Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Februar 2016

Vær loyal mod Jehova

Vær loyal mod Jehova

“Måtte Jehova være mellem mig og dig og mellem mit afkom og dit afkom for stedse.” – 1 SAM. 20:42.

SANGE: 125, 62

1, 2. Hvorfor er Jonatans venskab med David et enestående eksempel på loyalitet?

JONATAN må være blevet helt forbløffet over hvor modig den unge David var. David havde slået kæmpen Goliat ihjel og stod nu foran Jonatans far, kong Saul, med “filisterens hoved i hånden”. (1 Sam. 17:57) Jonatan var ikke det mindste i tvivl om at Gud var med David. De to blev meget nære venner og “sluttede en pagt, da [Jonatan] elskede [David] som sin egen sjæl”. (1 Sam. 18:1-3) Resten af sit liv var Jonatan loyal mod David.

2 Det at Gud havde valgt David og ikke Jonatan som Israels næste konge, ændrede ikke Jonatans indstilling til David. Da Saul begyndte at jage David for at slå ham ihjel, blev Jonatan dybt bekymret. På et tidspunkt rejste han derfor ud i Judas Ørken til Horesj for at opmuntre sin ven. Jonatan “styrkede [Davids] hånd ved Gud” og sagde til ham: “Vær ikke bange, ... du er den der vil blive konge over Israel, mens jeg vil blive nummer to efter dig.” – 1 Sam. 23:16, 17.

3. Hvad betød mest for Jonatan, og hvordan ved vi det? (Se indledningsbilledet).

 3 Loyalitet er en egenskab som de fleste sætter højt. Men vi overser noget vigtigt hvis det kun er Jonatans loyalitet over for David der gør indtryk på os. Hvad var det der fik Jonatan til at betragte David som en ven og ikke en rival? Der må tydeligvis have været noget der var vigtigere for ham end hans egen status. Husk at Jonatan “styrkede [Davids] hånd ved Gud”. Ja, loyalitet mod Jehova var det vigtigste for Jonatan, og det var denne loyalitet der fik ham til at være loyal mod David. Begge levede de op til det løfte de havde givet hinanden: “Måtte Jehova være mellem mig og dig og mellem mit afkom og dit afkom for stedse.” – 1 Sam. 20:42.

4. (a) Hvad giver ægte glæde og tilfredshed? (b) Hvad vil vi drøfte i denne artikel?

4 Som Jehovas tjenere nøjes vi ikke med at sætte pris på andres loyalitet; vi er også selv loyale over for vores familiemedlemmer, venner og trosfæller. (1 Thess. 2:10, 11) Men hvem er det vigtigst at være loyal over for? Jehova, som har givet os livet! (Åb. 4:11) Når vi er loyale over for ham, vil vi opleve ægte glæde og tilfredshed. Vi må imidlertid også holde os nær til ham i svære tider. I denne artikel vil vi drøfte hvordan Jonatans eksempel kan hjælpe os til at være loyale mod Jehova i fire vanskelige situationer, nemlig (1) når vi føler at en der har myndighed, ikke fortjener vores respekt, (2) når vi er nødt til at vælge hvem vi vil være loyale over for, (3) når nogen misforstår os eller behandler os uretfærdigt, og (4) når loyalitet kræver selvopofrelse.

NÅR VI FØLER AT EN MED MYNDIGHED IKKE FORTJENER VORES RESPEKT

5. Hvorfor var det svært for israelitterne at være loyale mod Gud mens Saul var konge?

Saul, Jonatans far, var blevet udvalgt af Gud til at være konge, men senere begyndte han at gå imod Guds bud og blev forkastet. (1 Sam. 15:17-23) Eftersom Jehova ikke fjernede Saul fra tronen med det samme, satte Sauls adfærd hele folket på prøve. Israelitterne stod over for den udfordring at forblive loyale mod Gud mens kongen, der sad på “Jehovas trone”, fulgte sin egen kurs. – 1 Krøn. 29:23.

6. Hvad viser at Jonatan forblev loyal mod Jehova?

Jonatan valgte at forblive loyal mod Jehova på trods af at hans far handlede oprørsk. (1 Sam. 13:13, 14) Tidligere havde profeten Samuel udtalt at ‘Jehova for sit store navns skyld ikke ville svigte sit folk’. (1 Sam. 12:22) Jonatan viste sin tro på dette løfte da filistrene nærmede sig Israel med en stor hær med 30.000 stridsvogne. Saul havde kun 600 soldater, og de eneste der havde våben, var Saul og Jonatan! Men Jonatan lod sig ikke skræmme. “Der er intet der hindrer Jehova i at frelse ved mange eller ved få,” sagde han til sin våbendrager, hvorefter de tog hen til en af filistrenes forposter. Selvom de kun var to mand, slog de 20 filistre ihjel. Dernæst forårsagede Jehova et jordskælv. Skræmte og forvirrede vendte filistrene deres våben mod hinanden. Jonatans stærke tillid til Jehova førte på den måde til sejr for Israel. – 1 Sam. 13:5, 15, 22; 14:1, 2, 6, 14, 15, 20.

7. Hvilken indstilling havde Jonatan til sin far?

7 Selvom Saul kom længere og længere væk fra Jehova, fortsatte Jonatan med at samarbejde med sin far når som helst det var muligt. For eksempel drog de i krig sammen for at forsvare Guds folk. – 1 Sam. 31:1, 2.

8, 9. Hvordan er det et udtryk for loyalitet mod Gud at vise respekt for dem der har myndighed?

8 Ligesom Jonatan kan vi være loyale mod Jehova ved at adlyde de højere myndigheder  når som helst det er muligt, og uanset om de gør sig fortjent til vores respekt eller ej. Hvis vi for eksempel støder på en myndighedsperson der ikke lever op til sit ansvar, viser vi alligevel respekt for vedkommende fordi vi ønsker at ‘underordne os de højere myndigheder’. (Læs Romerne 13:1, 2). I virkeligheden har vi alle mulighed for at være loyale mod Jehova ved at vise respekt for dem han har givet myndighed. – 1 Kor. 11:3; Hebr. 13:17.

Det er et udtryk for loyalitet mod Jehova at vise respekt for sin ikketroende ægtefælle (Se paragraf 9)

9 I Sydamerika viste en søster ved navn Olga [1] loyalitet mod Jehova ved at respektere sin mand selvom han behandlede hende dårligt. I mange år var han dybt utilfreds med at hun var et af Jehovas Vidner, og det fik ham til at tale grimt til hende og i perioder ignorere hende. Han truede endda med at forlade hende og tage deres børn med sig. Men Olga ‘gengældte ikke ondt med ondt’. (Rom. 12:17) Hun gjorde alt hvad hun kunne, for at være en god hustru. Hun lavede mad til ham, vaskede hans tøj og tog sig af hans familie. Når det var muligt, tog hun også med til sammenkomster i hans familie eller på hans arbejde. Da de skulle til Olgas svigerfars begravelse i en anden by, gjorde hun børnene klar og pakkede alt hvad de havde brug for til rejsen. Hun ventede på sin mand ved døren til kirken indtil ceremonien var ovre. Som et resultat af Olgas tålmodige og respektfulde indstilling begyndte han efter mange år at bløde op. I dag har han en positiv holdning til møderne i rigssalen. Han kører Olga derhen og går af og til med ind til mødet. – 1 Pet. 3:1.

NÅR VI SKAL VÆLGE HVEM VI VIL VÆRE LOYALE OVER FOR

10. Hvordan vidste Jonatan hvem han skulle være loyal over for?

10 Da Saul havde besluttet sig for at skaffe David af vejen, måtte Jonatan træffe en vanskelig beslutning. Han ville gerne underordne sig sin far, men han ønskede også at være loyal mod David, som han havde indgået en pagt med. Der var dog ingen tvivl i Jonatans sind om at Jehova var med David og ikke med Saul, og derfor prioriterede han loyalitet mod David højere end loyalitet mod sin far.  Det førte blandt andet til at han advarede David og talte godt om ham til Saul. – Læs 1 Samuel 19:1-6.

11, 12. Hvordan hjælper kærlighed til Gud os til at vælge hvem vi vil være loyale over for?

11 Alice, en søster i Australien, stod på et tidspunkt i en situation hvor hun var nødt til at vælge hvem hun ville være loyal over for. Da hun begyndte at studere Bibelen, delte hun de gode ting hun lærte, med sin familie. Senere fortalte hun dem at hun ikke længere ville være med til at fejre jul, og forklarede hvorfor. Til at begynde med var de skuffede, men efterhånden blev skuffelsen til vrede. De følte at hun vendte sin familie ryggen. Alice fortæller: “Til sidst sagde min mor at hun ikke ville have noget med mig at gøre. Det kom som et chok for mig, og jeg blev virkelig ked af det, for jeg elsker min familie højt. Men jeg besluttede at Jehova og hans søn skulle have den største plads i mit hjerte, og jeg blev døbt ved det næste stævne.” – Matt. 10:37.

12 Hvis vi ikke passer på, kan loyalitet mod sådan noget som et sportshold, et land eller måske en skole lige så stille kvæle vores loyalitet mod Gud. Som eksempel kunne nævnes Henry, der var glad for at spille skak og var med på skolens skakhold. Skolen havde tradition for at vinde skakmesterskabet, så han ville gerne gøre sit bedste. Men Henry indrømmer ærligt: “Med tiden begyndte min loyalitet over for skolen at fylde mere end min loyalitet over for Gud. Skakkampene i weekenderne fortrængte møderne og forkyndelsen. Så jeg besluttede at droppe skakholdet.” – Matt. 6:33.

13. Hvordan kan loyalitet mod Gud hjælpe os til at klare vanskelige situationer i familien?

13 Nogle gange kan forholdene i familien sætte ens loyalitet på prøve. Det oplevede Ken. Han fortæller: “Jeg ville gerne besøge min aldrende mor jævnligt, og jeg ville også gerne have at hun overnattede hos os en gang imellem. Desværre kom min mor og min kone ikke godt ud af det med hinanden. I begyndelsen stod jeg i noget af et dilemma, for jeg kunne ikke gøre den ene glad uden at gøre den anden ked af det. Men jeg nåede frem til at det var min kone der først og fremmest havde krav på min loyalitet i sådan en situation. Så jeg fandt en diplomatisk løsning som hun kunne gå med til.” Loyalitet mod Gud og respekt for Bibelen fik Ken til at forklare sin kone hvorfor hun skulle tage venligt imod hans mor, og til at forklare sin mor hvorfor hun skulle vise respekt for hans kone. – Læs 1 Mosebog 2:24; 1 Korinther 13:4, 5.

NÅR NOGEN MISFORSTÅR OS ELLER BEHANDLER OS URETFÆRDIGT

14. Hvordan blev Jonatan uretfærdigt behandlet?

14 Vores loyalitet mod Jehova kan blive sat på prøve hvis en der fører an i menigheden, behandler os uretfærdigt. Sådan en situation stod Jonatan i. Kong Saul, der var salvet af Gud, vidste at hans søn havde et nært forhold til David, men han forstod ikke hvorfor. Da Jonatan på et tidspunkt havde hjulpet David, blev Saul rasende og ydmygede sin søn foran andre. Men det fik ikke Jonatan til at give igen med samme mønt. Og han vaklede heller ikke i sin loyalitet over for Jehova Gud og David, der ville blive Israels næste konge. – 1 Sam. 20:30-41.

15. Hvordan skal vi reagere hvis en bror behandler os uretfærdigt?

15 Brødrene der fører an i menighederne i dag, gør deres bedste for at behandle alle retfærdigt. Men samtidig er de ufuldkomne, og af den grund misforstår de måske noget vi siger eller gør. (1 Sam. 1:13-17) Hvis vi bliver misforstået eller  uretfærdigt behandlet, må vi være besluttede på at forblive loyale over for Jehova.

NÅR LOYALITET KRÆVER AT VI ER USELVISKE

16. I hvilke situationer kan loyalitet mod Gud kræve at vi er uselviske?

16 Saul opfordrede Jonatan til at tænke på sig selv og sine egne interesser. (1 Sam. 20:31) Men loyalitet mod Gud fik Jonatan til at støtte David i stedet for at gå efter kongemagten selv. I Bibelen siges der følgende om en Jehova godkender: “Har han svoret til egen skade, ændrer han dog intet.” (Sl. 15:4) Jehova forventer at vi holder ord, og det var præcis hvad Jonatan gjorde. Han ‘ændrede intet’ ved det løfte han havde givet David. Vi kan efterligne Jonatans uselviske indstilling ved at holde hvad vi lover. For eksempel vil vores loyalitet mod Jehova og respekt for Bibelen få os til at overholde de forretningsaftaler vi indgår, selv hvis det er sværere end vi havde regnet med. Og hvis der opstår problemer i vores ægteskab, vil vores kærlighed til Jehova få os til at forblive loyale mod vores ægtefælle. – Læs Malakias 2:13-16.

En forretningsaftale kan pludselig sætte vores loyalitet mod Gud på prøve (Se paragraf 16)

17. Hvordan har du haft gavn af denne artikel?

17 Nu hvor vi har set nærmere på Jonatans eksempel, har vi uden tvivl fået lyst til at efterligne hans loyalitet over for Jehova. Lad os lære af hans uselviske indstilling. Og lad os være loyale mod vores brødre og søstre, selv hvis de skulle skuffe os. Når vi er loyale mod Jehova, også i vanskelige situationer, får vi hans hjerte til at fryde sig. (Ordsp. 27:11) Intet vil kunne give os større glæde og tilfredshed. Hvis vi forbliver loyale mod Jehova, vil vi opleve at han altid tager sig af os og gør det der er bedst for os. I den næste artikel vil vi drøfte hvad vi kan lære af nogle loyale og illoyale personer fra Davids tid.

^ [1] (paragraf 9) Nogle af navnene er ændret.