Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Maj 2016

Hvordan kan du træffe gode beslutninger?

Hvordan kan du træffe gode beslutninger?

“Bliv ved med at forstå hvad Jehovas vilje er.” – EF. 5:17.

SANGE: 69, 57

1. Nævn nogle eksempler på love i Bibelen, og forklar hvordan det gavner os at overholde dem.

JEHOVA har givet os nogle specifikke love i sit ord, Bibelen. For eksempel forbyder han sex uden for ægteskabet, afgudsdyrkelse, tyveri og drukkenskab. (1 Kor. 6:9, 10) Og Guds søn, Jesus, gav denne befaling: “Gå ... ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og idet I lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning.” (Matt. 28:19, 20) Alle de påbud Jehova og Jesus har givet, er til gavn for os. Når vi adlyder dem, har det en positiv effekt på vores selvrespekt, helbred og familieliv. Og hvad der er endnu vigtigere: Når vi adlyder buddene i Guds ord, blandt andet buddet om at forkynde, vil Jehova glæde sig over os og velsigne os.

2, 3. (a) Hvorfor indeholder Bibelen ikke regler for alle livets områder? (b) Hvilke spørgsmål vil blive behandlet i denne artikel? (Se indledningsbilledet).

2 Bibelen indeholder dog langt fra love vedrørende alle livets områder. For eksempel opstiller den ikke detaljerede  regler for hvordan kristne skal gå klædt. Det er i virkeligheden et udtryk for Jehovas store visdom. Selvom moden skifter og tøjstilen kan være vidt forskellig fra det ene land til det andet, er Bibelens råd altid aktuelle. Af lignende grunde findes der heller ikke en masse regler som fortæller kristne hvilken form for arbejde, lægebehandling eller underholdning de skal vælge. Jehova lader det være op til den enkelte og til familiens overhoved at træffe beslutninger på disse områder.

3 Vil det sige at det ikke betyder noget for Jehova hvad vi vælger at gøre når vi står over for en vigtig afgørelse som Bibelen ikke siger noget specifikt om, og som måske ligefrem kan få stor indvirkning på vores liv? Vil vores himmelske Far synes om en hvilken som helst beslutning vi tager, så længe den ikke er i modstrid med Bibelens love? Hvordan kan vi vide hvilke beslutninger der glæder Jehova?

ER DET LIGE MEGET HVAD DU VÆLGER?

4, 5. Hvordan kan vores beslutninger påvirke os selv og andre?

4 Nogle mener at de har lov til at gøre lige hvad de har lyst til. Men vi vil gerne glæde Jehova. Så når vi skal træffe beslutninger der har betydning for vores åndelige sundhed, må vi undersøge Bibelens love og principper og rette os ind efter dem. Det kunne for eksempel være i forbindelse med Guds syn på blod. (1 Mos. 9:4; Apg. 15:28, 29) Vi kan desuden henvende os til Jehova i bøn og bede om hjælp til at træffe afgørelser der er i harmoni med hans retningslinjer.

5 De valg vi træffer i vigtige spørgsmål, kan påvirke vores forhold til Jehova – en klog beslutning kan styrke det, mens en dårlig kan skade det. Vores beslutninger kan også påvirke andre. En uklog afgørelse kunne støde nogen eller svække deres tro. Måske kunne den ligefrem forstyrre freden i menigheden. Det er altså ikke lige meget hvad vi vælger at gøre. – Læs Romerne 14:19; Galaterne 6:7.

6. Hvad skal vores beslutninger være styret af?

6 Hvad skal vi gøre i situationer hvor der ikke findes en direkte vejledning i Bibelen? I sådanne tilfælde har vi et ansvar for at undersøge sagen grundigt og træffe et personligt valg der er styret af hvad Jehova kan godkende og velsigne, og ikke af hvad vi selv kunne foretrække. – Læs Salme 37:5.

“FORSTÅ HVAD JEHOVAS VILJE ER”

7. Hvad må vi gøre når Bibelen ikke siger noget om en bestemt situation?

7 Måske tænker du: “Hvordan kan man vide hvad Jehova godkender i en bestemt situation, hvis der ikke står noget om det i Bibelen?” I Efeserne 5:17 siges der: “Bliv ved med at forstå hvad Jehovas vilje er.” Når Bibelen forholder sig tavs på et område, må vi altså tage Jehovas vilje i betragtning. Men hvordan kan vi finde ud af hvad han ønsker vi skal gøre? Ved at bede til ham og lade os lede af hans hellige ånd.

8. Hvordan vidste Jesus hvad hans Far ønskede at han skulle gøre? Giv et eksempel.

8 Jesus forstod hvad der var hans Fars vilje. Overvej dette: Ved to lejligheder sørgede Jesus mirakuløst for mad til mange mennesker. (Matt. 14:17-20;  15:34-37) Men da Jesus ved en anden lejlighed selv var sulten og Djævelen forsøgte at få ham til at forvandle sten til brød, afviste han det. (Læs Mattæus 4:2-4). Hvorfor? Fordi han kendte sin Fars måde at tænke på og vidste at Jehova ikke ønskede at han skulle bruge den hellige ånd på en selvisk måde. Jesus lod sig lede af Jehova i sine beslutninger og havde fuld tillid til at han ville sørge for ham.

9, 10. Hvad vil hjælpe os til at træffe kloge beslutninger? Forklar med en illustration.

9 Hvis vi skal kunne træffe kloge beslutninger, må vi ligesom Jesus lade os lede af Jehova. Som der siges i Bibelen: “Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vær ikke vís i dine egne øjne. Frygt Jehova og hold dig fra det onde.” (Ordsp. 3:5-7) Når vi studerer Bibelen og derved får større kendskab til Jehovas tanker, vil vi lettere kunne forstå hvad han ønsker af os i forskellige situationer. Jo bedre vi kender Jehovas måde at tænke på, jo mere modtageligt bliver vores hjerte for hans ledelse. – Ez. 11:19.

10 Det kan illustreres på denne måde: En gift kvinde er ude at shoppe. Hun forelsker sig i et par flotte sko, men kan se at de er i den dyre ende. Selvom hendes mand ikke er med, ved hun hvad han ville mene om at hun brugte så mange penge. Hvordan ved hun det? De har været gift noget tid, så hun er blevet godt kendt med hans måde at tænke på i forbindelse med deres budget. Når vi er blevet godt kendt med Jehovas måde at tænke og agere på, vil vi også vide hvad han ønsker at vi skal gøre i forskellige situationer.

HVORDAN MAN BLIVER KENDT MED JEHOVAS MÅDE AT TÆNKE PÅ

11. Hvilke spørgsmål kunne vi stille os selv når vi læser eller studerer Bibelen? (Se boksen “ Når du studerer Guds ord, så spørg dig selv”).

11 Hvis vi skal blive kendt med Jehovas måde at tænke på, må vi have et regelmæssigt personligt studium. Mens vi læser eller studerer Guds ord, kunne vi spørge os selv: ‘Hvad lærer det mig om Jehova og hans måde at tænke på?’ Vi må have samme indstilling som salmisten David, der skrev: “Gør dine veje kendt for mig, Jehova; lær mig dine stier. Få mig til at vandre efter din sandhed og lær mig, for du er min frelses Gud. Til dig har jeg sat mit håb dagen lang.” (Sl. 25:4, 5) Når du mediterer over det du har læst i Bibelen, kunne du spørge dig selv: ‘Hvordan kan jeg bruge det jeg har lært? Hvor kan jeg bruge det? I familien? På arbejdet? I skolen? I forkyndelsen?’ Nogle gange er det lettere at forstå hvordan vi kan bruge noget vi har læst, hvis vi først har fundet ud af hvor vi kan bruge det.

12. Hvordan kan vores litteratur og møder hjælpe os til at blive bedre kendt med Jehovas måde at tænke på?

12 Vi kan også blive bedre kendt med Jehovas måde at tænke på ved at være opmærksomme på den bibelske vejledning vi får gennem hans organisation. Når vi skal træffe en beslutning, kan vi for eksempel bruge Register til Vagttårnets publikationer og Researchguide for Jehovas Vidner for at finde ud af hvad Jehova mener om sagen. Vi lærer også meget om Jehova ved møderne. Det er  derfor det er så vigtigt at vi hører godt efter, deltager og mediterer over det vi lærer. Hvis vi gør god brug af alle de åndelige gaver Jehova giver os, vil vi gradvist lære at tænke ligesom ham. Og så bliver det lettere for os at træffe beslutninger som han vil velsigne.

LAD DIG LEDE AF JEHOVAS MÅDE AT TÆNKE PÅ

13. Giv et eksempel på hvordan det at kende Jehovas tænkemåde kan hjælpe os til at træffe kloge beslutninger.

13 Her er et eksempel der viser hvordan det at kende Jehovas måde at tænke på kan hjælpe os til at træffe kloge afgørelser. Forestil dig at du overvejer at blive pioner. For at det skal kunne lade sig gøre, begynder du at forenkle dit liv. Men måske spekulerer du på om det hele bliver for surt hvis du skal klare dig for mindre. Det er selvfølgelig ikke et bibelsk krav at du skal være pioner – du kunne fortsætte med at være en flittig menighedsforkynder. Ikke desto mindre forsikrer Jesus os om at de der bringer ofre for Rigets skyld, vil opleve store velsignelser. (Læs Lukas 18:29, 30). Bibelen viser også at det fryder Jehova når vi giver ham “frivillige gaver” og med glæde gør hvad vi kan i tjenesten for ham. (Sl. 119:108; 2 Kor. 9:7) Hvis du grunder over sådanne skriftsteder under bøn, vil du få en klar fornemmelse af hvordan Jehova tænker, og på den måde blive i stand til at træffe en fornuftig beslutning som har hans godkendelse.

14. Hvordan kan du finde ud af hvad Jehova mener, når det gælder din fremtoning?

14 Lad os tage et andet eksempel. Forestil dig at du godt kan lide en bestemt tøjstil, men at du ved at nogle i menigheden vil blive stødt hvis du går klædt sådan. Der er ikke noget i Bibelen der forbyder den slags tøj, så hvordan kan du finde ud af hvad Jehova mener? I Guds ord står der: “På samme måde ønsker jeg at kvinderne skal smykke sig i velordnet klædning, med fordringsløshed og et sundt sind, ikke med hårfletningsfrisurer og guld eller perler eller meget dyr klædedragt, men på en måde der sømmer sig for kvinder der bekender sig til gudsfrygt, nemlig ved gode gerninger.” (1 Tim. 2:9, 10) Tanken i denne vejledning gælder selvfølgelig også brødre. Som Jehovas tjenere  er vi ikke kun optaget af hvad vi selv kan lide; vi tænker også på hvordan vores fremtoning påvirker andre. Ydmyghed og kærlighed vil få os til at tage hensyn til vores trosfæller og prøve at undgå at støde nogen. (1 Kor. 10:23, 24; Fil. 3:17) Ved at tage Bibelens ord og Jehovas mening i betragtning kan du træffe gode beslutninger på dette område.

15, 16. (a) Hvordan påvirker det Jehova hvis vi dvæler ved umoralske seksuelle fantasier? (b) Hvordan kan vi vide hvad Jehovas holdning er i forbindelse med underholdning? (c) Hvad kan hjælpe os når vi skal træffe store beslutninger?

15 Bibelen fortæller os at Jehova bliver såret når mennesker handler ondt eller ikke afviser tanker der strider imod hans normer. (Læs 1 Mosebog 6:5, 6). Ud fra det forstår vi at umoralske seksuelle fantasier er forkerte i Jehovas øjne. Hvis vi blev ved med at have sådanne tanker, kunne det ende med at vi førte dem ud i livet. De er heller ikke i harmoni med Jehovas måde at tænke på. Disciplen Jakob skrev: “Visdommen ovenfra er først og fremmest ren, derefter fredsstiftende, rimelig, rede til at adlyde, fuld af barmhjertighed og gode frugter, ikke partisk, ikke hyklerisk.” (Jak. 3:17) Disse ord bør få os til at afvise underholdning der giver næring til urene tanker og tilbøjeligheder. Hvis vi forstår hvad Jehova elsker, og hvad han hader, vil vi ikke have behov for at spørge andre til råds når vi skal vælge bøger, film og computerspil. Jehovas holdning fremgår klart af hans skrevne ord.

16 I mange situationer hvor vi skal træffe et valg, vil flere af valgmulighederne være acceptable i Jehovas øjne. Hvis der er tale om store beslutninger, kan det dog nogle gange være en god idé at søge råd hos de ældste eller andre erfarne kristne. (Tit. 2:3-5; Jak. 5:13-15) Vi skal selvfølgelig ikke bede andre om at tage en beslutning for os. I stedet må vi tænke grundigt over det vi har lært fra Bibelen, og så selv træffe en afgørelse. (Hebr. 5:14) Som Paulus skrev: “Enhver skal ... bære sin egen ansvarsbyrde.” – Gal. 6:5.

17. Hvordan vil det gavne os at træffe beslutninger der stemmer overens med Jehovas måde at tænke på?

17 Vi får et nærmere forhold til Jehova når vi træffer beslutninger der stemmer overens med hans måde at tænke på. (Jak. 4:8) Vi vil også kunne mærke at det vi gør, har hans godkendelse, og at han velsigner vores beslutninger. Og som en følge af det vil vi få en stærkere tro på Jehova. Så lad os meditere over det vi læser i Bibelen, for den giver os et indblik i hvad Jehova mener og tænker. Vi kan selvfølgelig altid lære mere om Jehova. (Job 26:14) Men hvis vi gør en indsats, kan vi allerede nu opnå den visdom, kundskab og dømmekraft der skal til for at træffe kloge beslutninger. (Ordsp. 2:1-5) Menneskers planer og idéer ændrer sig hele tiden, men sådan er det ikke med Jehova. Salmisten skrev: “Jehovas beslutning står fast evindelig, hvad hans hjerte udtænkte, generation efter generation.” (Sl. 33:11) Ja, når vores tanker og handlinger er i harmoni med Jehovas måde at tænke på, kan vi træffe de bedste beslutninger!