Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2016

“Arbejdet er stort”

“Arbejdet er stort”

I JERUSALEM er et vigtigt møde i gang. Kong David har sammenkaldt alle sine fyrster, hoffolk og vældige krigere. De bliver alle grebet af begejstring da de hører bekendtgørelsen: Jehova har givet Davids søn Salomon til opgave at opføre en ganske særlig bygning der skal vies til tilbedelsen af den sande Gud. Ved inspiration har Israels aldrende konge fået tegningerne over bygningen, og han har videregivet oplysningerne til Salomon. “Arbejdet er stort,” siger kong David, “for borgen er ikke til et menneske, men til Jehova Gud.” – 1 Krøn. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.

Derefter stiller kongen dette spørgsmål: “Hvem fylder nu sin hånd med frivillige gaver til Jehova i dag?” (1 Krøn. 29:5) Hvis du havde været til stede, hvordan ville du så have reageret? Ville du ikke have fået lyst til at støtte dette store arbejde? Israelitterne viste at de havde en god indstilling. Beretningen siger at de “frydede ... sig over at de gav frivillige gaver, for det var med et helt hjerte de gav frivillige gaver til Jehova”. – 1 Krøn. 29:9.

Mange hundrede år senere grundlagde Jehova noget der var meget større end templet. Han skabte det åndelige tempel, den ordning der gør det muligt for os at nærme os Gud for at tilbede ham på grundlag af Kristi offer. (Hebr. 9:11, 12) Hvordan hjælper Jehova i dag folk til at få et godt forhold til ham? Gennem vores forkyndelses- og undervisningsarbejde. (Matt. 28:19, 20) Som følge af dette arbejde bliver der hvert år ledet millioner af bibelstudier, tusinder bliver døbt, og hundreder af nye menigheder bliver oprettet.

Denne store vækst medfører også nogle behov. Der skal trykkes flere bibelske publikationer, der skal bygges og vedligeholdes rigssale, og der skal skaffes steder at holde stævner. Men er det ikke rigtigt at det enorme arbejde der bliver udført for at udbrede den gode nyhed, giver stor glæde og tilfredshed? – Matt. 24:14.

Jehovas tjenere elsker deres Gud og deres medmennesker, og de forstår hvor vigtigt det er at forkyndelsesarbejdet bliver udført. Det motiverer dem til at ‘fylde deres hånd med frivillige gaver til Jehova’ ved at give bidrag. Hvor er det fantastisk at vi kan ‘ære Jehova med vores velstand’ og se at midlerne bliver brugt på en klog måde til støtte for det vigtigste arbejde i menneskehedens historie. – Ordsp. 3:9.