Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2016

Organiseret i overensstemmelse med Guds ord

Organiseret i overensstemmelse med Guds ord

“Jehova har grundlagt jorden med visdom; han har grundfæstet himmelen med dømmekraft.” – ORDSP. 3:19.

SANGE: 105, 107

1, 2. (a) Hvordan har nogle det med tanken om at Gud har en organisation? (b) Hvad vil denne artikel komme ind på?

NOGLE bryder sig ikke om at skulle modtage anvisninger fra en organisation. “Det er nok at have et personligt forhold til Gud,” siger de måske. Men er det rigtigt? Og er der noget der viser at Gud har en organisation?

2 I denne artikel vil vi se på nogle beviser for at Jehova er ordenens Gud. Vi vil også komme ind på hvordan han organiserer sit folk, og hvordan vi skal reagere på de anvisninger vi får fra hans organisation. (1 Kor. 14:33, 40) Både i det første århundrede og i dag har vejledningen i Guds ord hjulpet den jordiske del af Jehovas organisation til at udføre det omfattende arbejde med at forkynde den gode nyhed. Når vi retter os efter Bibelen og de anvisninger vi får fra organisationen, fremmer vi desuden menighedens renhed, fred og enhed.

JEHOVA ER ORDENENS GUD

3. Hvad overbeviser dig om at Jehova er ordenens Gud?

3 Skaberværket viser tydeligt at Jehova er ordenens Gud. “Jehova har grundlagt jorden med visdom,” siger Bibelen,  “han har grundfæstet himmelen med dømmekraft.” (Ordsp. 3:19) Der er meget vi ikke ved om de ting Jehova har skabt. Faktisk kender vi kun “omridset af hans veje”, og kun “en hvisken af noget høres om ham”. (Job 26:14) Men den smule vi ved om universet, fortæller os at det er organiseret på en helt fantastisk måde. (Sl. 8:3, 4) Galakserne består af millioner af stjerner der bevæger sig gennem rummet på en ordnet måde. Og tænk på planeterne i vores solsystem, der kredser rundt om solen i fastlagte baner, som om de overholdt en trafiklov! Når vi ser hvordan Jehova på mesterlig vis har skabt alt hvad der er i universet, får vi lyst til at prise ham og tjene ham loyalt. – Sl. 136:1, 5-9.

4. Hvorfor er videnskaben ikke i stand til at besvare mange vigtige spørgsmål?

4 Forskere har gennem tiden fået større viden om Jorden og universet og har brugt denne viden til at forbedre vores liv på forskellige områder. Men der er mange vigtige spørgsmål som videnskaben ikke er i stand til at besvare. For eksempel kan forskerne ikke forklare hvordan universet blev til, og hvorfor der findes mennesker, dyr og planter på Jorden. Folk i almindelighed kan heller ikke forklare hvorfor mennesket har et stærkt ønske om at leve evigt. (Præd. 3:11) Hvorfor har mange ikke fået svar på sådanne store spørgsmål? Blandt andet fordi forskere og andre lader Gud ude af betragtning og i stedet promoverer evolutionsteorien. Men i sit ord, Bibelen, har Jehova givet os svarene.

5. Hvilken indflydelse har de love der styrer naturen, på os?

5 Jehova har fastlagt nogle uforanderlige love der styrer naturen. Mange læner sig op ad disse love i deres arbejde, blandt andet elektrikere, vvs-folk, ingeniører, piloter og kirurger. For eksempel er organerne placeret samme sted hos mennesker, så en kirurg er ikke i tvivl om hvor han skal finde hjertet hos en patient. Og vi har alle sammen respekt for naturlovene. Vi ved for eksempel at det kunne koste os livet hvis vi forsøgte at trodse tyngdeloven.

ORGANISERET AF JEHOVA

6. Hvorfor kan vi forvente at Jehovas folk må være organiseret?

6 Eftersom Jehova har sørget for at der er en bemærkelsesværdig orden i universet, må vi også forvente at han ønsker at hans folk tilbeder ham på en ordnet og organiseret måde. For at det kan lade sig gøre, har han givet os vejledning gennem sit ord, Bibelen. Kun ved at følge de anvisninger vi får fra Jehova gennem Bibelen og hans organisation, vil vi kunne få et godt liv.

7. Hvordan bærer Bibelen præg af orden?

7 Bibelen er ikke bare en samling af løsrevne stykker jødisk og kristen litteratur. Guds inspirerede ord er tværtimod en velordnet og sammenhængende bog – et sandt mesterværk. Lige fra Første Mosebog til Åbenbaringen er der et gennemgående tema: hævdelsen af Jehovas suverænitet og gennemførelsen af hans hensigt med jorden ved hjælp af det rige hvor Kristus, det lovede “afkom”, er konge. – Læs 1 Mosebog 3:15; Mattæus 6:10; Åbenbaringen 11:15.

8. Hvad viser at israelitterne var et velorganiseret folk?

8 Israelitterne i fortiden, der var underlagt Moseloven, var et velorganiseret folk. For eksempel var de “kvinder, som gjorde tjeneste ved indgangen til mødeteltet”, organiseret i hold. (2 Mos. 38:8, se fodnote). Når israelitterne skulle flytte deres lejr og teltboligen, skete det  på en ordnet måde. Senere organiserede kong David levitterne og præsterne i skifter der havde specifikke opgaver. (1 Krøn. 23:1-6; 24:1-3) Når israelitterne adlød Jehova, kunne de glæde sig over orden, fred og enhed. – 5 Mos. 11:26, 27; 28:1-14.

9. Hvordan var den kristne menighed i det første århundrede organiseret?

9 Den kristne menighed i det første århundrede var også velorganiseret. Der var et styrende råd, der ledte arbejdet og gav anvisninger. Til at begynde med bestod rådet af apostlene, og senere blev andre ældste føjet til. (Apg. 6:1-6; 15:6) Menighederne fik også vejledning gennem inspirerede breve skrevet af mænd der var medlemmer af det styrende råd eller arbejdede nært sammen med det. (1 Tim. 3:1-13; Tit. 1:5-9) Hvordan gavnede det menighederne at følge det styrende råds anvisninger?

10. Hvordan gavnede det menighederne i det første århundrede at de overholdt bestemmelserne fra det styrende råd? (Se indledningsbilledet).

10 Læs Apostelgerninger 16:4, 5. De brødre der besøgte menighederne på vegne af det styrende råd, overbragte “de bestemmelser ... som var blevet vedtaget af apostlene og de ældste der var i Jerusalem”. Fordi menighederne fulgte disse anvisninger, blev de “fortsat styrket i troen, og de voksede i tal fra dag til dag”. Er der noget som alle vi der er en del af Jehovas organisation i dag, kan lære af det?

FØLGER DU ANVISNINGERNE?

11. Hvordan bør brødre der er blevet betroet en ansvarsopgave, reagere på anvisningerne fra Guds organisation?

11 Når medlemmer af afdelingskontorernes udvalg, kredstilsynsmænd og ældste i menighederne modtager anvisninger fra Jehovas organisation, er det vigtigt at de følger dem. Faktisk siger Guds ord at vi alle skal være lydige og føjelige. (5 Mos. 30:16; Hebr. 13:7, 17) En kritisk eller oprørsk indstilling kunne ødelægge den kærlighed, fred og enhed der er i vores menigheder, og hører derfor ikke hjemme i Guds organisation. Ingen af os ønsker at være som Diotrefes, der var respektløs og illoyal. (Læs 3 Johannes 9, 10). Vi kunne spørge os selv: ‘Opmuntrer jeg med mit eksempel mine brødre og søstre til at være loyale mod Jehova? Er jeg hurtig til at tage imod og følge anvisningerne fra Jehovas organisation?’

12. Hvilken justering har Det Styrende Råd foretaget i forbindelse med udnævnelse af menighedstjenere og ældste?

12 Her er et eksempel på en anvisning fra Jehovas organisation: For et par år siden justerede Det Styrende Råd proceduren for hvordan menighedstjenere og ældste skal udnævnes. I “Spørgsmål fra læserne” i Vagttårnet for 15. november 2014 blev det forklaret at det styrende råd i det første århundrede gav de rejsende tilsynsmænd myndighed til at foretage sådanne udnævnelser. Fra 1. september 2014 har det derfor været kredstilsynsmænds opgave at udnævne ældste og menighedstjenere. Når de ældste i en menighed anbefaler at en bror bliver udnævnt, gør kredstilsynsmanden en indsats for at lære broren at kende, og om muligt samarbejder han med ham i forkyndelsen. Hvis broren er gift, vil kredstilsynsmanden også lægge mærke til hvordan det går med hans familie. (1 Tim. 3:4, 5) Desuden gennemgår ældsterådet og kredstilsynsmanden omhyggeligt de bibelske kvalifikationskrav med den pågældende bror i tanke. – 1 Tim. 3:1-10, 12, 13; 1 Pet. 5:1-3.

13. Hvordan kan vi vise at vi følger de anvisninger vi får fra de ældste?

 13 Det er vigtigt at vi følger den vejledning vi får fra de ældste. Disse loyale hyrder lader sig lede af de “sunde ord”, eller gavnlige retningslinjer, vi finder i Bibelen. (1 Tim. 6:3) I det første århundrede var der nogle i menigheden der ‘vandrede uordentligt’. De ville ikke arbejde, og de blandede sig i ting der ikke vedkom dem. Og når de ældste forsøgte at hjælpe dem, afviste de åbenbart vejledningen. Hvordan skulle menigheden behandle en sådan person? Paulus gav følgende anvisning: “Mærk jer denne og hold op med at omgås ham.” Han sagde dog også at menigheden ikke skulle behandle vedkommende som en fjende. (2 Thess. 3:11-15) I dag kunne det også ske at en bror eller søster ignorerer Jehovas normer, for eksempel ved at komme sammen med en ikketroende. (1 Kor. 7:39) Hvis vedkommende ikke vil ændre adfærd, kan de ældste beslutte at holde et advarende foredrag for menigheden og forklare hvordan en sådan opførsel kan sætte menigheden i et dårligt lys. Hvordan reagerer du hvis de ældste finder det nødvendigt at holde sådan et foredrag? Hvis du har kendskab til den situation der tales om i foredraget, vil du så følge anvisningerne og undgå socialt samvær med personen? Når du gør det, kan du måske hjælpe vedkommende til at indse at hans adfærd skader ham selv og hans forhold til Jehova, og det kunne få ham til at ændre kurs. [1]

VÆR MED TIL AT BEVARE MENIGHEDENS RENHED, FRED OG ENHED

14. Hvordan kan vi være med til at bevare menighedens renhed?

14 Vi kan være med til at holde menigheden åndeligt ren ved at følge Bibelens anvisninger. Overvej et eksempel fra fortidens Korinth. Paulus havde hjulpet mange i menigheden til at få sandheden, og han elskede dem alle højt. (1 Kor. 1:1, 2) Så man kan forestille sig hvordan han har haft det da han fandt ud af at en af dem havde et umoralsk seksuelt forhold, og at der ikke var blevet gjort noget ved situationen. Paulus sagde at de ældste skulle ‘overgive et sådant menneske til Satan’ – altså udelukke ham. For at bevare menighedens renhed måtte de rense den for “surdej”. (1 Kor. 5:1, 5-7, 12) Når vi i dag støtter op om de ældstes beslutning om at udelukke en synder der ikke angrer, hjælper vi med at holde menigheden ren. Og måske kan vores handlemåde få vedkommende til at ændre sind og søge Jehovas tilgivelse.

15. Hvordan kan vi bevare freden i menigheden?

15 Der var også et andet problem i Korinth som Paulus måtte tage hånd om, nemlig at nogle i menigheden førte retssager mod deres trosfæller. Paulus stillede dette tankevækkende spørgsmål: “Hvorfor lider I ikke hellere uret?” (1 Kor. 6:1-8) I dag sker det også at freden mellem nogle brødre bliver forstyrret fordi de har haft et fælles forretningsprojekt hvor der er blevet tabt penge og måske opstået beskyldninger om bedrageri. Nogle har ligefrem trukket deres brødre i retten. Men Guds ord viser at det er bedre at lide økonomisk tab end at bringe skam over Jehovas navn og forstyrre freden i menigheden. [2] Faktisk gav Jesus en vejledning der kan hjælpe os til at løse alvorlige konflikter og uoverensstemmelser. (Læs Mattæus 5:23, 24; 18:15-17). Når vi følger den, bidrager vi til enheden i Jehovas organisation.

16. Hvorfor er Jehovas folk forenet?

 16 I Bibelen siges der: “Se! Hvor er det godt og hvor er det lifligt når brødre bor sammen i enhed!” (Sl. 133:1) Når israelitterne adlød Jehova, var folket præget af orden. Jehova beskrev profetisk hvordan han ville sørge for enhed blandt sine tjenere, med disse ord: “Jeg fører dem sammen som en hjord i folden.” (Mika 2:12) Gennem profeten Zefanias forudsagde han også at sandheden ville være med til at forene hans tjenere. Han sagde: “Da giver jeg folkene et nyt sprog, et der er rent, for at de alle kan påkalde Jehovas navn og tjene ham skulder ved skulder.” (Zef. 3:9) Hvor er vi taknemmelige for at Jehova har sørget for at vi kan tjene ham i enhed!

Ældste forsøger kærligt at hjælpe en der har begået et fejltrin (Se paragraf 17)

17. Hvordan skal de ældste behandle overtrædelser?

17 Hvis menighedens enhed og renhed skal bevares, må de ældste med det samme behandle alvorlige overtrædelser og gøre det på en kærlig måde. De ved at Jehova ønsker at beskytte menigheden mod enhver dårlig påvirkning, og at han ikke ser gennem fingre med overtrædelser. (Ordsp. 15:3) Af samme grund gav Paulus den kærlige men direkte vejledning vi finder i Første Korintherbrev. Andet Korintherbrev, der er skrevet nogle måneder senere, viser at de ældste havde været hurtige til at følge hans anvisninger, og at det havde givet et godt resultat. Hvis en kristen “uforvarende begår et eller andet fejltrin”, skal de ældste prøve at hjælpe vedkommende “i mildhedens ånd”. – Gal. 6:1.

18. (a) Hvordan hjalp vejledningen i Guds ord menighederne i det første århundrede? (b) Hvad vil den næste artikel komme ind på?

18 Det er tydeligt at den vejledning der findes i Guds ord, hjalp de kristne i det første århundrede til at bevare renheden, freden og enheden i deres menigheder. (1 Kor. 1:10; Ef. 4:11-13; 1 Pet. 3:8) Af den grund kunne de udrette meget i tjenesten for Jehova, og Paulus kunne sige at den gode nyhed var blevet forkyndt “blandt al skabningen under himmelen”. (Kol. 1:23) Også i dag er Jehovas folk forenet og velorganiseret, og hans tjenere forkynder den gode nyhed i hele verden. Den næste artikel vil understrege at de sætter Bibelen højt og er besluttede på at ære den suveræne Herre, Jehova. – Sl. 71:15, 16.

^ [1] (paragraf 13) Se Organiseret til at gøre Jehovas vilje, s. 134-136.

^ [2] (paragraf 15) Forskellige situationer hvor en kristen måske vil vælge at føre retssag mod en anden kristen, behandles i Bevar jer selv i Guds kærlighed’, s. 223; bemærk fodnoten til paragraf 2.