Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2017

Hjælp børn af “fastboende udlændinge”

Hjælp børn af “fastboende udlændinge”

“Jeg har ingen større grund til taknemmelighed end dette, at jeg hører at mine børn fortsat vandrer i sandheden.” – 3 JOH. 4.

SANGE: 88, 41

1, 2. (a) Hvad oplever mange børn af immigranter? (b) Hvilke spørgsmål vil vi komme ind på i denne artikel?

“DA JEG var lille, talte jeg mine forældres sprog derhjemme og i menigheden,” fortæller Joshua, der er barn af immigranter. “Men da jeg kom i skole, begyndte jeg efterhånden at foretrække det lokale sprog. I løbet af nogle få år talte jeg ikke længere mit modersmål. Jeg forstod ikke hvad der blev sagt ved møderne, og jeg følte ikke nogen tilknytning til mine forældres kultur.” Det Joshua oplevede, er meget almindeligt.

2 I dag bor mere end 240 millioner i et andet land end det de er født i. Hvis du er flyttet til et andet land og har børn, hvad kan du så gøre for at hjælpe dem til at vokse åndeligt og ‘fortsat vandre i sandheden’? (3 Joh. 4) Og hvordan kan andre hjælpe?

VÆR ET GODT EKSEMPEL FOR DINE BØRN

3, 4. (a) Hvordan kan forældre være gode eksempler for deres børn? (b) Hvad må forældre ikke forlange af deres børn?

3 Hvis du er forælder, må du huske at dit eksempel har stor betydning for om dine børn lærer at følge den vej der fører til evigt liv. Når dine børn ser at du ‘søger riget først’, vil de få  tillid til at Jehova også vil dække deres behov. (Matt. 6:33, 34) Så lev et enkelt liv. Sæt de åndelige ting højere end materielle ting – ikke omvendt. Forsøg at holde dig gældfri. Stræb efter at få “værdier i himmelen”, det vil sige Jehovas godkendelse, i stedet for rigdom eller “ære fra mennesker”. – Læs Markus 10:21, 22; Joh. 12:43.

4 Hav ikke så travlt at du ikke har tid til dine børn. Tilskynd dem ikke til at stræbe efter penge og prestige til dem selv eller dig; lad dem derimod vide at du er stolt af dem når de vælger at sætte Jehova først i deres liv. Tillæg dig ikke den ukristne indstilling at børn skal sørge for at deres forældre får et komfortabelt liv. Husk: “Børnene bør ... ikke spare sammen til forældrene, men forældrene til børnene.” – 2 Kor. 12:14.

OVERVIND SPROGBARRIEREN

5. Hvorfor er det vigtigt at forældre taler med deres børn om Jehova?

5 Som det er forudsagt i Bibelen, søger folk “af alle nationers tungemål” ind i Jehovas organisation. (Zak. 8:23) Men den sprogbarriere der kan opstå når dine børn ikke forstår dit sprog så godt, kan gøre det svært for dig at undervise dem i sandheden. De bibelstudier du leder med dine børn, er de vigtigste studier du nogensinde vil lede, og deres evige liv afhænger af at de “lærer [Jehova] at kende”. (Joh. 17:3) Hvis dine børn skal lære at forstå Jehovas normer, er du nødt til ofte at “tale om dem”. – Læs 5 Mosebog 6:6, 7.

6. Hvilke fordele er der ved at dine børn lærer dit sprog? (Se indledningsbilledet).

6 Dine børn vil sandsynligvis lære det lokale sprog i skolen og andre steder, men hvis du ønsker at de skal lære dit sprog, må du ofte tale med dem på det sprog. Ud over at dine børn får lettere ved at tale med dig om deres tanker og følelser, er der også andre fordele ved at de lærer dit modersmål. Tosprogethed kan skærpe dine børns mentale evner og sociale færdigheder. Det kan også give dem mulighed for at udvide deres tjeneste. “Det har været sjovt at være i en fremmedsproget menighed,” siger Carolina, hvis forældre er immigranter, “og det er spændende at hjælpe til hvor der er større behov.”

7. Hvad kan du gøre hvis der er en sprogbarriere i din familie?

7 Nogle børn af immigranter mister måske lysten eller endda evnen til at tale deres forældres sprog efterhånden som de tager den nye kultur og det lokale sprog til sig. Hvis det er tilfældet med dine børn, kunne du så forsøge at lære det lokale sprog i en vis udstrækning? Du vil have et meget bedre grundlag for at opdrage dine børn i sandheden hvis du forstår sproget i deres samtaler, underholdning og skolemateriale og kan kommunikere direkte med deres lærere. Det skal indrømmes at det kræver tid, kræfter og ydmyghed at lære et nyt sprog. Men hvis din søn eller datter af en eller anden grund blev døv, ville du så ikke forsøge at lære tegnsprog for at kunne kommunikere med ham eller hende? Et barn der udtrykker sig bedst på et andet talt sprog end forældrenes, fortjener at forældrene gør en lignende indsats. *

8. Hvordan kan du hjælpe dine børn hvis du ikke er så god til deres sprog?

8 Realistisk set er det nok ikke alle forældre der kan lære at tale deres børns nye sprog flydende. Den sprogbarriere der kan opstå, kan gøre det svært for forældre at give deres børn en dyb forståelse af  “de hellige skrifter”. (2 Tim. 3:15) Hvis det er sådan din situation er, kan du alligevel godt hjælpe dine børn til at lære Jehova at kende og få kærlighed til ham. En ældste der hedder Shan, fortæller: “Vores mor var eneforsørger. Hendes kendskab til det sprog vi børn forstod bedst, var begrænset, og mine søstre og jeg var ikke ret gode til at tale hendes sprog.” Han fortsætter: “Men når vi så hende studere, bede til Gud og uge efter uge gøre sit bedste for at lede vores familiestudium, forstod vi hvor vigtigt det var at lære Jehova at kende.”

9. Hvordan kan forældre hjælpe børn der har behov for at studere på to sprog?

9 Nogle børn må måske lære om Jehova på to sprog – det sprog de taler i skolen, og det der bliver talt derhjemme. Derfor gør nogle forældre brug af trykte publikationer, lydindspilninger og film på begge sprog. Forældre i tosprogede familier må tydeligvis bruge mere tid og gøre en ekstra indsats for at hjælpe deres børn til at få et nært forhold til Jehova.

HVILKEN MENIGHED SKAL I VÆLGE?

10. (a) Hvem har ansvaret for at beslutte hvilket sprog familien skal overvære møderne på? (b) Hvad må man gøre før man træffer en beslutning?

10 “Fastboende udlændinge” der bor langt væk fra brødre og søstre der taler deres sprog, må komme i en menighed hvor møderne foregår på det lokale sprog. (Sl. 146:9) Men hvad nu hvis der er en menighed i nærheden hvor møderne foregår på jeres modersmål? Hvilken menighed skal I så vælge? Det er familiens overhoved der har ansvaret for at træffe den beslutning – efter at have tænkt grundigt over det, lagt det frem for Jehova i bøn og taget familien med på råd. (1 Kor. 11:3) Hvilke faktorer skal familieoverhovedet tage i betragtning, og hvilke bibelske principper er det vigtigt at overveje?

11, 12. (a) Hvilken indvirkning har sproget på hvor meget et barn får ud af møderne? (b) Hvorfor vil børn ikke altid lære deres forældres sprog?

11 Forældre må være realistiske når de overvejer hvad der vil være bedst for deres børn. Børn har selvfølgelig – uanset hvilket sprog de taler – brug for mere end bare et par timers undervisning ved møderne hver uge hvis de skal få en dyb forståelse af sandheden. Men husk at børn ofte opfanger meget ved møderne blot ved at være til stede. Derfor kan det have større betydning end forældrene måske lige umiddelbart er klar over, at møderne foregår på det sprog som børnene forstår bedst. (Læs 1 Korinther 14:9, 11). Et barns modersmål vil ikke nødvendigvis blive ved med at være det sprog der taler til dets sind og hjerte. Nogle børn har faktisk lært at give kommentarer, holde opgaver og fremholde præsentationer på deres forældres sprog uden at ordene kom fra deres hjerte.

12 Det er i øvrigt ikke kun sproget der har betydning for hvad der kommer ned i et barns hjerte. Det oplevede Joshua, der blev nævnt i indledningen. Hans storesøster, Esther, fortæller: “Børn opfatter deres forældres sprog, kultur og religion som en samlet pakke.” Hvis børn ikke føler nogen tilknytning til deres forældres kultur, får de måske aversioner mod forældrenes sprog – og deres religion. Hvad kan forældrene gøre?

13, 14. (a) Hvorfor besluttede et forældrepar at familien skulle skifte menighed? (b) Hvad gjorde forældrene for at holde sig åndeligt stærke?

13 Kristne forældre prioriterer deres børns åndelige trivsel højere end det de  selv foretrækker. (1 Kor. 10:24) Joshua og Esthers far, Samuel, fortæller: “Min kone og jeg iagttog vores børn for at finde ud af hvilket sprog der talte til deres hjerte når det drejede sig om sandheden, og vi bad Jehova om visdom. Svaret var ikke lige det vi havde håbet. Men da det gik op for os at de ikke fik ret meget ud af møderne på vores sprog, besluttede vi at flytte til en menighed der holdt møderne på det lokale sprog. Som familie kom vi fast til møderne i den nye menighed, og vi gik i forkyndelsen sammen. Vi inviterede også de lokale brødre og søstre hjem og med på udflugter. Det hjalp vores børn til at blive en del af den nye menighed og lære Jehova at kende, ikke bare som deres Gud, men også som deres Far og Ven. Dét var meget vigtigere for os end at de blev gode til vores sprog.”

14 Samuel fortsætter: “For at kunne forblive åndeligt stærke tog min kone og jeg også til møder på vores eget sprog. Vi havde et travlt liv og var meget trætte. Men vi er dybt taknemmelige for at Jehova har velsignet vores anstrengelser og de ofre vi har bragt. Alle vores tre børn tjener Jehova og er i heltidstjenesten.”

HVAD UNGE SELV KAN GØRE

15. Hvorfor valgte en søster ved navn Kristina at skifte menighed?

15 Når børnene bliver voksne, finder de måske ud af at de bedre vil kunne tjene Jehova i en menighed hvor der tales det sprog de selv forstår bedst. I så fald skal forældrene ikke føle sig vraget. En søster ved navn Kristina fortæller: “Jeg kunne godt føre en samtale på mine forældres sprog, men sproget ved møderne var over mit niveau.” Hun fortsætter: “Som 12-årig var jeg til et stævne der blev holdt på det sprog jeg havde lært i skolen. For første gang i mit liv forstod jeg at det jeg hørte, var sandheden! Det gjorde også en stor forskel da jeg begyndte at bede på det sprog. Nu kunne jeg fortælle Jehova alt hvad jeg tænkte og følte!” (Apg. 2:11, 41) Da Kristina blev 18, talte hun med sine forældre om det og besluttede at flytte til en menighed hvor møderne foregik på det lokale sprog. Hun siger: “Det at lære om Jehova på det sprog jeg havde lært i skolen, fik mig til at gøre fremskridt.” Der gik ikke længe før Kristina begyndte som pioner.

16. Hvorfor er en søster ved navn Nadia glad for at hun ikke skiftede menighed?

16 Er du ung og føler at det vil være bedre for dig at være i en menighed hvor der tales det lokale sprog? Så er det vigtigt at overveje hvorfor du gerne vil flytte menighed. Er det for at få et nærmere forhold til Jehova? (Jak. 4:8) Eller er det fordi du gerne vil have større frihed og mindre at lave? “Da mine søskende og jeg blev teenagere, ville vi gerne skifte menighed,” fortæller Nadia, der i dag tjener på Betel. Men hendes forældre vidste at det ikke ville være godt for deres åndelighed. “Nu er vi glade for at vores forældre knoklede for at lære os deres sprog og besluttede at vi skulle blive i den fremmedsprogede menighed. Det har givet os et spændende liv, og vi har fået større mulighed for at hjælpe andre til at lære Jehova at kende.”

HVORDAN ANDRE KAN HJÆLPE

17. (a) Hvem har Jehova givet ansvaret for børns oplæring? (b) Hvordan kan forældre få hjælp til at oplære deres børn i sandheden?

17 Jehova har givet forældre – ikke bedsteforældre eller nogen andre – ansvaret for at oplære deres børn i sandheden. (Læs Ordsprogene 1:8; 31:10, 27, 28). Men forældre der ikke taler det  lokale sprog, har måske brug for hjælp til at nå deres børns hjerte. Det at forældre beder andre om hjælp, er ikke ensbetydende med at de overlader ansvaret for at oplære deres børn til andre; det er derimod et tegn på at de ønsker at opdrage børnene “i Jehovas tugt og formaning”. (Ef. 6:4) Forældre kan for eksempel bede de ældste om forslag til Den Teokratiske Familieaften eller om hjælp til at finde gode venner til deres børn.

Det er godt for både børn og forældre at være sammen med venner fra menigheden (Se paragraf 18, 19)

18, 19. (a) Hvordan kan åndeligsindede brødre og søstre hjælpe unge? (b) Hvad må forældre blive ved med at gøre?

18 Forældre kan måske invitere andre familier med til deres familiestudium en gang imellem. Der er også mange unge der har lært meget af at være sammen med åndeligt modne venner, både i forkyndelsen og i andre sammenhænge. (Ordsp. 27:17) “Jeg glemmer aldrig de brødre der tog mig under deres vinger,” siger Shan, der blev nævnt tidligere. “Hver gang de hjalp mig med elevopgaver til møderne, lærte jeg noget nyt. Og jeg nød det virkelig når vi lavede noget sammen i fritiden.”

19 De brødre og søstre som forældrene får til at hjælpe deres børn, skal opmuntre børnene til at respektere deres forældre. Det kan de gøre ved at tale positivt om forældrene og ikke overtage ansvaret for børnenes opdragelse. Desuden skal de der hjælper, undgå enhver adfærd der kunne opfattes som upassende af nogen i eller uden for menigheden. (1 Pet. 2:12) Forældre må selvfølgelig ikke overdrage ansvaret for deres børns åndelige oplæring til andre. De må følge aktivt med i den oplæring deres børn får, og også selv blive ved med at undervise dem.

20. Hvordan kan forældre hjælpe deres børn til at blive tjenere for Jehova?

20 I forældre, søg Jehovas hjælp og ledelse, og gør jeres bedste for at hjælpe jeres børn. (Læs 2 Krønikebog 15:7). Prioritér deres forhold til Jehova højere end jeres egne mål og ønsker. Gør alt hvad I kan, for at sikre at Guds ord når ned i deres hjerte. Og mist ikke troen på at jeres børn kan blive glade tjenere for Jehova. Når I ser at de følger Guds ord og jeres gode eksempel, vil I have det ligesom apostlen Johannes, der skrev følgende om sine åndelige børn: “Jeg har ingen større grund til taknemmelighed end dette, at jeg hører at mine børn fortsat vandrer i sandheden.” – 3 Joh. 4.

^ par. 7 Se artiklen “Du kan lære et andet sprog!” i Vågn op! for marts 2007, s. 10-12.