Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juni 2017

Støt op om Jehovas suverænitet!

Støt op om Jehovas suverænitet!

“Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting.” – ÅB. 4:11.

SANGE: 112, 133

1, 2. Hvad er det vigtigt at vi hver især er overbevist om? (Se indledningsbilledet).

DJÆVELEN påstår, som vi var inde på i den foregående artikel, at Jehova ikke har ret til at være den øverste Hersker, og at det er meget bedre for mennesker at styre selv. Er hans påstand rigtig? Forestil dig at det var muligt for mennesker at bestemme selv og samtidig leve evigt. Ville de være bedre stillet fordi de ikke skulle adlyde Gud? Tror du at du ville blive lykkeligere hvis du både kunne få evigt liv og absolut frihed?

2 Det er vigtigt at vi hver især tænker grundigt over disse spørgsmål. Når vi gør det, burde det blive tydeligt for os at Guds styre er det bedste, og at det fortjener vores fulde støtte. I Bibelen finder vi nogle gode grunde til at støtte Jehova som universets Suveræn. Lad os først se på hvad den siger om retmæssigheden af Guds styre.

JEHOVA HAR RETTEN TIL AT HERSKE

3. Hvorfor er det kun Jehova der har ret til at være universets Hersker?

3 Jehova er den retmæssige hersker over universet fordi han er den almægtige Gud og Skaberen. (1 Krøn. 29:11; Apg. 4:24) I Åbenbaringen 4:11 beskrives det i et syn at Kristus’  144.000 medregenter siger: “Du er værdig, Jehova, ja vor Gud, til at modtage herligheden og æren og magten, for du har skabt alle ting, og på grund af din vilje var de til og blev de skabt.” Ja, fordi Jehova er den der har skabt alt, har han den fulde ret til at herske over både mennesker og åndeskabninger.

4. Hvorfor er oprør mod Gud misbrug af den frie vilje?

Satan har ikke skabt noget som helst, så han har ingen ret til at styre i universet. Det var derfor utroligt arrogant af ham og det første menneskepar at gøre oprør mod Guds styre. (Jer. 10:23) Eftersom de var skabt med en fri vilje, havde de selvfølgelig mulighed for at vælge at være uafhængige af Gud. Men betød det at de havde ret til det? Nej! Vores frie vilje sætter os i stand til at træffe personlige beslutninger, men den giver os på ingen måde ret til at gøre oprør mod ham der har skabt os og givet os livet. At modsætte sig Jehovas styre er misbrug af den frie vilje. Som mennesker må vi kende vores plads – vi er underlagt Guds myndighed.

5. Hvorfor kan vi have tillid til at Guds afgørelser er retfærdige?

5 Der er endnu en grund til at Jehova har ret til at herske. Han udøver sin myndighed på en måde der er kendetegnet af fuldkommen retfærdighed. Om sig selv siger han: “Jeg er Jehova, som øver loyal hengivenhed, ret og retfærdighed på jorden; for disse ting har jeg virkelig behag i.” (Jer. 9:24) Gud har ikke brug for at støtte sig til ufuldkomne menneskers love for at kunne afgøre hvad der er retfærdigt. Fuldkommen retfærdighed udspringer fra Jehova og er grundlag for de love han har givet mennesker. “Retfærdighed og ret er [hans] trones fundament,” så vi kan have fuld tillid til at hver eneste af hans love, principper og afgørelser er retfærdige. (Sl. 89:14; 119:128) Satan, som har påstået at Jehovas styre er dårligt, har derimod ikke kunnet skabe et samfund der er retfærdigt.

6. Hvilken anden grund er der til at Jehova har ret til at herske over universet?

6 Jehova er desuden den retmæssige hersker fordi han er den eneste der har den viden og visdom der skal til for at sikre at alt i universet fungerer. Tænk for eksempel på at Gud satte sin søn i stand til at helbrede sygdomme som læger ikke kunne kurere. (Matt. 4:23, 24; Mark. 5:25-29) Set fra Jehovas side var der slet ikke tale om mirakler. Han forstår hvilke processer der foregår i menneskekroppen, og har evnen til at rette op på alle skader. Han har også evnen til at oprejse døde og forhindre naturkatastrofer.

7. Hvordan overgår Jehovas visdom langt den visdom der er i Satans verden?

7 Den verden som Satan styrer, kan ikke løse de mange nationale og internationale konflikter der er i dag; det er kun Jehova der har visdommen til at skabe fred på hele jorden. (Es. 2:3, 4; 54:13) Når vi lærer om Jehovas store viden og visdom, føler vi det samme som Paulus, der skrev: “O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab! Hvor uransagelige hans domme og usporlige hans veje!” – Rom. 11:33.

JEHOVAS STYRE ER DET BEDSTE

8. Hvad gør indtryk på dig i forbindelse med Jehovas måde at styre på?

8 Bibelen slår ikke kun fast at Jehova har ret til at herske. Den viser os også hvorfor hans styre er bedre end alle andres.  En vigtig grund er at han styrer med kærlighed. Hans måde at udøve myndighed på gør dybt indtryk på os. Han er “en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed”. (2 Mos. 34:6) Gud behandler sine jordiske tjenere med værdighed og respekt. Han sørger bedre for os end vi kan sørge for os selv. I modsætning til hvad Djævelen påstår, forholder Jehova os ikke noget som helst godt. Han har ligefrem ofret sin egen søn for at give os håb om evigt liv. – Læs Salme 84:11; Romerne 8:32.

9. Hvordan ved vi at Gud interesserer sig for os som enkeltpersoner?

9 Jehova har ikke bare omsorg for sit folk som et hele. Han har dyb interesse for os som enkeltpersoner. Tænk bare på noget der skete i Dommertiden, en periode på omkring 300 år hvor Jehova sørgede for at der fremstod dommere som kunne befri Israel for undertrykkelse. Selvom det var en turbulent tid, havde Gud øje for den ikkeisraelitiske kvinde Rut, som bragte store ofre for at slutte sig til den sande tilbedelse. Jehova velsignede Rut med en ægtemand og en søn. Men det er ikke alt. Når hun i fremtiden bliver oprejst, vil hun opdage at hendes søn blev en del af Messias’ slægtslinje. Og forestil dig hvor rørt hun bliver når det går op for hende at hendes livsberetning er blevet bevaret i en bog i Bibelen der bærer hendes navn. – Rut 4:13; Matt. 1:5, 16.

10. Hvad viser at Jehovas måde at styre på ikke er streng eller undertrykkende?

10 Jehovas måde at styre på er hverken undertrykkende eller streng. Hans styre giver os frihed og glæde. (2 Kor. 3:17) David udtrykte det på denne måde: “Der er værdighed og pragt foran [Gud], styrke og glæde på hans sted.” (1 Krøn. 16:7, 27) Og salmisten Etan skrev: “Lykkeligt er det folk som er kendt med jubelråbet. Jehova, i dit ansigts lys vandrer de. Ved dit navn jubler de dagen lang, og ved din retfærdighed ophøjes de.” – Sl. 89:15, 16.

11. Hvordan kan vi få større tillid til at Jehovas styre er det bedste?

11 Når vi ofte mediterer over Jehovas godhed, vil vi få større tillid til at hans styre virkelig er det bedste. Vi vil have det ligesom salmisten der skrev: “Én dag i dine forgårde er bedre end tusind andre.” (Sl. 84:10) Som vores Skaber ved Jehova hvad vi har brug for hvis vi skal blive lykkelige, og han dækker så rigeligt dette behov. Uanset hvad han beder os om, er det altid noget som er til vores eget bedste, og som vil føre til glæde for os – også selvom vi må bringe visse ofre. – Læs Esajas 48:17.

12. Hvad er vores primære motiv til at støtte op om Jehovas suverænitet?

12 Efter Kristus’ tusindårsrige vil der ifølge Bibelen være nogle der vælger at gøre oprør mod Jehovas suverænitet. (Åb. 20:7, 8) Hvad kunne få dem til det? Djævelen, der til den tid vil være blevet løsladt fra sit fangenskab, vil uden tvivl forsøge at vildlede folk ved at appellere til deres selviskhed, sådan som han altid har gjort. Han vil måske prøve at overbevise folk om at der er en måde man kan komme til at leve evigt på uden at skulle adlyde Jehova. Det er selvfølgelig ikke sandt. Men det er alligevel vigtigt at vi spørger os selv: ‘Er der noget i sådan en løgn der kunne tiltale mig?’ Hvis vi elsker Jehova og tjener ham fordi han er god, og fordi han er den retmæssige hersker over universet, vil sådan en satanisk påstand virke frastødende på os.  Det eneste liv vi ønsker os, er livet under Jehovas retmæssige og kærlige styre.

STØT LOYALT OP OM GUDS SUVERÆNITET

13. Hvad viser det når vi efterligner Gud?

13 Der kan ikke være nogen tvivl om at Jehova fortjener vores fulde støtte. Som vi har set, har han ikke bare retten til at herske, hans måde at styre på er også den bedste. Vi stiller os på Jehovas side ved at bevare vores integritet og tjene ham trofast. Hvordan kan vi ellers vise at vi støtter Jehovas styre? Ved at gøre tingene på hans måde. Når vi gør vores bedste for at efterligne Jehova i forskellige situationer, viser vi at vi elsker og støtter op om hans måde at styre på. – Læs Efeserne 5:1, 2.

14. Hvordan kan ældste og familieoverhoveder efterligne Jehova?

14 Bibelen viser at Jehova udøver sin myndighed med kærlighed. Familieoverhoveder og ældste der elsker Jehovas styre, vil derfor ikke være strenge og krævende, som om de havde deres eget lille suveræne herredømme. I stedet vil de efterligne Jehovas egenskaber. Paulus, for eksempel, gjorde en indsats for at efterligne Gud og hans søn. (1 Kor. 11:1) Han satte ikke nogen i forlegenhed eller forsøgte at presse dem til at gøre noget bestemt, men appellerede i stedet til dem. (Rom. 12:1; Ef. 4:1; Filem. 8-10) Det er sådan Jehova gør. Alle der ønsker at støtte op om hans styre, må gøre det samme.

15. Hvordan kan vi vise vores kærlighed til Jehovas styre?

15 Vi kan også vise at vi støtter Jehovas styre ved respektfuldt at samarbejde med dem Gud har givet myndighed. Selv når vi ikke helt forstår eller er enige i en beslutning, støtter vi op om den. Det er ganske vist helt anderledes end det der er normalt i verden, men det er et krav  hvis vi vil have Jehova som Hersker. (Ef. 5:22, 23; 6:1-3; Hebr. 13:17) Og fordi Gud ved hvad der er bedst for os, er det også til gavn for os at gøre det.

16. Hvordan kan vi gennem vores beslutninger vise at vi støtter Jehovas styre?

16 Endnu en måde vi kan støtte op om Jehovas suverænitet på, er gennem de valg vi træffer. Jehova giver os ikke love og regler for enhver tænkelig situation. I stedet leder han os ved at lære os hvordan han tænker. For eksempel har han ikke fastlagt en detaljeret “dresscode” for kristne. Men i Bibelen kan vi se at han ønsker at vores tøj og frisure skal afspejle beskedenhed og være passende for nogle der repræsenterer ham. (1 Tim. 2:9, 10) Han ønsker også at vi skal være opmærksomme på hvordan vores beslutninger vil virke på andre. (1 Kor. 10:31-33) Når vi lader os lede af Jehovas måde at tænke på, og ikke blot af det vi selv foretrækker, viser vi at vi elsker og støtter hans styre.

Støt op om Jehovas suverænitet i dine beslutninger og i dit familieliv (Se paragraf 16-18)

17, 18. Hvordan kan ægtepar vise at de støtter op om Jehovas suverænitet?

17 Også ægtepar kan vise at de støtter Jehovas styre. Nogle oplever at det er en større udfordring at leve sammen end de havde regnet med. Måske er de ligefrem skuffede. I så fald vil det være godt at tænke over Jehovas forhold til nationen Israel. Gud omtalte faktisk sig selv som folkets ægtemand. (Es. 54:5; 62:4) Det var virkelig ikke et let “ægteskab”! Men Jehova var ikke hurtig til at give op. Han holdt loyalt fast ved sin pagt med dem og tilgav dem gang på gang. – Læs Salme 106:43-45.

18 Ægtepar der elsker og støtter op om Jehovas måde at gøre tingene på, vil efterligne Gud. Hvis deres ægteskab er problemfyldt, vil de ikke gå imod Bibelens vejledning ved at søge en måde at komme ud af ægteskabet på. De ved at Jehova betragter deres ægteskabsløfter som bindende, og at han forventer at en mand og hustru skal “holde sig til” hinanden. Medmindre der har været et seksuelt forhold uden for ægteskabet, er der ingen bibelsk gyldig grund til at man kan blive skilt og gifte sig igen. (Matt. 19:5, 6, 9) Når ægtefæller gør deres bedste for at styrke og forbedre deres ægteskab, viser de at de støtter op om Jehovas suverænitet.

19. Hvad må vi gøre når vi begår fejl?

19 Fordi vi er ufuldkomne, vil vi indimellem komme til at gøre noget der skuffer Jehova. Han ved at det er sådan, og har kærligt givet Jesus som en løsesum for os. Så hver gang vi på en eller anden måde kommer til kort, må vi bede Jehova om tilgivelse. (1 Joh. 2:1, 2) I stedet for at blive ved med at plage os selv med de fejl vi har begået, må vi gøre vores bedste for at lære af dem. Hvis vi holder os nær til Jehova, vil han tilgive os. Han vil hjælpe os til at komme på fode igen og til at klare lignende situationer bedre i fremtiden. – Sl. 103:3.

20. Hvorfor må vi støtte op om Jehovas suverænitet nu?

20 I den nye verden vil alle være underordnet Jehovas styre og lære at leve efter hans retfærdige normer. (Es. 11:9) Men vi er allerede under oplæring nu. Om kort tid vil det en gang for alle blive slået fast hvem der har ret til at herske som universets øverste Suveræn. Det er altså nu vi må støtte op om Jehovas suverænitet ved at bevare vores integritet, tjene ham trofast og bestræbe os for at efterligne ham i alt hvad vi gør.