Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juli 2016

Taknemmelige for Guds ufortjente godhed

Taknemmelige for Guds ufortjente godhed

“Vi har alle modtaget ... ufortjent godhed efter ufortjent godhed.” – JOH. 1:16.

SANGE: 95, 13

1, 2. (a) Gengiv Jesu lignelse om manden der ejede en vingård. (b) Hvordan fremhæver lignelsen gavmildhed og ufortjent godhed?

VINAVLEREN tog en tidlig morgen ind til byens torv for at hyre nogle folk der kunne arbejde for ham i hans vingård. Han tilbød mændene en bestemt løn, som de gik med til, og derefter tog de fat på arbejdet. Men der var brug for mere arbejdskraft, så vinavleren vendte flere gange i løbet af dagen tilbage til torvet for at hyre folk. Selv de arbejdere han hyrede sidst på eftermiddagen, blev tilbudt en god betaling. Da det blev aften, samlede han arbejderne for at udbetale deres løn, og han gav alle det samme beløb, uanset om de havde arbejdet i mange timer eller kun én time. Da de der havde arbejdet helt fra morgenstunden af, opdagede det, begyndte de at brokke sig. Men vinavleren sagde til en af dem: ‘Gik du ikke selv med til den løn jeg tilbød? Har jeg ikke ret til at give mine folk det jeg har lyst til? Gør det dig misundelig at jeg er gavmild?’ – Matt. 20:1-15.

2 Jesu lignelse lærer os noget vigtigt om det som Bibelen kalder for “Guds ufortjente godhed”. [1] (Læs 2 Korinther 6:1).  De der kun arbejdede en time, havde ikke umiddelbart gjort sig fortjent til en hel dags løn, men vinavleren viste dem en usædvanlig godhed. Om et ord der er nært beslægtet med det græske ord for “ufortjent godhed”, som i mange bibeloversættelser gengives med “nåde”, har en bibelforsker skrevet: “Grundtanken i ordet er den at der er tale om en ufortjent gave der gives gavmildt, noget der gives en person uden at vedkommende har gjort sig fortjent til det.”

DEN STØRSTE GAVE JEHOVA HAR GIVET

3, 4. Hvorfor og hvordan har Jehova vist menneskeheden ufortjent godhed?

3 Bibelen siger at Guds ufortjente godhed er en ‘fri gave’. (Ef. 3:7) Hvorfor og hvordan giver Jehova os denne “frie gave”? Hvis vi til fuldkommenhed levede op til Jehovas krav, ville vi fortjene hans godhed. Men som det er nu, er vi ikke i stand til det. Kong Salomon skrev: “Der er intet menneske som er retfærdigt på jorden, som altid gør det gode og ikke synder.” (Præd. 7:20) Og senere skrev Paulus at “alle har syndet og mangler Guds herlighed”, og at “den løn synden betaler er døden”. (Rom. 3:23; 6:23a) Så i virkeligheden fortjener vi alle sammen at dø.

4 Jehova har imidlertid vist sin kærlighed til mennesker gennem historiens største udtryk for ufortjent godhed: Han sendte sin “enestefødte søn” til jorden så han kunne dø for os. (Joh. 3:16) Paulus skrev om Jesus at han nu er “kronet med herlighed og ære for at have lidt døden, for at det ved Guds ufortjente godhed kunne være for ethvert menneske han smagte døden”. (Hebr. 2:9) Ja, “den gave Gud giver er evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre”. – Rom. 6:23b.

5, 6. Hvilken virkning har det (a) når synden hersker over os? (b) når ufortjent godhed hersker over os?

5 Hvordan gik det til at mennesker blev underlagt synd og død? Bibelen forklarer at “døden ved [Adams] overtrædelse kom til at herske som konge” over alle hans efterkommere. (Rom. 5:12, 14, 17) Men synden behøver ikke nødvendigvis at “herske” over os. Når vi tror på løskøbelsen ved Kristus, kan vi få gavn af Jehovas ufortjente godhed. Bibelen beskriver det på denne måde: “Hvor synden blev større, blev den ufortjente godhed endnu rigeligere. Med hvilket formål? Jo, ligesom synden kom til at herske som konge sammen med døden, således skulle også den ufortjente godhed herske som konge ved retfærdighed og føre til evigt liv ved Jesus Kristus.” – Rom. 5:20, 21.

6 Det at vi er syndere, betyder ikke at vi er tvunget til at lade synden herske over os. Når vi kommer til at synde, må vi med det samme søge Jehovas tilgivelse. Paulus advarede de kristne med ordene: “Synden skal ikke være herre over jer, da I jo ikke er under lov men under ufortjent godhed.” (Rom. 6:14) Jehovas ufortjente godhed kan altså komme til at herske over os i stedet for synden. Hvilken virkning vil det have på os? Paulus forklarede: “Guds ufortjente godhed ... oplærer os til at sige nej til ugudelighed og verdslige ønsker og til at leve efter et sundt sind og retfærdigt og gudhengivent midt i den nuværende tingenes ordning.” – Tit. 2:11, 12.

 UFORTJENT GODHED “KOMMER TIL UDTRYK PÅ FORSKELLIGE MÅDER”

7, 8. Hvad betyder det at Jehovas ufortjente godhed “kommer til udtryk på forskellige måder”? (Se indledningsbillederne).

7 Apostlen Peter skrev: “I samme forhold som hver enkelt har fået en gave, skal I bruge den sådan at I tjener hinanden som gode husholdere over Guds ufortjente godhed, der kommer til udtryk på forskellige måder.” (1 Pet. 4:10) Hvad vil det sige at Jehovas ufortjente godhed “kommer til udtryk på forskellige måder”? Det betyder at uanset hvilke prøvelser vi kommer ud for i livet, kan Jehova hjælpe os til at udholde dem. (1 Pet. 1:6) Jehova kan altid lade sin ufortjente godhed komme til udtryk på en måde der hjælper os i netop den situation vi befinder os i.

8 Apostlen Johannes skrev: “Vi har alle modtaget af hans fylde, og dét ufortjent godhed efter ufortjent godhed.” (Joh. 1:16) De forskellige måder Jehova viser os ufortjent godhed på, fører til mange velsignelser. Lad os se på nogle af dem.

9. Hvilken gavn har vi af Guds ufortjente godhed, og hvordan kan vi vise vores taknemmelighed?

9 Vi kan få tilgivelse for vores synder. Jehovas ufortjente godhed får ham til at tilgive os, forudsat vi angrer vores synder og bliver ved med at kæmpe imod vores ufuldkomne tilbøjeligheder. (Læs 1 Johannes 1:8, 9). I et brev til salvede kristne forklarede Paulus hvordan Jehova tilgiver synder: “[Gud] har udfriet os fra mørkets myndighed og overført os til sin elskede søns rige; ved hjælp af ham har vi vor udfrielse ved en løsesum, tilgivelsen af vore synder.” (Kol. 1:13, 14) Den barmhjertighed Gud har vist os, fylder os med taknemmelighed og giver os lyst til at lovprise ham. Og tilgivelsen af vores synder baner vej for mange andre velsignelser.

10. Hvad giver Guds ufortjente godhed os mulighed for?

10 Vi kan have et fredeligt forhold til Gud. På grund af vores ufuldkommenhed er vi fra fødslen Guds fjender. Men Paulus sagde: “Da vi var fjender, blev [vi] forligt med Gud gennem hans søns død.” (Rom. 5:10) Jesu offer giver os altså mulighed for at få et godt forhold til Gud. Paulus kædede dette privilegium sammen med Jehovas ufortjente godhed da han skrev følgende til de salvede: “Lad os derfor, nu da vi er blevet erklæret retfærdige som følge af tro, have fred med Gud gennem vor Herre Jesus Kristus, gennem hvem vi også har opnået ved tro at få adgang til den ufortjente godhed hvori vi nu står.” (Rom. 5:1, 2) Hvor er det fantastisk at vi kan have et fredeligt forhold til Jehova!

Måder Jehovas ufortjente godhed kommer til udtryk på: Forkyndelsen af den gode nyhed (Se paragraf 11)

11. Hvordan hjælper de salvede de “andre får” til at blive retfærdige i Guds øjne?

11 Vi kan blive retfærdige i Guds øjne. Som udgangspunkt er vi alle sammen uretfærdige. Men profeten Daniel forudsagde om endens tid at “de der har indsigt”, det vil sige de salvede, vil ‘føre mange til retfærdighed’. (Læs Daniel 12:3). De salvede har gennem deres forkyndelses- og undervisningsarbejde lært millioner af “andre får” at følge Jehovas love. (Joh. 10:16) Disse kan blive betragtet som retfærdige i Jehovas øjne. Det er dog kun muligt fordi Jehova viser dem ufortjent godhed. Paulus forklarede: “Det er som en fri gave at de ved [Guds] ufortjente godhed bliver erklæret retfærdige gennem udfrielsen ved løsesummen der er betalt i Kristus Jesus.” – Rom. 3:23, 24.

Bønnens gave (Se paragraf 12)

12. Hvordan er bøn forbundet med Guds ufortjente godhed?

 12 Vi kan komme nær til Gud i bøn. Jehova har i sin ufortjente godhed gjort det muligt for os at træde frem for hans himmelske trone i bøn. Paulus kaldte Jehovas trone for “den ufortjente godheds trone” og opfordrede os til at henvende os til Gud “med frimodighed i tale”. (Hebr. 4:16a) Når vi beder til Gud, må vi gøre det gennem Jesus. Som Paulus skrev: “Vi har denne frimodighed i tale og adgang med tillid ved vor tro på ham.” (Ef. 3:12) Hvor er det et storslået udtryk for Jehovas ufortjente godhed at vi altid kan bede til ham!

Hjælp i rette tid (Se paragraf 13)

13. Hvordan giver ufortjent godhed os mulighed for at få “hjælp i rette tid”?

13 Vi kan få hjælp i rette tid. Paulus opfordrede os til at henvende os til Jehova i bøn så vi kan “opnå barmhjertighed og finde ufortjent godhed til hjælp i rette tid”. (Hebr. 4:16b) Når som helst vi står i en svær situation eller kæmper med et problem, kan vi råbe til Jehova om hjælp. Selvom Jehova ikke behøvede at gøre det, besvarer han vores bønner, ofte gennem vores trosfæller. “Vi kan derfor være ved godt mod og sige: ‘Jehova er min hjælper; jeg vil ikke være bange. Hvad kan et menneske gøre mig?’” – Hebr. 13:6.

14. Hvordan gavner Guds ufortjente godhed os når vi har det svært?

14 Vi kan få trøst. En af de velsignelser vi får gennem Guds ufortjente godhed, er at vi kan finde trøst når vi har det svært. (Sl. 51:17) Til de kristne i Thessalonika, som blev udsat for forfølgelse, skrev Paulus: “Måtte vor Herre Jesus Kristus selv og Gud, vor Fader, som elskede os og i ufortjent godhed gav os evig trøst og et godt håb, trøste jeres hjerter og gøre jer stærke.” (2 Thess. 2:16, 17) Er det ikke opmuntrende at vide at Jehova elsker os og tager sig af os?

15. Hvilket håb har vi som følge af Guds ufortjente godhed?

 15 Vi har håb om evigt liv. Hvis ikke det var for Jehova, ville vi som syndere ikke have nogen fremtid. (Læs Salme 49:7, 8). Men Jehova har givet os et vidunderligt håb. Jesus sagde: “Dette er min Faders vilje, at enhver der ser Sønnen og tror på ham skal have evigt liv.” (Joh. 6:40) Håbet om evigt liv er en gave Jehova har givet os på grund af sin ufortjente godhed. Det understregede Paulus med ordene: “Guds ufortjente godhed, som bringer frelse til alle slags mennesker, er blevet gjort kendt.” – Tit. 2:11.

MISBRUG IKKE GUDS UFORTJENTE GODHED

16. Hvordan misbrugte nogle af de første kristne Guds ufortjente godhed?

16 Ja, Jehova viser os virkelig ufortjent godhed på mange måder, men det bør ikke få os til at tro at han ser gennem fingre med en forkert adfærd. Blandt de første kristne var der nogle som ‘forvandlede Guds ufortjente godhed til en undskyldning for skamløshed’. (Jud. 4) De troede åbenbart at de bare kunne begå synder og altid få Guds tilgivelse. Og værre endnu: De forsøgte at få deres trosfæller til at slutte sig til dem. Også i dag vil enhver der handler på den måde, ‘krænke den ufortjente godheds ånd’. – Hebr. 10:29.

17. Hvilken alvorlig vejledning gav Peter?

17 I dag har Satan forledt nogle kristne til at tro at de kan begå synder og automatisk blive tilgivet af Jehova. Det er sandt at Jehova tilgiver os når vi angrer, men han forventer samtidig at vi gør alt hvad vi kan, for at bekæmpe vores ufuldkomne tilbøjeligheder. Under Guds ånds ledelse skrev Peter: “Derfor, I elskede, da I har denne forudviden, så vogt jer at I ikke føres med af lovbrydernes vildfarelse og kommer bort fra jeres eget faste ståsted. Nej, fortsæt med at vokse i vor Herres og Frelsers, Jesu Kristi, ufortjente godhed og kundskab.” – 2 Pet. 3:17, 18.

DER FØLGER ET ANSVAR MED

18. Hvilket ansvar følger med at Gud har vist os ufortjent godhed?

18 Vi kan vise at vi er taknemmelige for den ufortjente godhed Jehova viser os, ved at bruge vores evner og kræfter til ære for ham og til gavn for andre. Det skylder vi både Jehova og vores medmennesker. På hvilke måder kan vi gøre det? Det fremgår af Paulus’ ord: “Eftersom vi nu har gaver der er forskellige alt efter den ufortjente godhed der er skænket os, enten det nu er ... en tjeneste, så lad os tage vare på denne tjeneste; eller den der underviser, lad ham tage vare på undervisningen; eller den der tilskynder, lad ham tage vare på tilskyndelsen; ... den der viser barmhjertighed, lad ham gøre det med glæde.” (Rom. 12:6-8) Den ufortjente godhed som Jehova viser os, forpligter os altså til at gøre hvad vi kan i tjenesten, undervise andre i Guds ord, opmuntre vores brødre og søstre og være tilgivende.

19. Hvad vil vi se nærmere på i næste artikel?

19 Vores taknemmelighed over Guds store kærlighed bør motivere os til at leve op til det ansvar vi har for at “aflægge grundigt vidnesbyrd om den gode nyhed om Guds ufortjente godhed”. (Apg. 20:24) Dette ansvar vil vi se nærmere på i næste artikel.

^ [1] (paragraf 2) Se afsnittet “Ufortjent godhed” i Indsigt i Den Hellige Skrift, bind 1, s. 719.