Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Oktober 2016

Vis at du har tro på Jehovas løfter

Vis at du har tro på Jehovas løfter

“Tro er ... det klare bevis på virkeligheder som ikke ses.” – HEBR. 11:1.

SANGE: 54, 125

1. Hvordan betragter vi vores tro?

TRO er noget meget værdifuldt, og det er ikke noget alle har. (2 Thess. 3:2) Men Jehova har givet alle dem der tjener ham, “et mål af tro”. (Rom. 12:3; Gal. 5:22) Er vi ikke dybt taknemmelige for at Jehova har givet os tro?

2, 3. (a) Hvad har vi mulighed for hvis vi har tro? (b) Hvilke spørgsmål vil vi nu se nærmere på?

2 Jehova ofrede sin søn, Jesus Kristus, for at alle som tror på Jesus, kan få tilgivelse for deres synder. Det gør det muligt for mennesker at få et nært forhold til Jehova og opnå evigt liv. (Joh. 6:44, 65; Rom. 6:23) Har vi på nogen måde gjort os fortjent til denne storslåede gave? Nej, som syndere fortjener vi i virkeligheden kun at dø. (Sl. 103:10) Men Jehova kunne se at vi også havde noget godt i os, og i sin ufortjente godhed åbnede han vores hjerte så vi kunne forstå den gode nyhed. Vi begyndte at tro på Jesus og  efterligne ham og fik håb om at komme til at leve evigt. – Læs 1 Johannes 4:9, 10.

3 Men hvad er tro? Er det blot en form for viden om hvad Gud vil gøre i fremtiden? Og endnu vigtigere: Hvordan kan vi vise at vi har tro?

“MED HJERTET TROR MAN”

4. Hvilken virkning har tro på os?

4 Tro er ikke bare en viden om hvad Guds hensigt er. Det er en stærk drivkraft der får os til at leve i harmoni med denne hensigt. Hvis vi virkelig tror på den gode nyhed, vil vi også fortælle andre om den. Apostlen Paulus skrev: “Hvis du offentligt bekender det ‘ord i din egen mund’, at Jesus er Herre, og tror i dit hjerte at Gud oprejste ham fra de døde, vil du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, men med munden bekender man offentligt til frelse.” – Rom. 10:9, 10; 2 Kor. 4:13.

5. Hvor stor betydning har tro, og hvad kræver det at have en stærk tro? Forklar med en illustration.

5 Om vi kommer til at leve evigt i Guds nye verden, afhænger tydeligvis af at vi har tro og sørger for at holde vores tro stærk. Troen kan sammenlignes med en plante. Hvis man gerne vil have at en plante skal trives og vokse, må man blive ved med at vande den. Uden vand vil en ellers sund plante til sidst visne og dø. Sådan er det også med vores tro. Hvis vi forsømmer den, vil den visne og dø. (Luk. 22:32; Hebr. 3:12) Gør vi derimod hvad vi kan for at pleje den, vil den ‘vokse’, og vi vil være “sunde i troen”. – 2 Thess. 1:3; Tit. 2:2.

BIBELENS DEFINITION AF TRO

6. Hvordan defineres tro i Hebræerne 11:1?

6 Bibelen definerer hvad tro er, i Hebræerne 11:1. (Læs). For det første er tro “den sikre forventning om ting der håbes på”. De ting vi ‘håber på’, indbefatter alt det Gud har lovet at gøre i fremtiden, blandt andet det at han vil fjerne al ondskab og skabe en ny verden. For det andet er tro “det klare bevis på virkeligheder som ikke ses”. Selvom vi ikke kan se det, ved vi at Jehova, Jesus Kristus, englene og Guds rige eksisterer. (Hebr. 11:3) Hvordan viser vi at vi virkelig tror på Guds løfter og på de usynlige ting der omtales i Guds ord? Gennem det vi siger og gør.

7. Hvordan hjælper Noas eksempel os til at forstå hvad det vil sige at have tro? (Se indledningsbilledet).

7 I Hebræerne 11:7 fremhæves Noas tro som et godt eksempel. Der står: “Ved tro byggede Noa gudfrygtigt, efter at være blevet advaret af Gud om ting som man endnu ikke så, en ark til redning for sin husstand.” Noa viste at han havde tro, da han byggede den enorme ark. Folk omkring ham har nok spurgt ham hvorfor han dog byggede sådan en overdimensioneret kasse. Lod han være med at svare dem, eller bad han dem passe sig selv? Nej, hans tro har helt sikkert fået ham til modigt at advare folk om den kommende dom. Måske har han gentaget over for andre hvad Jehova havde sagt til ham: “Alt køds endeligt står mig klart, for jorden er fuld af vold på grund af dem. ... Jeg bringer vandfloden med dens vande over jorden for at ødelægge alt kød  under himmelen, alt hvad der har livets kraft i sig. Alt hvad der er på jorden vil udånde.” Noa var også “en forkynder af retfærdighed”, så han har uden tvivl forklaret folk at den eneste måde de kunne redde livet på, var ved at følge Guds befaling om at “gå ind i arken”. – 1 Mos. 6:13, 17, 18; 2 Pet. 2:5.

8. Hvordan forklarede Jakob hvad tro indbefatter?

8 Jakobs Brev er sandsynligvis skrevet kort tid efter at Paulus under inspiration nedskrev definitionen af tro. Jakob forklarede ligesom Paulus at ægte tro ikke bare handler om at tro på noget, men også om at gøre noget. “Vis mig din tro uden gerningerne,” skrev Jakob, “og jeg skal vise dig min tro af mine gerninger.” (Jak. 2:18) Derefter forklarede han at der er stor forskel på at vide at noget er sandt, og at vise det i handling. Dæmonerne tror for eksempel på at Gud findes, men deres handlinger viser at de ikke har sand tro. De modarbejder direkte Gud og hans hensigt. (Jak. 2:19, 20) Som  en modsætning til dem henviste Jakob til Abraham og spurgte: “Blev ikke Abraham, vor fader, erklæret retfærdig som følge af gerninger, efter at han havde anbragt sin søn Isak som offer på alteret? Du ser at troen virkede sammen med hans gerninger, og ved hans gerninger blev troen gjort fuldkommen.” Til sidst understregede han sammenhængen mellem tro og handling med ordene: “Ligesom legemet er dødt uden ånd, således er også troen død uden gerninger.” – Jak. 2:21-23, 26.

9, 10. Hvordan hjælper Johannes os til at forstå vigtigheden af at vise vores tro i handling?

9 Mere end 30 år senere skrev apostlen Johannes et evangelium og tre breve. Ligesom de andre bibelskribenter havde Johannes en klar forståelse af hvad ægte tro er. Faktisk brugte han det græske udsagnsord der oversættes med ‘at tro’, flere gange end nogen anden bibelskribent.

10 Johannes skrev for eksempel: “Den der tror på Sønnen har evigt liv; den der ikke adlyder Sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede forbliver over ham.” (Joh. 3:36) Hvis man har ægte tro på Jesus, vil man altså følge hans anvisninger. Ud fra de beretninger Johannes nedskrev, kan vi se at Jesus fremhævede vigtigheden af at have tro og vise den i handling. – Joh. 3:16; 6:29, 40; 11:25, 26; 14:1, 12.

11. Hvordan kan vi vise at vi er taknemmelige for at kende sandheden?

11 Gennem sin hellige ånd har Jehova hjulpet os til at forstå sandheden og få tro på den gode nyhed. (Læs Lukas 10:21). Hvordan kan vi vise taknemmelighed for alt det Jehova har gjort for os? Vi må hele tiden takke ham for at han har draget os til sig gennem sin søn, som er “vor tros hovedformidler og fuldender”. (Hebr. 12:2) Og vi må blive ved med at styrke vores tro gennem bøn og studium af Guds ord. – Ef. 6:18; 1 Pet. 2:2.

Vi viser at vi har tro, når vi udnytter enhver lejlighed til at fortælle andre om den gode nyhed (Se paragraf 12)

12. Hvordan bør vores tro komme til udtryk?

12 Hvordan viser vi i handling at vi har en stærk tro på Jehovas løfter? For eksempel bliver vi ved med at forkynde budskabet om Guds rige og hjælpe mennesker til at blive Jesu disciple. Vi forsøger også at “gøre det der er godt mod alle, men især mod dem der er beslægtede med os i troen”. (Gal. 6:10) Vi gør desuden alt hvad vi kan, for at aflægge “den gamle personlighed” og de handlinger der hører til den, og for at undgå de ting der kunne skade vores forhold til Jehova. – Kol. 3:5, 8-10.

TROEN PÅ GUD ER EN DEL AF VORES GRUNDVOLD

13. Hvor vigtigt er det at have tro på Gud, og hvad sammenlignes tro med i Bibelen?

13 “Uden tro er det umuligt at have hans velbehag,” siges der i Bibelen, “for den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.” (Hebr. 11:6) Troen på Gud er en del af den “grundvold” vi har brug for hvis vi ønsker at være sande kristne. (Hebr. 6:1) Ifølge Bibelen må vi dog bygge oven på denne grundvold ved at føje nogle vigtige egenskaber til vores tro. På den måde vil vi kunne ‘bevare os  selv i Guds kærlighed’. – Jud. 20, 21; læs 2 Peter 1:5-7.

14, 15. Hvorfor må vi have kærlighed og ikke kun tro?

14 De der under inspiration skrev De Kristne Græske Skrifter, fremhævede vigtigheden af tro ved at omtale denne egenskab flere hundrede gange. Ingen anden egenskab nævnes oftere. Betyder det at tro er den vigtigste egenskab vi må have som kristne?

15 Paulus sammenholdt tro med kærlighed da han skrev: “Hvis jeg har al tro så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet.” (1 Kor. 13:2) Jesus sagde at “det største bud i loven” var at man skulle elske Gud. (Matt. 22:35-40) Kærlighed hjælper os til at opdyrke mange andre egenskaber der glæder Jehova. For eksempel siger Bibelen at kærligheden “tror alt”. Kærlighed vil altså hjælpe os til at have tro på det Gud fortæller os i sit ord. – 1 Kor. 13:4, 7.

16, 17. Hvordan fremhæver Bibelen at det er vigtigt både at have tro og kærlighed? Hvilken egenskab er størst, og hvorfor?

16 Eftersom tro og kærlighed begge er af afgørende betydning, bliver de ofte nævnt sammen i Bibelen. Paulus tilskyndede for eksempel sine brødre til at “have troens og kærlighedens brystharnisk på”. (1 Thess. 5:8) Peter skrev om Jesus: “Skønt I aldrig har set ham, elsker I ham. Skønt I ikke ser ham nu, tror I dog på ham.” (1 Pet. 1:8) I sit brev spurgte Jakob sine salvede brødre: “Har Gud ikke valgt dem som er fattige hvad verden angår, til at være rige i tro og arvinger til det rige som han har lovet dem der elsker ham?” (Jak. 2:5) Og Johannes skrev: “Dette er [Guds] bud, at vi skal tro på hans søns Jesu Kristi navn og elske hinanden.” – 1 Joh. 3:23.

17 Tro er essentielt for kristne, men visse aspekter af den vil falde bort i den nye verden når Guds løfter er gået i opfyldelse og vores håb er blevet indfriet. Vores kærlighed, både til Jehova og vores medmennesker, vil derimod blive ved med at vokse. Det stemmer med Paulus’ ord: “Nu forbliver imidlertid tro, håb, kærlighed, disse tre; men størst af disse er kærligheden.” – 1 Kor. 13:13.

JEHOVA HAR VELSIGNET VORES TRO

18, 19. Hvad har Guds tjeneres tro ført til, og hvem fortjener æren for det?

18 Jehovas tjenere i dag har aktivt vist at de tror på at Guds rige hersker. Som et resultat af det er der nu mere end otte millioner mennesker der lever i enhed i et globalt åndeligt paradis, hvor de egenskaber der er en del af åndens frugt, er fremherskende. (Gal. 5:22, 23) Tro og kærlighed kan virkelig udrette store ting!

19 Denne enhed har dog kun været mulig fordi Jehova har velsignet os. Ja, det er ham der fortjener al ære og pris. (Es. 55:13) Hvor er det en fantastisk gave fra Gud at vi kan blive “frelst ved tro”. (Ef. 2:8) Det åndelige paradis vil blive ved med at vokse indtil hele jorden er fyldt med fuldkomne, retfærdige og lykkelige mennesker der vil prise Jehovas navn for evigt. Så lad os blive ved med at vise at vi har tro på Jehovas løfter!