Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Vi glæder os over at samarbejde med Gud

Vi glæder os over at samarbejde med Gud

“Idet vi samarbejder med ham, retter vi også en indtrængende anmodning til jer om ikke at forfejle hensigten med at I har taget imod Guds ufortjente godhed.” – 2 KOR. 6:1.

SANGE: 75, 74

1. Hvad har Jehova indbudt andre til selvom han er den Højeste i universet?

JEHOVA er den Højeste i universet. Han er den der har skabt alt, og han besidder ubegrænset visdom og magt. Det indså Job. Efter at Jehova havde udspurgt ham om skaberværket, sagde Job: “Jeg ved at du kan gøre alt, og intet som du har i tanke, er umuligt for dig.” (Job 42:2) Selvom Jehova er i stand til at gøre alt hvad han sætter sig for – uden hjælp fra andre – har han helt fra begyndelsen kærligt indbudt andre til at samarbejde med sig om at gennemføre sin hensigt.

2. Hvilket vigtigt arbejde indbød Jehova Jesus til at deltage i?

2 Som det allerførste skabte Gud sin enestefødte søn. Jehova lod sin søn være med til at frembringe hele det øvrige skaberværk, både det åndelige og det materielle. (Joh. 1:1-3, 18) Paulus skrev om Jesus: “Ved hjælp af ham er alt andet blevet skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, hvad enten det er troner eller herredømmer eller regeringer eller myndigheder. Alt andet er skabt ved ham og til ham.”  (Kol. 1:15-17) Jehova ærede således sin søn ved at inddrage ham i arbejdet med at skabe og ved at fortælle andre om Jesu vigtige rolle.

3. Hvad indbød Jehova Adam til at gøre, og hvorfor?

3 Jehova har også indbudt mennesker til at samarbejde med sig. Han lod for eksempel Adam give alle dyrene navne. (1 Mos. 2:19, 20) Hvor må det have glædet Adam at iagttage disse skabninger, studere deres særlige kendetegn og vælge et navn der passede til hver enkelt af dem. Jehova kunne selv have givet dyrene navne – han havde jo skabt dem. Men han betroede kærligt denne opgave til Adam. Han gav også Adam til opgave at udvide Paradiset til at omfatte hele jorden. (1 Mos. 1:27, 28) Desværre valgte Adam på et tidspunkt at han ikke længere ville samarbejde med Gud, og konsekvensen blev katastrofal for både ham og hans efterkommere. – 1 Mos. 3:17-19, 23.

4. Hvordan har andre samarbejdet med Gud om at gennemføre hans hensigt?

4 Senere indbød Jehova andre mennesker til at arbejde sammen med sig. Noa byggede en ark der bevarede ham og hans familie i live under Vandfloden. Moses udfriede Israels folk fra Egypten. Josua førte folket ind i det lovede land. Salomon byggede templet i Jerusalem. Maria blev mor til Jesus. Alle disse og mange andre trofaste tjenere samarbejdede med Jehova om at gennemføre hans hensigt.

5. Hvilket arbejde kan vi være med i, og havde Jehova behøvet at involvere os i det? (Se indledningsbilledet).

5 I dag har Jehova indbudt os til aktivt at støtte det messianske rige. Der er mange måder vi kan gøre det på. Og selvom vi ikke har de samme muligheder, kan vi alle være med til at forkynde den gode nyhed om Riget. Jehova havde selvfølgelig ikke behøvet at involvere os i dette arbejde. Han kunne have valgt at tale direkte fra himlen til folk på jorden. Jesus sagde at Jehova endda kunne have fået stenene til at råbe om den messianske konge. (Luk. 19:37-40) Alligevel har Jehova givet os lov til at være sine “medarbejdere”. (1 Kor. 3:9) Paulus skrev: “Idet vi samarbejder med ham, retter vi også en indtrængende anmodning til jer om ikke at forfejle hensigten med at I har taget imod Guds ufortjente godhed.” (2 Kor. 6:1) At samarbejde med Gud er et ufortjent privilegium der giver os grund til stor glæde. Lad os se på hvorfor.

ET SAMARBEJDE DER GØR OS LYKKELIGE

6. Hvordan beskrev Guds førstefødte søn sine følelser omkring det at arbejde sammen med sin Far?

6 Fra de tidligste tider har Jehovas tjenere glædet sig over at arbejde sammen med Gud. Som den personificerede visdom sagde Guds førstefødte søn: “Jehova frembragte mig som begyndelsen til sin vej, ... da var jeg hos ham som værkmester; jeg var den han holdt af dag efter dag. Hele tiden glædede jeg mig for hans ansigt.” (Ordsp. 8:22, 30) Jesus arbejdede side om side med sin Far, og han glædede sig både over det han udrettede, og over at vide at Jehova elskede ham. Men hvordan forholder det sig med os?

Findes der noget mere tilfredsstillende end at lære andre om sandheden? (Se paragraf 7)

7. Hvorfor giver arbejdet med at gøre disciple os stor glæde?

7 Jesus sagde at der både er lykke ved at give og ved at modtage. (Apg. 20:35) Det gav os stor glæde at tage imod sandheden, og det giver os stor glæde at  lære andre om den. Vi ser hvordan åndeligt sultne mennesker bliver fyldt med begejstring når de begynder at lære Gud at kende og forstå de dyrebare sandheder der findes i hans ord. Det berører os dybt at se dem gøre forandringer, ikke kun i deres måde at tænke på, men også i deres måde at leve på. Vi ved at forkyndelsen af den gode nyhed er utroligt vigtig. Gennem den får de der bliver “forligt med Gud”, mulighed for at leve evigt. (2 Kor. 5:20) Der findes ikke noget mere tilfredsstillende og glædebringende end at hjælpe mennesker ind på den vej der fører til evigt liv.

8. Hvad har nogle sagt om glæden ved at samarbejde med Jehova?

8 Vi bliver glade når folk reagerer positivt på budskabet, men det giver os endnu større lykke at vide at vi behager Jehova, og at han værdsætter det vi gør i tjenesten for ham. (Læs 1 Korinther 15:58). Marco, der bor i Italien, siger: “Jeg har den uvurderlige glæde at vide at jeg giver det bedste jeg har, til Jehova og ikke til en eller anden der hurtigt vil glemme det jeg har gjort.” Franco, der ligeledes bor i Italien, siger: “Gennem sit ord og ved hjælp af de åndelige gaver Jehova giver os, minder han os hver dag om at han elsker os, og at det vi gør, betyder meget for ham, selv hvis vores anstrengelser måske virker som ingenting i vores egne øjne. Derfor gør det mig lykkelig at samarbejde med Gud, og det giver mit liv mening.”

ET SAMARBEJDE DER GIVER ET NÆRMERE FORHOLD TIL GUD OG TIL ANDRE

9. Hvordan var forholdet mellem Jehova og Jesus, og hvorfor?

9 Når vi arbejder sammen med nogle vi elsker, får vi et nærmere forhold til dem og lærer deres personlighed og egenskaber at kende. Vi lærer ikke kun hvad deres mål er, men også hvad de gør for at nå dem. Jesus samarbejdede med Jehova i måske milliarder af år, og de udviklede en stærk, ubrydelig kærlighed til hinanden. For at udtrykke hvor nært deres forhold var, sagde Jesus: “Jeg og Faderen er ét.” (Joh. 10:30) Ja, de var fuldstændigt forenede i et harmonisk samarbejde.

10. Hvorfor giver forkyndelsen os et nærmere forhold til Gud og til andre?

10 I en bøn anmodede Jesus Jehova om at våge over disciplene. Hvorfor? Han sagde: “For at de må være ét ligesom vi.” (Joh. 17:11) Når vi lever efter Guds normer og deltager i forkyndelsen, lærer vi hans tiltalende egenskaber bedre at kende. Vi erfarer hvorfor det er klogt at stole på ham og følge hans ledelse. Og når vi kommer nær til Jehova, vil han komme nær til os. (Læs Jakob 4:8). Vi får også et nærmere forhold til vores åndelige brødre og søstre fordi vi har de samme mål, kommer ud for de samme  udfordringer og deler de samme glæder. Ja, vi er sammen om arbejdet, prøverne og glæderne. Octavia, en søster i Storbritannien, siger: “Det at samarbejde med Jehova giver mig et nærmere forhold til andre fordi mine venskaber ikke længere er baserede på overfladiske ting, men på det fælles mål vi har.” Har du det ikke på samme måde? Får du ikke lyst til at få et nærmere forhold til andre når du ser de anstrengelser de gør sig for at glæde Jehova?

11. Hvorfor vil vi få et endnu nærmere forhold til Jehova og vores trosfæller i den nye verden?

11 Vores kærlighed til Jehova og vores medmennesker er ganske vist stor nu, men den vil blive endnu større i den nye verden. Tænk på det arbejde der venter os. Vi skal tage imod dem der får en opstandelse, og lære dem om Jehova. Jorden skal omdannes til et paradis. Der bliver meget at gøre, men hvor vil vi glæde os over at arbejde skulder ved skulder og gradvist opnå fuldkommenhed under det messianske rige! Mennesker vil få et endnu nærmere forhold til hinanden og til Jehova, der vil ‘mætte alt levende med hvad det ønsker’. – Sl. 145:16.

ET SAMARBEJDE DER ER EN BESKYTTELSE

12. Hvordan er forkyndelsen en beskyttelse for os?

12 Vi har brug for at værne om vores åndelighed. Fordi vi er ufuldkomne og lever i en verden der er styret af Satan Djævelen, kan vi let blive påvirket af den forkerte tankegang og opførsel der kendetegner mennesker i verden. Verdens ånd kan sammenlignes med strømmen i en flod der fører os i en retning vi ikke ønsker. For at undgå at blive revet med må vi bruge alle vores kræfter på at svømme i den modsatte retning. På samme måde kræver det en stor indsats hvis vi skal undgå at blive revet med af den ånd der hersker i Satans verden. Når vi forkynder for andre, er vores tanker rettet mod noget der er godt og har betydning, ikke mod noget der kan svække vores tro. (Fil. 4:8) Det styrker vores tro at forkynde fordi vi bliver mindet om Guds løfter og kærlige normer. Det hjælper os også til at bevare de egenskaber der er nødvendige for at vi kan beskytte os selv mod Satan og hans verden. – Læs Efeserne 6:14-17.

13. Hvad siger en bror fra Australien om forkyndelsen?

13 Hvis vi holder os travlt beskæftiget med forkyndelsen og andre åndelige aktiviteter, vil vi ikke have tid til at blive overdrevent bekymrede over vores egne problemer, hvilket også er med til at beskytte os. Joel, der bor i Australien, siger: “Forkyndelsen hjælper mig til at huske hvad der er vigtigst. Jeg bliver mindet om de udfordringer andre møder, og om hvor meget det har gavnet mig at anvende Bibelens principper i mit liv. Forkyndelsen hjælper mig til ikke at få for høje tanker om mig selv, og den giver mig lejlighed til at stole på Jehova og støtte mig til mine brødre og søstre.”

14. Hvorfor er vores udholdenhed i forkyndelsen et vidnesbyrd om at Guds ånd er med os?

14 Forkyndelsesarbejdet øger desuden vores tillid til at Guds ånd er med os. Forestil dig at du får et arbejde hvor du skal dele sund og nærende mad ud til folk i dit område. Du får hverken løn for dit arbejde eller dækket dine udgifter. Og ikke nok med det: De fleste vil ikke engang have maden, og nogle hader dig endda fordi du deler den ud. Hvor længe ville du beholde sådan et arbejde? Folks  negative reaktioner ville nok hurtigt gøre dig modløs, og du ville sikkert ikke have styrke til at fortsætte ret længe. Ikke desto mindre har mange af os holdt ud i forkyndelsen år efter år selvom det har kostet os tid og penge og folk har skældt os ud og gjort nar af os. Viser det ikke tydeligt at Guds ånd hjælper os?

ET SAMARBEJDE DER VISER AT VI ELSKER GUD OG VORES NÆSTE

15. Hvilken plads har forkyndelsen af den gode nyhed i Guds hensigt?

15 Tænk engang på hvor nært forkyndelsen er knyttet til gennemførelsen af Jehovas kærlige hensigt med menneskeheden. Det var Guds tanke at menneskene skulle leve evigt på jorden, og selvom Adam syndede, har Jehova ikke ændret mening. (Es. 55:11) I stedet har han sørget for at mennesker kan blive udfriet fra synd og død. Hvordan? Ved at Jesus kom til jorden og ofrede sit liv. For at få gavn af hans offer må de imidlertid adlyde Gud. Derfor lærte Jesus også folk hvad Gud kræver af dem, og han befalede sine disciple at gøre det samme. Når vi hjælper andre til at få et godt forhold til Gud, støtter vi hans kærlige ordning og er med til at redde mennesker fra synd og død.

16. Hvilken sammenhæng er der mellem vores forkyndelse og de to største bud Gud har givet os?

16 Ved at hjælpe andre ind på vejen til evigt liv viser vi vores kærlighed både til vores medmennesker og til Jehova, “som vil at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden”. (1 Tim. 2:4) Da Jesus blev spurgt hvilket bud i Loven der var det største, svarede han: “‘Du skal elske Jehova din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.’ Dette er det største og første bud. Det andet, der ligner det, er dette: ‘Du skal elske din næste som dig selv.’” (Matt. 22:37-39) Når vi er med i forkyndelsen, viser vi at vi følger disse bud. – Læs Apostelgerninger 10:42.

17. Hvilket indtryk gør det på dig at du har fået lov til at forkynde den gode nyhed?

17 Hvor har vi stor grund til glæde og taknemmelighed! Jehova har givet os et arbejde der gør os lykkelige, der giver os et nærmere forhold til ham og til andre, og som beskytter os åndeligt. Det giver os også mulighed for at vise at vi elsker Jehova og vores næste. Jehova har millioner af tjenere ud over hele jorden, og de lever under vidt forskellige omstændigheder. Men uanset om de er unge eller ældre, rige eller fattige, stærke eller svage, gør de alt hvad de kan, for at fortælle andre om deres tro. Du er sikkert enig i det Chantel, en søster i Frankrig, siger: “Den mest magtfulde i universet, Skaberen af alle ting, den lykkelige Gud, siger til mig: ‘Gå! Tal! Tal på mine vegne, tal fra dit hjerte. Jeg giver dig mit ord, Bibelen, og jeg vil give dig styrke, hjælp fra himlen, jordiske medarbejdere, vedvarende oplæring og nøjagtige instruktioner i rette tid.’ Det er virkelig en storslået ære at gøre det Jehova beder os om, og at få lov til at samarbejde med ham!”