Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juni 2016

I den nutidige opfyldelse er manden med skrivesættet et billede på Jesus Kristus, som giver mærket til dem der skal overleve

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Hvem er manden med skrivesættet og de seks mænd med slagvåben i Ezekiels syn et billede på?

De er et billede på de styrker i himlen der var involveret i ødelæggelsen af Jerusalem, og som også vil være involveret i ødelæggelsen af Satans onde verden i Harmagedon. Hvad ligger til grund for denne justering af vores forståelse?

Før Jerusalems ødelæggelse i 607 f.v.t., gav Jehova Ezekiel et syn af hvad der ville ske inden den frafaldne by blev ødelagt. Først så Ezekiel nogle af de mange afskyelige ting der foregik i byen. Dernæst så han seks mænd med slagvåben i hånden. Blandt dem var også en mand der var “klædt i linned” og havde “en sekretærs skrivesæt”. (Ez. 8:6-12; 9:2, 3) Manden fik denne besked: “Gå midt igennem byen, ... og sæt et mærke i panden på de mænd der sukker og stønner over alle de vederstyggeligheder der øves i dens midte.” Derefter skulle mændene med slagvåben dræbe alle dem i byen som ikke havde fået mærket. (Ez. 9:4-7) Hvad kan vi lære af dette syn, og hvem er manden med skrivesættet?

Ezekiel fik dette profetiske syn i 612 f.v.t., og det fik sin første opfyldelse blot fem år senere, da Jehova straffede sit ulydige folk ved at lade den babyloniske hær ødelægge Jerusalem. (Jer. 25:9, 15-18) Men hvad med de jøder der tog afstand fra de afskyelige ting der foregik i byen? Ville de blive fjernet sammen med de onde? Nej, for straffen ville ikke ramme vilkårligt. Jehova sørgede kærligt for at de retfærdige kunne blive reddet.

Ezekiel var ikke selv med til at give folk mærket, og han deltog heller ikke i eksekveringen af dommen. Det var derimod englene der skulle lede ødelæggelsen af byen. I denne profeti får vi altså et spændende indblik i noget der foregår i himlen. Jehova gav ikke alene englene besked på at fjerne alle de onde mennesker, men også at sikre at de retfærdige overlevede. *

Men denne profeti ville også få en opfyldelse på et senere tidspunkt. Tidligere har vi forklaret at manden med skrivesættet var et billede på de salvede der befinder sig på jorden. Vi forstod profetien sådan at mennesker allerede nu ville få mærket hvis de reagerede positivt på vores forkyndelse og tog imod budskabet om Riget. Det har dog vist sig at der er grund til at justere vores forklaring af Ezekiels syn. Ifølge Mattæus 25:31-33 er det Jesus der vil dømme folk. I fremtiden, under den store trængsel, vil han fælde dom og skille de symbolske får fra de symbolske geder. Fårene vil overleve, og gederne vil blive udslettet.

Så hvad kan vi lære af Ezekiels syn? Her er fem vigtige punkter:

  1.  Inden Jerusalem blev ødelagt, havde Jehova advaret sit folk gennem Ezekiel såvel som Jeremias og Esajas. I dag benytter Jehova en lille gruppe salvede til at give sine tjenere åndelig føde og advare mennesker inden den store trængsel bryder ud. Alle Guds tjenere, altså Kristi “tjenestefolk”, er dog med til at bringe advarslen ud. – Matt. 24:45-47.

  2.  Ezekiel var ikke involveret i arbejdet med at mærke dem der skulle overleve, og det er Guds tjenere i dag heller ikke. Deres opgave består ganske enkelt i at forkynde og advare  om hvad der vil ske i fremtiden – en opgave de udfører med hjælp fra englene. – Åb. 14:6.

  3.  På Ezekiels tid var der ikke nogen der fik et bogstaveligt mærke i panden. Det vil heller ikke være tilfældet i vor tid. Hvad kræves der af folk hvis de skal overleve den store trængsel? Når de hører advarslen, må de reagere på den, opdyrke kristne egenskaber, indvi sig til Gud og støtte loyalt op om Kristi brødre. (Matt. 25:35-40) De der gør det, vil under den kommende store trængsel modtage et symbolsk mærke der viser at de skal overleve.

  4.  I den nutidige opfyldelse er manden med skrivesættet et billede på Jesus Kristus. Under den store trængsel vil han sætte et mærke på dem han regner som får, dem der hører til den store skare. De vil derved få mulighed for at opnå evigt liv her på jorden. – Matt. 25:34, 46. *

  5.  I den nutidige opfyldelse er de seks mænd med slagvåben et billede på de himmelske hærstyrker med Jesus i spidsen. De vil snart knuse nationerne og fjerne al ondskab. – Ez. 9:2, 6, 7; Åb. 19:11-21.

Det vi lærer af dette syn, styrker vores tillid til at Jehova vil beskytte de retfærdige når han griber ind for at fjerne de onde. (2 Pet. 2:9; 3:9) Vi bliver også mindet om at vores forkyndelsesarbejde er meget vigtigt. Alle må høre advarslen inden enden kommer! – Matt. 24:14.

^ par. 6 De der blev reddet, som for eksempel sekretæren Baruk, etiopieren Ebed-Melek og rekabitterne, havde ikke fået et bogstaveligt mærke i panden. (Jer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5) Det mærke de fik, var symbolsk og viste at de skulle overleve.

^ par. 12 De trofaste salvede kristne har ikke behov for at få dette mærke. I stedet vil de modtage en endelig besegling, enten inden deres død eller inden den store trængsel bryder ud. – Åb. 7:1, 3.