Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Marts 2016

Du kan være med til at styrke enheden!

Du kan være med til at styrke enheden!

“Det er ud fra ham at hele legemet [er] harmonisk sammenføjet og bragt til at samarbejde.” – EF. 4:16.

SANGE: 53, 107

1. Hvad har lige fra begyndelsen kendetegnet det Jehova og hans tjenere har udrettet?

LIGE fra skabelsens begyndelse var forholdet mellem Jehova og Jesus præget af enhed. Jesus blev skabt før alt andet, og som “værkmester” arbejdede han derefter sammen med sin Far om at frembringe den store variation af liv vi ser i dag. (Ordsp. 8:30) Op gennem tiden har Jehovas tjenere også samarbejdet. For eksempel var Noa og hans familie sammen om at bygge arken. Senere hjalp israelitterne hinanden når teltboligen skulle sættes op, og når den skulle tages ned og flyttes til et nyt sted. Og ved templet sang og spillede de sammen for at prise Jehova med smuk musik. Alt dette kunne kun lade sig gøre fordi Jehovas tjenere samarbejdede. – 1 Mos. 6:14-16, 22; 4 Mos. 4:4-32; 1 Krøn. 25:1-8.

2. (a) Hvad var bemærkelsesværdigt ved den første kristne menighed? (b) Hvad vil vi nu se på?

2 De kristne i det første århundrede samarbejdede også. Som Paulus forklarede, var de forenede selvom de  havde forskellige evner og opgaver. Alle fulgte de menighedens hoved, Jesus Kristus, og de samarbejdede ligesom kroppens mange forskellige dele. (Læs 1 Korinther 12:4-6, 12). Men hvad med os i dag? Hvordan kan vi arbejde enigt sammen i forkyndelsen, i menigheden og i familien?

SAMARBEJDE I FORKYNDELSEN

3. Hvilket syn fik apostlen Johannes?

3 I det første århundrede fik apostlen Johannes et syn af syv engle der blæste i trompet. Da den femte engel blæste i sin trompet, så Johannes “en stjerne som var faldet ned fra himmelen til jorden”. Ved hjælp af en nøgle åbnede denne “stjerne” afgrundens brønd. Der steg tyk røg op fra brønden, og ud af røgen kom der en græshoppesværm. Men i stedet for at ødelægge træer og planter angreb græshopperne dem som ‘ikke havde Guds segl på deres pander’. (Åb. 9:1-4) Johannes var klar over hvor stor skade en græshoppesværm kunne forvolde. Tænk engang på hvad der skete i Egypten på Moses’ tid! (2 Mos. 10:12-15) De græshopper som Johannes så i sit syn, er et billede på de salvede kristne, der forkynder et magtfuldt domsbudskab rettet mod falsk religion. Millioner af mennesker som ser frem til evigt liv på jorden, har sluttet sig til dem. I forening udfører de dette forkyndelsesarbejde, som har hjulpet mange ud af falsk religion så de ikke længere er under Djævelens myndighed.

4. Hvilken opgave har Jehovas tjenere fået betroet, og hvad er nødvendigt for at de kan udføre den?

4 Som Jehovas tjenere har vi fået betroet en enorm opgave – at forkynde ‘den gode nyhed’ ud over hele jorden inden enden kommer. (Matt. 24:14; 28:19, 20) Det indbefatter at vi inviterer alle der “tørster”, til at komme og drikke af “livets vand”. (Åb. 22:17) Men vi kan kun udføre denne opgave hvis vi er ‘harmonisk sammenføjede’ og ‘samarbejder’ med hinanden i menigheden. – Ef. 4:16.

5, 6. Hvilke aktiviteter udfører vi i forening?

5 Hvis vi skal nå ud til så mange mennesker som muligt, kræver det at vores forkyndelsesarbejde er godt organiseret. Det er derfor vi modtager instruktioner og vejledning gennem vores menighed. Vi mødes til samlinger og går derefter ud for at tale med folk om den gode nyhed. Og vi deler bibelske publikationer ud til millioner af mennesker. Desuden deltager vi i særlige kampagner. Når du udfører dette arbejde, er du forenet med de millioner af Vidner der forkynder det samme budskab jorden over. Du samarbejder også med englene, der hjælper Guds folk med at forkynde den gode nyhed. – Åb. 14:6.

6 Det er spændende at læse i ‘Årbogen’ om resultaterne af vores globale arbejde. Tænk desuden på hvor forenede vi er som folk når vi inviterer til vores stævner. Ved disse sammenkomster modtager vi den samme oplæring, og foredragene, skuespillene og demonstrationerne tilskynder os alle til at gøre vores bedste i tjenesten for Jehova. Vi oplever også en særlig enhed når vi sammen med vores brødre og søstre overværer højtiden til minde om Jesu død. (1 Kor. 11:23-26) Hvert  år samles vi den 14. nisan efter solnedgang for at vise værdsættelse af det Jehova har gjort for os, og for at følge Jesu bud. Og i ugerne op til mindehøjtiden samarbejder vi om at invitere så mange som muligt til denne vigtige begivenhed.

7. Hvad er vi i stand til når vi samarbejder?

7 En enkelt græshoppe kan ikke udrette særligt meget, og vi kan heller ikke som enkeltpersoner forkynde for alle mennesker. Men fordi vi samarbejder, er vi i stand til at fortælle millioner af mennesker om Jehova og hjælpe mange til at prise og ære ham.

SAMARBEJDE I MENIGHEDEN

8, 9. (a) Hvilken illustration brugte Paulus for at forklare vigtigheden af enhed? (b) Hvordan kan vi samarbejde i menigheden?

8 I sit brev til efeserne forklarede Paulus hvordan menigheden er organiseret, og understregede behovet for at alle i menigheden vokser åndeligt. (Læs Efeserne 4:15, 16). Paulus brugte illustrationen med et legeme for at forklare at hver enkelt kristen kan være med til at styrke enheden i menigheden og bidrage til at den følger hovedet, Jesus Kristus. Han skrev at alle dele af kroppen samarbejder ‘gennem hvert led’. Hvordan kan vi hver især, uanset vores alder og omstændigheder, bidrage til menighedens enhed og åndelige sundhed?

9 Jesus har udnævnt de ældste til at føre an i menigheden, og han forventer at vi respekterer dem og følger de anvisninger vi får af dem. (Hebr. 13:7, 17) Det er måske ikke altid lige let. Men vi kan bede Jehova om hjælp. Gennem sin hellige ånd kan han hjælpe os til at følge de anvisninger de ældste giver os. Når vi ydmygt samarbejder med de ældste, styrker vi enheden i menigheden, og vores kærlighed til hinanden vil vokse.

10. Hvordan bidrager menighedstjenere til menighedens enhed? (Se indledningsbilledet).

10 Menighedstjenere er med til at styrke enheden. De gør en stor indsats for at hjælpe de ældste, og vi er meget taknemmelige for deres uselviske arbejde. For eksempel sørger menighedstjenerne for at vi har nok litteratur til forkyndelsen, og de står klar til at tage imod de gæster der kommer til vores møder. Derudover er de med til at vedligeholde rigssalen og gøre den ren. Ved at samarbejde med disse brødre bidrager vi til menighedens enhed og trivsel. – Jævnfør Apostelgerninger 6:3-6.

11. Hvordan kan unge bidrage til enheden?

11 Nogle ældste har i mange år arbejdet hårdt for at tage sig af ansvarsopgaver i menigheden. Men efterhånden som de bliver ældre, kan de måske ikke gøre så meget som tidligere. Her kan de yngre brødre være til stor hjælp. De har måske ikke så meget erfaring endnu, men oplæring kan hjælpe dem til at skuldre et større ansvar. Og hvor er det opmuntrende når menighedstjenere arbejder på at blive ældste. (1 Tim. 3:1, 10) Nogle yngre ældste har kvalificeret sig til at blive udnævnt som kredstilsynsmænd og styrker nu brødre og søstre rundt omkring i menighederne. Vi er meget taknemmelige for de mange unge der villigt hjælper deres trosfæller. – Læs Salme 110:3; Prædikeren 12:1.

 SAMARBEJDE I FAMILIEN

12, 13. Hvad kan fremme samarbejdet i familien?

12 Hvordan kan vi fremme samarbejdet i vores familie? Mange har erfaret at det at have en teokratisk familieaften hver uge får kærligheden i familien til at vokse. Fordi disse hyggelige stunder er centreret om noget åndeligt, er de med til at styrke enheden. Voksne og børn har mulighed for at øve sig på hvad de vil sige når de skal i forkyndelsen, så alle i familien er godt forberedte. Og når de hører hinanden tale om sandheden og ser at alle i familien elsker Jehova og ønsker at tjene ham, vil de få et endnu nærmere forhold til hinanden.

Den Teokratiske Familieaften kan være med til at styrke enheden (Se paragraf 12, 15)

13 Hvordan kan et ægtepar samarbejde på en måde der ærer Jehova? Hvis begge ægtefæller elsker Jehova og tjener ham, vil det i høj grad bidrage til enheden og lykken i deres ægteskab. Og ligesom Abraham og Sara, Isak og Rebekka og Elkana og Hanna må ægtefæller bruge tid sammen og give udtryk for deres kærlighed til hinanden. (1 Mos. 26:8; 1 Sam. 1:5, 8; 1 Pet. 3:5, 6) Det vil styrke båndet mellem dem og give dem et nærmere forhold til deres himmelske Far. – Læs Prædikeren 4:12.

14. Hvad kan du gøre for at styrke dit ægteskab hvis din ægtefælle ikke tjener Jehova?

14 Bibelen siger klart og tydeligt at en kristen ikke skal gifte sig med en der ikke tjener Jehova. (2 Kor. 6:14) Vi har imidlertid brødre og søstre der har en ægtefælle der ikke er et af Jehovas Vidner. Nogle har først lært sandheden at kende efter at de er blevet gift, men deres ægtefælle har ikke vist interesse. Andre har måske giftet sig med en der var døbt, men senere har vedkommende forladt menigheden. I disse situationer gør kristne stadig alt hvad de kan, for at styrke deres ægteskab ved at følge vejledningen i Guds ord. Det er ikke altid nemt. Tag for eksempel Mary og hendes mand, David. De tjente sammen Jehova, men på et tidspunkt holdt David op med at komme til møderne. Mary gjorde dog stadig sit bedste for at være en god hustru og at følge Bibelens råd. Hun blev ved med at komme til møderne og stævnerne og at undervise deres seks børn. Da børnene senere flyttede hjemmefra, følte Mary sig meget alene. Men så begyndte David at læse bladene som hun lod ligge fremme til ham, og af og til tog han også med til møde. Hans barnebarn på seks holdt altid en plads til ham, og hvis David ikke kom, sagde drengen senere til ham: “Jeg savnede dig ved mødet i dag, farfar.” Efter at have været væk fra sandheden i 25 år vendte David tilbage, og i dag er han og Mary lykkelige over at de igen kan tjene Jehova sammen.   

15. Hvordan kan de der har været gift i mange år, hjælpe yngre ægtepar?

15 Satan forsøger at splitte familier! Derfor er det altafgørende at ægtefæller der tjener Jehova, bevarer et godt samarbejde. Uanset hvor længe I har været gift, er det vigtigt at I hver især tænker over hvad I kan sige eller gøre for at styrke jeres ægteskab. De der har været gift i mange år, kan desuden  være et godt eksempel for yngre ægtepar. Måske kan I invitere et yngre par med til en teokratisk familieaften. Så vil de kunne se hvor vigtigt det er at ægtefæller bliver ved med at være forenede og give udtryk for deres kærlighed til hinanden. – Tit. 2:3-7.

“LAD OS GÅ OP TIL JEHOVAS BJERG”

16, 17. Hvad ser Guds tjenere frem til?

16 Tænk på israelitterne i fortiden når de skulle rejse til Jerusalem for at fejre en højtid. Først gjorde de alt klar til turen. Derefter tog de af sted, og undervejs hjalp de hinanden. Når de så kom frem til templet, priste og tilbad de i forening Jehova. Alt dette krævede samarbejde. (Luk. 2:41-44) I dag er vi på vej mod den nye verden, og det er derfor yderst vigtigt at vi er forenede og gør hvad vi kan for at samarbejde. Kan du komme i tanke om noget du kan gøre for at styrke enheden?

17 Satans verden er præget af uenighed og splittelser. Hvor kan vi være taknemmelige for at Jehova har velsignet os med fred og hjulpet os til at forstå sandheden. Ja, Guds tjenere tilbeder ham jorden over på den måde han ønsker, og er her “i de sidste dage” mere forenede end nogen sinde før. Præcis som Esajas og Mika forudsagde, går vi i samlet flok op til “Jehovas bjerg”. (Es. 2:2-4; læs Mika 4:2-4). Det bliver vel nok fantastisk når hele menneskeheden er “harmonisk sammenføjet” og alle arbejder enigt sammen!