Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juni 2016

Husker du?

Husker du?

Har du omhyggeligt læst de seneste numre af Vagttårnet? Så prøv om du kan besvare følgende spørgsmål:

Hvorfor godkendte Jehova de krige som fortidens Israel udkæmpede?

Jehova er en kærlig Gud. Men i visse tilfælde gav han tilladelse til at der blev ført krig når ondskab og undertrykkelse truede hans folk. Det var Gud alene der afgjorde hvem der skulle føre krig, og hvornår. – w15 1/11, s. 4-5.

Hvilke vigtige ting kan forældre gøre for at hjælpe deres teenagere til at tjene Jehova?

Det er afgørende at forældre elsker deres teenagebørn og er gode eksempler med hensyn til at vise ydmyghed. Det er også vigtigt at forældrene har indsigt og forsøger at forstå deres teenagere. – w15 15/11, s. 9-11.

Hvorfor bør paven ikke betragtes som Peters efterfølger?

Mattæus 16:17, 18 siger ikke at apostlen Peter skulle være den kristne menigheds hoved. Bibelen giver ikke Peter forrang men viser at det var Jesus der skulle være hjørnestenen i menigheden. (1 Pet. 2:4-8) – w15 1/12, s. 12-14.

Hvilke ting må vi overveje før vi taler?

Hvis vi skal bruge vores tunge til at gøre godt mod andre, må vi (1) tale på det rigtige tidspunkt (Præd. 3:7), (2) bruge de rigtige ord (Ordsp. 12:18) og (3) sige det på den rigtige måde (Ordsp. 25:15). – w15 15/12, s. 19-22.

Hvilke former for uærlighed må kristne undgå?

Sande kristne undgår både at lyve over for andre og at bagtale andre. De kommer ikke med falske og ondskabsfulde udtalelser som skader andre. De begår ikke bedrageri, og de stjæler heller ikke. – wp16.1, s. 5.

Hvem var de “øverste præster” der omtales i Bibelen?

Udtrykket “øverste præster” henviser åbenbart til fremtrædende medlemmer af præsteskabet, deriblandt tidligere ypperstepræster. – wp16.1, s. 10.

Hvordan bør vi opføre os over for dem der tager af brødet og vinen ved mindehøjtiden?

Kristne bør ikke sætte dem op på en piedestal. En der virkelig er blevet salvet, har ikke noget ønske om at blive ophøjet over andre. Han vil heller ikke gøre andre opmærksom på at han hører til den salvede skare. (Matt. 23:8-12) – w16.01, s. 23-24.

Hvad kan vi lære af hvordan Abraham blev Guds ven?

Abraham skaffede sig viden om Gud, måske gennem Sem. Og når han oplevede hvordan Gud tog sig af ham og hans familie, voksede hans erfaring. Vi kan forsøge at efterligne ham. – w16.02, s. 9-10.

Hvordan blev Bibelen inddelt i kapitler og vers?

Præsten Stephen Langton inddelte i det 13. århundrede Bibelen i kapitler. Jødiske afskrivere inddelte som de første den hebraiske del af Bibelen i vers, og i det 16. århundrede gjorde videnskabsmanden Robert Estienne det samme med De Græske Skrifter. – wp16.2, s. 14-15.

Blev Jesus rent fysisk taget med til templet da Djævelen forsøgte at friste ham?

Vi ved det ikke med sikkerhed. Ordene i Mattæus 4:5 og Lukas 4:9 kunne betyde at han blev taget med til templet i et syn, eller at han fysisk stod på et højt punkt på tempelområdet. – w16.03, s. 31-32.

På hvilke måder kan vores kristne forkyndelse være som dug?

Dug dannes gradvist og er forfriskende og livgivende. Den bogstavelige dug er en velsignelse fra Gud. (5 Mos. 33:13) Alt dette passer på den samlede indsats Guds folk gør i forkyndelsen. – w16.04, s. 4.