“Hvem af jer som ønsker at bygge et tårn, sætter sig ikke først ned og beregner omkostningerne for at se om han har nok til at gøre det færdigt?” – LUK. 14:28.

SANGE: 120, 64

De følgende to artikler henvender sig til unge der overvejer at blive døbt

1, 2. (a) Hvad glæder vi os over? (b) Hvordan kan kristne forældre og ældste hjælpe unge til at forstå hvad det vil sige at blive døbt?

“JEG har kendt dig lige siden du blev født,” sagde en ældstebror til den 12-årige Christopher, “og jeg er glad for at høre at du gerne vil døbes. Men jeg vil gerne spørge dig: ‘Hvorfor vil du gerne døbes?’” Det var et godt spørgsmål broren stillede. Vi glæder os selvfølgelig meget over de tusinder af unge der hvert år bliver døbt rundt om i verden. (Præd. 12:1) Samtidig ønsker forældre og ældste i menigheden dog at sikre sig at de unge selv har truffet denne beslutning og forstår hvad det vil sige at blive døbt.

2 Guds ord viser at indvielse og dåb er starten på et nyt liv – et liv hvor man vil få mange velsignelser af Jehova, men også møde modstand fra Satan. (Ordsp. 10:22;  1 Pet. 5:8) Derfor tager kristne forældre sig tid til at lære deres børn hvad det indebærer at blive en discipel af Kristus. I de tilfælde hvor en ung har forældre der ikke tjener Jehova, vil de ældste i menigheden kærligt hjælpe ham eller hende til at ‘beregne omkostningerne’. (Læs Lukas 14:27-30). Forberedelse er vigtigt hvis et byggeprojekt skal lykkes, og på lignende måde kræver det forberedelse hvis man skal kunne tjene Jehova trofast “til enden”. (Matt. 24:13) Men hvad kan unge selv gøre for at få en fast beslutning om at tjene Jehova resten af livet? Det vil vi se på nu.

3. (a) Hvad viser Jesu og Peters ord om hvor stor betydning dåb har? (Matt. 28:19, 20; 1 Pet. 3:21) (b) Hvilke spørgsmål vil vi undersøge nærmere, og hvorfor?

3 Er du ung og har et ønske om at blive døbt? I så fald har du sat dig et rigtigt godt mål! Det er en stor ære at blive døbt som et af Jehovas Vidner. Dåb er desuden et krav til kristne og af afgørende betydning for at blive frelst. (Matt. 28:19, 20; 1 Pet. 3:21) Eftersom du har et stærkt ønske om at leve op til det løfte du giver Jehova, er det af stor betydning at du forbereder dig godt inden du tager dette vigtige skridt. De følgende tre spørgsmål kan hjælpe dig til at finde ud af om du er klar til at blive døbt: (1) Er jeg moden nok til at træffe den beslutning? (2) Er det mit eget ønske at blive døbt? (3) Forstår jeg hvad det indebærer at vie mit liv til Jehova? Lad os undersøge disse spørgsmål nærmere.

HVORNÅR ER DU MODEN NOK?

4, 5. (a) Hvorfor er det ikke kun voksne der kan blive døbt? (b) Hvad vil det sige at være en moden kristen?

4 Bibelen siger ikke noget om at det kun er voksne eller nogle der har nået en bestemt alder, der kan blive døbt. I Ordsprogene 20:11 står der: “Selv en  dreng kendes på sine handlinger, om det han gør er rent og retskaffent.” Et barn kan altså godt forstå hvad det indebærer at gøre det rigtige, og hvad det vil sige at indvi sig til Skaberen. Dåb er derfor et vigtigt og passende skridt for en ung der er moden nok og har indviet sig til Jehova. – Ordsp. 20:7.

5 Hvad vil det sige at være moden? Modenhed handler ikke kun om alder eller fysisk vækst. I Bibelen siges der at de der er modne, “har fået deres opfattelsesevne opøvet til at skelne mellem ret og uret”. (Hebr. 5:14) En der er moden, er altså klar over hvad der er rigtigt i Jehovas øjne, og er fast besluttet på at holde sig til det. Af den grund bliver han ikke så let lokket til at gøre noget forkert, og han har heller ikke behov for at nogen hele tiden skal opfordre ham til at gøre de rigtige ting. Det er kun rimeligt at forvente at en ung, døbt kristen følger Guds normer, også når hans forældre eller andre voksne ikke er til stede. – Jævnfør Filipperne 2:12.

6, 7. (a) Hvilke udfordringer stod Daniel over for i Babylon? (b) Hvordan viste Daniel at han var moden?

6 Kan en der er ung, virkelig vise den form for modenhed? Prøv at tænke over et eksempel fra Bibelen, nemlig Daniel. Han var muligvis først i teenageårene da han blev taget fra sine forældre og deporteret til Babylon. Pludselig boede Daniel blandt mennesker der havde en helt anden opfattelse af hvad der var rigtigt og forkert. Der var også en anden udfordring for Daniel: Han blev behandlet som noget helt særligt i Babylon. Faktisk var Daniel en del af en lille gruppe unge der blev nøje udvalgt til at tjene kongen. (Dan. 1:3-5, 13) Tilsyneladende havde Daniel nogle muligheder i Babylon som han ikke ville have haft i Israel.

7 Hvordan reagerede Daniel på denne situation? Lod han sig rive med af alt det Babylon havde at tilbyde? Tillod han at omgivelserne ændrede hans personlighed eller svækkede hans tro? Overhovedet ikke! Bibelen fortæller at Daniel mens han var i Babylon, “besluttede i sit hjerte at han ikke ville besmitte sig” med noget der havde med afgudsdyrkelse at gøre. (Dan. 1:8) Allerede som ung viste Daniel altså en bemærkelsesværdig modenhed.

Ville en moden kristen opføre sig som Guds ven i rigssalen, men som en ven af verden i skolen? (Se paragraf 8)

8. Hvad kan du lære af Daniel?

8 Hvad kan du lære af eksemplet med Daniel? At en moden ung kristen holder fast ved sin tro, selv i svære situationer. Han er ikke som en kamæleon, der skifter farve for at passe ind i omgivelserne, for eksempel ved at opføre sig som Guds ven når han er i rigssalen, men som en ven af verden når han er i skole. Og han lader sig ikke kaste omkuld når hans tro bliver prøvet. – Læs Efeserne 4:14, 15.

9, 10. (a) Hvorfor er det godt for unge at tænke over hvordan de for nylig har reageret på trosprøver? (b) Hvad indebærer det at blive døbt?

9 Selvfølgelig er ingen af os fuldkomne. Unge begår af og til fejl ligesom voksne gør. (Præd. 7:20) Men hvis du tænker på at blive døbt, er det alligevel klogt at overveje hvor besluttet du er på at leve op til Jehovas normer. Spørg dig selv: ‘Plejer jeg at følge  Jehovas normer?’ Tænk over hvordan du reagerede sidste gang din tro blev sat på prøve. Viste du at du kunne skelne mellem rigtigt og forkert? Måske har du ligesom Daniel oplevet at nogle i Satans verden behandlede dig som noget særligt. Er du i sådanne situationer i stand til at “forstå hvad Jehovas vilje er”, selv hvis du føler dig fristet til at gøre noget andet? – Ef. 5:17.

10 Hvorfor er disse personlige spørgsmål så vigtige? Fordi de kan hjælpe dig til at få det rette syn på dåb. Som tidligere nævnt viser du ved dåben at du har aflagt et højtideligt løfte til Jehova Gud. Du lover at du for evigt vil elske ham og tjene ham af hele dit hjerte. (Mark. 12:30) Enhver der bliver døbt, må være fast besluttet på at holde dette løfte. – Læs Prædikeren 5:4, 5.

ER DET DIT EGET ØNSKE?

11, 12. (a) Hvad skal man sikre sig hvis man gerne vil døbes? (b) Hvad kan hjælpe dig til at have det rigtige syn på dåb?

11 Bibelen siger at Jehovas folk, deriblandt unge, “møder villigt frem”. (Sl. 110:3) En der gerne vil døbes, må derfor sikre sig at det er hans eller hendes eget ønske. Det kan være nødvendigt at du analyserer dine motiver grundigt, især hvis du er vokset op i et hjem hvor man tjener Jehova.

12 Du har sikkert set mange blive døbt – deriblandt nogle af dine venner og måske endda dine søskende. Men pas på at du ikke begynder at tænke at du hellere må se at blive døbt fordi du har nået en bestemt alder, eller fordi alle andre bliver det. Hvordan kan du sikre dig at du har det samme syn på dåben som Jehova? Tag dig god tid til at tænke over hvorfor det er vigtigt at blive døbt. Du kan finde mange gode grunde i denne og næste artikel.

13. Hvordan kan du finde ud af om din beslutning om at blive døbt kommer fra hjertet?

13 Der er flere ting du kan overveje for at finde ud af om beslutningen om at blive døbt kommer fra dit hjerte. En ting der viser om du oprigtigt ønsker at tjene Jehova, er dine bønner. Så spørg dig selv: ‘Hvor ofte beder jeg? Hvor specifikke er mine bønner?’ Svarene på disse spørgsmål kan vise dig noget om hvor nært dit forhold er til Jehova. (Sl. 25:4) Mange gange besvarer Jehova vores bønner gennem Bibelen. Så noget andet der viser om du virkelig ønsker at komme nær til ham og tjene ham af hjertet, er dine studievaner. (Jos. 1:8) Spørg dig selv: ‘Hvor regelmæssigt studerer jeg Bibelen? Deltager jeg med glæde i Den Teokratiske Familieaften?’ Dine svar på de spørgsmål kan hjælpe dig til at finde ud af om det virkelig er dit eget ønske at blive døbt.

HVAD INDEBÆRER DET AT INDVI SIG?

14. Hvad er forskellen mellem indvielse og dåb?

14 Nogle har måske ikke helt forstået hvad forskellen er mellem at indvi sig og at lade sig døbe. For eksempel siger nogle unge at de har indviet sig til Jehova, men at de ikke er klar til at blive døbt endnu. Men giver det mening? Ved indvielsen lover man i en personlig bøn Jehova at man vil tjene ham for evigt, og ved dåben viser man andre at man har indviet sig. Dåben er altså en  form for offentliggørelse af den indvielse man allerede har foretaget. Før du bliver døbt, må du sikre dig at du forstår hvad det indebærer at indvi sig.

15. Hvad vil det sige at indvi sig?

15 Når du indvier dig, fortæller du Jehova at du fra nu af tilhører ham. Du lover at gøre tjenesten for ham til det allervigtigste i dit liv. (Læs Mattæus 16:24). Sådan et løfte skal tages meget alvorligt! (Matt. 5:33) Hvordan kan du vise at du har ‘sagt nej til dig selv’ og tilhører Jehova? – Rom. 14:8.

16, 17. (a) Forklar med en illustration hvad det indebærer at “sige nej til sig selv”. (b) Hvad siger man i realiteten når man indvier sig?

16 Det kan illustreres på denne måde: Forestil dig at din ven giver dig en bil. Han siger: “Nu er bilen din,” og giver dig papir på at du ejer den. Men så tilføjer han: “Jeg beholder selv nøglerne. Og det er mig der sidder bag rattet, ikke dig.” Hvad ville du synes om sådan en “gave”? Og hvad ville du synes om ham der gav dig den?

17 Jehova har al ret til at forvente at man holder ord når man indvier sig til ham og siger: “Jeg giver dig mit liv. Nu tilhører jeg dig.” Men hvad hvis man begyndte at leve et dobbeltliv, måske ved i hemmelighed at komme sammen med en der ikke tjener Gud? Eller hvad hvis man tog et job der hindrede en i at yde en fuld indsats i forkyndelsen eller at overvære møderne regelmæssigt? Ville det ikke svare til at beholde nøglerne til bilen? Når vi indvier os, siger vi i realiteten til Jehova: “Du bestemmer mere over mit liv end jeg selv gør. Hvis der nogen sinde opstår en konflikt mellem det du ønsker af mig, og det jeg selv har lyst til, så lader jeg dig bestemme – hver gang.” Det var den indstilling Jesus havde da han sagde: “Jeg er ikke kommet ned fra himmelen for at gøre min vilje, men hans vilje som har sendt mig.” – Joh. 6:38.

18, 19. (a) Hvordan understreger to forkynderes udtalelser at dåb fører til stor glæde? (b) Hvordan betragter du det privilegium det er at blive døbt?

18 Dåb er tydeligvis et skridt som man ikke bør tage let på. Men samtidig er det et stort privilegium at være indviet og døbt. Unge der elsker Jehova og forstår hvad det indebærer at indvi sig, holder sig ikke tilbage fra at blive døbt, og de fortryder heller ikke deres beslutning. “Jeg elsker Jehova, og der findes ikke noget bedre end at tjene ham,” siger en døbt teenager der hedder Rose. Om sin beslutning om at blive døbt siger hun: “Jeg har aldrig været mere sikker på noget i mit liv.”

19 Og hvad med Christopher, der blev nævnt i indledningen? Var det en klog beslutning da han som 12-årig valgte at blive døbt? Christopher ser tilbage på sin indvielse og dåb med stor glæde. Han begyndte som pioner da han var 17, blev udnævnt som menighedstjener da han var 18, og tjener nu på Betel. “Det var det rigtige valg at blive døbt,” siger han. “Jeg har et meget tilfredsstillende liv, for jeg er travlt optaget af at arbejde for Jehova og hans organisation.” Hvis du gerne vil døbes, hvordan kan du så forberede dig bedst muligt? Det vil du få svar på i den næste artikel.