Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Oktober 2017

Vis kærlighed “i gerning og sandhed”

Vis kærlighed “i gerning og sandhed”

“Lad os ikke elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed.” – 1 JOH. 3:18.

SANGE: 72, 124

1. Hvad er den højeste form for kærlighed, og hvorfor er den det? (Se indledningsbilledet).

JEHOVA er kilden til kærlighed. (1 Joh. 4:7) Den højeste form for kærlighed er baseret på hans principper og betegnes på græsk med ordet agape. Det er en kærlighed der kan indbefatte varme følelser. Men først og fremmest er den kendetegnet ved handlinger – at man gør noget godt for andre af et uselvisk motiv. Uselvisk kærlighed fører til glæde og et mere meningsfyldt liv.

2, 3. Hvordan har Jehova vist mennesker uselvisk kærlighed?

2 Allerede inden Jehova skabte Adam og Eva, viste han at han elskede menneskeheden. Han skabte jorden som et dejligt sted hvor mennesker ikke blot kunne overleve men også nyde livet fuldt ud. Jehova gjorde det udelukkende til gavn for os, ikke for at opnå noget selv. Derudover viste han uselvisk kærlighed ved at give mennesker mulighed for at leve evigt på jorden.

3 Men det er efter at Adam og Eva gjorde oprør, at vi finder det største udtryk for Jehovas uselviske kærlighed. Jehova var så sikker på at nogle af deres efterkommere ville ønske at tjene ham, at han sørgede for en ordning så de kunne blive løskøbt.  (1 Mos. 3:15; 1 Joh. 4:10) Fra det øjeblik Jehova lovede at frelse mennesker, betragtede han det som om løsesummen var betalt. Omkring 4.000 år senere gav Jehova sin højt elskede og enestefødte søn som et offer til gavn for menneskeheden. (Joh. 3:16) Er vi ikke dybt taknemmelige for at Jehova har vist os uselvisk kærlighed?

4. Hvordan ved vi at det er muligt for ufuldkomne mennesker at vise uselvisk kærlighed?

4 Vi mennesker er skabt i Guds billede og er derfor i stand til at vise uselvisk kærlighed. Nogle gange kan det dog være svært for os fordi vi er ufuldkomne, men det er ikke umuligt for os. Abel viste sin kærlighed til Gud ved uselvisk at ofre det bedste han havde. (1 Mos. 4:3, 4) Noa viste sine medmennesker uselvisk kærlighed ved i årevis at forkynde Guds budskab for dem selvom de ikke viste nogen interesse. (2 Pet. 2:5) Og Abraham viste at han elskede Gud højere end alt andet, ved at være villig til at ofre sin søn Isak. (Jak. 2:21) Ligesom disse trofaste mænd ønsker vi at vise kærlighed, også når det er meget vanskeligt.

ÆGTE KÆRLIGHED KONTRA FALSK KÆRLIGHED

5. Hvordan kan vi vise at vores kærlighed er ægte?

5 I Bibelen bliver det forklaret hvad ægte kærlighed er. Der står at vi “ikke [skal] elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed”. (1 Joh. 3:18) Betyder det at vi ikke skal give udtryk for vores kærlighed med ord? Selvfølgelig ikke. (1 Thess. 4:18) Men vores kærlighed skal ikke være begrænset til ord; vi må vise kærlighed i handling. En trosfælle der mangler mad eller tøj, har for eksempel ingen gavn af at vi bare ønsker ham det bedste. (Jak. 2:15, 16) Og fordi vi elsker Jehova og vores medmennesker, nøjes vi ikke bare med at bede Jehova om at ‘sende arbejdere ud til høsten’, men gør også hvad vi selv kan i forkyndelsesarbejdet. – Matt. 9:38.

6, 7. (a) Hvad vil det sige at vise “kærlighed uden hykleri”? (b) Hvordan har nogle vist falsk kærlighed?

6 Apostlen Johannes skrev at kristne skal vise kærlighed “i gerning og sandhed”. Vores kærlighed må altså være “uden hykleri”. (Rom. 12:9; 2 Kor. 6:6) Vi kan ikke vise ægte kærlighed samtidig med at vi udgiver os for at være noget vi ikke er, som om vi havde en maske på. I virkeligheden findes der ikke noget der hedder kærlighed med hykleri, for det ville ikke være kærlighed men blot en ligegyldig efterligning.

7 Tænk over disse eksempler på falsk kærlighed. I Edens Have gav Satan det udseende af at han bekymrede sig for Evas velbefindende, men i virkeligheden handlede han selvisk og hyklerisk. (1 Mos. 3:4, 5) Og da David var konge, forrådte hans ven Akitofel ham for at opnå personlige fordele. (2 Sam. 15:31) I dag gør frafaldne og andre der prøver at skabe splittelser i menigheden, brug af “glat tale og smiger” for at fremstå kærlige og betænksomme, men i virkeligheden er deres motiv selvisk. – Rom. 16:17, 18.

8. Hvad må vi spørge os selv om?

8 Det der er særligt forkasteligt ved hyklerisk kærlighed, er at det er en forfalskning af den selvopofrende kærlighed der stammer fra Gud. Måske lykkes det at narre mennesker, men man kan ikke narre Jehova! Jesus sagde endda at de der handler hyklerisk, vil blive straffet “med største strenghed”. (Matt. 24:51) Som Jehovas tjenere ønsker vi ikke at være hyklere, så vi må hver især spørge os selv: ‘Er  min kærlighed altid ægte, eller er den nogle gange blandet med selviskhed og uærlighed?’ Vi vil nu se på ni områder hvor vi kan vise “kærlighed uden hykleri”.

HVORDAN VI KAN VISE KÆRLIGHED “I GERNING OG SANDHED”

9. Hvad får ægte kærlighed os til?

9 Vær tilfreds med at udføre opgaver som andre ikke ser. Vores kærlighed vil få os til at gøre ting der er til gavn for vores trosfæller, “i det skjulte”, eller uden at andre ser det. (Læs Mattæus 6:1-4). Ananias og Safira havde en helt anderledes indstilling. De ønskede åbenbart at henlede andres opmærksomhed på at de gav et stort bidrag, og løj om beløbets størrelse, men de blev straffet for deres hykleri. (Apg. 5:1-10) Hvis vi virkelig elsker vores brødre og søstre, vil vi glæde os over at gøre noget godt for dem uden at der er nogen der ved det. Som eksempel kunne nævnes de brødre der hjælper Det Styrende Råd med at frembringe åndelig føde; de henleder aldrig opmærksomheden på sig selv og fortæller heller ikke hvilke projekter de arbejder med.

10. Hvordan kan vi vise andre ære?

10 Vis andre ære. (Læs Romerne 12:10). Jesus var et godt eksempel med hensyn til at vise andre ære. Blandt andet påtog han sig en opgave som apostlene syntes var for ydmygende, nemlig at vaske de andres fødder. (Joh. 13:3-5, 12-15) Det kan kræve en stor indsats af os at udvikle den ydmyghed der skal til for at vise andre ære på den måde. Selv apostlene havde svært ved det, og de forstod først hvad det var Jesus forsøgte at lære dem, da de fik den hellige ånd. (Joh. 13:7) Vi kan vise andre ære ved ikke at tænke at vi er mere end dem, måske fordi vi har en bedre uddannelse, har særlige opgaver i Jehovas organisation eller er bedre stillet økonomisk. (Rom. 12:3) Og i stedet for at blive misundelige når andre får ros, vil vi glæde os på deres vegne – også hvis vi føler at vi har lige så meget ret til at blive rost, eller at vi har en del af æren for det der er blevet udrettet.

11. Hvorfor er det vigtigt at vi er oprigtige når vi giver ros?

11 Giv oprigtig ros. Vi bør være på udkig efter muligheder for at rose andre og på den måde være med til at opbygge dem. (Ef. 4:29) Men det er vigtigt at vi er oprigtige. Vi vil ikke forsøge at smigre andre, og vi kryber heller ikke uden om at give en nødvendig vejledning. (Ordsp. 29:5) Hvis vi roste en og derefter talte dårligt om ham bag hans ryg, ville det være hyklerisk. Apostlen Paulus’ eksempel lærer os meget om det at vise ægte kærlighed i forbindelse med ros. Da han skrev til de kristne i Korinth, roste han dem oprigtigt for det de gjorde godt. (1 Kor. 11:2) Der foregik imidlertid også nogle ting i menigheden der ikke var i orden, og det påpegede han på en kærlig men direkte måde. – 1 Kor. 11:20-22.

Det er et udtryk for kærlighed og gavmildhed at vi hjælper trosfæller der er i nød (Se paragraf 12)

12. Hvordan kan vi vise ægte kærlighed i forbindelse med gæstfrihed og gavmildhed?

12 Vær gæstfri og gavmild. Jehova forventer at vi er gavmilde over for vores brødre og søstre. (Læs 1 Johannes 3:17). Men vores motiv må være rent, ikke selvisk. Vi kan spørge os selv: ‘Er jeg kun gæstfri over for mine nære venner, nogle der er fremtrædende, eller nogle der vil gøre noget for mig? Eller forsøger jeg i stedet at være gavmild mod brødre og søstre jeg ikke kender så godt, eller som ikke har mulighed for at gøre gengæld?’ (Luk. 14:12-14) Tænk også over hvordan du ville reagere hvis en af  dine trosfæller traf nogle uheldige beslutninger og fik brug for hjælp. Eller hvis du havde vist gæstfrihed over for en og vedkommende så ikke var taknemmelig. I den slags situationer er det vigtigt at huske vejledningen: “Vær gæstfri mod hinanden uden knurren.” (1 Pet. 4:9) Hvis vi følger den vejledning og viser gavmildhed med det rette motiv, vil vi opleve en helt særlig glæde. – Apg. 20:35.

13. (a) Hvorfor kan det kræve tålmodighed at støtte nogle der er svage? (b) Hvordan kan vi støtte de svage?

13 Støt de svage. Bibelens bud om at vi skal støtte de svage og være tålmodige med alle, kan være med til at vise ægtheden af vores kærlighed. (1 Thess. 5:14) Mange der i en periode har været svage, er senere blevet åndeligt stærke, men andre har brug for at vi bliver ved med at støtte dem. Måske kan vi dele nogle opmuntrende tanker fra Bibelen med dem, tage dem med i forkyndelsen eller simpelthen bare tage os tid til at lytte til dem. Det er dog vigtigt at vi ikke opdeler vores venner i menigheden i “svage” og “stærke”. Vi må huske at vi alle har både stærke og svage sider. Selv apostlen Paulus havde nogle svagheder. (2 Kor. 12:9, 10) Så vi kan alle have brug for hjælp og støtte fra vores trosfæller.

14. Hvad må vi være villige til for at bevare freden med vores trosfæller?

14 Skab fred. Vi må gøre alt hvad vi kan, for at bevare freden med vores brødre og søstre, selv når vi føler at de har misforstået os eller behandlet os uretfærdigt. (Læs Romerne 12:17, 18). Hvis vi er kommet til at træde nogen over tæerne, kan en uforbeholden undskyldning gøre en stor forskel. I stedet for at sige “Jeg er ked af at du opfattede det sådan”, vil det være bedre at vi tager vores del af ansvaret ved at sige “Jeg er ked af at jeg sårede dig”. Det er også meget vigtigt at der er fred i et ægteskab. Det vil ikke være rigtigt af ægtefæller at lade som om de elsker hinanden når de er sammen med andre, for så at ignorere hinanden eller ty til hårde og sårende ord, eller måske endda vold, når de er alene.

15. Hvad må vi gøre hvis vores tilgivelse skal være ægte?

15 Vær tilgivende. At tilgive indbefatter at vi holder op med at føle modvilje mod en der har såret os. Når vi ‘affinder os med hinanden i kærlighed og ivrigt bestræber os for at bevare åndens enhed i fredens forenende bånd’, vil vi også kunne tilgive dem der ikke engang er klar over at de har gjort os kede af det. (Ef. 4:2, 3) Hvis vores tilgivelse skal være ægte, må vi holde op med at tænke på det vedkommende har gjort. Kærlighed vil få os til ikke at ‘holde regnskab med hver en forurettelse’. (1 Kor. 13:4, 5) Det at se skævt til en bror eller bære nag til ham vil ikke alene gå ud over vores forhold til  ham men også til Jehova. (Matt. 6:14, 15) Vi kan også vise at vi af hjertet har tilgivet en der har syndet imod os, ved at bede for vedkommende. – Luk. 6:27, 28.

16. Hvordan bør vi betragte privilegier?

16 Vær villig til at ofre personlige fordele. Når vi får en særlig opgave i tjenesten for Jehova, bør vi betragte den som en mulighed for at vise ægte kærlighed. Det kan vi gøre ved ikke at ‘søge vores eget, men medmenneskets bedste’. (1 Kor. 10:24) For eksempel får mødeværterne ved vores stævner adgang til områderne med siddepladser tidligere end de andre stævnedeltagere. I stedet for at betragte deres opgave som en mulighed for at skaffe gode siddepladser til sig selv og deres familie vælger mange af disse brødre at sætte sig på de mindre gode pladser i deres tildelte område. Deres uselviske kærlighed får dem altså til at ofre personlige fordele. Kunne du følge deres gode eksempel?

17. Hvad vil ægte kærlighed få en der har begået en alvorlig synd, til at gøre?

17 Bekend skjulte synder, og undgå dem fremover. Nogle kristne der har begået en alvorlig synd, forsøger at skjule det, måske fordi de er flove over det de har gjort, eller for ikke at skuffe nogen. (Ordsp. 28:13) Men det at skjule en synd er i virkeligheden ukærligt, for det skader både en selv og andre. Det kan føre til at Jehova ikke lader sin hellige ånd virke frit i menigheden, og true hele menighedens fred. (Ef. 4:30) Ægte kærlighed vil få en kristen der har begået en alvorlig synd, til at tale med de ældste så de kan give den nødvendige hjælp. – Jak. 5:14, 15.

18. Hvor stor betydning har ægte kærlighed?

18 Kærlighed er den største og mest betydningsfulde af alle egenskaber. (1 Kor. 13:13) Det er den egenskab der kendetegner dem der ønsker at følge Jesus og efterligne Jehova, der er kilden til kærlighed. (Ef. 5:1, 2) Og Paulus skrev: “Hvis jeg ... ikke har kærlighed, er jeg intet.” (1 Kor. 13:2) Så lad os alle fortsætte med at vise kærlighed, ikke blot i ord, men også “i gerning og sandhed”.