Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2016

Sætter du Guds ord højt?

Sætter du Guds ord højt?

‘Da I modtog Guds ord, tog I imod det sådan som det i sandhed er, som Guds ord.’ – 1 THESS. 2:13.

SANGE: 114, 113

1-3. Hvordan kan uoverensstemmelsen mellem Evodia og Syntyke være opstået, og hvordan kan sådanne problemer undgås? (Se indledningsbilledet).

JEHOVAS tjenere sætter Guds inspirerede ord, Bibelen, meget højt. Bibelen kan råde os når vi har problemer, og korrigere os når vi kommer på afveje. Hvordan reagerer vi på dens vejledning? Tænk for eksempel på Evodia og Syntyke, to salvede søstre i det første århundrede. Bibelen viser at der var opstået en alvorlig uoverensstemmelse mellem de to kvinder, men den siger ikke noget om hvad problemet var. Lad os prøve at forestille os en mulig situation.

2 Det kan være at Evodia havde inviteret nogle fra menigheden hjem til et måltid mad. Syntyke var ikke inviteret, men hørte bagefter om hvor hyggeligt det havde været. Måske har Syntyke tænkt: ‘Det er bare for strengt at Evodia ikke inviterede mig! Jeg troede vi var venner!’ Hun er sikkert begyndt at se skævt til Evodia og tro det værste om hende. Nu holdt Syntyke så sin egen fest hvor hun inviterede de samme brødre og søstre – men ikke Evodia! Den uoverensstemmelse der var mellem Evodia og Syntyke, kunne ende med at forstyrre  freden i hele menigheden. Bibelen siger ikke noget om hvordan det gik, men disse kristne søstre har forhåbentligt lyttet til Paulus’ kærlige tilskyndelse. – Fil. 4:2, 3.

3 I dag kan der nogle gange opstå lignende problemer i vores menigheder. De kan imidlertid løses eller helt undgås ved at man følger vejledningen i Guds ord. Hvis vi virkelig sætter Bibelen højt, vil vi leve efter de anvisninger den giver os. – Sl. 27:11.

GUDS ORD RÅDER OS TIL AT STYRE VORES FØLELSER

4, 5. Hvilke råd giver Bibelen os med hensyn til at styre vores følelser?

4 Det er ikke altid let at styre sine følelser når man bliver trådt over tæerne eller føler sig uretfærdigt behandlet. Hvis vi bliver dårligt behandlet på grund af vores kultur, race eller udseende, kan det gøre utroligt ondt. Og det gør endnu mere ondt hvis det er en af vores trosfæller der sårer os. Hvilke råd indeholder Bibelen som kan hjælpe os?

5 Jehova har iagttaget menneskers indbyrdes relationer lige fra begyndelsen og ved at der er en stærk forbindelse mellem vores følelser og vores handlinger. Visse tanker og følelser kan resultere i ord og handlinger som vi måske senere fortryder. Det er derfor klogt at lytte til Bibelen, der råder os til at styre vores temperament og ikke være hurtige til at blive fornærmede. (Læs Ordsprogene 16:32; Prædikeren 7:9). Bibelen siger også at vi skal tilgive hinanden. Faktisk sagde Jesus at hvis vi ikke tilgiver andre, vil Jehova heller ikke tilgive os. (Matt. 6:14, 15) Har du brug for at blive bedre til at tilgive eller til at styre dine følelser?

6. Hvorfor må vi passe på ikke at blive bitre?

6 Hvis en kristen ikke har kontrol over sine følelser, kan det føre til at han bliver bitter eller måske endda hadefuld. Og sådanne negative følelser kan smitte af på andre i menigheden. Selvom han forsøger at skjule sin vrede eller sit had, vil det før eller siden blive tydeligt for andre. Og så vil hans brødre og søstre måske holde sig på afstand. (Ordsp. 26:24-26) De ældste vil forsøge at hjælpe ham til at se at nag, bitterhed og had ikke hører hjemme i Jehovas organisation. Vejledningen i Guds ord er meget klar på dette område. (3 Mos. 19:17, 18; Rom. 3:11-18) Følger du den?

HUSK ALTID HVORDAN VI BLIVER LEDET

7, 8. (a) Hvordan leder Jehova den jordiske del af sin organisation? (b) Hvilke anvisninger indeholder Guds ord blandt andet, og hvorfor bør vi følge dem?

7 Gennem Jesus Kristus, der er “menighedens hoved”, og “den trofaste og kloge træl”, som Jesus har udnævnt, leder Jehova i dag den jordiske del af sin organisation og giver sit folk åndelig mad. (Ef. 5:23; Matt. 24:45-47) Ligesom det styrende råd i det første århundrede sætter denne træl Bibelen og de anvisninger den indeholder, meget højt. (Læs 1 Thessaloniker 2:13). Her er nogle eksempler på anvisninger i Guds ord, som det vil gavne os at følge.

8 Bibelen siger at vi skal komme fast til møderne. (Hebr. 10:24, 25) Den tilskynder til at vi alle fører den samme lære. (1 Kor. 1:10) Den opfordrer os til at sætte Riget først i vores liv. (Matt. 6:33) Og den nævner gang på gang at det er vores pligt og privilegium at forkynde fra hus til hus, på offentlige steder og uformelt. (Matt. 28:19, 20; Apg. 5:42; 17:17; 20:20)  Guds ord understreger også at ældste skal holde menigheden ren. (1 Kor. 5:1-5, 13; 1 Tim. 5:19-21) Desuden står der at alle der er en del af Jehovas organisation, skal holde sig rene i både fysisk og åndelig forstand. – 2 Kor. 7:1.

9. Hvilken kanal benytter Jesus for at hjælpe os til at forstå Guds ord?

9 Nogle mener at de sagtens kan forstå Bibelen på egen hånd. Men Jesus har siden 1919 brugt den ‘trofaste træl’ til at give os åndelig føde, og det er kun gennem denne kanal at vi kan få hjælp til at forstå og leve efter Guds ord. Når vi adlyder anvisningerne i Guds ord, fremmer vi renheden, freden og enheden i vores menighed. Spørg derfor dig selv: ‘Er jeg loyal mod den trofaste træl, som Jesus har udnævnt?’

JEHOVAS HIMMELVOGN HAR FULD FART PÅ!

10. Hvordan bliver den himmelske del af Jehovas organisation beskrevet i Ezekiels Bog?

10 Bibelen viser at Guds tjenere i himlen er godt organiserede. For eksempel fik profeten Ezekiel et syn af Jehova kørende i en himmelvogn der hurtigt bevæger sig i en hvilken som helst retning hans ånd giver den besked på. (Ez. 1:4-28) Vognen er et billede på den himmelske del af Jehovas organisation, der er hurtig til at følge hans anvisninger. Og den himmelske del af Jehovas organisation øver indflydelse på den jordiske del. Der kan ikke være nogen tvivl om at himmelvognen har fuld fart på! Tænk bare på de mange ændringer vi har oplevet i organisationen de sidste ti år. Husk at det er Jehova der står bag denne udvikling. I dag, hvor Kristus og hans engle står klar til at fjerne al ondskab fra jorden, bevæger himmelvognen sig hastigt frem mod målet – hævdelsen af Jehovas suverænitet og helligelsen af hans navn.

Hvor er vi taknemmelige for de mange hårdtarbejdende byggefrivillige! (Se paragraf 11)

11, 12. Hvad udretter Jehovas organisation?

11 Tænk over hvad den jordiske del af Guds organisation udretter her i de sidste dage. Byggeri. Mange hundrede brødre og søstre har arbejdet hårdt for at bygge Jehovas Vidners nye hovedkontor i Warwick, New York. Og under ledelse af Den Globale Bygge- og Projekteringsafdeling arbejder tusinder af frivillige rundt om i verden med at bygge rigssale og afdelingskontorer. Hvor er vi taknemmelige for de mange der bruger tid og kræfter på at hjælpe til ved sådanne byggerier! Og Jehovas tjenere overalt på jorden giver gavmildt af deres midler for at støtte de mange byggerier økonomisk. Jehova velsigner sine ydmyge tjenere for den loyalitet de på denne måde viser. – Luk. 21:1-4.

12 Undervisning. Jehova gør brug af mange forskellige skoler for at uddanne sit folk. (Es. 2:2, 3) Der er Pionerskolen,  Skolen for Kristne Forkyndere, Gileadskolen, Skolen for Nye Betelmedarbejdere, Skolen for Kredstilsynsmænd og deres Hustruer, Skolen for Menighedsældste, Rigets Tjenesteskole og Skolen for Medlemmer af Afdelingskontorernes Udvalg og deres Hustruer. Ja, Jehova elsker at undervise sine tjenere! Også på vores hjemmeside, jw.org, kan man få bibelsk undervisning. Her findes publikationer på mange hundrede sprog, og der er sektioner der særligt henvender sig til børn og familier, samt en nyhedssektion. Bruger du hjemmesiden i forkyndelsen og på Den Teokratiske Familieaften?

VÆR LOYAL MOD JEHOVA, OG STØT HANS ORGANISATION

13. Hvad er vi forpligtede til som Jehovas tjenere?

13 Det er virkelig en stor ære at få lov at være med i Jehovas organisation! Den viden vi har om Guds krav og normer, forpligter os til at adlyde ham og gøre det der er rigtigt. Midt i denne fordærvede verden må vi ‘hade det onde’, ligesom Jehova gør. (Sl. 97:10) Vi ønsker ikke at være som dem der “kalder ondt for godt og godt for ondt”. (Es. 5:20) Fordi vi gerne vil glæde Gud, gør vi vores yderste for at holde os fysisk, moralsk og åndeligt rene. (1 Kor. 6:9-11) De normer Jehova har givet os i sit ord, er til gavn for os. Vi elsker ham og ønsker at være loyale mod ham. Derfor lader vi os lede af ham og hans ord derhjemme, i menigheden, på arbejdet, i skolen – ja, uanset hvor vi er. (Ordsp. 15:3) Lad os se på nogle specifikke områder hvor det er vigtigt at være loyal mod Gud.

14. Hvad må kristne forældre gøre hvis de skal være loyale mod Jehova?

14 Børneopdragelse. I Bibelen har Jehova givet forældre anvisninger om hvordan de skal opdrage deres børn. Forældre må passe på ikke at blive påvirket af de holdninger der er almindelige i verden omkring dem. Verdens ånd har ikke noget at gøre i et kristent hjem. (Ef. 2:2) For eksempel bør en far ikke tænke: ‘Der hvor jeg kommer fra, er det kvinderne der tager sig af børneopdragelsen.’ Bibelen siger meget klart: “I fædre, ... bliv ved med at opdrage [jeres børn] i Jehovas tugt og formaning.” (Ef. 6:4) Kristne fædre og mødre ønsker at hjælpe deres børn til at få et nært venskab med Jehova, ligesom den unge Samuel havde. – 1 Sam. 3:19.

15. Hvordan kan vi være loyale mod Jehova når vi skal træffe vigtige beslutninger?

15 Beslutninger. Når vi skal træffe en vigtig beslutning, kan vi vise at vi er loyale mod Jehova, ved først at søge råd og vejledning i hans ord og fra hans organisation. For eksempel er det normalt blandt nogle immigranter at sende deres nyfødte børn tilbage til hjemlandet og lade familiemedlemmer tage sig af dem. På den måde kan forældrene fortsætte med at arbejde og tjene penge i deres nye land. Det er sandt at det er en personlig beslutning hvad man vil gøre, men vi må huske at Jehova vil stille os til ansvar for de beslutninger vi træffer. (Læs Romerne 14:12). Vil det være klogt at træffe vigtige beslutninger angående familie og arbejde uden først at rådføre sig med Guds ord? Nej, vi har brug for hjælp fra vores himmelske Far, for vi er ikke i stand til selv at ‘styre vores skridt’. – Jer. 10:23.

16. Hvilket valg stod en mor over for, og hvad hjalp hende til at træffe den rigtige beslutning?

 16 En kvinde der havde født en dreng mens hun boede i udlandet, havde planer om at lade bedsteforældrene i hjemlandet tage sig af ham. Men omkring det tidspunkt begyndte hun at studere Bibelen med et af Jehovas Vidner. Hun gjorde gode fremskridt, og det gik op for hende at hun ifølge Bibelen havde ansvar for at oplære sin søn til at tjene Jehova. (Sl. 127:3; Ordsp. 22:6) Kvinden bad til Jehova, som Bibelen opfordrer til, og tryglede ham om hjælp til at gøre det rigtige. (Sl. 62:7, 8) Hun talte også med den søster der studerede med hende, og andre i menigheden om den vanskelige situation hun stod i. På trods af et stort pres fra familie og venner nåede hun frem til at det ikke ville være rigtigt af hende at sende sit barn hjem til bedsteforældrene. Hendes mand blev så imponeret over hvordan menigheden hjalp og støttede hende, at han sagde ja til et bibelstudium og begyndte at komme til møderne sammen med sin kone og deres søn. Forestil dig hvor lykkelig denne mor blev da det gik op for hende at Jehova havde besvaret hendes bønner!

17. Hvilken vejledning har vi fået angående bibelstudier?

17 Vejledning. En vigtig måde at være loyal mod Gud på er at følge den vejledning vi får fra hans organisation. Tænk for eksempel på den anbefaling vi har fået i forbindelse med at vi leder et bibelstudium ud fra bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Når vi har studeret et par gange, kan vi begynde at bruge nogle minutter efter hvert studium på at lære eleven om Jehovas organisation. Det kan vi blandt andet gøre ved hjælp af filmen Hvad sker der i en rigssal? og brochuren Hvem gør Jehovas vilje i dag? Hvis en elev vokser åndeligt under studiet af Hvad Bibelen lærer, er vi blevet rådet til bagefter at studere Bevar jer selv i Guds kærlighedmed vedkommende. Det gælder også hvis eleven er blevet døbt. Organisationen har givet dette forslag for at hjælpe nye til at blive ‘befæstede i troen’. (Kol. 2:7) Følger du den vejledning Jehovas organisation giver på dette område?

18, 19. Hvilke grunde har vi til at være taknemmelige mod Jehova?

18 Vi har vel nok mange grunde til at være taknemmelige mod Jehova! Først og fremmest er det på grund af ham at ‘vi lever og bevæger os og er til’. (Apg. 17:27, 28) Han har desuden givet os en uvurderlig gave, nemlig Bibelen. Ligesom de kristne i Thessalonika sætter vi Guds ord højt og følger det i vores liv. – 1 Thess. 2:13.

19 Guds skrevne ord har hjulpet os til at komme nær til vores himmelske Far, Jehova, og vi mærker at han også er kommet nær til os. (Jak. 4:8) Desuden er vi dybt taknemmelige for at vi har fået lov til at være med i Jehovas enestående organisation. Vi tilslutter os salmistens smukke ord: “Sig tak til Jehova, for han er god: for hans loyale hengivenhed varer evindelig.” (Sl. 136:1) I samme salme bruges udtrykket “hans loyale hengivenhed varer evindelig” hele 26 gange. Hvis vi forbliver loyale mod Jehova og hans organisation, vil vi komme til at opleve den fulde betydning af disse ord, for Jehova vil belønne os med evigt liv!