Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2017

Lad ikke din kærlighed blive kold

Lad ikke din kærlighed blive kold

“På grund af den tiltagende lovløshed vil kærligheden blive kold hos de fleste.” – MATT. 24:12.

SANGE: 60, 135

1, 2. (a) Hvem gjaldt Jesus’ ord i Mattæus 24:12 i første omgang? (b) Hvordan fremgår det af Apostelgerninger at de fleste af de første kristne blev ved med at vise kærlighed? (Se indledningsbilledet).

IFØLGE Jesus ville “kærligheden blive kold hos de fleste” som en del af tegnet på “afslutningen på tingenes ordning”. (Matt. 24:3, 12) Jøderne i det første århundrede påstod at de tjente Gud, men de tillod alligevel at deres kærlighed til ham blev kold.

2 Helt anderledes forholdt det sig med de kristne på den tid. Langt de fleste af dem var travlt optaget af at “forkynde den gode nyhed om Messias” og vise kærlighed over for Gud og deres trosfæller og over for ikketroende. (Apg. 2:44-47; 5:42) Der var dog nogle af Jesus’ disciple i det første århundrede der tillod at deres kærlighed kølnedes.

3. Hvad kan have været grunden til at nogle af de kristnes kærlighed blev kold?

3 I et budskab til menigheden i Efesus sagde den opstandne Jesus Kristus: “Dog har jeg det imod dig at du har forladt din  første kærlighed.” (Åb. 2:4) Hvorfor var det gået disse kristne sådan? Måske havde de ladet sig påvirke af den kødelige tankegang der var så udbredt i verden omkring dem. (Ef. 2:2, 3) Ligesom det er tilfældet i mange storbyer i dag, var fortidens Efesus præget af moralsk forfald. Det var en by med enorm rigdom, og indbyggerne gik mest op i at leve et behageligt liv med fornøjelser og luksus. Uselvisk kærlighed havde tydeligvis måttet vige pladsen for selvisk nydelse. Desuden var skamløse og groft umoralske handlinger meget udbredte.

4. (a) Hvordan er kærligheden blevet kold i dag? (b) På hvilke tre områder er det vigtigt at vi bevarer en stærk kærlighed?

4 Jesus’ profeti om at kærligheden ville blive kold, bliver også opfyldt i vores tid. Folks kærlighed til Gud er blevet mindre. I stedet for at se hen til ham efter en løsning på problemerne i verden vender de sig til menneskeskabte organisationer. Ja, kærligheden bliver mere og mere kold blandt dem der ikke tilbeder Jehova. Men også hos sande kristne er der en risiko for at kærligheden kan blive kold, som det fremgår af eksemplet med menigheden i Efesus. Så lad os se nærmere på tre områder hvor vi må være særligt opmærksomme: (1) vores kærlighed til Jehova, (2) vores kærlighed til sandheden fra Bibelen og (3) vores kærlighed til vores brødre og søstre.

KÆRLIGHED TIL JEHOVA

5. Hvorfor må vi have kærlighed til Gud?

Samme dag som Jesus advarede om at kærligheden ville blive kold, havde han understreget hvilken form for kærlighed der er vigtigst. Han sagde: “‘Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud.” (Matt. 22:37, 38) Når vi har dyb kærlighed til Jehova, hjælper det os til at følge hans bud, holde ud og hade det der er forkert. (Læs Salme 97:10). Men Satan og hans verden vil gøre alt for at svække vores kærlighed til Gud.

6. Hvad har det ført til at folk er holdt op med at elske Gud?

6 I verden omkring os har folk et forvrænget syn på kærlighed. Frem for at elske Gud er de blevet “egenkærlige”, eller egoistiske. (2 Tim. 3:2) Satans verden fremmer “kødets begær og øjnenes begær og praleriet med de midler man har at leve af”. (1 Joh. 2:16) Apostlen Paulus advarede sine trosfæller om konsekvenserne ved at fokusere på kødelige ønsker. Han skrev: “At holde sindet rettet mod kødet betyder nemlig død, ... for at holde sindet rettet mod kødet betyder fjendskab med Gud.” (Rom. 8:6, 7) De der bruger deres liv på at skaffe materielle ting eller tilfredsstille deres seksuelle lyster, ender op med at blive dybt skuffede. – 1 Kor. 6:18; 1 Tim. 6:9, 10.

7. Hvilke farer må kristne være opmærksomme på i dag?

7 I nogle lande fremholder ateister, agnostikere og evolutionister tanker der ikke blot er med til at underminere folks kærlighed til Gud, men også at ødelægge deres tro på ham. Det er lykkedes dem at få det til at fremstå som om man er enten naiv eller uintelligent hvis man tror på en Skaber. Desuden bliver forskere og videnskabsfolk sat op på en piedestal, hvilket afleder folks opmærksomhed fra vores fantastiske Skaber. (Rom. 1:25) Hvis vi lytter til sådanne personers idéer, kunne det få os til at glide væk fra Jehova, og vores kærlighed kunne risikere at blive kold. – Hebr. 3:12.

8. (a) Hvad må mange af Jehovas tjenere kæmpe med? (b) Hvilken forsikring får vi i Salme 136?

 Modløshed kan også svække vores tro og få vores kærlighed til Gud til at blive kold. Fordi vi er i Satans verden, vil vi alle fra tid til anden komme ud for modgang og vanskeligheder. (1 Joh. 5:19) Måske oplever vi problemer som følge af alderdom, dårligt helbred eller svære økonomiske omstændigheder. Eller det kan være at vi oplever skuffelser i vores liv, er nedtrykte over fejl vi har begået, eller kæmper med en følelse af at vi ikke slår til. Men uanset hvad vi kommer ud for, må vi aldrig tro at Jehova har forladt os. I stedet må vi meditere over de mange vers i Bibelen der forsikrer os om at Jehova ikke holder op med at elske os. Det kunne for eksempel være Salme 136:23: “[Han] huskede os i vor fornedrelse: for hans loyale hengivenhed varer evindelig.” Ja, Jehovas kærlighed til hans tjenere varer ved, og derfor kan vi være sikre på at han vil høre os når vi beder ham om hjælp, og at han vil svare os. – Sl. 116:1; 136:24-26.

9. Hvad hjalp Paulus til at bevare sin kærlighed til Gud?

9 Ligesom salmisten fik Paulus styrke til at holde ud ved at tænke over hvordan Gud altid havde hjulpet og støttet ham. Han skrev: “Jehova er min hjælper; jeg vil ikke være bange. Hvad kan et menneske gøre mig?” (Hebr. 13:6) Denne dybe tillid til Jehovas omsorg hjalp Paulus til at håndtere de ting han kom ud for i sit liv. Han nægtede at lade sig slå ud af problemer og vanskeligheder. Faktisk skrev Paulus mens han var i fængsel, adskillige opmuntrende breve til andre. (Ef. 4:1; Fil. 1:7; Filem. 1) Selv når han blev hårdt prøvet, bevarede han sin kærlighed til Gud. Hvad hjalp ham til det? Han blev ved med at støtte sig til “al trøsts Gud, som trøster os i al vor trængsel”. (2 Kor. 1:3, 4) Hvordan kan vi efterligne Paulus og bevare en stærk kærlighed til Jehova?

Vis Jehova at du elsker ham (Se paragraf 10)

10. Hvad kan vi gøre for at bevare en stærk kærlighed til Jehova?

10 Paulus fremhævede en af de ting vi må gøre for at bevare en stærk kærlighed til Gud. Han skrev: “Bed uophørligt.” Og i et andet brev skrev han senere: “Vær vedholdende i bønnen.” (1 Thess. 5:17; Rom. 12:12) Bøn er en uundværlig del af det at have et nært forhold til Jehova. (Sl. 86:3) Når vi tager os god tid til at fortælle Jehova om vores inderste tanker og følelser, vil vi som noget helt naturligt komme nærmere til ham “som hører bøn”. (Sl. 65:2) Og når vi ser eller mærker at vores himmelske Far besvarer vores bønner, vokser vores kærlighed til ham, og vi får endnu større tillid til at “Jehova er nær hos alle der kalder på ham”. (Sl. 145:18) Denne tillid til hans kærlige støtte vil hjælpe os til at udholde enhver prøve vi måtte komme ud for.

KÆRLIGHED TIL SANDHEDEN FRA BIBELEN

11, 12. Hvad kan vi gøre for at få dyb kærlighed til sandheden fra Bibelen?

11 Som kristne sætter vi sandheden højt. I en bøn til sin Far sagde Jesus: “Dit ord er sandhed.” (Joh. 17:17) Ja, det er i Guds ord vi finder sandheden. Hvis vi skal få kærlighed til sandheden, må vi derfor have nøjagtig kundskab om læren i Bibelen. (Kol. 1:10) Men viden er ikke nok i sig selv. Læg mærke til hvordan den der skrev Salme 119, fremhæver hvad det vil sige at elske sandheden. (Læs Salme 119:97-100). Tager vi os tid  til at tænke dybt over vers fra Bibelen i løbet af dagen? Når vi mediterer over hvordan sandheden kan gavne os i vores liv, vil vores kærlighed til den vokse.

12 Salmisten fortsatte: “Hvor er de ord du har sagt dog glatte for min gane, mere end honning for min mund!” (Sl. 119:103) Vi har det på lignende måde med den velsmagende åndelige mad vi får fra Guds organisation. Det vil være godt at vi tager os tid til så at sige at smage på det vi læser, så vi senere kan genkalde os Bibelens sande ord og bruge dem til at hjælpe andre. – Præd. 12:10.

13. Hvad gjorde Jeremias som hjalp ham til at elske Guds ord, og hvilken virkning havde det på ham?

13 Profeten Jeremias elskede sandheden. Læg mærke til den virkning Guds ord havde på ham: “Dine ord blev fundet, og så spiste jeg dem, og dit ord blev til glæde for mig og til fryd for mit hjerte; for dit navn er nævnt over mig, Jehova, Hærstyrkers Gud.” (Jer. 15:16) Jeremias “spiste” Guds ord i den forstand at han grundede over det, og det gav ham en dyb værdsættelse af det privilegium det var at bære Jehovas navn. Hvordan er vores kærlighed til sandheden fra Bibelen? Får den os til at værdsætte det storslåede privilegium det er at være vidner for Jehova, og til at forkynde om hans rige her i endens tid?

Vis at du elsker sandheden fra Bibelen (Se paragraf 14)

14. Hvad kan vi gøre for at få større kærlighed til sandheden?

14 Ud over at læse i Bibelen og de bibelske publikationer er der også noget andet vi må gøre for at få dyb kærlighed til sandheden – vi må komme regelmæssigt til møderne. En af de vigtigste måder vi bliver undervist på, er gennem det ugentlige studium af Bibelen ved hjælp af Vagttårnet. Hvis vi skal få fuldt udbytte af det der bliver drøftet, kræver det at vi forbereder os godt. Det kan vi blandt andet gøre ved at slå alle de bibelvers op der er henvist til. I dag kan man på mange sprog downloade Vagttårnet fra hjemmesiden jw.org eller i appen JW Library. Nogle af de elektroniske formater gør det nemt og hurtigt at slå de vers op der er henvist til. Men uanset hvordan vi  studerer en studieartikel, er det vigtigt at vi læser versene omhyggeligt og mediterer over dem – det vil give os større kærlighed til sandheden fra Bibelen. – Læs Salme 1:2.

KÆRLIGHED TIL VORES BRØDRE OG SØSTRE

15, 16. (a) Hvad er vi forpligtet til ifølge Johannes 13:34, 35? (b) Hvordan er vores kærlighed til vores trosfæller forbundet med vores kærlighed til Jehova og Bibelen?

15 Den sidste aften inden sin død sagde Jesus til sine disciple: “Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden; at ligesom jeg har elsket jer, skal I også elske hinanden. På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.” – Joh. 13:34, 35.

16 Det at have kærlighed til vores brødre og søstre er nært forbundet med det at have kærlighed til Jehova. Faktisk kan vi ikke sige at vi har den ene form for kærlighed hvis vi ikke har den anden. Apostlen Johannes skrev: “Den der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set.” (1 Joh. 4:20) Vores kærlighed til Jehova og til vores brødre og søstre er desuden forbundet med vores kærlighed til Bibelen. Hvordan det? Jo, hvis vi elsker det vi lærer ud fra Bibelen, vil vi også adlyde dens bud om at elske Gud og vores brødre. – 1 Pet. 1:22; 1 Joh. 4:21.

Vis dine brødre og søstre at du elsker dem (Se paragraf 17)

17. Hvordan kan vi vise kærlighed over for vores trosfæller?

17 Læs 1 Thessaloniker 4:9, 10. Hvordan kan vi rent praktisk vise kærlighed over for dem der er i vores menighed? Måske har en ældre bror eller søster brug for kørelejlighed til møderne. En enke har måske brug for hjælp med reparationer i hjemmet. (Jak. 1:27) Og brødre og søstre der kæmper med modløshed eller depression eller er udsat for andre prøvelser, har brug for vores opmærksomhed, trøst og opmuntring. (Ordsp. 12:25; Kol. 4:11) Når vi gør noget for at støtte og hjælpe “dem der er beslægtede med os i troen”, viser vi at vi har omsorg for dem og elsker dem. – Gal. 6:10.

18. Hvad vil hjælpe os til at bringe uoverensstemmelser med vores trosfæller ud af verden?

18 I Bibelen er det forudsagt at “de sidste dage” for denne onde verden vil være kendetegnet af egoisme og grådighed. (2 Tim. 3:1, 2) Som kristne må vi derfor gøre en bevidst indsats for at styrke vores kærlighed til Jehova, sandheden fra Bibelen og hinanden. Indimellem vil vi måske opleve uoverensstemmelser med vores trosfæller. Men kærligheden vil motivere os til hurtigt at få dem bragt ud af verden. (Ef. 4:32; Kol. 3:14) Vi må aldrig tillade at vores kærlighed bliver kold! Nej, vi må blive ved med at vokse i kærlighed til Jehova, hans ord og vores brødre og søstre.