Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juli 2016

Hvorfor skal vi ‘holde os vågne’?

Hvorfor skal vi ‘holde os vågne’?

“I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer.” – MATT. 24:42.

SANGE: 136, 129

1. Forklar med et eksempel hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på tiden og på hvad der sker omkring en. (Se indledningsbilledet).

FEM minutter! Så fire, tre, to og et! Uret på skærmen fortæller os at det er tid til at finde vores pladser så vi kan være klar til at lytte til den musik der indleder hvert programafsnit ved stævnet. De smukke toner flyder ud af højttalerne, og vores sind og hjerte kommer i rette stemning til det program der følger. Men måske er der nogle der stadig går rundt eller fortsætter med at tale med deres venner. De har åbenbart ikke været opmærksomme på tiden og på hvad der sker omkring dem – ordstyreren har taget plads på scenen, musikken er gået i gang, og tilhørerne sidder på deres pladser. I dag er der faktisk en “nedtælling” i gang som i endnu højere grad kræver at vi er opmærksomme og ikke lader os distrahere. En nedtælling til hvad?

2. Hvorfor skulle disciplene ifølge Jesus ‘holde sig vågne’?

2 I forbindelse med at Jesus fortalte sine disciple om “afslutningen på tingenes ordning”, gav han dem denne opfordring: “Vær agtpågivende, våg, for I ved ikke hvornår den  fastsatte tid er inde.” Og derefter sagde han flere gange til dem: “Hold jer vågne.” (Matt. 24:3; læs Markus 13:32-37). Mattæus nævner også i sin evangelieberetning at Jesus ved denne lejlighed opfordrede sine disciple til at være årvågne. Jesus sagde: “Hold jer derfor vågne, for I ved ikke på hvilken dag jeres Herre kommer. ... Af den grund må også I vise jer parate, for Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.” Og igen sagde han: “Hold jer derfor vågne, for I kender hverken dagen eller timen.” – Matt. 24:42-44; 25:13.

3. Hvorfor er vi opmærksomme på Jesu advarende ord?

3 Som Jehovas Vidner tager vi Jesu advarende ord meget alvorligt. Vi ved at vi lever i den sidste del af “endens tid”, og at det ikke kan vare længe inden ‘den store trængsel’ begynder. (Dan. 12:4; Matt. 24:21) Som Jesus profeterede, hærges verden i dag af krig, sult, sygdom, jordskælv, manglende moral og religiøs forvirring. Han forudsagde også at den gode nyhed om Riget ville blive forkyndt over hele jorden, og det er præcis hvad vi oplever i dag. (Matt. 24:7, 11, 12, 14; Luk. 21:11) Så vi venter spændt på den dag hvor Kristus vil komme og gennemføre sin Fars hensigt. – Mark. 13:26, 27.

NEDTÆLLINGEN ER I GANG

4. (a) Hvorfor er det rimeligt at antage at Jesus i dag ved hvornår Harmagedon vil begynde? (b) Hvad kan vi være sikre på i forbindelse med den store trængsel?

4 Når vi er til stævne, ved vi nøjagtigt hvornår hvert programafsnit begynder. Helt anderledes forholder det sig med den store trængsel. Uanset hvor meget vi anstrenger os, kan vi ikke regne os frem til det præcise tidspunkt for hvornår den begynder. Mens Jesus var på jorden, sagde han: “Om den dag og time ved ingen noget, hverken himlenes engle eller Sønnen, kun Faderen alene.” (Matt. 24:36) Siden da har Jesus dog fået myndighed til at føre krig mod Satans verden, så det vil være rimeligt at antage at han i dag ved hvornår Harmagedon skal begynde. (Åb. 19:11-16) Men vi kender stadig ikke dagen og timen. Det er derfor det er så vigtigt at vi er vågne og opmærksomme. Jehova er ikke det mindste i tvivl om hvornår enden kommer. Det er ham der har fastsat det nøjagtige tidspunkt, og nedtællingen er i gang. Den store trængsel “vil ikke være forsinket”! (Læs Habakkuk 2:1-3). Hvorfor kan vi være sikre på det?

5. Giv et eksempel på at Jehovas profetier bliver opfyldt til tiden.

5 Jehovas profetier er altid blevet opfyldt til tiden. Tænk for eksempel på udfrielsen af israelitterne, der fandt sted den 14. nisan 1513 f.v.t. Om den begivenhed skrev Moses senere: “Ved udløbet af de fire hundrede og tredive år, ja på netop den dag, gik alle Jehovas hære ud af Ægyptens land.” (2 Mos. 12:40-42) De 430 år begyndte da Jehovas pagt med Abraham trådte i kraft i 1943 f.v.t. (Gal. 3:17, 18) Noget tid derefter sagde Jehova til Abraham: “Du skal helt sikkert vide at dit afkom vil komme til at bo som udlændinge i et land der ikke er deres; og de skal tjene dem, og disse skal mishandle dem i fire hundrede år.” (1 Mos. 15:13; Apg. 7:6) Denne ‘mishandling’ begyndte efter alt at dømme i 1913 f.v.t. da Ismael begyndte  at chikanere Isak, og den endte præcis 400 år senere da israelitterne gik ud af Egypten. (1 Mos. 21:8-10; Gal. 4:22-29) Ja, flere hundrede år i forvejen fastsatte Jehova en nøjagtig dato for hvornår han ville befri sit folk.

6. Hvorfor kan vi være sikre på at Jehova vil udfri sit folk?

Josua, der var en af dem der gik ud af Egypten, sagde senere til israelitterne: “I véd med hele jeres hjerte og hele jeres sjæl at ikke ét af alle de gode ord som Jehova jeres Gud har talt til jer, er slået fejl. De er alle gået i opfyldelse for jer. Ikke ét af dem er slået fejl.” (Jos. 23:2, 14) Vi kan også have fuld tillid til at Jehova vil beskytte og udfri sit folk under den store trængsel. Men hvis vi skal overleve Jehovas indgriben, er det altafgørende at vi er vågne og på vagt.

DET GÆLDER LIVET

7, 8. (a) Hvilken opgave havde fortidens vagtposter, og hvad kan vi lære af det? (b) Hvad kunne der ske hvis en vagtpost faldt i søvn? Giv et eksempel.

7 Vi kan lære noget om hvor vigtigt det er at holde sig vågen, af de vægtere, eller vagtposter, der var med til at beskytte byerne i oldtiden. Dengang var mange af de større byer, som for eksempel Jerusalem, omkranset af høje, beskyttende mure, og herfra kunne vagtposterne holde øje med det omkringliggende område. Dag og nat stod disse betroede mænd på bymuren og ved portene, og når en fare nærmede sig, var det deres opgave at advare indbyggerne. (Es. 62:6) Det var et spørgsmål om liv eller død at vagtposterne holdt sig vågne og hele tiden var opmærksomme. – Ez. 33:6.

8 Den jødiske historiker Josefus nævner at de romerske hære i år 70 kunne indtage Antoniaborgen, der var bygget sammen med bymuren, fordi vagtposterne ved portene var faldet i søvn! Derfra trængte romerne ind i templet og satte ild til det, hvorefter de ødelagde resten af Jerusalem. Det blev kulminationen på den største trængsel i den jødiske nations historie.

9. Hvad er de fleste mennesker ikke opmærksomme på?

9 I dag beskytter mange lande deres grænser ved hjælp af grænsevagter og avancerede overvågningssystemer. På den måde forsøger regeringerne at forhindre at fjender trænger ind i deres område eller på anden måde truer den nationale sikkerhed. Men disse “vagtposter” er kun i stand til at opdage trusler fra mennesker og andre nationer. Regeringerne er ikke opmærksomme på at der er et rige i himlen med Jesus som konge der snart vil sætte et ødelæggende angreb ind mod alle jordiske riger. (Es. 9:6, 7; 56:10; Dan. 2:44) Vi venter dog spændt på denne domsdag og ønsker at være klar når den kommer. Af den grund sørger vi for hele tiden at være vågne og på vagt. – Sl. 130:6.

LAD IKKE NOGET AFLEDE DIN OPMÆRKSOMHED

10, 11. (a) Hvad må vi undgå, og hvorfor? (b) Hvorfor er du overbevist om at Djævelen har lullet folk i søvn?

10 Forestil dig en mand der har stået på sin post hele natten. Jo nærmere han kommer afslutningen af sin vagt, jo sværere bliver det for ham at holde sig vågen og være opmærksom. I dag, hvor vi nærmer os afslutningen på Satans styre, vil det også blive sværere og  sværere for os at holde os åndeligt vågne. Hvor ville det være tragisk hvis vi faldt i søvn! Vi vil nu se på tre faktorer der kan gøre det svært for os at holde os vågne og være opmærksomme.

11 Djævelen forsøger at lulle folk i søvn. Kort før sin død mindede Jesus tre gange sine disciple om at Djævelen er “verdens hersker”. (Joh. 12:31; 14:30; 16:11) Ved hjælp af falsk religion har Djævelen indhyllet verden i åndeligt mørke. Det er derfor de fleste mennesker er ligeglade med at profetierne i Bibelen tydeligt viser at Jehova snart vil gribe ind. (Zef. 1:14) Der kan ikke være nogen tvivl om at Satan har “forblindet de ikketroendes forstand”. (2 Kor. 4:3-6) Hvordan reagerer folk for eksempel når du forsøger at forklare dem at Kristus er konge i Guds rige, og at det system der er nu, vil blive fjernet? Er det ikke rigtigt at en del siger: “Det har ingen interesse”?

12. Hvorfor må vi ikke lade Djævelen narre os?

12 Det er vigtigt at vi ikke lader folks ligegyldighed tage modet fra os eller gøre os sløve. Paulus skrev: “I ved selv udmærket at Jehovas dag kommer nøjagtig som en tyv om natten.” (Læs 1 Thessaloniker 5:1-6). Og Jesus gav denne advarsel: “Vær ... parate, for Menneskesønnen kommer i en time I ikke forestiller jer.” (Luk. 12:39, 40) Inden længe vil Satan narre mennesker til at tro at der råder “fred og sikkerhed” i verden, og på den måde give dem en falsk tryghedsfølelse. Men hvad med os? Vil Jehovas indgriben overraske os? Ikke hvis vi ‘holder os vågne og er ædru’. Det kræver at vi læser i Bibelen hver dag og mediterer over det Jehova fortæller os.

13. Hvordan virker verdens ånd på mennesker, og hvordan kan vi undgå at blive påvirket af den?

13 Verdens ånd gør folk døsige. Mange mennesker i dag er ikke opmærksomme på deres “åndelige behov”. (Matt. 5:3) I stedet bruger de det meste af deres tid og energi på at skaffe sig de ting verden har at tilbyde. (1 Joh. 2:16) Underholdningsindustrien påvirker  folk til at tro at livet kun handler om fornøjelser, og tilbuddene bliver hele tiden flere. (2 Tim. 3:4) Alt dette afleder folks opmærksomhed, og resultatet er at de bliver åndeligt døsige og glemmer Gud. Af den grund sagde Paulus til de kristne at de skulle holde op med at fokusere på at få opfyldt deres kødelige ønsker, så de kunne “vågne op af søvne”. – Rom. 13:11-14.

14. Hvad bliver vi advaret om i Lukas 21:34, 35?

14 Som kristne ønsker vi ikke at lade os påvirke af verdens ånd, men derimod af Guds ånd. Gennem sin ånd har Jehova givet os en klar forståelse af hvad der vil ske i fremtiden. [1] (1 Kor. 2:12) Men der er alligevel grund til at være på vagt. Selv dagligdags ting kan fortrænge vores tilbedelse af Jehova og gøre os åndeligt døsige. (Læs Lukas 21:34, 35). Vi kan også komme ud for at andre gør nar af os fordi vi siger at vi lever i de sidste dage. (2 Pet. 3:3-7) Men det skal vi ikke lade os slå ud af, for Bibelen viser tydeligt at Jehova snart vil gribe ind. I stedet må vi regelmæssigt være sammen med vores trosfæller ved møderne, hvor Guds ånd virker.

Gør du hvad du kan for at holde dig åndeligt vågen? (Se paragraf 11-16)

15. Hvordan kom Peter, Jakob og Johannes til kort, og hvordan kunne noget lignende ske for os?

15 Vores ufuldkommenhed kan gøre det svært for os at holde os vågne. Jesus vidste at mennesker er ufuldkomne og tilbøjelige til at give efter for deres svagheder. Tænk over hvad der skete aftenen før Jesus blev henrettet. For at få styrke til at forblive trofast havde Jesus brug for at bede inderligt til sin Far. Han sagde til Peter, Jakob og Johannes at de skulle holde sig vågne mens han bad. Men apostlene havde ikke forstået hvor alvorlig situationen var, og lod sig i stedet overmande af træthed og faldt i søvn. Jesus var også træt, men han holdt sig vågen og bad intenst til Jehova. Det samme burde apostlene have gjort. – Mark. 14:32-41.

16. Hvad skal der til ifølge Jesu ord i Lukas 21:36 for at vi kan ‘holde os vågne’?

16 At ‘holde sig vågen’ kræver mere end blot gode intentioner. Nogle få dage inden episoden i Getsemane Have havde de samme apostle hørt Jesus understrege hvor vigtigt det var at bede. (Læs Lukas 21:36). Bøn er også af største betydning for os hvis vi skal kunne forblive åndeligt vågne. – 1 Pet. 4:7.

“HOLD JER VÅGNE”

17. Hvad må vi gøre for at være klar til det der ligger forude?

17 Eftersom Jesus sagde at enden kommer ‘i en time vi ikke forestiller os’, må vi ikke lade noget svække vores åndelige årvågenhed. (Matt. 24:44) De ting som Satan og hans verden har at tilbyde, og som måske virker tiltalende, vil ikke give os ægte lykke. Gennem Bibelen fortæller Jehova og Jesus os hvad der ligger forude, og hvordan vi kan holde os vågne. Vi må styrke vores forhold til Jehova og sætte Riget først i vores liv. Og vi må studere profetierne i Guds ord og være opmærksomme på hvordan de bliver opfyldt, så vi kan være klar til det der snart vil ske. (Åb. 22:20) Det gælder vores liv!

^ [1] (paragraf 14) Se kapitel 21 i Guds rige hersker!