HVORDAN kan vi være sikre på at Jehova virkelig tager sig af os? Blandt andet fordi Bibelen siger det direkte. I 1 Peter 5:7 står der: “Kast ... al jeres bekymring på ham, for han tager sig af jer.” Hvad viser at Jehova tager sig af dig?

HAN HAR GIVET MENNESKER DET DE HAR BRUG FOR

Vi kan lære af Jehova, som er god og gavmild

Gud har de egenskaber som du sikkert gerne vil have at dine bedste venner har. Når nogle bliver gode venner, er det ofte fordi de behandler hinanden godt og er gavmilde. Der er meget der viser at Jehova er god og gavmild mod mennesker hver eneste dag. Bibelen siger for eksempel at han ‘lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige’. (Matt. 5:45) Det er blandt andet ved hjælp af sol og regn at Gud ‘mætter menneskers hjerter med føde og glæde’. (Apg. 14:17) Ja, Jehova sørger for at jorden frembringer rigeligt med føde. Og der er næsten ikke noget bedre end et godt måltid mad.

Hvorfor er der da så mange mennesker der sulter? Fordi politiske ledere ofte er mere interesseret i at få større indflydelse og flere penge end i at forbedre forholdene for befolkningen. Det problem vil Jehova snart løse ved at erstatte det nuværende politiske system med sit himmelske rige, hvor hans søn er konge. Til den tid vil ingen gå sultne i seng. Men også indtil da giver Gud sine trofaste tjenere det de har brug for. (Sl. 37:25) Er det ikke et klart udtryk for hans omsorg?

 HAN ER IKKE NÆRIG MED SIN TID

Vi kan lære af Jehova, som er villig til at give af sin tid

En god ven vil gerne bruge tid sammen med dig, og måske snakker I sammen i timevis om jeres fælles interesser. Men han er også klar til at lytte til dig når du fortæller om dine problemer og bekymringer. Er det også sådan med Jehova? Ja. Han lytter opmærksomt til vores bønner. I Bibelen bliver vi derfor opfordret til at ‘være vedholdende i bønnen’ og at ‘bede uophørligt’. – Rom. 12:12; 1 Thess. 5:17.

Har Jehova en grænse for hvor meget tid han vil bruge på at lytte til vores bønner? Svaret på det kan vi udlede af en beretning i Bibelen. Før Jesus udvalgte apostlene, ‘tilbragte han hele natten i bøn til Gud’. (Luk. 6:12) I bønnen har Jesus sikkert nævnt mange af disciplene ved navn, overvejet deres styrker og svagheder og bedt sin Far om hjælp til at udvælge de rigtige. Da solen stod op, vidste Jesus at han havde valgt de bedst egnede til at være apostle. Jehova er den “som hører bøn”, og han lytter til alle der beder med et oprigtigt hjerte. (Sl. 65:2) Han holder ikke øje med tiden når vi beder, heller ikke selvom vi beder til ham i timevis om noget der ligger os på sinde.

HAN ER VILLIG TIL AT TILGIVE

Vi kan lære af Jehova, som er tilgivende

Nogle gange kan selv gode venner have svært ved at tilgive hinanden. Af og til sker det at gamle venskaber går i stykker af den grund. Men sådan er det ikke med Jehova. Bibelen siger ligefrem at Jehova “vil tilgive i rigt mål” når ydmyge mennesker beder ham om tilgivelse. (Es. 55:6, 7) Hvad motiverer Jehova til at tilgive?

Det gør hans enorme kærlighed. Jehova elsker mennesker så meget at han har givet sin søn som en løsesum for at de kan blive befriet fra synden og dens skadelige virkninger. (Joh. 3:16) Men løsesummen betyder mere end det. På grundlag af Kristi offer vil Jehova tilgive dem han elsker. Apostlen  Johannes skrev: “Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder.” (1 Joh. 1:9) Fordi Jehova er så tilgivende, kan mennesker bevare deres venskab med ham, og det er vi dybt taknemmelige for.

HAN ER DER FOR DIG

Vi kan lære af Jehova, som er klar til at hjælpe

En sand ven er klar til at hjælpe så snart der er behov for det. Er Jehova også sådan? “Selv om [en af Guds tjenere] falder, bliver han ikke kastet helt omkuld, for Jehova støtter hans hånd,” siges der i Bibelen. (Sl. 37:24) Jehova støtter sine tjenere på mange måder. Overvej blot dette eksempel fra øen Sankt Croix.

En pige blev mobbet af sine klassekammerater fordi hun af religiøse grunde ikke ville hilse flaget. Efter at hun havde bedt Jehova om hjælp, besluttede hun sig for at forklare sit standpunkt. Den næste gang hun havde mulighed for at fremlægge noget for klassen, valgte hun at tale om flaghilsen. Ud fra Min bibelhistoriebog forklarede hun at hendes holdning blandt andet byggede på beretningen om Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Hun sagde: “Jehova beskyttede de tre mænd fordi de nægtede at tilbede en billedstøtte.” Dernæst tilbød hun at alle i klassen måtte få bogen, og 11 af hendes klassekammerater tog imod en. Hun var ovenud lykkelig og vidste at Jehova havde givet hende mod og visdom til at forklare andre om dette vanskelige emne.

Hvis du engang imellem føler dig usikker på om Jehova har omsorg for dig, så brug tid på at meditere over tankerne i Salme 34:17-19; 55:22 og 145:18, 19. Tal også med nogle der har været i sandheden i mange år, og spørg dem om hvordan de har mærket Jehovas støtte. Uanset hvad du kæmper med, så bed Jehova om at hjælpe dig. Du vil helt sikkert opleve at Jehova ‘tager sig af dig’.