Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2016

I forældre – hjælp jeres børn til at få en stærk tro

I forældre – hjælp jeres børn til at få en stærk tro

“Unge mænd og også jomfruer ... Lad dem lovsynge Jehovas navn.” – SL. 148:12, 13.

SANGE: 88, 115

1, 2. (a) Hvilken udfordring står forældre over for, og hvordan kan de klare den? (b) Hvilke fire råd vil vi nu se nærmere på?

“VI TROR på Jehova, men det er ikke ensbetydende med at vores børn vil få tro på ham,” siger et ægtepar i Frankrig. De forklarer: “Tro er ikke noget man bare arver. Vores børn skal selv få tro lidt efter lidt.” En bror i Australien skriver: “Det at skulle hjælpe sit barn til at få troen ned i hjertet er nok den største udfordring man nogen sinde vil komme til at stå over for. Man bliver nødt til at gøre brug af al den hjælp man kan få. Nogle gange synes man at man har givet sit barn et tilfredsstillende svar på et spørgsmål, men efter noget tid kommer han alligevel tilbage og stiller det samme spørgsmål igen. Den forklaring der stiller dit barns nysgerrighed i dag, er ikke nødvendigvis god nok i morgen. Det kan være at man jævnligt må vende tilbage til de samme emner.”

2 Hvis du er forælder, føler du dig måske nogle gange utilstrækkelig. Det er et stort ansvar at skulle lære sine børn at elske Jehova så de kan tjene ham som voksne. I virkeligheden er der ingen af os der kan klare det ved egen kraft. (Jer. 10:23) Men med Jehovas hjælp kan det lykkes! Lad os se på fire ting  der vil sætte dig i stand til at hjælpe dine børn til at få en stærk tro: (1) Lær dem godt at kende. (2) Undervis fra hjertet. (3) Brug illustrationer. (4) Vær tålmodig, og bed Jehova om at hjælpe dig.

LÆR DINE BØRN GODT AT KENDE

3. Hvordan kan forældre efterligne Jesus i deres undervisning?

3 Jesus var ikke bange for at spørge sine disciple hvad de troede på. (Matt. 16:13-15) Du kan efterligne ham. Lad dine børn give udtryk for deres tanker og følelser når I laver noget sammen. Vær klar til at tale om det hvis der er noget de er usikre på eller ligefrem tvivler på. En bror på 15 der bor i Australien, skriver: “Min far taler ofte med mig om min tro og hjælper mig til selv at tænke over tingene. Han spørger mig: ‘Hvad siger Bibelen?’ ‘Tror du på det den siger?’ ‘Hvorfor tror du på det?’ Han vil gerne have at jeg svarer med mine egne ord og ikke bare gentager det som han og min mor har sagt. Efterhånden som jeg er blevet ældre, har jeg skullet uddybe mine svar.”

4. Hvorfor er det vigtigt at tage børns spørgsmål alvorligt? Belys med et eksempel.

4 Hvis dit barn giver udtryk for tvivl på en bibelsk lære, må du ikke fare op eller være hurtig til at gå i panik. Vær tålmodig, og hjælp ham til at finde svar. “Tag dit barns spørgsmål alvorligt,” siger en far. “Afvis dem ikke som ubetydelige, og undgå ikke et emne bare fordi det gør dig utilpas.” Det er godt at se dit barns oprigtige spørgsmål som et udtryk for at han er interesseret og gerne vil forstå det. Jesus stillede dybe spørgsmål allerede som 12-årig. (Læs Lukas 2:46). En 15-årig fra Danmark fortæller: “Da jeg sagde at jeg var usikker på om vores religion var den rigtige, tog mine forældre det helt roligt – selvom de nok har været bekymrede for mig. De besvarede alle mine spørgsmål ud fra Bibelen.”

5. Hvordan kan forældre vise at de ikke tager det for givet at deres børn har tro?

5 Lær dine børn godt at kende – deres måde at tænke på, deres følelser og deres bekymringer. Gå ikke ud fra at de har tro, bare fordi de kommer til møderne og tager med i forkyndelsen. Tal om åndelige ting i hverdagen. Bed for dine børn, både når I beder sammen, og i dine personlige bønner. Vær opmærksom på om der er noget der kunne sætte deres tro på prøve, og hjælp dem til at tackle det.

UNDERVIS FRA DIT HJERTE

6. Hvorfor er det en hjælp at have sandheden i sit eget hjerte når man underviser sine børn?

6 Når Jesus underviste andre, nåede han folks hjerte fordi han elskede Jehova, Guds ord og mennesker. (Luk. 24:32; Joh. 7:46) Kærlighed vil også hjælpe forældre til at nå deres børns hjerte. (Læs 5 Mosebog 6:5-8; Lukas 6:45). Som forælder må du være flittig til at studere Bibelen og vores publikationer. Sæt dig ind i spørgsmålet om skabelsen, og studér de artikler der kommer ind på emnet. (Matt. 6:26, 28) Det vil give dig en større viden og en dybere kærlighed til Jehova, og så vil du bedre kunne undervise dine børn. – Luk. 6:40.

7, 8. Hvad bliver resultatet når en forælders hjerte er fyldt med bibelske tanker? Forklar med et eksempel.

7 Når dit hjerte er fyldt med bibelske tanker, får du lyst til at dele dem med din familie. Tal ikke kun om sandheden når I forbereder jer til møderne eller har teokratisk familieaften, men på alle mulige tidspunkter. Sådanne åndelige samtaler skal ikke gennemtvinges, de skal komme naturligt og spontant og være en del af jeres hverdag. Et forældrepar i USA taler  med deres børn om Jehova når de ser noget smukt i naturen eller spiser noget de godt kan lide. “Vi gør vores børn opmærksom på den kærlighed og omtanke Jehova har lagt i alt det han har givet os,” siger de. Når der skal udføres havearbejde, fremhæver et forældrepar i Sydafrika ofte over for deres to døtre hvor fascinerende det er at frø kan spire og blive til planter. De forklarer: “Vi forsøger at lære vores piger at sætte pris på livet og på hvor komplekst det er.”

8 En far i Australien udnyttede et museumsbesøg til at styrke sin 10-årige søns tro på Gud og på skabelsen. “Vi så en udstilling af nogle forhistoriske havdyr der kaldes ammonitter og trilobitter,” fortæller han. “Det slog os at disse uddøde dyr var smukke og komplekse, og at de bestemt ikke manglede noget – nøjagtig ligesom de dyr vi kan se i dag. Hvis livet har udviklet sig fra simple til mere komplekse livsformer, hvordan kan disse forhistoriske dyr da have været så komplekse? Det var noget der gjorde dybt indtryk på mig, og som jeg talte med min søn om.”

BRUG ILLUSTRATIONER

9. Hvorfor er det godt at bruge illustrationer, og hvilken illustration brugte en mor i Japan?

9 Jesus brugte ofte illustrationer. (Matt. 13:34, 35) Gode illustrationer sætter tankerne i gang, taler til hjertet og hjælper en til at huske pointen. De fleste børn har en livlig fantasi. Så brug endelig masser af illustrationer i din undervisning. En mor i Japan ville gerne lære sine drenge på otte og ti om Jordens atmosfære og om hvor omhyggelig og omsorgsfuld Jehova var da han skabte den. For at hjælpe dem til at forstå det gav hun drengene mælk, sukker og kaffe. Derefter bad hun begge drenge om at lave en kop kaffe til hende. “De gik meget op i det,” fortæller hun. “Da jeg spurgte dem hvorfor de havde været så omhyggelige, svarede de at de gerne ville have at kaffen skulle være præcis som jeg kunne lide den. Jeg forklarede dem at Gud blandede de luftarter der er i atmosfæren, med samme omtanke – så luften blev helt perfekt for os.” Illustrationen passede godt til drengenes alder og engagerede dem på en måde som en lang enetale ikke ville have gjort. De vil uden tvivl huske det de lærte, i lang tid fremover.

Brug ting fra hverdagen til at styrke dine børns tro på Gud og skabelsen (Se paragraf 10)

10, 11. (a) Hvilke illustrationer kunne man bruge for at hjælpe sit barn til at få tro på Gud? (Se indledningsbilledet). (b) Hvilke illustrationer har du været glad for at bruge?

10 Du kunne også bruge en bageopskrift som en hjælp til at styrke dit barns tro på Gud. Hvordan? Når du har bagt en kage eller en portion småkager, kan du forklare hvilken rolle opskriften spiller. Derefter kan du give dit barn et stykke frugt, for eksempel et æble, og spørge: “Vidste du at det her æble også er blevet til ud fra en opskrift?” Skær æblet over, og giv dit barn en af kernerne. Du kan fortælle at opskriften er “nedskrevet” i kernen, men på et langt mere kompliceret  sprog end i en bageopskrift. Du kunne spørge: “Der er en der har skrevet opskriften på kagen, men hvem har skrevet opskriften på æblet?” Hvis du taler med et større barn, kan du forklare at opskriften på æblet – ja, på hele æbletræet – ligger i dets dna. I kan også sammen kigge på nogle af billederne på side 10 til 20 i brochuren Fem gode spørgsmål om livets oprindelse.

11 Mange forældre kan godt lide at drøfte Vågn op!-artiklerne “Står der en designer bag?” med deres børn. Eller de bruger måske artikelserien som grundlag for at lære helt små børn nogle enkle sandheder. For eksempel var der et forældrepar i Danmark der talte med deres børn om forskellen på flyvemaskiner og fugle. “Flyvemaskiner ligner fugle, men kan flyvemaskiner lægge æg og få små nye flyvemaskiner?” spurgte de. “Har fugle brug for landingsbaner? Og hvordan lyder en flyvemaskine i forhold til en fugl der synger? Så hvem er klogest – ham der har opfundet flyvemaskinen, eller ham der har skabt fuglene?” Når du taler med dine børn på den måde og stiller gode spørgsmål, vil det hjælpe dem til at udvikle deres ‘evne til at tænke’ og til at få tro på Gud. – Ordsp. 2:10-12.

12. Hvordan kan illustrationer hjælpe dit barn til at få tillid til Bibelen?

12 Gode illustrationer kan også styrke dit barns tillid til at det der står i Bibelen, er korrekt. Du kunne for eksempel sammen med dit barn læse Job 26:7. (Læs). Det er ikke nok bare at fortælle at det må være Jehova der står bag den oplysning der er i verset. Hjælp dit barn til at bruge sin fantasi. Forklar at Job levede lang tid før der var noget der hed teleskoper og rumskibe. Prøv nu sammen at forestille jer hvor svært det må have været for nogle at tro på at noget så stort som Jorden kunne hænge i luften uden at falde ned. I kan bruge en bold eller en sten til at illustrere at der ikke er noget der kan holde sig oppe af sig selv. Det vil helt sikkert gøre indtryk på dit barn at Jehova længe inden mennesker kunne konstatere at Jorden svæver i universet, sørgede for at det blev beskrevet i Bibelen. – Neh. 9:6.

ILLUSTRÉR VÆRDIEN AF BIBELENS PRINCIPPER

13, 14. Hvordan kan forældre hjælpe børn til at forstå værdien af Bibelens principper?

13 Det er især vigtigt at du hjælper dine børn til at forstå værdien af Bibelens principper. (Læs Salme 1:1-3). Det kan du gøre på mange måder. Du kan for eksempel få dine børn til at forestille sig at de skal bo på en øde ø, og at de skal vælge hvem de vil have med. Spørg dem: “Hvad for nogle egenskaber skal hver enkelt person have hvis der skal være fred på øen og alle skal have det godt med hinanden?” Derefter kunne I læse Galaterne 5:19-23 og se hvilken slags mennesker Jehova vil have med i den nye verden.

14 Dine børn kan lære to vigtige ting af denne øvelse. For det første: Når man følger Guds principper, får man et godt liv og et godt forhold til andre. For det andet: Den oplæring Jehova giver os nu, forbereder os til livet i den nye verden. (Es. 54:13; Joh. 17:3) Du kan understrege pointerne ved at bruge en erfaring fra en af vores publikationer. Det kunne for eksempel være fra artikelserien “Bibelen forandrer folks liv”, der bliver bragt i Vagttårnet. Hvis en i jeres menighed har foretaget store forandringer i sit liv for at glæde Jehova, kunne I invitere vedkommende hjem og få ham eller hende til at fortælle sin historie. På den måde bliver Bibelens principper gjort levende for dine børn. – Hebr. 4:12.

15. Hvad er vigtigt når du underviser dine børn?

 15 Pointen er: Når du underviser dine børn, må du ikke køre fast i de samme rutiner. Vær kreativ. Sæt deres tanker i gang, samtidig med at du tager deres alder i betragtning. Gør undervisningen spændende og trosstyrkende. “Man må hele tiden blive ved med at finde nye måder at forklare gamle emner på,” siger en far.

VÆR TÅLMODIG, OG BED JEHOVA OM HJÆLP

16. Hvorfor er det vigtigt at være tålmodig, og hvad har nogle forældre gjort?

16 Ved hjælp af Guds ånd kan dine børn få en stærk tro. (Gal. 5:22, 23) Ligesom med bogstavelig frugt tager det dog tid for troen at vokse. Derfor er det vigtigt at du er tålmodig og bliver ved med at undervise dine børn. “Min kone og jeg gav ganske enkelt vores børn masser af opmærksomhed,” siger en far til to i Japan. “Lige fra de var helt små, studerede jeg med dem et kvarter om dagen, undtagen de dage hvor vi skulle til møde. Et kvarter kunne både vi og børnene overkomme.” En kredstilsynsmand skriver: “Som teenager havde jeg mange spørgsmål som jeg aldrig stillede nogen. Men efterhånden fik jeg svar på mange af dem ved møderne, ved familiestudiet og under mit personlige studium. Derfor er det så vigtigt at forældre bliver ved med at undervise.”

Hvis din undervisning skal være virkningsfuld, må du have Guds ord i dit eget hjerte (Se paragraf 17)

17. Hvorfor må forældre styrke deres egen tro, og hvordan hjælper et forældrepar i Bermuda deres børn til at få tro?

17 Det er meget vigtigt at du selv har en stærk tro. Dine børn ser det du gør. Så bliv ved med at styrke din egen tro, og lad dem se at Jehova er virkelig for dig. Et forældrepar i Bermuda er et godt eksempel på det område. Når de har bekymringer, beder de sammen med deres børn om at Jehova må hjælpe dem, og de opfordrer desuden deres børn til selv at bede. Parret fortæller: “Vi siger også til vores ældste datter: ‘Stol på Jehova, vær altid travlt optaget af åndelige aktiviteter, og undgå at bekymre dig for meget.’ Når hun ser hvordan tingene løser sig, er hun klar over at det er Jehova der hjælper os. Det har gjort en kæmpe forskel for hendes tro på Gud og Bibelen.”

18. Hvad må forældre altid huske?

18 Du kan selvfølgelig ikke tvinge dit barn til at få tro. Som forælder kan du plante og vande, men det er kun Gud der kan få det til at gro. (1 Kor. 3:6) Så bed om hans ånd, og gør alt hvad du kan, for at undervise dine børn. Jehova vil helt sikkert velsigne dine anstrengelser. – Ef. 6:4.