Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2016

Et lille ord af stor betydning

Et lille ord af stor betydning

“KVINDE.” Med dette ord henvendte Jesus sig sommetider til nogle af det modsatte køn. Da han for eksempel helbredte en der havde været krumbøjet i 18 år, sagde han: “Kvinde, du er befriet for din svaghed.” (Luk. 13:10-13) Denne tiltaleform var et helt almindeligt udtryk for høflighed på Bibelens tid, og Jesus brugte den endda når han talte til sin egen mor. (Joh. 19:26; 20:13) Men der fandtes også et andet ord som udtrykte mere end høflighed.

I nogle tilfælde bruges der i Bibelen et meget varmt og kærligt ord om kvinder. Jesus brugte dette ord da han talte til en kvinde der havde haft konstante blødninger i 12 år. Ifølge Moseloven var en kvinde i hendes tilstand uren, så det var i virkeligheden en lovovertrædelse at hun nærmede sig Jesus. Nogle ville måske mene at hun på grund af sin sygdom burde have holdt sig på afstand af andre. (3 Mos. 15:19-27) Men hun var desperat. Faktisk var hun “blevet påført mange smerter af mange læger, og alt hvad hun ejede havde hun givet ud, og hun var ikke blevet hjulpet men var snarere blevet dårligere”. – Mark. 5:25, 26.

Ubemærket banede kvinden sig vej gennem folkemængden, nåede hen til Jesus, der stod med ryggen til, og rørte ved frynsen på hans yderklædning. Hendes blødning stoppede i samme øjeblik! Kvinden havde håbet at hun kunne snige sig væk uden at blive opdaget, men Jesus spurgte: “Hvem var det der rørte ved mig?” (Luk. 8:45-47) Bange og skælvende kastede kvinden sig ned for Jesus og “fortalte ham hele sandheden”. – Mark. 5:33.

For at berolige kvinden sagde Jesus venligt til hende: “Fat mod, datter.” (Matt. 9:22) Ifølge bibelforskere kan ordet “datter” på hebraisk og græsk bruges for at udtrykke kærlighed og omsorg. Jesus opmuntrede den forskræmte kvinde med ordene: “Din tro har gjort dig rask. Gå med fred, og vær ved godt helbred efter din alvorlige lidelse.” – Mark. 5:34.

“Datter.” Det var også sådan den velhavende israelit Boaz tiltalte moabitterinden Rut. Hun sankede aks på en mark der tilhørte Boaz, en mand hun slet ikke kendte, så hun har nok været meget usikker på sig selv. “Hører du, min datter,” sagde Boaz og tilskyndede hende til at blive ved med at sanke på hans marker. Ydmygt bøjede Rut sig ned foran Boaz og spurgte hvorfor han var så god mod hende, en fremmed. Boaz svarede hende med disse opmuntrende ord: “Man har udførligt fortalt mig om alt hvad du har gjort for din svigermoder [enken No’omi] ... Måtte Jehova belønne din handlemåde.” – Rut 2:8-12.

Kristne ældste kan lære meget af Jesus og Boaz. Nogle gange mødes to ældste måske med en søster der har brug for råd og opmuntring. Når de på forhånd beder Jehova om hjælp, og når de lytter opmærksomt til det søsteren fortæller, vil de være i stand til at opmuntre og trøste hende ud fra Guds ord. – Rom. 15:4.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Har Gud omsorg for kvinder?

Mener du at Bibelen nedgør kvinder? Se hvordan Gud betragter kvinder.