Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Husker du?

Husker du?

Har du omhyggeligt læst de seneste numre af Vagttårnet? Så prøv om du kan besvare følgende spørgsmål:

Hvilken indstilling må brødre, deriblandt kredstilsynsmænd og ældste, have til anvisninger fra Guds organisation?

De må være hurtige til at følge dem. De kan spørge sig selv: ‘Opmuntrer jeg med mit eksempel mine brødre og søstre til at være loyale mod Jehova? Er jeg hurtig til at tage imod og følge anvisningerne fra Jehovas organisation?’ – w16.11, s. 11.

Hvornår kom sande kristne i fangenskab under Babylon den Store?

Kort efter apostlenes død. På det tidspunkt begyndte der at opstå en præsteklasse. Kirken og staten fremmede en frafalden form for kristendom og hindrede kristne der var som den hvede Jesus omtalte, i at få deres budskab igennem. Men i årtierne op til 1914 begyndte de salvede at rive sig løs fra Babylon den Stores greb. – w16.11, s. 23-25.

Hvorfor var Lefèvre d’Étaples’ arbejde banebrydende?

I 1520’erne oversatte Lefèvre Bibelen til fransk for at gøre teksten tilgængelig for almindelige mennesker. Hans klare gengivelse af bibelske passager havde stor indflydelse på både Martin Luther, William Tyndale og Jean Calvin. – wp16.6, s. 10-12.

Hvad er forskellen på at “holde sindet rettet mod kødet” og at “holde sindet rettet mod ånden”? (Rom. 8:6)

De der retter sindet mod kødet, lader sig styre af deres egne syndige tilbøjeligheder; de taler konstant om og glæder sig over de ting der har med kødet at gøre. For en der retter sindet mod ånden, drejer livet sig først og fremmest om at glæde Gud og tænke ligesom han tænker; en sådan person lader sig lede af den hellige ånd. Det første fører til død, det andet til liv og fred. – w16.12, s. 15-17.

Hvad kan man gøre for at mindske bekymring?

Prioritér din tid, hav realistiske forventninger, hav en rolig stund hver dag, kom ud i naturen, bevar din humoristiske sans, motionér regelmæssigt, og få nok søvn. – w16.12, s. 22-23.

Hvordan blev Enok “taget bort så han ikke så døden”? (Hebr. 11:5)

Jehova sørgede sandsynligvis for at han på en nænsom måde overgik fra livet til døden uden at være bevidst om at han var ved at dø. – wp17.1, s. 12-13.

Hvorfor er det stadig vigtigt at være beskeden?

En der er beskeden, har et afbalanceret syn på sig selv og erkender sine begrænsninger. Vi må være opmærksomme på hvordan vores opførsel påvirker andre, og undgå at have for høje tanker om os selv. – w17.01, s. 18.

Hvad viser at Gud leder Det Styrende Råd i dag ligesom han ledte det styrende råd i det første århundrede?

Det styrende råd fik hjælp fra den hellige ånd til at forstå bibelske sandheder. Rådet blev støttet af engle i organiseringen af forkyndelsesarbejdet og lod sig lede af Guds ord når der skulle træffes beslutninger. Det samme gælder i dag. – w17.02, s. 26-28.

Hvilke faktorer gør løskøbelsen til den største gave?

Der er fire faktorer: den person der har givet den, motivet til at den blev givet, hvad det har kostet at give den, og hvilket behov den dækker. Vi må meditere over disse faktorer i forbindelse med løskøbelsen. – wp17.2, s. 4-6.

Er det forkert af en kristen at ændre en beslutning?

Vi må holde det vi lover. Men i nogle tilfælde er det klogt at tage en beslutning op til genovervejelse. Da Nineves indbyggere angrede, ændrede Gud sin beslutning. Nogle gange kan ændrede omstændigheder eller nye oplysninger betyde at vi må gøre det samme. – w17.03, s. 16-17.

Hvorfor er sladder skadeligt?

Fordi det kan gøre et problem værre. Uanset om vi har ret eller ej, vil det aldrig forbedre en situation at vi taler dårligt om andre. – w17.04, s. 21.