Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Januar 2017

Bevar din beskedenhed i alle situationer

Bevar din beskedenhed i alle situationer

“Hvad kræver Jehova af dig andet end at du ... vandrer beskedent med din Gud?” – MIKA 6:8.

SANGE: 4895

1-3. Hvad undlod en profet fra Juda at gøre, og hvad resulterede det i? (Se indledningsbilledet).

DA Jeroboam var konge over Israel, gav Jehova på et tidspunkt en profet fra Juda til opgave at tage til byen Betel og overbringe et stærkt domsbudskab til den frafaldne konge. Den ydmyge profet gjorde som han fik besked på, og Jehova beskyttede ham mod Jeroboams vrede. – 1 Kong. 13:1-10.

2 På vej hjem mødte profeten en gammel mand der boede i Betel. Manden hævdede at have et budskab fra Jehova og narrede profeten til at gå imod Jehovas påbud om ‘ikke at spise noget måltid og ikke drikke vand’ mens han var i Israel, og ‘ikke gå tilbage ad den vej han kom’. Jehova var langtfra tilfreds med det profeten gjorde. Da profeten senere var på vej hjem, blev han angrebet og dræbt af en løve. – 1 Kong. 13:11-24.

3 Bibelen siger ikke noget om hvorfor profeten valgte at lytte til den gamle mand i stedet for til Jehova. Men han havde tydeligvis glemt vigtigheden af at ‘vandre beskedent med Gud’. (Læs Mika 6:8). I Bibelen er det at vandre med Jehova forbundet med at man stoler på ham, lader sig lede af ham og adlyder ham. En der er beskeden, er klar over at han har brug for konstant at kommunikere med sin kærlige Far. Profeten  kunne have henvendt sig til Jehova og spurgt om han havde ændret mening, men det siger Bibelen ikke noget om at han gjorde. Fra tid til anden skal vi også træffe vigtige beslutninger, og det står måske ikke altid klart for os hvad Jehova ønsker at vi skal gøre. Men hvis vi beskedent beder Jehova om at lede os, vil det hjælpe os til ikke at begå alvorlige fejl.

4. Hvad vil vi komme ind på i denne artikel?

4 I den foregående artikel lærte vi hvad det vil sige at være beskeden, og hvorfor beskedenhed stadig er en vigtig egenskab. Men i hvilke situationer kunne vores beskedenhed blive sat på prøve? Og hvad kan vi gøre for at blive mere beskedne? Lad os nu se på tre situationer der kunne sætte vores beskedenhed på prøve, og på hvordan vi kan handle klogt i hver situation. – Ordsp. 11:2.

NÅR VORES OMSTÆNDIGHEDER ÆNDRER SIG

5, 6. Hvordan viste Barzillaj at han var beskeden?

5 Hvis vores omstændigheder ændrer sig eller vi får en anden opgave, kan det sætte vores beskedenhed på prøve. Vi kan lære meget af Barzillaj, der var kong Davids gode ven. Da den 80-årige Barzillaj blev indbudt til at blive en del af hoffet, følte han sig sikkert meget beæret. Hvis han havde sagt ja til Davids tilbud, ville det have givet ham mulighed for at være mere sammen med kongen. Men Barzillaj takkede nej. Hvorfor? Han var kommet højt op i årene og sagde til David at han ikke ønskede at være en byrde for kongen. I stedet foreslog Barzillaj at Kimham, der efter alt at dømme var en af hans sønner, fik hans plads. – 2 Sam. 19:31-37.

6 Beskedenhed hjalp Barzillaj til at træffe en klog beslutning. Afslog han tilbuddet fordi han følte at det var for stort et ansvar, eller fordi han gerne ville læne sig tilbage og nyde sit otium? Nej. Han erkendte at hans omstændigheder havde ændret sig, og accepterede at han havde nogle begrænsninger. Han ønskede ikke at påtage sig mere end han kunne klare. (Læs Galaterne 6:4, 5). Hvis position og anerkendelse er vigtigt for os, kunne det meget let føre til egoisme og konkurrenceånd, og i sidste ende vil det føre til skuffelse. (Gal. 5:26) Men hvis vi er beskedne, vil det vigtigste for os være at ære Gud, og vi vil gøre vores bedste for at samarbejde med vores brødre og hjælpe andre. – 1 Kor. 10:31.

7, 8. Hvordan kan beskedenhed hjælpe os til ikke at blive for selvsikre?

7 Med et større ansvar følger ofte større myndighed, og det kan sætte beskedenheden på prøve. Her kan vi lære meget af Nehemias. Da han hørte hvordan jøderne havde det i Jerusalem, bad han inderligt til Jehova. (Neh. 1:4, 11) Jehova besvarede hans bøn, og kong Artaxerxes gjorde Nehemias til statholder i provinsen Juda. Men til trods for at Nehemias havde en høj position, var velstående og havde stor myndighed, støttede han sig ikke til sin egen erfaring eller sine egne evner. Han vandrede med Jehova og lod sig altid lede af ham ved at søge vejledning i Loven. (Neh. 8:1, 8, 9) Nehemias udnyttede ikke sin myndighed til egen fordel, og han optrådte heller ikke dominerende over for andre. – Neh. 5:14-19.

8 Som Nehemias’ eksempel understreger, må vi være beskedne og ikke blive for selvsikre når vi får en ny opgave eller bliver betroet et større ansvar. Hvis en ældste stoler for meget på sig selv eller sin erfaring, kunne han begynde at tage  sig af menighedsanliggender uden først at henvende sig til Jehova i bøn. Og hvis en kristen stoler for meget på sig selv, træffer han måske en beslutning på egen hånd og beder bagefter Jehova om at velsigne den. En der er beskeden, vil derimod altid huske hvilken plads Jehova har givet ham i menigheden, og at Jehovas evner langt overgår hans egne. Især når vi støder på et problem eller en situation vi har oplevet flere gange før, må vi være opmærksomme på ikke at stole for meget på os selv. (Læs Ordsprogene 3:5, 6). I dag er det meget almindeligt at mennesker går op i stilling og status. Men som medlemmer af “Guds husstand” fokuserer vi på hvordan vi bedst kan udfylde vores rolle i menigheden og i vores familie. – 1 Tim. 3:15.

NÅR VI FÅR KRITIK ELLER ROS

9, 10. Hvordan kan beskedenhed hjælpe os til at håndtere uberettiget kritik?

9 Det kan være svært at styre sine følelser når nogen kritiserer en uberettiget. I den forbindelse kan vi lære noget af Hanna. Hendes mand elskede hende højt, men Hanna var ked af det fordi hun ikke kunne få børn, og fordi hendes mands anden hustru, Peninna, gned salt i såret. En dag da Hanna udøste sit hjerte for Jehova ved teltboligen, beskyldte ypperstepræsten Eli hende uberettiget for at være beruset. Forestil dig hvordan det må have føltes. Hannas beskedenhed hjalp hende imidlertid til at styre sine følelser og svare Eli på en rolig og respektfuld måde. Den bøn hun senere bad, viser at hun havde en stærk tro og dyb kærlighed til Jehova. – 1 Sam. 1:5-7, 12-16; 2:1-10.

10 Beskedenhed kan også hjælpe os til at ‘overvinde det onde med det gode’. (Rom. 12:21) Satans verden er fuld af ondskab, så det bør ikke overraske os at vi nogle gange bliver uretfærdigt behandlet. Når det sker, må vi gøre en bevidst indsats for ikke at blive “optændt af vrede”. (Sl. 37:1) Hvis den uberettigede kritik kommer fra en bror eller søster, kan det gøre ekstra ondt. Men en der er beskeden,  vil efterligne Jesus. Bibelen siger om ham: “Når han blev skældt ud, skældte han ikke igen ... men overgav sig til ham der dømmer retfærdigt.” (1 Pet. 2:23) Jesus vidste at Jehova vil gøre op med uretfærdighed. (Rom. 12:19) Som kristne ønsker vi at være ydmyge og ‘ikke gengælde skade med skade’. – 1 Pet. 3:8, 9.

11, 12. (a) Hvordan kan beskedenhed hjælpe os til at håndtere smiger eller overdrevet ros? (b) Hvordan bør beskedenhed påvirke vores valg af tøj og frisure og vores opførsel?

11 Noget andet der kan sætte vores beskedenhed på prøve, er smiger eller overdrevet ros. Her kan vi lære af Ester. Folk lagde mærke til hende på grund af hendes smukke udseende, og i et helt år blev hun forkælet med eksklusive spabehandlinger sammen med mange andre unge kvinder, der konkurrerede om kongens opmærksomhed. Men selv efter at kongen havde valgt Ester som Persiens dronning, blev hun ikke selvoptaget. Hun forblev beskeden, venlig og respektfuld. – Est. 2:9, 12, 15, 17.

Viser vores tøj og frisure at vi har respekt for Jehova og andre, eller at vi mangler beskedenhed? (Se paragraf 12)

12 Hvis vi er beskedne, vil vores tøj og frisure og vores opførsel udtrykke værdighed og respekt for andre. I stedet for at fremhæve os selv eller tiltrække os upassende opmærksomhed forsøger vi at have en ‘stille og mild ånd’. (Læs 1 Peter 3:3, 4; Jer. 9:23, 24). Hvis vi har tendens til at være selvoptagede, vil det før eller siden komme til udtryk i det vi siger og gør. Det kunne for eksempel være at vi kommer med små antydninger om at vi har særlige tjenesteprivilegier, har insiderviden eller er nære venner med brødre der har et stort ansvar i organisationen. Eller måske fremlægger vi noget på en sådan måde at det kun er os selv der får anerkendelse, selvom andre har bidraget til det gode resultat. Også på dette område er Jesus et godt eksempel. Han kunne have imponeret folk med sin store visdom, men i stedet citerede han ofte fra Guds ord. På den måde sørgede han for at det var Jehova der fik æren, og ikke ham selv. – Joh. 8:28.

NÅR VI SKAL TRÆFFE BESLUTNINGER

13, 14. Hvordan kan beskedenhed hjælpe os til at træffe gode beslutninger?

13 Vores beskedenhed kan også blive prøvet i forbindelse med beslutninger. Mens Paulus var i Cæsarea, fortalte profeten Agabus ham at hvis han tog til Jerusalem, ville han blive arresteret. Han kunne endda risikere at blive slået ihjel. Brødrene frygtede det værste og tryglede Paulus om ikke at tage afsted. Paulus var hverken overdrevet selvsikker eller lammet af frygt i denne svære situation. Han havde fuld tillid til Jehova og var besluttet på at gennemføre den opgave han havde fået. Da han havde fortalt brødrene det, accepterede de beskedent hans beslutning og holdt op med at protestere. – Apg. 21:10-14.

14 Når vi er beskedne, vil det hjælpe os til at træffe gode beslutninger i situationer hvor vi ikke kender eller fuldt ud har kontrol over udfaldet. Det kan for eksempel være at vi overvejer at begynde i heltidstjenesten. Men hvad vil der ske hvis vi bliver syge? Eller hvis vores forældre bliver syge og får brug for hjælp? Og hvordan skal vi klare os økonomisk når vi selv bliver ældre? Uanset hvor meget vi beder eller undersøger sagen, vil vi ikke kunne finde det fulde svar på sådanne spørgsmål. (Præd. 8:16, 17) Tillid til Jehova vil hjælpe os til ikke alene at erkende at vi har denne begrænsning, men også at acceptere det. Når vi har foretaget den nødvendige research, spurgt andre  til råds og bedt Jehova om hjælp, må vi bevæge os i den retning Guds ånd leder os. (Læs Prædikeren 11:4-6). På den måde giver vi Jehova mulighed for at velsigne vores beslutning eller hjælpe os til at justere vores planer. – Ordsp. 16:3, 9.

HVORDAN VI KAN BLIVE MERE BESKEDNE

15. Hvordan kan det at meditere over Jehovas storhed hjælpe os til at forblive ydmyge?

15 Der er virkelig mange fordele ved beskedenhed. Men hvad kan vi gøre for at blive mere beskedne? Lad os se på fire ting. For det første må vi meditere over hvor ophøjet og ærefrygtindgydende Jehova er. (Es. 8:13) Hvis vi hele tiden husker at det er den almægtige Gud vi vandrer med, ikke en engel eller et menneske, vil vi ‘ydmyge os under Guds vældige hånd’. – 1 Pet. 5:6.

16. Hvordan kan det gøre os beskedne at meditere over Jehovas kærlighed?

16 For det andet må vi meditere over Jehovas kærlighed. Paulus forklarede at den kristne menighed er ligesom et legeme, hvor alle dele har værdi og betydning. (1 Kor. 12:23, 24) Selvom det er forskelligt hvad vi hver især kan udrette, er vi alle værdifulde i Guds øjne. Jehova sammenligner os ikke med andre, og han holder ikke op med at elske os når vi begår fejl. Uanset hvilken plads vi har i menigheden, kan vi føle os trygge på grund af hans kærlighed.

17. Hvilken virkning vil det have på os at være opmærksomme på det gode i andre?

17 Den tredje ting der kan hjælpe os til at blive mere beskedne, er, ligesom Jehova, at være opmærksomme på det gode i andre. I stedet for at forsøge at være midtpunkt eller altid at overtage styringen vil vi beskedent spørge andre til råds og være villige til at følge deres forslag. (Ordsp. 13:10) Og når andre får et tjenesteprivilegium, vil vi glæde os på deres vegne. Vi vil desuden takke Jehova for at han bruger “hele samfundet af [vores] brødre” i tjenesten for ham. – 1 Pet. 5:9.

18. Hvordan kan det at opøve vores samvittighed gøre os mere beskedne?

18 For det fjerde vil vi blive mere beskedne når vi justerer vores samvittighed så den stemmer med Bibelens principper. Disse principper lærer os hvad Jehova mener og tænker. Når vi ser på tingene sådan som Jehova gør, vil vi beskedent forsøge at træffe beslutninger der glæder ham. Gennem bøn og regelmæssigt studium og ved at leve efter det vi lærer, opøver vi gradvist vores samvittighed. (1 Tim. 1:5) Vi lærer at sætte andre før os selv. Hvis vi på denne måde arbejder med vores personlighed, lover Jehova at han vil ‘fuldende vores oplæring’, blandt andet ved at hjælpe os til at blive mere beskedne. – 1 Pet. 5:10.

19. Hvad vil hjælpe os til at bevare vores beskedenhed?

19 Tænk igen på profeten fra Juda som blev nævnt i begyndelsen af artiklen. Han mistede sit liv og sit gode forhold til Jehova fordi han holdt op med at være beskeden. Men det er muligt for Jehovas tjenere at bevare deres beskedenhed, selv i situationer hvor det er svært. Det har vi mange eksempler på, både i fortiden og i nutiden. Jo længere tid vi vandrer med Jehova, jo større bør vores beskedenhed blive. (Ordsp. 8:13) Uanset hvilken plads vi har i Jehovas organisation, kan vi alle vandre med Jehova. Der findes ikke noget større privilegium end det. Hvis vi værdsætter denne store ære, vil vi gøre vores bedste for at bevare vores beskedenhed så vi kan vandre med Jehova i al evighed.