Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Januar 2016

Lad din broderkærlighed vare ved

Lad din broderkærlighed vare ved

“Lad broderkærligheden vare ved.” – HEBR. 13:1.

SANGE: 72, 119

1, 2. Hvorfor skrev Paulus Hebræerbrevet?

I ÅR 61 oplevede de kristne menigheder rundt omkring i Israel en periode med relativ fred. Paulus sad fængslet i Rom men håbede snart at blive løsladt, ligesom hans forkyndermakker Timoteus lige var blevet. Sammen planlagde de at besøge deres trosfæller i Judæa. (Hebr. 13:23) Fem år senere ville Jerusalem dog blive “omringet af lejrede hære”, præcis som Jesus havde forudsagt. Jesus havde også sagt til sine disciple at de skulle flygte så snart disse begivenheder begyndte at indtræffe. Så de kristne i Judæa, og især de der boede i Jerusalem, ville være nødt til at handle resolut. – Luk. 21:20-24.

2 I løbet af de 28 år der var gået siden Jesus havde udtalt denne profeti, var de jødekristne i Israel blevet udsat for modstand og direkte forfølgelse, men de havde bevaret deres trofasthed. (Hebr. 10:32-34) Paulus vidste imidlertid at de snart ville komme ud for en af de største trosprøver i deres liv. (Matt. 24:20, 21; Hebr. 12:4) Han ønskede at de skulle være forberedte på hvad end de måtte komme ud for. Hvis de  skulle overleve, ville det kræve tro og udholdenhed ud over det sædvanlige. (Læs Hebræerne 10:36-39). Paulus blev derfor tilskyndet af Jehovas hellige ånd til at skrive et brev til sine elskede brødre og søstre. Hebræerbrevet, som i dag er en del af Bibelen, fokuserede på deres specifikke behov.

3. Hvorfor bør vi være interesseret i det Paulus skrev til hebræerne?

3 Alle vi der lever i dag, bør være dybt interesseret i det Paulus skrev til de kristne hebræere. Hvorfor? Fordi vi befinder os i en situation der minder om deres. I disse “kritiske tider som er vanskelige at klare”, har Jehovas tjenere måttet udholde alle mulige former for modstand og forfølgelse. (2 Tim. 3:1, 12) Mange har vist en usædvanlig udholdenhed og tro. En stor del af os lever dog under relativt fredelige forhold i øjeblikket og bliver ikke direkte udsat for forfølgelse. Alligevel må vi, ligesom vores trosfæller i det første århundrede, være opmærksomme på dette faktum: Inden længe vil vores tro blive prøvet som aldrig før! – Læs Lukas 21:34-36.

4. Hvad er vores årstekst for 2016, og hvorfor er den aktuel?

4 Hvordan kan vi forberede os på de store begivenheder der snart vil indtræffe? Hebræerbrevet nævner mange ting der kan hjælpe os til at styrke vores tro. En af de vigtige tilskyndelser Paulus kom med, findes i det første vers i brevets sidste kapitel. Verset er blevet valgt som årstekst for 2016 og lyder: “Lad broderkærligheden vare ved.” – Hebr. 13:1.

Årsteksten for 2016: “Lad broderkærligheden vare ved.” – Hebræerne 13:1

HVAD ER BRODERKÆRLIGHED?

5. Hvad er broderkærlighed?

5 Hvad indebærer det at vise broderkærlighed? Det græske ord som Paulus brugte, filadelfiʹa, betyder bogstaveligt “hengivenhed for en bror”. Broderkærlighed er den stærke, varme og personlige tilknytning man har til et familiemedlem eller en nær ven. (Joh. 11:36) Vi kalder os ikke bare brødre og søstre – vi er brødre og søstre. (Matt. 23:8) Vores stærke tilknytning til hinanden fremgår meget godt af disse ord: “Vis i broderkærligheden inderlig hengivenhed for hinanden. Gå foran med at vise hinanden ære.” (Rom. 12:10) Når denne kærlighed kombineres med agaʹpe, den form for kærlighed der bygger på principper, resulterer det i et stærkt sammenhold blandt Guds tjenere.

6. Hvordan forstår sande kristne udtrykket broderkærlighed?

6 En bibelforsker har sagt at “‘broderkærlighed’ er et udtryk der kun sjældent bruges andre steder end i kristen litteratur”. Jøderne anvendte nogle gange ordet “bror” om en de ikke var i familie med, men ordet blev aldrig brugt om ikkejøder. Sande kristne betragter derimod alle der tjener Jehova, som deres brødre, uanset hvilken nationalitet de måtte have. (Rom. 10:12) Det er Jehova der har lært os at vise hinanden broderkærlighed. (1 Thess. 4:9) Men hvorfor er det så vigtigt at vi ‘lader broderkærligheden vare ved’?

HVORFOR MÅ VI BLIVE VED MED AT VISE BRODERKÆRLIGHED?

7. (a) Hvad er den vigtigste grund til at vi viser hinanden broderkærlighed? (b) Hvilken anden grund er der til at styrke vores kærlighed til hinanden?

7 Det enkle svar er at Jehova kræver at vi viser hinanden broderkærlighed. Vi kan ikke virkelig elske Gud hvis vi samtidig  nægter at elske vores brødre og søstre. (1 Joh. 4:7, 20, 21) Desuden har vi brug for hinanden. Det gælder især i svære tider. Paulus vidste at nogle af de jødekristne han skrev til, snart ville være nødt til at forlade deres hjem og efterlade alt hvad de ejede. Jesus havde beskrevet hvor vanskelig den tid ville blive. (Mark. 13:14-18; Luk. 21:21-23) Det var altså vigtigere end nogen sinde før at de kristne styrkede deres kærlighed til hinanden. – Rom. 12:9.

8. Hvad må vi gøre nu, inden den store trængsel begynder?

8 Snart vil den største trængsel i menneskehedens historie indtræffe. (Mark. 13:19; Åb. 7:1-3) Til den tid vil det være klogt af os at adlyde denne advarsel fra Jehova: “Gå, mit folk, søg ind i dine inderste kamre og luk dine døre bag dig. Skjul dig blot et øjeblik til fordømmelsen driver over.” (Es. 26:20) De “inderste kamre” kan sigte til vores menigheder. I menigheden kommer vi regelmæssigt sammen med vores brødre og søstre for at tilbede Jehova. Men det er ikke nok at vi bare mødes. Paulus mindede hebræerne om at de skulle bruge disse stunder til at “anspore til kærlighed og gode gerninger”. (Hebr. 10:24, 25) Det er vigtigt at vi opdyrker broderkærlighed nu, for den vil hjælpe os til at klare en hvilken som helst prøve der måtte komme.

9. (a) Hvilke muligheder har vi for at vise broderkærlighed i dag? (b) Nævn nogle eksempler på hvordan Jehovas tjenere har vist broderkærlighed.

9 Allerede nu, inden den store trængsel bryder løs, er der et stort behov for broderkærlighed. Mange af vores brødre og søstre er hårdt ramt på grund af jordskælv, oversvømmelser, orkaner, tsunamier eller andre naturkatastrofer. Nogle udsættes for hård modstand eller direkte forfølgelse. (Matt. 24:6-9) Dertil kommer de økonomiske problemer vi oplever fordi vi lever i en korrupt og uretfærdig verden. (Åb. 6:5, 6) Men jo værre forholdene bliver, jo flere muligheder vil vi have for at vise hvor højt vi elsker vores trosfæller. I en tid hvor ‘kærligheden bliver kold hos de fleste’, er det vigtigt at vi bliver ved med at vise broderkærlighed. – Matt. 24:12. [1]

HVORDAN KAN VI VISE BRODERKÆRLIGHED?

10. Hvad vil vi se nærmere på?

10 Hvordan kan vi, på trods af de problemer vi oplever i vores eget liv, sikre os at vores broderkærlighed varer ved? På hvilke måder kan vi vise at vi elsker vores trosfæller? Efter at Paulus havde sagt: “Lad broderkærligheden vare ved”, fremhævede han hvordan kristne kunne gøre det. Lad os se på seks af de måder han nævnte.

11, 12. Hvad vil det sige at vise gæstfrihed? (Se indledningsbilledet).

11 “Glem ikke gæstfriheden.” (Læs Hebræerne 13:2). Det græske ord der oversættes med “gæstfrihed”, betyder ordret “venlighed over for fremmede”. Denne betydning minder os måske om Abraham og Lot, der begge viste venlighed mod nogle fremmede der kom på besøg. Deres gæster viste sig at være engle. (1 Mos. 18:2-5; 19:1-3) Paulus hentydede til disse eksempler for at tilskynde de kristne hebræere til at give udtryk for deres broderkærlighed gennem gæstfrihed.

12 Viser vi gæstfrihed ved at invitere andre hjem til et måltid mad eller til en anden form for hyggeligt samvær?  Måske kender vi ikke vores kredstilsynsmand og hans kone så godt, men åbner vi alligevel vores hjem for dem? (3 Joh. 5-8) Det behøver ikke at koste os en masse tid og penge at være gæstfri. Vores mål er jo at opmuntre, ikke at imponere! Vi vil heller ikke kun invitere dem der kan gøre gengæld på en eller anden måde. (Luk. 10:42; 14:12-14) Hvor er det vigtigt at vores travle hverdag ikke fylder så meget at vi ‘glemmer gæstfriheden’.

13, 14. Hvordan kan vi ‘huske dem der er i lænker’?

13 “Husk på dem der er i lænker.” (Læs Hebræerne 13:3). Da Paulus her omtalte dem der var i lænker, tænkte han ikke på alle fængselsindsatte, men på kristne der var fængslet på grund af deres tro. Paulus havde selv været frihedsberøvet i omkring fire år da han skrev ovenstående ord til hebræerne. (Fil. 1:12-14) Han roste dem for at de “følte med dem der var i fængsel”. (Hebr. 10:34) Til forskel fra dem der ydede Paulus personlig hjælp mens han blev holdt i forvaring, befandt hebræerne sig langt væk fra ham, så hvordan kunne de vise at de huskede ham? Ved at blive ved med at bede inderligt for ham. – Hebr. 13:18, 19.

14 I dag befinder vi os måske også langt væk fra vores brødre og søstre der sidder i fængsel. I så fald kan vi sikkert ikke hjælpe dem med praktiske ting, sådan som de Vidner der bor i nærheden af fængslet, kan. Men vi kan vise vores medfølelse og broderkærlighed ved altid at huske disse troshelte og bede indtrængende for dem. Husker vi for eksempel de mange brødre og søstre, ja, til tider endda børn, der er fængslet i Eritrea – deriblandt vores tre brødre Paulos Eyassu, Isaac Mogos og Negede Teklemariam, der har været indespærret i mere end 20 år?

15. Hvordan kan vi bidrage til at “ægteskabet holdes i ære”?

15 “Sørg for at ægteskabet holdes i ære blandt alle.” (Læs Hebræerne 13:4). Vi kan også vise broderkærlighed ved at bevare vores moralske renhed. (1 Tim. 5:1, 2) Hvis man begår utugt med en anden kristen eller en i vedkommendes familie og på den måde ‘skader sin broder’, vil det underminere den indbyrdes tillid som råder i den kristne menighed, og som er grundlaget for broderkærlighed. (1 Thess. 4:3-8) Og tænk på hvordan en hustru ville have det hvis hun fandt ud af at hendes mand forrådte hende ved at se pornografi. Ville hun føle at han elskede hende og værnede om ægteskabet? – Matt. 5:28.

16. Hvordan hjælper tilfredshed os til at vise broderkærlighed?

16 ‘Vær tilfreds med det der er for hånden.’ (Læs Hebræerne 13:5). Ægte tilfredshed bygger på tillid til Jehova og hjælper os til at have et afbalanceret syn på det materielle. (1 Tim. 6:6-8) Når vi er tilfredse, forstår vi at forholdet til Jehova og vores kristne brødre er langt vigtigere end noget vi kan købe for penge. En der er tilfreds, brokker og beklager sig ikke, og han leder heller ikke efter fejl. Han er hverken misundelig eller begærlig – noget der kan hæmme broderkærligheden i at vokse. Tilfredshed vil derimod fremme storsind og gavmildhed. – 1 Tim. 6:17-19.

17. Hvordan kan mod hjælpe os til at vise broderkærlighed?

17 ‘Vær ved godt mod.’ (Læs Hebræerne 13:6). Tillid til Jehova giver os mod til at udholde forskellige prøver og hjælper os til at have en positiv indstilling.  Når vi dertil lægger broderkærlighed, vil vi også kunne styrke og trøste vores trosfæller. (1 Thess. 5:14, 15) Selv når den store trængsel rammer jorden med fuld kraft, vil vi kunne ‘rette os op og løfte vores hoveder’ fordi vi ved at vores befrielse er nær. – Luk. 21:25-28.

Værdsætter du alt det de ældste gør for os? (Se paragraf 18)

18. Hvordan kan vi få større kærlighed til de brødre der fører an?

18 “Husk på dem som fører an.” (Læs Hebræerne 13:7, 17). Når vi tænker over alt det som de ældste i vores menighed gør for os – endda uden at opnå økonomisk gevinst – kommer vi til at elske og værdsætte dem endnu mere. Vi ønsker på ingen måde at gøre noget der kunne stjæle deres glæde eller give dem grund til at sukke. Derimod vil vi være lydige og føjelige og på den måde “vise dem en ganske særlig opmærksomhed på grund af deres arbejde”. – 1 Thess. 5:13.

VIS BRODERKÆRLIGHED I ENDNU RIGERE MÅL

19, 20. Hvordan kan vi vise broderkærlighed “i endnu rigere mål”?

19 Jehovas tjenere er kendt for deres broderkærlighed. Sådan var det allerede da Paulus levede. Men alligevel tilskyndede han alle til at vise broderkærlighed “i endnu rigere mål”. (1 Thess. 4:9, 10) Ja, der er altid rum for forbedring!

20 Når vi ser på vores årstekst i løbet af året, vil det være godt at vi tænker over disse spørgsmål: ‘Kan jeg være mere gæstfri? Hvordan kan jeg hjælpe dem der er i fængsel? Viser jeg respekt for Jehovas ægteskabsordning? Hvad kan jeg gøre for at blive mere tilfreds? Hvordan kan jeg få større tillid til Jehova? Hvordan kan jeg blive bedre til at samarbejde med dem der fører an?’ Hvis vi arbejder med os selv på disse seks områder, viser vi at vi ikke bare betragter årsteksten som et skilt på væggen i rigssalen, men som en påmindelse om at følge opfordringen: “Lad broderkærligheden vare ved.” – Hebr. 13:1.

^ [1] (paragraf 9) Nogle eksempler på hvordan Jehovas Vidner viser broderkærlighed i katastrofesituationer, findes i Vagttårnet for 15. juli 2002, s. 8-9, og i Jehovas Vidner – forkyndere af Guds rige, kap. 19.