Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  December 2016

Frigjort som følge af ufortjent godhed

Frigjort som følge af ufortjent godhed

‘Synden skal ikke være herre over jer, da I jo er under ufortjent godhed.’ – ROM. 6:14.

SANGE: 2, 61

1, 2. Hvorfor er Romerne 5:12 godt kendt af Jehovas Vidner?

HVIS du skulle nævne nogle vers fra Bibelen som Jehovas Vidner kender godt og bruger meget, ville Romerne 5:12 så være et af dem? Du har sikkert tit henvist til disse ord: “Ligesom synden kom ind i verden gennem ét menneske, og døden gennem synden, og døden således trængte igennem til alle mennesker fordi de alle havde syndet.”

2 Verset bruges en del gange i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Når du studerer kapitel 3, 5 og 6 med dine børn eller andre, bruger du uden tvivl Romerne 5:12 for at forklare hvad Guds hensigt med jorden er, hvorfor vi har brug for at blive løskøbt, og hvorfor mennesker dør. Men hvor ofte tænker du på Romerne 5:12 i forbindelse med dit eget forhold til Jehova, dine handlinger og din fremtid?

3. Hvad må vi alle erkende med hensyn til synd?

3 Vi må alle erkende at vi er syndere og desværre begår fejl hver dag. Men Bibelen forsikrer os om at Jehova husker hvordan vi er skabt, og er villig til at vise os barmhjertighed. (Sl. 103:13, 14) I bønnen Fadervor lærte Jesus os at vi kan bede Gud om tilgivelse når vi har begået en synd. (Luk. 11:2-4)  Når Jehova har tilgivet os, er der ingen grund til at blive ved med at dvæle ved den fejl vi har begået. Det vil dog være godt for os at tænke over på hvilket grundlag Jehova tilgiver os.

TILGIVELSE PÅ GRUNDLAG AF UFORTJENT GODHED

4, 5. (a) Hvad er med til at belyse ordene i Romerne 5:12? (b) Hvad mente Paulus med udtrykket “ufortjent godhed”?

4 Vi finder nogle vigtige oplysninger i kapitlerne omkring Romerne 5:12, især i kapitel 6. At se nærmere på disse kapitler vil hjælpe os til at forstå hvordan Jehova kan tilgive os. I kapitel 3 står der: “Alle har syndet ..., og det er som en fri gave at de ved hans ufortjente godhed bliver erklæret retfærdige gennem udfrielsen ved løsesummen der er betalt i Kristus Jesus.” (Rom. 3:23, 24) Hvad mente Paulus med udtrykket “ufortjent godhed”? Ifølge et opslagsværk indeholder det græske ord han brugte, tanken om “en gunst der gavmildt vises, uden krav eller forventning om gengæld”.

5 Bibelforskeren John Parkhurst har skrevet: “Når det [det græske ord] bruges i forbindelse med Gud eller Kristus, henviser det ofte specifikt til den gunst de frit og ufortjent viser eller den godhed de viser gennem løskøbelsen og frelsen af menneskeheden.” Så udtrykket “ufortjent godhed” i Ny Verden-Oversættelsen må siges at være velvalgt. Men hvordan har Gud ladet denne ufortjente godhed komme til udtryk? Og hvad har Guds ufortjente godhed at gøre med dit håb for fremtiden og dit forhold til Jehova? Det vil vi se på nu.

6. Hvad kan mennesker opnå som følge af Guds ufortjente godhed?

6 Det var gennem Adam at synd og død “kom ind i verden”. Derved ‘kom døden ved den enes overtrædelse til at herske som konge’. Paulus forklarede videre at Gud lod en ‘overflod af ufortjent godhed’ komme til udtryk “gennem den ene, Jesus Kristus”. (Rom. 5:12, 15, 17) Denne ufortjente godhed har været til gavn for hele menneskeheden. ‘Gennem den enes [Jesu] lydighed vil de mange blive stillet som retfærdige.’ Ja, Guds ufortjente godhed kan “føre til evigt liv ved Jesus Kristus”. – Rom. 5:19, 21.

7. Hvordan kan man både sige at det er et udtryk for godhed, og at det er ufortjent at Jehova har løskøbt os?

7 Jehova var ikke forpligtet til at sende sin søn til jorden og udfri os. Og som ufuldkomne mennesker kan vi heller ikke gøre os fortjent til at blive løskøbt af Jehova gennem Jesus. Så det er virkelig et udtryk for ufortjent godhed at vi kan blive tilgivet og have håb om at leve evigt. Vi kan vise Jehova hvor meget vi værdsætter den fantastiske gave han har givet os, gennem den måde vi lever vores liv på.

VÆRDSÆTTELSE AF GUDS UFORTJENTE GODHED

8. Hvilken indstilling må vi være på vagt over for?

8 Som Adams ufuldkomne efterkommere har vi alle tendens til at begå fejl, at synde. Men det ville være meget uklogt at tage Jehovas godhed for givet, for eksempel ved at tænke: ‘Selvom jeg gør noget forkert – noget Jehova betragter som en synd – behøver jeg ikke at bekymre mig om det. Jehova tilgiver mig jo.’ I det første århundrede, mens apostlene stadig levede, var der sørgeligt nok nogle kristne der tænkte på den måde. (Læs Judas 4). Det kan godt være at vi aldrig giver direkte udtryk for en sådan  tankegang, men kunne kimen til denne forkerte indstilling allerede være i os? Eller kunne den blive plantet i os og begynde at vokse?

9, 10. Hvordan blev Paulus og andre frigjort fra synd og død?

9 Paulus understregede hvor vigtigt det er at vi aldrig tænker: ‘Gud er forstående. Han hænger sig ikke i at jeg gør noget forkert.’ Hvorfor må vi ikke tænke sådan? Fordi kristne er “døde i forhold til synden”, som Paulus skrev. (Læs Romerne 6:1, 2). Hvordan kunne han sige at de kristne var “døde i forhold til synden”, når de stadig levede som ufuldkomne mennesker på jorden?

10 Gud lod løsesummen dække de synder som Paulus og andre på hans tid begik. Som følge heraf kunne han salve dem med hellig ånd så de blev hans åndelige sønner. Hvis de forblev trofaste, kunne de se frem til at leve i himlen og regere sammen med Kristus. Men allerede mens de levede på jorden, kunne Paulus sige at de var “døde i forhold til synden”. Han brugte en sammenligning for at forklare at deres måde at leve på havde forandret sig fuldstændigt: Efter at Jesus døde som menneske, fik han livet igen som en udødelig åndeskabning. Døden var ikke længere “herre over ham”. Noget lignende gjaldt de salvede kristne, som kunne regne sig selv for at være “døde i forhold til synden, men levende i forhold til Gud ved Kristus Jesus”. (Rom. 6:9, 11) De lod ikke længere deres syndige tilbøjeligheder styre deres liv, eller være herre over dem. De var døde i forhold til deres tidligere måde at leve på.

11. I hvilken forstand er kristne i dag “døde i forhold til synden”?

11 Hvad med os der lever i dag? Før vi blev kristne, gjorde vi sikkert mange forkerte ting uden at vide hvordan Gud så på vores handlinger. Vi var “trælle for urenheden og lovløsheden”, ja, “trælle af synden”. (Rom. 6:19, 20) Men så lærte vi sandheden fra Bibelen at kende, forandrede vores liv, indviede os til Gud og blev døbt. Siden da har det været vores mål altid at være ‘lydige af hjertet’ mod Guds lære og normer. Som Paulus sagde, er vi “blevet frigjort fra synden” og er i stedet “blevet trælle for retfærdigheden”. (Rom. 6:17, 18) Så man kan altså også sige at vi er “døde i forhold til synden”.

12. Hvilket valg må vi alle træffe?

12 Vi må dog hver især træffe et valg. Læg mærke til disse ord af Paulus: “Lad ... ikke synden fortsat herske som konge i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.” (Rom. 6:12) Enten kan vi ‘lade synden herske’ over os, eller også kan vi gøre en indsats for at holde vores forkerte tanker og tilbøjeligheder under kontrol. Faktisk drejer det sig om hvad vi ønsker inderst inde. Spørg dig selv: ‘Tillader jeg nogle gange at mine forkerte tanker og følelser styrer mig i en dårlig retning? Eller afviser jeg dem med det samme?’ I bund og grund handler det om hvor meget vi værdsætter den ufortjente godhed Gud har vist os.

DET ER MULIGT AT VINDE KAMPEN

13. Hvad viser at det er muligt at vinde kampen mod synd?

13 Mange af Jehovas tjenere har inden de blev kristne, gjort nogle ‘ting som de nu skammer sig over’. (Rom. 6:21) Men så forandrede de sig. Sådan var det også i det første århundrede. I menigheden i Korinth var der nogle der havde været tyve, levet som homoseksuelle, været  ægteskabsbrydere, dyrket afguder eller været drankere. Men de var blevet “vasket rene” og “helliget”. (1 Kor. 6:9-11) De kristne i Rom havde sandsynligvis foretaget lignende forandringer. Under inspiration skrev Paulus følgende til dem: “Fortsæt heller ikke med at fremstille jeres lemmer for synden som uretfærdigheds våben, men fremstil jer selv for Gud som dem der fra døde er blevet levende, og fremstil jeres lemmer for Gud som retfærdigheds våben.” (Rom. 6:13) Han var sikker på at de kunne forblive åndeligt rene og derved fortsætte med at få gavn af Jehovas ufortjente godhed.

14, 15. Hvad må vi overveje i forbindelse med om vi er ‘lydige af hjertet’?

14 Det samme gælder i dag. Nogle af vores brødre og søstre har måske på et tidspunkt levet som dem i Korinth. Men så forandrede de sig. De forlod deres forkerte livsstil og blev “vasket rene”. Uanset hvordan din situation før har været, er det klogt at overveje hvordan dit forhold til Gud er på nuværende tidspunkt. Nu hvor du har mulighed for at opleve Jehovas ufortjente godhed og få hans tilgivelse, er du så stadig besluttet på at leve dit liv på en måde som Jehova kan godkende, og ikke give efter for synd?

15 Der er selvfølgelig ingen af os der ønsker at begå de alvorlige synder som nogle i Korinth havde begået. Vi er fuldt ud klar over at man ikke kan leve på den måde og samtidig blive vist ufortjent godhed af Jehova. Men er vi også besluttet på at være ‘lydige af hjertet’ ved at gøre alt hvad vi kan, for at undgå synder der af nogle betragtes som mindre alvorlige? – Rom. 6:14, 17.

16. Hvordan ved vi at det ikke er nok blot at undgå alvorlige synder?

16 Tænk på Paulus’ eget eksempel. Han begik selvfølgelig ikke nogen af de alvorlige synder som nævnes i 1 Korinther 6:9-11. Men det betød ikke at han aldrig syndede. Han skrev meget ærligt: “Jeg er kødelig, solgt under synden. Hvad jeg udvirker, ved jeg nemlig ikke. For det jeg gerne vil, det praktiserer jeg ikke; men det jeg hader, det gør jeg.” (Rom. 7:14, 15) Disse ord viser at der også var mindre alvorlige ting Paulus betragtede som synder, og som han hele tiden kæmpede for at holde under kontrol. (Læs Romerne 7:21-23). Ligesom Paulus må vi gøre alt hvad vi kan, for at være ‘lydige af hjertet’.

17. Hvorfor vil du gerne være ærlig?

17 Som eksempel kunne nævnes det at være ærlig. Ærlighed er et grundlæggende krav til kristne. (Læs Ordsprogene 14:5; Efeserne 4:25). Satan er “løgnens fader”, og ham ønsker vi bestemt ikke at ligne. Vi ved også at Ananias og Safira mistede livet fordi de havde løjet. Så som kristne lyver vi ikke. (Joh. 8:44; Apg. 5:1-11) Men er det alt hvad der ligger i at være ærlig? Faktisk hænger vores ærlighed sammen med hvor meget vi værdsætter Jehovas ufortjente godhed.

18, 19. Hvad indebærer det at være ærlig?

18 Jehova kræver ikke blot at hans tjenere afholder sig fra at fortælle direkte løgne. Til sit folk i fortiden sagde han: “I skal være hellige, for jeg, Jehova jeres Gud, er hellig.” Derefter gav han nogle eksempler på hvad det vil sige at være hellig. Han sagde: “I må ikke stjæle, og I må ikke bedrage, og ingen må handle uærligt.” (3 Mos. 19:2, 11) Selvom en person ikke fortæller en decideret løgn, kan han godt føre andre bag lyset, eller bedrage dem.

Afholder vi os både fra at lyve og fra at føre andre bag lyset? (Se paragraf 19)

 19 Forestil dig denne situation: En mand fortæller sin chef eller sine kolleger at han ikke kan komme på arbejde næste dag eller bliver nødt til at gå ved middagstid fordi han skal til en “undersøgelse” på sygehuset. I virkeligheden skal han bare forbi for at få taget en blodprøve. Den egentlige årsag til at han vil have fri, er at han gerne vil tidligere afsted på en weekendtur eller til stranden med sin familie. Der er måske et gran af sandhed i det han siger, men vil du mene at han er ærlig? Eller handler han bedragerisk? Måske har du hørt om lignende situationer hvor nogle med vilje har ført andre bag lyset. Det kunne være for at undgå en form for straf eller for at få noget de ikke har ret til. Som kristne adlyder vi dog Jehovas befaling: “I må ikke bedrage.” Og vi er også opmærksomme på ordene i Romerne 6:19: “I [skal] fremstille jeres lemmer som trælle for retfærdigheden med hellighed til følge.”

20, 21. Hvad vil Guds ufortjente godhed motivere os til?

20 Pointen er: Hvis vi virkelig værdsætter Jehovas ufortjente godhed, vil vi undgå enhver adfærd som Jehova ikke synes om – ikke kun alvorlige synder som for eksempel ægteskabsbrud og drukkenskab. Vi holder os altså ikke kun fra umoralske seksuelle handlinger, men også fra underholdning der skildrer den slags. Og vi afholder os ikke kun fra at drikke os fulde, men også fra at drikke os næsten fulde. Det kan kræve store anstrengelser at bekæmpe forkerte tilbøjeligheder, men det er muligt at vinde kampen.

21 Vi kan selvfølgelig ikke helt undgå at synde, men vi bør have som mål at følge Paulus’ ord: “Lad ... ikke synden fortsat herske som konge i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster.” (Rom. 6:12; 7:18-20) Når vi gør alt hvad vi kan, for at bekæmpe enhver form for synd, understreger det at vi er dybt taknemmelige for den ufortjente godhed som Jehova har vist os gennem Kristus.

22. Hvad kan de der viser værdsættelse af Guds ufortjente godhed, se frem til?

22 På grund af Jehovas ufortjente godhed har vi fået tilgivelse for vores synder, og det har vi også mulighed for at få i fremtiden. Lad os vise vores værdsættelse ved at arbejde på at overvinde enhver tendens til at gøre noget forkert, selv hvis der er tale om synder der af nogle betragtes som mindre alvorlige. Hvordan vil Jehova belønne os hvis vi gør det? Paulus skrev: “Nu, da I er blevet frigjort fra synden og er blevet trælle for Gud, har I jeres frugt i form af hellighed, og som enderesultat evigt liv.” – Rom. 6:22.