel er der ikke nogen der har set et krybdyr udvikle sig til et pattedyr. (Job 38:1, 4) Derfor må vi hver især undersøge fakta og bruge vores tænkeevne til at nå frem til en fornuftig konklusion. I forbindelse med skabelsen skrev Paulus: “[Guds] usynlige egenskaber ses nemlig klart fra verdens skabelse af, både hans evige kraft og hans guddommelighed, idet de fornemmes i de ting der er frembragt, så de er uden undskyldning.” – Rom. 1:20.

Gør god brug af de hjælpemidler der er på dit sprog, når du skal forsvare din tro (Se paragraf 5)

5. Hvilke hjælpemidler kan lære os mere om skaberværket?

5 Når vi betragter naturen, kan vi se at alt fungerer på en helt enestående måde. Og når vi bruger vores tænkeevne til at meditere over de ting vi ser, bliver det tydeligt for os at der findes en Skaber. (Hebr. 11:3) Jehovas organisation har også foretaget et stort researcharbejde for at give os hjælpemidler der sætter os i stand til at ‘se’ vores Skaber – selvom han er usynlig. (Hebr. 11:27) Blandt andet har vi fået filmen Det fantastiske skaberværk vidner om Gud, de to brochurer Er livet en Skabers værk? og Fem gode spørgsmål om livets oprindelse samt bogen  Findes der en Skaber som interesserer sig for os? I bladet Vågn op! kan man læse interviews med forskere og andre der forklarer hvorfor de tror på Gud. Og artikelserien “Står der en designer bag?” har givet mange eksempler på det geniale design der findes i naturen, og på hvordan forskere prøver at efterligne det.

6. Hvordan kan de hjælpemidler vi får, gavne dig?

6 Om de to førnævnte brochurer siger en 19-årig bror i USA: “De har været en kæmpe hjælp for mig. Jeg har nok studeret dem ti gange.” En søster i Frankrig skriver: “Artiklerne ‘Står der en designer bag?’ gør stort indtryk på mig! De viser at de dygtigste ingeniører kun kan efterligne det komplekse design der er i naturen, men de kan aldrig skabe noget der er lige så godt.” Forældrene til en 15-årig pige i Sydafrika fortæller: “Det første vores datter læser i Vågn op!, er som regel interview-artiklen.” De mange hjælpemidler vi har fået, kan sætte dig i stand til at afvise falske læresætninger og styrke din tro på at der findes en Skaber. Har du sat dig grundigt ind i dem? Når du gør det, vil din tro blive som de dybe rødder der får et træ til at stå fast under en storm – du vil ikke være til at rokke. – Jer. 17:5-8.

DIN TRO PÅ BIBELEN

7. Hvorfor ønsker Jehova at du skal bruge din fornuft?

7 Er det forkert at stille spørgsmål som: ‘Hvordan kan jeg vide at Bibelen er sand?’ Overhovedet ikke. Jehova ønsker ikke at du skal tro på noget bare fordi andre gør det. Han vil gerne have at du bruger din fornuft. Du må altså selv lære Bibelen at kende og finde beviser for at den virkelig er fra ham. Jo mere du sætter dig ind i Bibelen, jo større tillid vil du få til den. (Læs Romerne 12:1, 2; 1 Timoteus 2:4). En god måde at gøre det på er ved at gå i gang med specifikke studieprojekter.

8, 9. (a) Hvilke studieprojekter er mange glade for? (b) Hvordan har nogle haft gavn af at meditere over det de studerer?

8 Nogle har kastet sig over studieprojekter hvor man går i dybden med profetierne eller med hvordan Bibelen stemmer overens med historien, arkæologien og videnskaben. Tag for eksempel profetien i 1 Mosebog 3:15, som Jehova udtalte umiddelbart efter at Adam og Eva havde gjort oprør. I dette vers bliver Bibelens hovedtema præsenteret: Ved hjælp af sit rige vil Jehova hellige sit navn og bevise at hans måde at styre på er den bedste. Verset viser også hvordan Jehova vil sætte en stopper for alle menneskehedens lidelser. Hvordan kunne du studere 1 Mosebog 3:15? Du kunne for eksempel lave en tidslinje. Den kunne indeholde skriftsteder som viser hvordan Gud lidt efter lidt har afsløret betydningen af verset, og som peger på hvordan profetien bliver opfyldt. Efterhånden som du ser at versene danner en enhed, vil du uden tvivl nå frem til at Bibelens profeter og skribenter må have været “ført af hellig ånd”. – 2 Pet. 1:21.

9 En bror i Tyskland skriver: “Guds rige er som en rød tråd gennem hele Bibelen. Og det selvom der var omkring 40 mænd der var med til at skrive den. De fleste af dem kendte ikke hinanden og levede ikke samtidigt.” En søster fra Australien blev rørt over en studieartikel i Vagttårnet for 15. december 2013. Den handlede om betydningen af den jødiske påske, som er nært forbundet med 1 Mosebog 3:15 og Messias’ komme. “Artiklen  hjalp mig til at se hvor fantastisk Jehova er,” skriver hun. “At der er en der har udtænkt denne ordning som israelitterne skulle følge, og at det hele blev opfyldt på Jesus, gjorde dybt indtryk på mig. Jeg blev simpelthen nødt til at stoppe op og meditere over hvor særligt det profetiske påskemåltid var!” Hvorfor var søsteren så begejstret? Hun tænkte grundigt over det hun læste, og ‘fik fat i meningen’. Det var med til at styrke hendes tro og knytte hende nærmere til Jehova. – Matt. 13:23.

10. Hvordan er bibelskribenternes ærlighed med til at styrke vores tro på Bibelen?

10 Noget andet der kan styrke din tro, er at tænke over hvor modige og ærlige Bibelens skribenter var. Mange af fortidens forfattere smigrede deres ledere og priste deres land i høje toner. Men Jehovas profeter sagde altid sandheden. De var ikke bange for at skrive om de forkerte ting som folket og kongerne gjorde. (2 Krøn. 16:9, 10; 24:18-22) De skrev også åbent om de fejl som de selv og andre tjenere for Jehova begik. (2 Sam. 12:1-14; Mark. 14:50) “Sådan en ærlighed ser man ikke tit,” siger en ung bror i Storbritannien. “Det giver os større tillid til at Bibelen virkelig er fra Jehova.”

11. Hvordan kan vejledningen og principperne i Bibelen overbevise os om at den er fra Gud?

11 De der lader sig lede af Bibelens vejledning og principper, oplever at det har en positiv virkning på deres liv, og det er med til at overbevise dem om at Bibelen er fra Gud. (Læs Salme 19:7-11). En ung søster i Japan skrev: “Da min familie begyndte at leve i harmoni med Bibelen, gav det os ægte lykke. Vi oplevede fred, enhed og kærlighed.” Bibelens vejledning beskytter os også mod falsk religion og mod overtro, som styrer mange menneskers liv. (Sl. 115:3-8) Læresætninger som evolutionsteorien gør i virkeligheden naturen til en slags gud og tilskriver den nogle kræfter som kun Jehova har. De der siger at Gud ikke eksisterer, mener at vores fremtid udelukkende afhænger af os selv. Men når vi ser på hvad mennesker indtil nu har udrettet, er der ikke nogen udsigt til at de kan skabe en bedre fremtid. – Sl. 146:3, 4.

HVORDAN DU FORSVARER DIN TRO

12, 13. Hvordan kan du tale med andre om Bibelen og skabelsen på en virkningsfuld måde?

12 Hvordan kan du forklare din tro på Bibelen og skabelsen for andre? Først og fremmest må du ikke bare gå ud fra at du ved hvad andre tror. Nogle siger at de tror på evolutionen, men de tror også at der er en Gud. De mener at Gud skabte de forskellige livsformer gennem evolution. Andre siger at de tror på evolutionslæren fordi de ikke mener at skolerne ville undervise i den hvis den ikke var rigtig. Andre igen er holdt op med at tro på Gud fordi de er blevet skuffet over religion. Så når du taler med nogen om livets oprindelse, vil det ofte være klogt at stille spørgsmål først. Find ud af hvad vedkommende tror på. Hvis du er rimelig og god til at lytte, er der større chance for at han også vil lytte til dig. – Tit. 3:2.

13 Hvis en prøver at angribe din tro på skabelsen, kunne du spille bolden tilbage til ham. Du kunne på en respektfuld måde bede ham om at forklare hvordan livet kan være opstået uden en Skaber. For at den første livsform skulle kunne fortsætte med at eksistere, måtte den være i stand til at formere sig, at lave kopier af sig selv. En professor i kemi ved navn David Deamer har sagt at det  blandt andet ville kræve at der var (1) en beskyttende membran, (2) en evne til at optage og udnytte energi, (3) information lagret i generne og (4) en evne til at kopiere denne information. Han tilføjer: “Man bliver slået af kompleksiteten hos selv den mest simple livsform.”

14. Hvad kan du gøre hvis du ikke føler dig helt klar til at drøfte spørgsmålet om evolution eller skabelse?

14 Hvis du ikke føler dig helt klar til at drøfte spørgsmålet om evolution eller skabelse i detaljer, kan du prøve at bruge den enkle argumentation Paulus brugte. Han skrev: “Ethvert hus bygges jo af en eller anden, men den der har bygget alt er Gud.” (Hebr. 3:4) Hvor er det logisk. Et komplekst design er altid et resultat af intelligens. Du kan også bruge vores publikationer. En søster talte med en ung mand der sagde at han ikke troede på Gud, og at han hældte til evolutionen, og hun gav ham de to førnævnte brochurer. En uges tid senere sagde han: “Nu tror jeg på Gud.” Den unge mand begyndte at studere Bibelen og blev med tiden en af vores brødre.

15, 16. Hvordan kan du tale med andre om Bibelen på en god måde, og hvad må du altid huske?

15 Du kan bruge samme fremgangsmåde når du taler med en der sætter spørgsmålstegn ved Bibelen. Find ud af hvad han tror på, og hvilke emner der interesserer ham. (Ordsp. 18:13) Hvis han går op i naturvidenskab, kan det være at han reagerer positivt når du nævner noget der viser at Bibelen er videnskabeligt korrekt. Andre vil måske blive imponeret over at Bibelen er historisk nøjagtig og indeholder detaljerede profetier der er gået i opfyldelse. Du kan også vise nogle af Bibelens gode principper, som dem der findes i Bjergprædikenen.

16 Husk at det ikke handler om at vinde en diskussion men om at nå hjertet. Vær god til at lytte. Stil spørgsmål, og vær venlig og respektfuld, især når du taler med nogle der er ældre end dig selv. Så er der større sandsynlighed for at de vil respektere din holdning. De vil også kunne se at du har tænkt grundigt over hvad du vil tro på – noget som der ikke er ret mange unge der gør. Men du er selvfølgelig ikke forpligtet til at svare dem der kun er ude på at diskutere eller bare vil gøre nar af din tro. – Ordsp. 26:4.

GØR DET TIL DIN EGEN OVERBEVISNING

17, 18. (a) Hvad kan hjælpe dig til at få en stærk tro? (b) Hvad vil vi se på i den næste artikel?

17 En stærk tro kræver mere end at man har en basal viden om Bibelen. Derfor må du grave dybere i Guds ord, ligesom hvis du ledte efter skjulte skatte. (Ordsp. 2:3-6) Gør brug af de hjælpemidler der er på dit sprog, som for eksempel Watchtower Library på dvd, Watchtower ONLINE LIBRARY, Register til Vagttårnets publikationer og Researchguide for Jehovas Vidner. Sæt dig også det mål at læse hele Bibelen. Måske kunne du prøve at nå den igennem på et år. Det at læse i Guds ord er en af de bedste måder at styrke sin tro på. En kredstilsynsmand siger om dengang han var ung: “En ting der hjalp mig til at forstå at Bibelen virkelig er Guds ord, var at læse den igennem fra ende til anden. De bibelhistorier jeg havde lært som barn, begyndte endelig at give mening. Det satte for alvor skub i min åndelige vækst.”

18 I forældre spiller en vigtig rolle i forbindelse med jeres børns åndelige vækst. Hvordan kan I hjælpe dem til at få en stærk tro? Det vil vi se på i den næste artikel.