Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  December 2016

Kast al din bekymring på Jehova

Kast al din bekymring på Jehova

“Kast samtidig al jeres bekymring på [Jehova], for han tager sig af jer.” – 1 PET. 5:7.

SANGE: 60, 23

1, 2. (a) Hvorfor kan vi blive ramt af bekymringer? (Se indledningsbilledet). (b) Hvad vil vi se på i denne artikel?

VI LEVER i en meget vanskelig tid. Djævelen er rasende og “går omkring som en brølende løve og søger nogen at opsluge”. (1 Pet. 5:8; Åb. 12:17) Det skal derfor ikke komme bag på os at selv vi der tjener Jehova, kan blive ramt af bekymring. Også Guds trofaste tjenere i fortiden kæmpede i perioder med sådanne følelser. David skrev at han blev ‘drevet rastløst rundt af sin bekymring’. (Sl. 55:2) Og Paulus var ‘bekymret for alle menighederne’. (2 Kor. 11:28) Men hvad kan vi gøre når vi bliver overvældet af angst og bekymring?

2 Vores kærlige himmelske Far hjalp sine tjenere i fortiden til at mindske deres bekymringer, og han vil også gerne hjælpe os. I Bibelen får vi denne opfordring: “Kast ... al jeres bekymring på ham, for han tager sig af jer.” (1 Pet. 5:7) Lad os se på fire ting der kan mindske bekymring: at bede inderlige bønner, at læse i og meditere over Guds ord, at søge den hellige ånds hjælp og at tale med nogen om hvordan vi har det. Vær under gennemgangen opmærksom på om der er nogle gode råd som du måske kunne have gavn af at følge.

 “KAST DIN BYRDE PÅ JEHOVA”

3. Hvordan kan du ‘kaste din byrde på Jehova’?

3 For det første kan vi mindske vores bekymringer ved at bede inderlige bønner til Jehova. Når en bestemt situation gør dig urolig eller bekymret, så fortæl din himmelske Far hvad der tynger dig. I en salme kom David med denne indtrængende anmodning: “Lyt, Gud, til min bøn.” Og længere henne i samme salme sagde han: “Kast din byrde på Jehova, og han vil sørge for dig.” (Sl. 55:1, 22) Hvis du har gjort hvad du kan for at løse et problem, så læg sagen i Jehovas hænder i stedet for at bekymre dig om hvordan det vil gå. Bønner udretter meget mere end bekymringer. Men hvordan kan bøn hjælpe os til ikke at blive overvældet af “foruroligende tanker”? – Sl. 94:18, 19.

4. Hvorfor er det vigtigt at bede når vi har bekymringer?

4 Læs Filipperne 4:6, 7. Når vi beder inderligt og vedholdende til Jehova om noget der bekymrer os, kan han svare ved at give os fred i sindet, så vi kan skubbe negative og foruroligende tanker væk. Mange af vores brødre og søstre har erfaret dette personligt. I en periode hvor de var under hårdt pres, hjalp Jehova dem til at få en indre ro der overgik alt hvad de havde troet muligt. Det samme kan du opleve. “Guds fred” kan hjælpe dig til at klare en hvilken som helst udfordring du måtte stå over for. Du kan have fuld tillid til Jehovas løfte: “Vær ikke bange, for jeg er med dig. Se dig ikke rådvildt om, for jeg er din Gud. Jeg vil støtte dig. Ja, jeg vil hjælpe dig.” – Es. 41:10.

GUDS ORD KAN GIVE DIG INDRE FRED

5. Hvordan kan Guds ord bidrage til vores indre fred?

5 For det andet må vi læse i Bibelen og meditere over det vi læser. Hvorfor er det vigtigt? Fordi Bibelen indeholder gode råd der kan hjælpe os til at håndtere, mindske eller helt undgå bekymring. Vi må ikke glemme at Bibelen kommer fra vores vise og kærlige Skaber. Den kan derfor være til stor gavn og opmuntring for os. Når du mediterer over Guds ord, dag eller nat, og overvejer hvordan du bedst kan følge hans råd, vil det give dig ny styrke. Jehova har specifikt peget på at der er en sammenhæng mellem at læse i hans ord og at ‘være modig og stærk’ og ‘ikke blive opskræmt og skrækslagen’. – Jos. 1:7-9.

6. Hvilken virkning kan Jesu ord have på os?

6 I Bibelen finder vi også en del udtalelser af Jesus. Hans ord og lære var til stor opmuntring for mange. Han talte beroligende til dem der havde det svært, styrkede de svage og trøstede de nedtrykte, præcis som han havde lovet. (Læs Mattæus 11:28-30). Jesus var meget opmærksom på hvordan andre havde det, og tog hensyn til deres behov. (Mark. 6:30-32) Jesu løfte gælder også i dag. Som konge i himlen er han stadig interesseret i at hjælpe og støtte alle der følger ham. Vi er ganske vist ikke fysisk sammen med ham sådan som apostlene var, men han kan alligevel styrke os. Når du føler dig overvældet af bekymringer, så husk at Jesu ord kan give dig håb og mod, og at han kan ‘komme dig til hjælp’ lige når du har brug for det. – Hebr. 2:17, 18; 4:16.

 GUDS ÅND FREMMER GAVNLIGE EGENSKABER

7. Hvordan vil det gavne os at bede Jehova om hellig ånd?

7 Jesus lovede at vores Far i himlen vil give hellig ånd til dem der beder om det. (Luk. 11:10-13) Den hellige ånd, eller Guds virksomme kraft, er den tredje ting der kan være med til at mindske bekymring. Hvordan kan den det? Den kan hjælpe os til at opdyrke åndens frugt, egenskaber der er kendetegnende for Jehovas personlighed. (Læs Galaterne 5:22, 23; Kol. 3:10). Når vi lader disse egenskaber komme til udtryk i vores måde at være på, får vi et bedre forhold til andre, og mange af de situationer der ellers kunne have skabt bekymring, vil slet ikke opstå. Lad os se på hvordan de forskellige dele af åndens frugt kan hjælpe os.

8-12. Hvordan kan åndens frugt hjælpe os til at tackle eller helt undgå situationer der kunne gøre os urolige og bekymrede?

8 “Kærlighed, glæde, fred.” Når vi behandler andre med respekt og viser hinanden broderkærlighed, inderlig hengivenhed og ære, vil vi ofte kunne undgå situationer der fremkalder negative følelser som vrede og frustration. (Rom. 12:10) På den måde mindskes vores bekymringer, og vi vil opleve større fred.

9 “Langmodighed, venlighed, godhed.” I Bibelen siges der: “Vær venlige over for hinanden, inderligt medfølende, idet I frit tilgiver hinanden.” (Ef. 4:32) Når vi følger denne tilskyndelse, får vi et fredeligt forhold til andre og forebygger at der opstår situationer der kunne fremkalde bekymring hos os. Vi vil også være bedre i stand til at tackle de problemer der opstår fordi vi alle er ufuldkomne.

10 “Tro.” Mange bekymringer skyldes noget der har med penge eller materielle ting at gøre. (Ordsp. 18:11) Hvordan kan vi undgå den slags bekymringer? Ved at følge Paulus’ råd om at være “tilfredse med det der er for hånden”. Når vi opdyrker en stærk tro på Jehova, vil vi have tillid til at han nok skal sørge for os. Husk at han har givet dette løfte: “Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.” Vi kan derfor sige som Paulus: “Jehova er min hjælper; jeg vil ikke være bange. Hvad kan et menneske gøre mig?” – Hebr. 13:5, 6.

11 “Mildhed, selvbeherskelse.” Tænk på hvor stor gavn man kan have af disse egenskaber. De kan hindre os i at gøre ting som vi senere fortryder, og hjælpe os til at undgå “bitterhed og harme og vrede og skrigen og spot”. – Ef. 4:31.

12 Det kræver ydmyghed af os at støtte os til “Guds vældige hånd” og at ‘kaste al vores bekymring på ham’. (1 Pet. 5:6, 7) Ydmyghed vil hjælpe os til at bevare et realistisk syn på hvad vi kan klare fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. (Mika 6:8) Det vil gøre det lettere for os at stole på Jehova. Og når vi så oplever hvordan han støtter og velsigner os, vil vi være mindre tilbøjelige til at blive overvældet af bekymringer.

‘VÆR ALDRIG BEKYMREDE’

13. Hvad mente Jesus da han rådede os til aldrig at være bekymrede?

13 Jesus gav dette tankevækkende råd: “Vær ... aldrig bekymrede.” (Læs Mattæus 6:34). Hvad mente han med det? At en der tjener Jehova, aldrig nogensinde vil opleve bekymringer? Nej, for som vi så i indledningen, var trofaste tjenere som David og Paulus nogle  gange ramt af bekymring. Jesus forsøgte at hjælpe sine disciple til at forstå at det at bekymre sig unødigt, eller overdrevet, ikke løser nogen problemer. Vi møder udfordringer hver eneste dag, så det ville være uklogt af os at bruge kræfter på at bekymre os over noget der har med fortiden eller fremtiden at gøre. Hvordan kan Jesu råd hjælpe os hvis vi er tynget af bekymringer?

14. Hvad kan vi gøre hvis vi føler os tynget af tidligere fejltrin?

14 Nogle er tynget af bekymringer på grund af noget de har gjort tidligere i deres liv. Måske plages de af skyldfølelse over fejl de har begået for mange år siden. Kong David havde begået nogle alvorlige overtrædelser og følte sig i perioder helt knust over det han havde gjort. (Sl. 38:3, 4, 8, 18) Men han gjorde noget meget klogt når sådanne følelser vældede op i ham. Han mindede sig selv om hvor barmhjertig og tilgivende Jehova er. Med overbevisning kunne han sige: “Lykkelig er den hvis overtrædelse er tilgivet.” – Læs Salme 32:1-3, 5.

15. (a) Hvorfor skal vi ikke være bekymrede selvom vi kæmper med problemer? (b) Hvad kan vi rent praktisk gøre for at mindske bekymring? (Se boksen “ Hvad du kan gøre for at mindske bekymring”).

15 Andre bekymringer er knyttet til noget vi oplever i øjeblikket. Da David skrev Salme 55, frygtede han for sit liv. (Sl. 55:2-5) Men han tillod ikke at bekymringer nedbrød hans tillid til Jehova. David bad indtrængende Jehova om hjælp til at klare problemerne, men han gjorde også selv hvad han kunne for at løse dem. (2 Sam. 15:30-34) Vi kan lære meget af David. Når der opstår problemer, må vi ikke blive handlingslammede, men derimod gøre hvad vi kan for at løse problemerne, og tillidsfuldt overlade resten til Jehova.

16. Hvordan kan betydningen af Guds navn styrke vores tro?

16 Nogle gange bekymrer vi os over noget der kunne ske i fremtiden. Men der er ingen grund til at gå og frygte noget der ikke er sket endnu. Hvorfor ikke? Fordi tingene sjældent går så galt som vi forestiller os! Vi må også huske at Jehova kan hjælpe os i en hvilken som helst situation. Vi har endda en forståelse af at hans navn betyder “Han får til at blive”. (2 Mos. 3:14) Jehovas navn forsikrer os om at han fuldt ud er i stand til at opfylde de løfter han har givet alle der tjener ham. Vi kan have tillid til at Jehova vil velsigne sine trofaste tjenere og hjælpe dem til at håndtere bekymringer der har at gøre med fortiden, nutiden og fremtiden.

TAL MED EN ANDEN OM DET

17, 18. Hvordan kan det at tale med andre hjælpe os til at håndtere bekymringer?

17 Den fjerde ting der kan hjælpe os  når vi har bekymringer, er at tale med en anden om hvordan vi har det. Det kunne være vores ægtefælle, en nær ven eller en ældste i menigheden. Vedkommende vil måske kunne hjælpe os til at se de ting der bekymrer os, i et andet lys. “Ængstelse i en mands hjerte nedbøjer det, men gode ord får det til at fryde sig.” (Ordsp. 12:25) Det at tale åbent og oprigtigt med en vi har fuld tillid til, kan give os indsigt i hvad det reelt er der gør os urolige, og sætte os bedre i stand til at håndtere vores bekymring. I Bibelen siges der: “Planer mislykkes når der ikke er fortroligt samråd, men når der er mange rådgivere gennemføres de.” – Ordsp. 15:22.

18 Jehova hjælper os også gennem de ugentlige møder. Ved møderne er vi sammen med brødre og søstre der interesserer sig for os og ønsker at opmuntre os. (Hebr. 10:24, 25) Dette styrkende samvær opbygger os åndeligt og gør det lettere for os at klare vores bekymringer. – Rom. 1:12.

HENT STYRKE I DIT FORHOLD TIL JEHOVA

19. Hvordan kan vi hente styrke i vores forhold til Jehova?

19 En ældste i Canada har erfaret hvor vigtigt det er at kaste sine bekymringer på Jehova. Han har et krævende job som skolelærer og vejleder og må også kæmpe med en angstlidelse. Hvad har hjulpet ham? “Når jeg hele tiden arbejder på mit forhold til Jehova, giver det mig den styrke jeg behøver for at kunne klare de ting jeg kæmper med følelsesmæssigt,” fortæller han. “Støtte fra gode venner og trosfæller er uvurderlig i svære perioder. Jeg taler også åbent og ærligt med min kone om hvordan jeg har det. Andre ældste i menigheden og kredstilsynsmanden hjalp mig til at se tingene i det rigtige perspektiv. Jeg søgte også læge, begyndte at prioritere min tid anderledes og satte tid af til afslapning og motion. Lidt efter lidt lærte jeg at tackle min situation. Når der opstår et problem som jeg ikke kan gøre noget ved, lægger jeg det i Jehovas hænder.”

20. (a) Hvordan kan vi kaste vores bekymring på Jehova? (b) Hvad vil vi drøfte i den næste artikel?

20 I denne artikel har vi set på hvordan inderlige bønner og det at læse i og meditere over Guds ord kan hjælpe os til at kaste vores bekymring på Jehova. Vi har også været inde på hvor vigtigt det er at opdyrke åndens frugt, tale med andre om vores bekymringer og være sammen med vores brødre og søstre ved møderne. I den næste artikel vil vi drøfte hvordan vores håb om at Jehova vil belønne os, kan være med til at holde os oppe. – Hebr. 11:6.