Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Januar 2017

Beskedenhed – stadig en vigtig egenskab

Beskedenhed – stadig en vigtig egenskab

“Hos de beskedne er der visdom.” – ORDSP. 11:2.

SANGE: 3869

1, 2. Hvorfor blev Saul forkastet af Jehova? (Se indledningsbilledet).

DA Saul blev konge over Israel, var han en beskeden og respekteret mand. (1 Sam. 9:1, 2, 21; 10:20-24) Men der gik ikke længe før han blev overmodig. Tænk for eksempel på hvad der skete da Guds profet Samuel ikke dukkede op i Gilgal til den aftalte tid. Filistrene var ved at gøre sig klar til kamp, og israelitterne begyndte at forlade Saul. Måske har han tænkt: ‘Jeg må gøre et eller andet, og dét med det samme!’ Saul blev utålmodig og bragte et brændoffer til Gud, hvilket han ikke var bemyndiget til. Jehova var langtfra tilfreds med det Saul gjorde. – 1 Sam. 13:5-9.

2 Senere kom Samuel til Gilgal, og han irettesatte Saul for det han havde gjort. I stedet for at tage imod irettesættelsen kom Saul med undskyldninger, forsøgte at skyde skylden på andre og bagatelliserede sin handling. (1 Sam. 13:10-14) Det blev begyndelsen til mange overmodige handlinger fra Sauls side. Han mistede Jehovas godkendelse og blev forkastet  som konge. (1 Sam. 15:22, 23) Sauls liv begyndte godt, men endte katastrofalt. – 1 Sam. 31:1-6.

3. (a) Hvilket syn har mange på beskedenhed? (b) Hvilke spørgsmål vil vi få svar på?

3 I dag, hvor verden er præget af en stærk konkurrenceånd, mener mange at de bliver nødt til at fremhæve sig selv hvis de skal opnå noget. Af den grund bliver beskedenheden lagt på hylden. For eksempel har en kendt skuespiller og politiker sagt: “Beskedenhed er ikke på nogen måde et ord der passer på mig – det håber jeg heller aldrig det kommer til.” Men hvorfor er beskedenhed stadig en vigtig egenskab? Hvad er beskedenhed, og hvad er det ikke? Det vil vi få svar på i denne artikel. I den næste artikel vil vi se på hvordan vi kan være beskedne i svære situationer.

HVORFOR MÅ VI VÆRE BESKEDNE?

4. Hvad er overmodige gerninger?

4 Bibelen stiller beskedenhed op som en modsætning til overmod. (Læs Ordsprogene 11:2). David bad interessant nok Jehova om at ‘holde ham tilbage fra overmodige gerninger’. (Sl. 19:13) Hvad er overmodige gerninger? Hvis man gør noget man ikke har ret til at gøre, måske fordi man er utålmodig eller stolt, handler man overmodigt. Fordi vi er ufuldkomne, gør vi indimellem alle sammen noget der er overmodigt. Men hvis vi får for vane at handle på den måde, vil det på et eller andet tidspunkt få alvorlige konsekvenser, som det fremgår af eksemplet med kong Saul. I Salme 119:21 siges der at Jehova ‘revser de overmodige’. Hvorfor gør han det?

5. Hvorfor må vi ikke handle overmodigt?

5 Overmodige gerninger er meget værre end det at man kommer til at begå fejl. Det er de af flere grunde: (1) Når vi handler ubeskedent og overmodigt, viser vi manglende respekt for Jehova som Universets Suveræn. (2) Hvis vi overskrider vores beføjelser, kunne vi let komme til at skabe konflikter. (Ordsp. 13:10) (3) Når det kommer frem at vi har handlet ubeskedent eller ligefrem overmodigt, kan det blive meget pinligt og ydmygende for os. (Luk. 14:8, 9) Der er ikke noget at sige til at Jehova ønsker at vi skal være beskedne.

HVAD ER BESKEDENHED?

6, 7. Hvordan er ydmyghed forbundet med beskedenhed?

6 Beskedenhed er nært forbundet med ydmyghed. Hvis man er ydmyg, er man som regel også beskeden. En ydmyg kristen ‘agter andre højere end sig selv’ og er ikke stolt. (Fil. 2:3) Han er i stand til at bedømme sig selv og sine evner realistisk, indrømme sine fejl og tage imod forslag fra andre. Ydmyghed glæder Jehova.

7 Bibelen viser ligeledes at en der er beskeden, har et afbalanceret syn på sig selv og erkender sine begrænsninger. Denne indstilling vil komme til udtryk i måden han behandler andre på.

8. Hvad kunne være tegn på at der er problemer med vores beskedenhed?

8 Hvad kunne være tegn på at vores beskedenhed er på retur? Det kan være at vi har for høje tanker om os selv, måske på grund af de tjenesteprivilegier vi har. (Rom. 12:16) Det kan være at vi tiltrækker os opmærksomhed på en upassende måde. (1 Tim. 2:9, 10) Eller det  kan være at vi på baggrund af vores myndighed eller forbindelser prøver at trække vores holdninger ned over hovedet på andre. (1 Kor. 4:6) Når vi gør sådanne ting, er vi måske ikke engang klar over at vores beskedenhed er blevet afløst af overmod.

9. Hvad har ført til at nogle har handlet overmodigt? Nævn et eksempel fra Bibelen.

9 Vi er alle i fare for at handle ubeskedent hvis vi ikke styrer vores forkerte ønsker. Mange har gjort noget overmodigt fordi de gerne ville opnå anseelse, var misundelige på andre eller ikke kontrollerede deres vrede. Det gjaldt for eksempel Absalom, Uzzija og Nebukadnezar, der alle bukkede under for kødets gerninger og blev ydmyget af Jehova. – 2 Sam. 15:1-6; 18:9-17; 2 Krøn. 26:16-21; Dan. 5:18-21.

10. Hvorfor bør vi ikke tillægge andre dårlige motiver? Nævn et eksempel fra Bibelen.

10 Der kan dog også være andre grunde til at nogle handler ubeskedent. Tænk for eksempel på Abimelek og Peter. (1 Mos. 20:2-7; Matt. 26:31-35) Var deres tilsyneladende overmodige opførsel affødt af forkerte ønsker? Eller skyldtes den bare at de ikke kendte alle detaljerne eller ikke tænkte sig om? Eftersom vi ikke kan se hvad der bor i andres hjerte, bør vi ikke være hurtige til at tillægge dem dårlige motiver. – Læs Jakob 4:12.

JEHOVA HAR GIVET OS ALLE EN PLADS

11. Hvad må vi forstå i forbindelse med den plads Jehova har givet os?

11 En beskeden person er tilfreds med den plads Jehova har givet ham. Fordi Jehova er ordenens Gud, har vi alle fået en plads, eller et virkefelt, i hans ordning. Vi har forskellige roller i menigheden, men der er brug for os alle sammen. I sin godhed har Gud givet os hver især nogle evner, færdigheder, talenter og aktiver. (Rom. 12:4-8) Han har vist os stor ære og tillid ved at give os disse gaver og forventer at vi bruger dem på en måde der er til pris for ham og til gavn for andre. – Læs 1 Peter 4:10.

Hvad kan vi lære af Jesus med hensyn til at få nye opgaver? (Se paragraf 12-14)

12, 13. Hvorfor kan vi forvente at vores rolle indimellem vil ændre sig?

12 Vores plads i Jehovas ordning kan dog ændre sig. Tænk for eksempel på Jesus. Til at begynde med var han alene sammen med Jehova. (Ordsp. 8:22) Så hjalp han med at skabe de andre engle, det fysiske univers og til sidst menneskene. (Kol. 1:16) Senere kom Jesus til jorden, hvor han først var et hjælpeløst spædbarn og senere blev en voksen mand. (Fil. 2:7) Efter at have ofret sit liv vendte Jesus tilbage til himlen som en åndeskabning, og i 1914 blev han konge i Guds rige. (Hebr. 2:9) Og det bliver ikke sidste gang hans rolle ændrer sig. Når han har regeret i tusind år, vil han overgive sit rige til Jehova, så “Gud kan være alt for alle”. – 1 Kor. 15:28.

13 Vi kan også forvente at vores rolle indimellem vil ændre sig. Nogle gange kan det være på grund af de beslutninger vi tager. For eksempel kan det være at du har valgt at gifte dig. På et tidspunkt besluttede I måske at få børn. Og senere har I måske forenklet jeres liv så I kunne begynde i heltidstjenesten. Med hver af disse beslutninger fulgte både glæder og ansvar. Andre gange kan vores rolle ændre sig på grund af  vores omstændigheder. Er du for eksempel ung eller oppe i årene? Er dit helbred godt eller dårligt? Sådanne faktorer kan påvirke hvor meget vi kan gøre i tjenesten for Jehova. Men Jehova kan altid se hvordan vi hver især kan bruges på den bedste måde. Han forventer ikke mere af os end vi kan klare, og han sætter stor pris på alt det vi gør for ham. – Hebr. 6:10.

14. Hvordan kan beskedenhed hjælpe os til at finde tilfredshed i enhver opgave vi får?

14 Jesus glædede sig over hver eneste opgave Jehova gav ham, og vi kan også finde glæde i de opgaver vi får. (Ordsp. 8:30, 31) En der er beskeden, er tilfreds med den plads han har i menigheden. Han fokuserer ikke på at få mere ansvar eller på hvilke opgaver andre får. I stedet finder han glæde og mening ved sin nuværende opgave fordi han ved at han har fået den af Jehova. Samtidig viser han respekt for den plads andre har fået i Jehovas organisation. Beskedenhed vil hjælpe os til oprigtigt at vise andre ære og støtte dem. – Rom. 12:10.

HVAD ER BESKEDENHED IKKE?

15. Hvad kan vi lære af Gideon?

15 Når det drejer sig om beskedenhed, kan vi lære meget af Gideon. Da Jehovas engel viste sig for ham for at give ham en opgave, påpegede Gideon beskedent at han hverken havde en imponerende baggrund eller stor erfaring. (Dom. 6:15) Efter at han havde taget  imod opgaven, sikrede han sig omhyggeligt at han forstod hvad den gik ud på, og bad om Jehovas ledelse. (Dom. 6:36-40) Gideon var en modig mand, men handlede samtidig forsigtigt og klogt. (Dom. 6:11, 27) Han påtog sig ikke opgaven for at opnå anseelse. Og da den var fuldført, vendte han gladeligt tilbage til det liv han havde levet før. – Dom. 8:22, 23, 29.

16, 17. Hvordan kan en der er beskeden, gøre fremskridt?

16 Hvis man har et ønske om at gøre mere i menigheden eller siger ja til en ny opgave, er det selvfølgelig ikke ensbetydende med at man er ubeskeden. Bibelen tilskynder alle til at gøre fremskridt. (1 Tim. 4:13-15) Men behøver man at få en ny opgave for at kunne vokse åndeligt? Ikke nødvendigvis. Faktisk kan vi gøre åndelige fremskridt uanset hvilken opgave vi måtte have i øjeblikket. Vi kan hele tiden blive bedre til at udnytte de evner Jehova har givet os, i tjenesten for ham.

17 Beskedenhed vil få os til at finde ud af hvad en opgave vil kræve af os, inden vi påtager os den. Vi må også tage vores omstændigheder i betragtning og lægge sagen frem for Jehova i bøn. Vil vi for eksempel kunne påtage os en opgave eller et større ansvar uden at forsømme andre vigtige ting? Er der mulighed for at uddelegere noget af det arbejde vi allerede har, så der kan blive tid og energi til den nye opgave? Hvis svaret på det ene eller begge spørgsmål er nej, vil en anden måske kunne tage sig bedre af opgaven på nuværende tidspunkt. En sådan realistisk vurdering af vores muligheder vil hjælpe os til ikke at gabe over for meget. En der er beskeden, ved hvornår han skal sige nej tak.

18. (a) Hvad vil beskedenhed få os til at gøre når vi får en ny opgave? (b) Hvad lærer Romerne 12:3 os om en person der er beskeden?

18 Jehova ønsker at vi skal ‘vandre beskedent’ med ham. (Mika 6:8) Så når vi vælger at tage imod en ny opgave, må vi ligesom Gideon søge hans hjælp og ledelse. Det indbefatter at vi under bøn sætter os grundigt ind i de anvisninger Jehova giver os gennem sit ord og sin organisation. Vi må altid huske at de ting vi udretter i tjenesten for Jehova, ikke er et resultat af vores egne evner, men af at Jehova viser ydmyghed og villigt støtter os. (Sl. 18:35) En der “vandrer beskedent” med Gud, er altså hverken overmodig eller selvudslettende. – Læs Romerne 12:3.

19. Hvilke gode grunde er der til at opdyrke beskedenhed?

19 En der er beskeden, ved at det er Jehova der fortjener al ære – han er vores store Skaber og universets øverste Hersker. (Åb. 4:11) Beskedenhed vil hjælpe os til at være tilfredse med vores plads og gøre vores bedste i den opgave Jehova har givet os. Den vil også få os til at behandle vores trosfæller med respekt og bidrager på den måde til enheden blandt Jehovas folk. Beskedenhed får os desuden til at tænke os om så vi kan undgå alvorlige fejltrin. Husk også at Jehova glæder sig når han ser os opdyrke beskedenhed. Der er virkelig mange grunde til at beskedenhed stadig er en vigtig egenskab for Jehovas tjenere! I den næste artikel vil vi se nærmere på hvordan vi kan vise beskedenhed i situationer hvor det måske er svært for os.