Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Jehova belønner dem som ivrigt søger ham

Jehova belønner dem som ivrigt søger ham

“Den der nærmer sig Gud må nødvendigvis tro at han er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham.” – HEBR. 11:6.

SANGE: 85, 134

1, 2. (a) Hvilken forbindelse er der mellem kærlighed og tro? (b) Hvilke spørgsmål vil vi se nærmere på?

VORES himmelske Far, Jehova, har lovet at velsigne sine loyale tjenere. Det er en af de måder han viser os sin kærlighed på, og vi elsker ham højt “fordi han elskede os først”. (1 Joh. 4:19) Efterhånden som vi får større kærlighed til Jehova, vil vi også få en stærkere tro – ikke kun på at han findes, men også på at han altid belønner dem han elsker. – Læs Hebræerne 11:6.

2 Jehova er en Gud der belønner – det er en væsentlig del af hans personlighed og væremåde. “Tro er den sikre forventning om ting der håbes på”, så vores tro er kun fuldendt hvis vi er helt overbevist om at Gud belønner og velsigner dem der ivrigt søger ham. (Hebr. 11:1) Men hvordan gavner det os at have håb om at blive belønnet? Og hvordan har Jehova både i fortiden og nutiden belønnet sine tjenere? Det vil vi se nærmere på.

JEHOVA HAR LOVET AT VELSIGNE SINE TJENERE

3. Hvilket løfte finder vi i Malakias 3:10?

3 Jehova har lovet at han vil belønne sine trofaste tjenere,  og han opfordrer os til at gøre noget aktivt for at få hans velsignelse. I Bibelen står der: “‘Sæt mig dog på prøve ...,’ siger Hærstyrkers Jehova, ‘om jeg så ikke åbner himmelens sluser for jer og tømmer velsignelse i overmål ud over jer.’” (Mal. 3:10) Vi kan vise værdsættelse af det løfte han har givet, ved at følge hans opfordring og ‘sætte ham på prøve’.

4. Hvorfor kan vi have tillid til Jesu forsikring i Mattæus 6:33?

4 Jesus forsikrede sine disciple om at Jehova ville sørge for dem hvis de søgte Riget først. (Læs Mattæus 6:33). Grunden til at Jesus kunne sige dette, var at han vidste at Jehova altid holder hvad han lover. (Es. 55:11) Hvis vi i vores liv viser at vi har fuldstændig tillid til Jehova, kan vi være sikre på at han vil stå ved sit løfte: “Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.” (Hebr. 13:5) Dette løfte fra Gud hjælper os til at leve efter Jesu ord i Mattæus 6:33.

Jesus forklarede disciplene at de ville blive belønnet for de ofre de bragte (Se paragraf 5)

5. Hvorfor er det opmuntrende for os alle at tænke over Jesu svar til Peter?

5 Apostlen Peter spurgte på et tidspunkt Jesus: “Vi har forladt alt og fulgt dig; hvad bliver der egentlig til os?” (Matt. 19:27) I stedet for at irettesætte Peter for at stille et sådant spørgsmål forklarede Jesus sine disciple at de ville blive belønnet for de ofre de bragte. Apostlene og andre der var trofaste, ville komme til at herske sammen med Jesus i himlen. Men der ville også være en belønning mens de var på jorden. Jesus sagde: “Enhver som har forladt huse  eller brødre eller søstre eller fader eller moder eller børn eller marker for mit navns skyld, skal få mange gange mere og arve evigt liv.” (Matt. 19:29) Alle der følger Jesus i dag, kan få åndelige fædre, mødre, brødre, søstre og børn i menigheden. Er det ikke langt mere værd end de ting vi har givet afkald på for Rigets skyld?

“ET SJÆLENS ANKER”

6. Hvorfor lover Jehova at belønne sine tjenere?

6 Ved at stille sine tjenere en belønning i udsigt hjælper Jehova dem til at holde ud når deres tro bliver prøvet. Jehovas trofaste tjenere oplever mange åndelige velsignelser nu, men de kan se frem til endnu større velsignelser i fremtiden. (1 Tim. 4:8) Når vi er fuldstændigt overbevist om at Jehova “belønner dem som ivrigt søger ham”, hjælper det os til at stå fast i troen. – Hebr. 11:6.

7. Hvorfor kan man sige at vores håb er som et anker?

7 I Bjergprædikenen sagde Jesus angående prøvelser: “Fryd jer og spring af glæde, for jeres belønning er stor i himlene; på den måde forfulgte man jo profeterne før jer.” (Matt. 5:12) Nogle af Guds tjenere har håb om at modtage en belønning i himlen, men de der har håb om at komme til at leve evigt i et paradis på jorden, har bestemt også grund til at ‘fryde sig og springe af glæde’. (Sl. 37:11; Luk. 18:30) Uanset om vi kan se frem til evigt liv i himlen eller på jorden, kan vores håb være “som et sjælens anker, både sikkert og fast”. (Hebr. 6:17-20) Ligesom et anker holder et skib fast under en storm, kan vores håb om en belønning hjælpe os til at holde ud under livets storme og bevare vores følelsesmæssige, mentale og åndelige ligevægt. Ja, vores håb kan give os den styrke vi behøver for at klare svære tider.

8. Hvordan kan vores håb være med til at mindske angst og bekymring?

8 Vores håb kan være med til at mindske angst og bekymring. Som en lindrende salve kan de løfter Jehova giver os i Bibelen, berolige os. Det styrker os at vide at Jehova ‘vil sørge for os’ når vi ‘kaster vores byrde på ham’. (Sl. 55:22) Vi kan have fuld tillid til at Jehova “kan gøre mere end rigeligt, langt ud over hvad vi beder om eller fatter”. (Ef. 3:20) Læg mærke til at Jehova ikke blot kan gøre rigeligt for at hjælpe os – han kan gøre “mere end rigeligt”!

9. Hvordan kan vi være sikre på at Jehova vil velsigne os?

9 For at opnå belønningen må vi have en fast tro på Jehova og følge hans anvisninger. Moses sagde følgende til Israel: “Jehova vil visselig velsigne dig i det land som Jehova din Gud vil give dig at tage i besiddelse som arvelod, men kun hvis du ubetinget adlyder Jehova din Guds røst, så du tager vare på at følge hele dette bud som jeg pålægger dig i dag. For Jehova din Gud vil velsigne dig, sådan som han har lovet dig.” (5 Mos. 15:4-6) Er du fuldstændigt overbevist om at Jehova vil velsigne dig hvis du fortsætter med at tjene ham loyalt? Det har du god grund til at være.

JEHOVA BELØNNEDE DEM

10, 11. Hvordan belønnede Jehova Josef?

10 Bibelen er skrevet til gavn for os, og den indeholder mange beretninger der understreger at Jehova belønner sine trofaste tjenere. (Rom. 15:4) Tænk bare på Josef. Hans brødre solgte ham som slave, og senere havnede han i et egyptisk  fængsel på grund af falske anklager. Var Josef afskåret fra Jehovas hjælp i fængslet? Slet ikke! “Jehova var fortsat med Josef og viste ham loyal hengivenhed ... og hvad han gjorde lod Jehova lykkes.” (1 Mos. 39:21-23) Selvom Josef må have haft det svært, ventede han tålmodigt på Jehova.

11 Efter at Josef havde siddet fængslet nogle år, løslod Farao ham og gjorde denne beskedne slave til den næstmægtigste mand i Egypten. (1 Mos. 41:1, 37-43) Da Josef senere fik to sønner, gav han “den førstefødte navnet Manasse, for, som han sagde, ‘Gud har ladet mig glemme al min modgang og hele min faders hus’. Og den anden gav han navnet Efraim, for, som han sagde, ‘Gud har gjort mig frugtbar i min elendigheds land’.” (1 Mos. 41:51, 52) Jehova belønnede Josef fordi han trofast havde holdt ud, og gav ham mulighed for at redde både israelitter og egyptere fra sultedøden. Josef kunne tydeligt se at det var Jehova der havde belønnet og velsignet ham. – 1 Mos. 45:5-9.

12. Hvad hjalp Jesus til at udholde prøver?

12 Jesus Kristus forblev også loyal mod Gud under mange forskellige prøver og blev belønnet af Jehova. Hvad satte ham i stand til at holde ud? I Guds ord siges der at Jesus, “for den glæde der lå foran ham, udholdt en marterpæl, idet han foragtede skammen”. (Hebr. 12:2) Det gav Jesus stor glæde at være med til at hellige Guds navn. Hans belønning bestod også i at han fik sin Fars godkendelse og mange storslåede privilegier. Bibelen siger at han har “taget sæde ved højre side af Guds trone”. Der siges også at Gud ‘ophøjede ham til en højere stilling og i sin godhed gav ham navnet som er over ethvert andet navn’. – Fil. 2:9.

JEHOVA GLEMMER IKKE DET VI GØR

13, 14. Hvordan ser Jehova på det vi gør for ham?

13 Jehova lægger mærke til alt det vi gør for at tjene ham. Han forstår at vi kan føle os usikre på os selv og vores evner. Han er opmærksom på os når vi er tynget af økonomiske problemer, og husker at vores helbred og følelser kan lægge en begrænsning på vores tjeneste. Vi kan være fuldstændigt sikre på at Jehova værdsætter vores trofasthed og udholdenhed. – Læs Hebræerne 6:10, 11.

14 Husk også at Jehova er den “som hører bøn”. Vi kan altså have fuld tillid til at han vil lytte til os når vi beder til ham. (Sl. 65:2) “Den inderlige barmhjertigheds Fader og al trøsts Gud” vil give os den åndelige og følelsesmæssige hjælp og støtte vi behøver, måske gennem vores brødre og søstre. (2 Kor. 1:3) Jehova lægger mærke til det og glæder sig når vi viser hinanden omsorg. “Den der viser den ringe sin gunst låner ud til Jehova, og Han vil gengælde ham efter fortjeneste.” (Ordsp. 19:17; Matt. 6:3, 4) Når vi uselvisk hjælper nogen der har det svært, betragter Jehova det altså som om vi giver ham et lån. Og han lover at belønne os for det gode vi har gjort.

JEHOVA VIL BELØNNE SINE TJENERE NU OG FOR EVIGT

15. Hvilken del af din belønning ser du især frem til? (Se indledningsbilledet).

15 Salvede kristne ser frem til at modtage “retfærdighedens krone, som Herren, den retfærdige dommer, vil give ... som belønning på den dag”. (2 Tim. 4:7, 8) Men det betyder ikke at de der har  et andet fremtidshåb, skal føle sig snydt. De mange millioner der hører til Jesu “andre får”, ser frem til at blive belønnet med evigt liv i et jordisk paradis, hvor de vil kunne “glæde sig over megen fred”. – Joh. 10:16; Sl. 37:11.

16. Hvilken opmuntrende tanke indeholder 1 Johannes 3:19, 20?

16 Nogle gange kan vi føle at vi ikke udretter særligt meget, eller vi spekulerer måske på om Jehova er tilfreds med det vi gør. Det kan endda være at vi er usikre på om vi i det hele taget er værdige til at modtage en belønning. Men vi må aldrig glemme at “Gud er større end vort hjerte og kender alle ting”. (Læs 1 Johannes 3:19, 20). Når vores tjeneste for Jehova udspringer af ægte tro og kærlighed, kan vi have fuld tillid til at han vil belønne os – også selvom det vi udretter, ikke synes af meget i vores egne øjne. – Mark. 12:41-44.

17. Hvordan belønner Jehova os allerede nu?

17 Selv her i de dystre sidste dage for Satans onde verden velsigner Jehova sit folk. Vores himmelske Far har sørget for at vi befinder os i et åndeligt paradis, hvor vi kan glæde os over åndelig føde i et hidtil uset omfang. (Es. 54:13) Som Jesus lovede, belønner Jehova os allerede nu ved at lade os være en del af en kærlig familie af åndelige brødre og søstre, et internationalt brodersamfund. (Mark. 10:29, 30) Desuden bliver alle der ivrigt søger Jehova, belønnet med indre fred, tilfredshed og glæde. – Fil. 4:4-7.

18, 19. Hvilke følelser vækker det i Jehovas tjenere at deres Far belønner dem?

18 Jehovas tjenere jorden over har oplevet hvordan deres kærlige Far har hjulpet og belønnet dem. For eksempel siger Bianca fra Tyskland: “Jeg kan ikke takke Jehova nok for at han hjælper mig med at tackle mine bekymringer og er ved min side hver dag. Verden er et koldt og kaotisk sted. Men når jeg arbejder nært sammen med Jehova, føler jeg at jeg befinder mig i hans trygge arme. Og når jeg ofrer noget for hans skyld, giver han mig hundrede gange mere tilbage.”

19 Paula, en 70-årig søster i Canada der er meget hæmmet på grund af rygmarvsbrok, fortæller: “Nedsat bevægelighed behøver ikke at betyde nedsat aktivitet i tjenesten. Jeg gør brug af flere forskellige forkyndelsesmetoder, blandt andet telefonforkyndelse og uformel forkyndelse. For at holde humøret oppe noterer jeg vers fra Bibelen og tanker fra vores publikationer i en notesbog, som jeg af og til tager frem og kigger i. Jeg kalder den ‘Min overlevelsesbog’. Modløshed er kun midlertidig når vi retter blikket mod Jehovas løfter. Jehova er altid klar til at hjælpe os, uanset vores omstændigheder.” Måske er du i en helt anden situation end Bianca og Paula. Men du kan sikkert også komme i tanke om nogle måder Jehova har velsignet dig og dine nærmeste på. Vi kan alle have stor gavn af at tænke over hvordan Jehova belønner os nu, og hvordan han vil belønne os i fremtiden.

20. Hvad kan vi se frem til hvis vi gør alt hvad vi kan, i tjenesten for Jehova?

20 Glem aldrig at du “har en stor løn at få udbetalt” når du af hjertet beder til Jehova. Du kan være sikker på at du, “efter at have gjort Guds vilje, [vil] erfare opfyldelsen af løftet”. (Hebr. 10:35, 36) Så fortsæt med at styrke din tro og gøre dit bedste i tjenesten for Jehova, i fuld tillid til at han vil belønne dig! – Læs Kolossenserne 3:23, 24.