Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Lad ikke andres fejltrin ødelægge dit forhold til Jehova

Lad ikke andres fejltrin ødelægge dit forhold til Jehova

“Bliv ved med ... frit at tilgive hinanden.” – KOL. 3:13.

SANGE: 121, 75

1, 2. Hvad har Bibelen forudsagt om væksten i Jehovas organisation?

JEHOVAS trofaste tjenere på jorden udgør en helt enestående organisation. Ganske vist er de alle sammen ufuldkomne og begår fejl, men fordi Jehova giver dem af sin hellige ånd, oplever de fremgang og vækst. Overvej blot et par eksempler på hvordan han har velsignet sine Vidner.

2 Da de sidste dage for denne onde verden begyndte i 1914, var der kun ganske få på jorden der tjente Jehova. Men Jehova velsignede deres forkyndelsesarbejde, og siden da har millioner lært sandheden at kende og sluttet sig til hans folk. Gud forudsagde denne utrolige vækst med ordene: “Den mindste vil blive til tusind, og den ringeste til en mægtig nation. Jeg, Jehova, vil fremskynde det når tiden er inde til det.” (Es. 60:22) I dag er det tydeligt at denne profeti er gået i opfyldelse. Faktisk er antallet af Jehovas Vidner på jorden højere end befolkningstallet i mange lande.

3. Hvordan har Guds tjenere vist kærlighed?

 3 I løbet af de sidste dage har Jehova også hjulpet sine tjenere til i højere grad at vise kærlighed – Jehovas mest fremherskende egenskab. (1 Joh. 4:8) Jesus, der selv efterlignede Guds kærlighed, sagde til sine disciple: “Jeg giver jer et nyt bud, at I skal elske hinanden. ... På dette skal alle kende at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.” (Joh. 13:34, 35) Det har især været vigtigt i nyere tid, hvor jorden har været fyldt med krige og konflikter. Alene under Anden Verdenskrig mistede omkring 55 millioner livet. Men Jehovas Vidner deltog på ingen måde i den krig. (Læs Mika 4:1, 3). Deres kærlighed har hjulpet dem til at være ‘rene for alles blod’. – Apg. 20:26.

4. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt at Guds folk oplever fremgang?

4 Guds folk oplever stor fremgang til trods for at Satan er “denne tingenes ordnings gud”. (2 Kor. 4:4) Satan har magt over både de politiske systemer og medierne, og han forsøger derigennem at standse forkyndelsen af den gode nyhed. Det vil selvfølgelig aldrig lykkes for ham. Men fordi han ved at han kun har kort tid tilbage, prøver han alligevel på alle mulige måder at få os til at holde op med at tjene Jehova. – Åb. 12:12.

ET SPØRGSMÅL OM LOYALITET

5. Hvorfor kommer andre nogle gange til at gøre os kede af det? (Se indledningsbilledet).

5 Som tjenere for Jehova bliver vi gang på gang mindet om hvor vigtigt det er at elske Gud og vores medmennesker. Jesus sagde: “‘Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud. Det andet, der ligner det, er dette: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’” (Matt. 22:35-39) Men Bibelen viser at vi på grund af Adams synd alle er født ufuldkomne. (Læs Romerne 5:12, 19). Så en gang imellem vil nogen i menigheden sige eller gøre noget der gør os kede af det, og som sætter vores kærlighed på prøve. Hvordan vil vi reagere når det sker? Vil vi forblive loyale mod Jehova og hans folk? Nogle af Guds tjenere i fortiden sagde og gjorde også nogle ting der må have skuffet andre, og vi kan lære meget af beretningerne om dem.

Hvis du havde levet på Eli og hans sønners tid, hvordan ville du så have reageret på det der foregik? (Se paragraf 6)

6. Hvordan kom Eli til kort i forbindelse med sine sønner?

6 Tænk for eksempel på ypperstepræsten Eli. Selvom han havde en vigtig opgave i forbindelse med den sande tilbedelse, viste hans to sønner ingen respekt for Jehovas lov, og de begik nogle meget alvorlige synder. Bibelen siger direkte: “Elis sønner var ... uslinge; de kendte ikke Jehova.” (1 Sam. 2:12) Eli vidste godt hvad der foregik, og burde have grebet ind, men han var alt for eftergivende. Det førte til at Jehova straffede Eli og hans sønner, og med tiden mistede Elis efterkommere retten til at tjene som ypperstepræster. (1 Sam. 3:10-14) Hvordan ville du have reageret hvis du havde levet på Elis tid og vidste at han så gennem fingre med sine sønners forkerte adfærd? Ville det have skuffet dig så meget at du holdt op med at tjene Gud?

7. Hvilke alvorlige synder begik David, og hvordan reagerede Jehova?

7 David var ‘en mand efter Jehovas hjerte’, og Jehova elskede ham højt. (1 Sam. 13:13, 14; Apg. 13:22) Men på et tidspunkt begik David ægteskabsbrud med Batseba mens hendes mand, Urias, var i krig, og Batseba blev gravid. David  ønskede ikke at nogen skulle finde ud af hvad han havde gjort, så han arrangerede at Urias blev sendt hjem, og forsøgte at få ham til at tilbringe natten med Batseba. På den måde ville det se ud som om det var Urias der var barnets far. Men da Urias ikke ville tage hjem til sit hus, sørgede David for at han blev dræbt i kamp. På grund af disse alvorlige synder blev David og hans familie ramt af ufred og tragedier. (2 Sam. 12:9-12) Jehova viste ham dog barmhjertighed. Han vidste at David havde et godt hjerte og inderst inde ønskede at gøre det der var rigtigt. (1 Kong. 9:4) Hvis du havde levet på den tid, hvordan ville du så have haft det med det David gjorde? Ville det have fået dig til at vende Jehova ryggen?

8. (a) Hvordan kom apostlen Peter til kort? (b) Hvorfor fortsatte Jehova med at bruge Peter?

8 Et andet eksempel er apostlen Peter. Jesus havde udvalgt ham som en af sine nærmeste medarbejdere, men alligevel gjorde og sagde Peter nogle forkerte ting. For eksempel havde han givet udtryk for at han ikke ville forlade Jesus selvom de andre apostle gjorde det; men da Jesus blev pågrebet, forlod alle apostlene ham – også Peter. (Mark. 14:27-31, 50) Senere benægtede Peter tre gange at han overhovedet kendte Jesus. (Mark. 14:53, 54, 66-72) Han angrede dog det han havde gjort, og derfor kunne Jehova fortsætte med at bruge ham. Hvis du havde været en discipel dengang, ville Peters skuffende opførsel så have påvirket dit forhold til Jehova?

9. Hvorfor har du tillid til at Jehova altid handler retfærdigt?

9 De ovennævnte personer er blot nogle få eksempler på tjenere for Jehova der gjorde noget forkert og skuffede andre. Hvordan reagerer du når det sker i dag? Ville en andens fejltrin kunne få dig til at holde op med at komme til  møderne eller ligefrem forlade Jehova og hans folk? Eller forstår du at Jehova er barmhjertig og kan vælge at vente et stykke tid med at gribe ind for at se om en person angrer? Nogle gange vil en der har begået en alvorlig synd, imidlertid ikke angre sine forkerte handlinger. Har du i sådanne tilfælde tillid til at Jehova er opmærksom på det og vil gøre noget ved situationen på det rigtige tidspunkt? Måske vil han, hvis det er nødvendigt, ligefrem fjerne personen fra menigheden. Har du tillid til at Jehova altid handler retfærdigt?

FORBLIV LOYAL

10. Hvad var Jesus klar over i forbindelse med de forkerte ting Judas Iskariot og Peter gjorde?

10 Bibelen fortæller om mange der forblev loyale mod Jehova og hans folk selv når andre omkring dem begik alvorlige fejl. Et eksempel på det er Jesus. Efter at have bedt en hel nat til sin Far udvalgte han de 12 apostle. Men en af dem, Judas Iskariot, forrådte ham. Og som tidligere nævnt nægtede apostlen Peter at kendes ved ham. (Luk. 6:12-16; 22:2-6, 31, 32) Jesus gav imidlertid ikke Jehova skylden når apostlene gjorde noget forkert, og han blev heller ikke vred på Guds folk generelt. Han holdt sig nær til sin Far og blev ved med at tjene ham loyalt. Som belønning oprejste Jehova ham fra de døde, og senere gjorde han ham til konge i himlen. – Matt. 28:7, 18-20.

11. Hvad har Bibelen forudsagt om Guds tjenere i dag?

11 Jesus havde god grund til at have fuld tillid til Jehova og hans folk, og det samme har vi. Tænk bare på de fantastiske ting Jehova udretter ved hjælp af sine tjenere her i de sidste dage. På grund af hans ledelse kan de som de eneste forkynde den gode nyhed i hele verden og arbejde forenet sammen. I Esajas 65:14 beskriver Jehova meget godt den åndelige tilstand som hans folk befinder sig i: “Se! Mine tjenere skal råbe af glæde af et veltilpas hjerte.”

12. Hvad bør vi huske når andre begår fejl?

12 Jehovas tjenere glæder sig over de gode ting de kan udrette fordi de bliver ledet af ham. Som en kontrast hertil er der meget lidt at glæde sig over i Satans verden, hvor forholdene bare bliver værre og værre. Det vil derfor være uklogt at blive vred på Jehova og hans menighed når nogle få af hans tjenere opfører sig forkert. Vi må derimod forblive loyale mod ham og fortsat følge hans ledelse. Det er også vigtigt at vi lærer hvordan vi skal betragte og håndtere andres fejltrin.

HVORDAN MAN HÅNDTERER ANDRES FEJLTRIN

13, 14. (a) Hvorfor må vi være tålmodige med hinanden? (b) Hvilket løfte er det vigtigt at vi husker?

13 Hvordan skal vi reagere når en af Guds tjenere siger eller gør noget der skuffer os? Bibelen giver dette gode råd: “Vær ikke hastig i din ånd til at føle dig krænket, for det at føle sig krænket hviler i tåbers favn.” (Præd. 7:9, fdn.) Vi er kommet 6.000 år væk fra de to første menneskers fuldkommenhed og er alle sammen tilbøjelige til at begå fejl. Så det er ikke realistisk at forvente at vores trosfæller altid vil sige og gøre de rigtige ting. Og det vil heller ikke være klogt af os at gå og ruge over andres fejltrin. Hvis vi gjorde det, kunne det føre til at vi mistede glæden ved at være en del af Guds folk. Det kunne endda gå så galt at vores tro blev svag og vi forlod Jehovas  organisation. Hvor ville det være trist hvis vi mistede håbet om evigt liv i den nye verden, for slet ikke at tale om det privilegium det er at gøre Guds vilje.

14 Hvad kan hjælpe dig til at bevare glæden når andre gør noget der går dig på? Husk altid på det opmuntrende løfte Jehova har givet os: “Se, jeg skaber nye himle og en ny jord; og det tidligere vil ikke blive husket, og det vil ikke opkomme i hjertet.” (Es. 65:17; 2 Pet. 3:13) Skal andres fejltrin hindre dig i at komme til at opleve disse velsignelser?

15. Hvad sagde Jesus at vi skal gøre når andre begår fejl?

15 Vi er selvfølgelig ikke i den nye verden endnu. Når nogen siger eller gør noget der sårer os, er det derfor vigtigt at vi tænker over hvordan Jehova gerne vil have at vi skal reagere. Jesus sagde: “Hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske Fader også tilgive jer; men hvis I ikke tilgiver mennesker deres overtrædelser, så vil jeres Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.” Og da Peter spurgte om han skulle tilgive “indtil syv gange”, svarede Jesus: “Jeg siger dig: Ikke indtil syv gange, men indtil syvoghalvfjerds gange.” Jesus pegede altså på at vi altid skal være parate til at tilgive andre. – Matt. 6:14, 15; 18:21, 22.

16. Hvordan var Josef et godt eksempel?

16 Vi kan også lære noget om hvordan vi skal håndtere det når andre skuffer os, ved at se på Josefs eksempel. Josef var den ene af de to sønner Jakob fik med Rakel, og hans ti halvbrødre var jaloux fordi han var den søn Jakob elskede mest. Faktisk hadede de ham så meget at de solgte ham som slave, hvorefter han endte i Egypten. Efter mange år gav Egyptens konge ham den næsthøjeste stilling i landet fordi han var imponeret over det Josef havde udrettet. Senere, da der var udbrudt hungersnød, kom Josefs brødre til Egypten for at købe mad, men de genkendte ikke Josef. Selvom brødrene havde behandlet ham meget dårligt, udnyttede han ikke situationen til at hævne sig. I stedet satte han dem på prøve for at se om de havde ændret indstilling. Da Josef kunne se at brødrene virkelig havde forandret sig, gav han sig til kende over for dem. Senere trøstede og beroligede han dem med ordene: “Vær ikke bange. Jeg vil selv blive ved med at forsyne jer og jeres små børn med føde.” – 1 Mos. 50:21.

17. Hvordan vil du håndtere andres fejltrin?

17 Vi må huske at vi selv er ufuldkomne, og at vi også kan komme til at skuffe andre. Hvis du opdager at det er sket, så følg Bibelens vejledning: Tal med den du har såret, og forsøg at skabe fred. (Læs Mattæus 5:23, 24). Eftersom vi er glade for det når andre tilgiver os, bør vi også være villige til at tilgive. I Kolossenserne 3:13 får vi denne tilskyndelse: “Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden hvis nogen har en grund til klage imod en anden. Ligesom Jehova frit har tilgivet jer, sådan skal I også gøre.” Hvis vi virkelig elsker vores brødre, vil vi ‘ikke holde regnskab med hver en forurettelse’. (1 Kor. 13:5) Og når vi tilgiver andre, vil Jehova også tilgive os. Ja, når nogle begår en fejl, må vi efterligne vores himmelske Far og vise barmhjertighed, ligesom han viser os barmhjertighed. – Læs Salme 103:12-14.