Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Venter du villigt og tålmodigt på Jehova?

Venter du villigt og tålmodigt på Jehova?

“I må ... være tålmodige.” – JAK. 5:8.

SANGE: 78, 139

1, 2. (a) Hvad kunne få os til at spørge: “Hvor længe?” (b) Hvad er opmuntrende at tænke på i forbindelse med Jehovas trofaste tjenere i fortiden?

“HVOR længe?” Det spørgsmål stillede de trofaste profeter Esajas og Habakkuk. (Es. 6:11; Hab. 1:2) I Salme 13 spurgte kong David fire gange: “Hvor længe?” (Sl. 13:1, 2) Og Jesus Kristus stillede dette spørgsmål da han var frustreret over folks mangel på tro. (Matt. 17:17) Det skal altså ikke komme bag på os hvis vi indimellem får lyst til at stille det samme spørgsmål.

2 Hvad kunne få os til at udbryde: “Hvor længe?” Måske er vi blevet behandlet uretfærdigt. Det kan også være at vi kæmper med sygdom eller høj alder, eller at vi er påvirket af det pres der er forbundet med at leve i “kritiske tider som er vanskelige at klare”. (2 Tim. 3:1) Eller måske tærer det på os at være omgivet af folk der ikke følger Bibelens normer. Uanset hvad der tynger os, er det opmuntrende at vide at Jehovas trofaste tjenere i fortiden også stillede det spørgsmål, og at Jehova ikke irettesatte dem for det.

3. Hvad kan hjælpe os når vi oplever vanskeligheder?

 3 Hvad kan hjælpe os når vi står i en svær situation? Disciplen Jakob skrev under inspiration: “Vær derfor tålmodige, brødre, indtil Herrens nærværelse.” (Jak. 5:7) Vi har altså alle brug for tålmodighed. Men hvad indebærer det at have denne vigtige egenskab?

HVAD ER TÅLMODIGHED?

4, 5. (a) Hvad indebærer det at være tålmodig? (b) Hvad fremhæver disciplen Jakob i forbindelse med tålmodighed? (Se indledningsbilledet).

4 Ifølge Bibelen er tålmodighed, eller langmodighed, et resultat af at man har Guds hellige ånd. Uden hjælp fra Jehova er ufuldkomne mennesker ikke i stand til at vise tålmodighed i det omfang der er brug for. Egenskaben tålmodighed er en gave fra Gud, og vi kan vise at vi elsker ham, ved at være tålmodige. Når vi viser tålmodighed, viser vi også at vi elsker vores medmennesker. Utålmodighed svækker kærlighedens bånd, mens tålmodighed styrker det. (1 Kor. 13:4; Gal. 5:22) Tålmodighed er forbundet med mange andre vigtige kristne egenskaber. For eksempel hænger den nært sammen med udholdenhed, der sætter os i stand til at affinde os med en svær situation og samtidig bevare en positiv indstilling. (Kol. 1:11; Jak. 1:3, 4) Tålmodighed hjælper os til ikke at gøre gengæld når vi bliver behandlet dårligt, og til at forblive trofaste uanset hvad vi kommer ud for. Bibelen siger desuden at vi må acceptere at vi er nødt til at vente. Dette aspekt af tålmodighed fremhæves i Jakob 5:7, 8. (Læs).

5 Hvorfor må vi acceptere at vi er nødt til at vente på at Jehova griber ind? Jakob sammenligner vores situation med den en landmand befinder sig i. Han knokler måske for at plante sine afgrøder, men han kan hverken styre vejret eller planternes vækst. Han kan heller ikke få tiden til at gå hurtigere. Han accepterer at han er nødt til at vente på “jordens dyrebare frugt”. Noget lignende gælder os. Der er mange faktorer vi ikke har kontrol over mens vi venter på at Jehova griber ind og opfylder sine løfter. (Mark. 13:32, 33; Apg. 1:7) Ligesom landmanden må vi altså vente tålmodigt.

6. Hvad kan vi lære af profeten Mika?

6 Forholdene i verden i dag minder meget om dem der var på profeten Mikas tid. Han levede mens den onde kong Akaz regerede og landet var fyldt med ondskab og ugudelighed. Faktisk siger Bibelen at folk gjorde det onde grundigt! (Læs Mika 7:1-3). Mika var klar over at han ikke personligt kunne ændre forholdene. Men hvad kunne han gøre? Han skrev: “Jeg vil spejde efter Jehova. Jeg vil vente på min frelses Gud. Min Gud vil høre mig.” (Mika 7:7) Det er vigtigt at vi efterligner Mikas indstilling og venter tålmodigt på Jehova.

7. Er det lige meget hvordan vi venter på at Jehova opfylder sine løfter? Forklar.

7 Hvis vi har tro som Mika, vil vi vente villigt på Jehova. En fange der sidder i sin celle og venter på at blive henrettet, er tvunget til at vente og ser bestemt ikke frem til det der skal ske. Men vores situation er helt anderledes. Vi venter villigt på Jehova fordi vi ved at han på det helt rigtige tidspunkt vil opfylde sine løfter og give os evigt liv. Så vi ‘holder ud og er langmodige med glæde’. (Kol. 1:11, 12) Det modsatte – at vente mens man beklager sig over at Gud ikke  griber hurtigt nok ind – er ikke noget Jehova synes om. – Kol. 3:12.

GODE EKSEMPLER MED HENSYN TIL TÅLMODIGHED

8. Hvad må vi være opmærksomme på når vi tænker over hvordan trofaste mænd og kvinder i fortiden viste tålmodighed?

8 Noget der kan hjælpe os til at vente med den rigtige indstilling, er at tænke over hvordan trofaste mænd og kvinder i fortiden tålmodigt ventede på at Jehova skulle opfylde sine løfter. (Rom. 15:4) Mens vi ser nærmere på disse gode eksempler, er det godt at lægge mærke til hvor længe de måtte vente, hvorfor de var villige til at vente, og hvordan deres tålmodighed førte til velsignelser.

Abraham måtte vente mange år før hans børnebørn Esau og Jakob blev født (Se paragraf 9, 10)

9, 10. Hvor længe måtte Abraham og Sara vente på Jehova?

9 Tænk på Abraham og Sara. De er blandt dem “som gennem tro og tålmodighed arver løfterne”. Bibelen siger at “efter at [Abraham] havde udvist tålmodighed”, fik han et løfte fra Jehova om at han ville blive velsignet og få mange efterkommere. (Hebr. 6:12, 15) Opfyldelsen af det løfte ville tage tid, så Abraham havde igen brug for at vise tålmodighed. Den pagt Jehova havde indgået med Abraham, trådte i kraft den 14. nisan 1943 f.v.t., da han og Sara sammen med hele deres husstand gik over Eufratfloden og ind i det lovede land. Abraham måtte derefter vente 25 år før han fik sin søn Isak, og 60 år mere før hans børnebørn Esau og Jakob blev født. – Hebr. 11:9.

10 Hvor meget af det lovede land fik Abraham? Bibelen siger: “Dog gav [Jehova] ham ikke nogen arvelod i det, nej,  ikke en fodsbred; men endnu mens han intet barn havde, lovede han at give ham det i eje, og efter ham hans afkom.” (Apg. 7:5) Det var først 430 år efter at Abraham var gået over Eufrat, at hans efterkommere blev en samlet nation der skulle indtage det lovede land. – 2 Mos. 12:40-42; Gal. 3:17.

11. Hvorfor var Abraham villig til at vente på Jehova, og hvilke velsignelser vil han erfare fordi han var tålmodig?

11 Abraham var villig til at vente tålmodigt fordi han havde tro på Jehova. (Læs Hebræerne 11:8-12). Han ventede gerne til trods for at han ikke selv kom til at se den fulde opfyldelse af løftet. Forestil dig hans glæde når han i fremtiden bliver oprejst i Paradiset. Han bliver uden tvivl overrasket over at se hvor stor en del af Bibelen der omhandler ham og hans efterkommere. * Det bliver også spændende for ham at opdage hvor vigtig en plads han havde i gennemførelsen af Jehovas hensigt i forbindelse med det lovede afkom. Abraham vil helt sikkert føle at det var al ventetiden værd!

12, 13. Hvorfor havde Josef brug for tålmodighed, og hvilken god indstilling havde han?

12 Abrahams oldebarn Josef viste også at han var tålmodig. Tidligt i sit liv blev han offer for himmelråbende uretfærdighed. Da han var omkring 17, solgte hans brødre ham som slave. Senere blev han anklaget for at have forsøgt at voldtage sin herres kone og smidt i fængsel selvom han var uskyldig. (1 Mos. 39:11-20; Sl. 105:17, 18) Josef var en trofast tjener for Gud, men det virkede som om han blev straffet i stedet for velsignet. Efter 13 år ændrede alting sig imidlertid. Josef blev løsladt fra fængslet og fik den næsthøjeste stilling i Egypten. – 1 Mos. 41:14, 37-43; Apg. 7:9, 10.

13 Gjorde det Josef bitter at han var blevet udsat for så stor uretfærdighed? Mistede han sin tillid til Jehova? Nej, slet ikke. Hvad var det der hjalp Josef til at vente tålmodigt? Hans stærke tro på Gud. Josef så Jehovas hånd i det der skete. Læg mærke til hvordan det fremgår af det han sagde til sine brødre: “Vær ikke bange, for er jeg i Guds sted? I udtænkte ondt mod mig. Gud, derimod, udtænkte det til noget godt, for at handle som på denne dag, for at bevare mange folk i live.” (1 Mos. 50:19, 20) Josef forstod at ventetiden havde været det hele værd.

14, 15. (a) Hvad er bemærkelsesværdigt ved Davids tålmodighed? (b) Hvad hjalp David til at vente tålmodigt?

14 Kong David blev også behandlet uretfærdigt mange gange i løbet af sit liv. Han var som helt ung blevet salvet som fremtidig konge over Israel, men måtte vente 15 år på bare at blive konge over sin egen stamme. (2 Sam. 2:3, 4) I en del af den tid blev han forfulgt af den frafaldne kong Saul, der forsøgte at få ham slået ihjel. * I løbet af denne turbulente periode måtte han nogle gange søge tilflugt i et fremmed land og andre gange gemme sig i huler i ørkenen. På et tidspunkt mistede kong Saul livet under en krig. Men David måtte alligevel vente omkring syv år mere før han blev konge over hele nationen Israel. – 2 Sam. 5:4, 5.

 15 Hvorfor var David villig til at vente så tålmodigt? Svaret finder vi i den salme hvor han fire gange spurgte: “Hvor længe?” Han forklarer: “Jeg har ... sat min lid til din loyale hengivenhed; lad mit hjerte juble over din frelse. Jeg vil synge for Jehova, for han har handlet vel imod mig.” (Sl. 13:5, 6) David var overbevist om at Jehova elskede ham og altid ville være loyal mod ham. Han huskede hvordan Jehova allerede havde hjulpet ham, og så frem til at Gud ville sætte en stopper for hans prøvelser. Ja, David vidste at det var al ventetiden værd.

Jehova beder os ikke om at gøre noget han ikke selv er villig til at gøre

16, 17. Hvordan er Jehova og Jesus gode eksempler i forbindelse med at være villige til at vente?

16 Jehova beder os ikke om at gøre noget han ikke selv er villig til at gøre. Han er det bedste eksempel med hensyn til at vise tålmodighed. (Læs 2 Peter 3:9). I tusinder af år har Jehova ventet tålmodigt så de spørgsmål der blev rejst i Edens Have, kan blive afgjort en gang for alle. Jehova ser frem til og venter på den tid hvor hans navn vil blive helliget. Når det sker, vil alle der “nærer forventning til ham”, komme til at opleve velsignelser i ubeskriveligt omfang. – Es. 30:18.

17 Også Jesus har vist at han er villig til at vente. Efter at han var forblevet trofast til sin død og havde frembåret værdien af sit offer for Jehova i år 33, måtte han vente helt indtil 1914 før han kunne begynde at herske som konge. (Apg. 2:33-35; Hebr. 10:12, 13) Men det betyder ikke at Jesus er færdig med at vente, for først efter tusindårsriget vil hans fjender blive endeligt fjernet. (1 Kor. 15:25) Det er en lang ventetid, men den vil være det hele værd!

HVAD KAN HJÆLPE OS?

18, 19. Hvad kan hjælpe os til at vente tålmodigt?

18 Det er tydeligt at Jehova ønsker at alle hans tjenere skal være tålmodige og villige til at vente. Hvad kan hjælpe dig til at være tålmodig? Det er vigtigt at bede Jehova om hellig ånd. Husk at langmodighed er en del af åndens frugt. (Ef. 3:16; 6:18; 1 Thess. 5:17-19) Ja, bed inderligt Jehova om at hjælpe dig til at holde ud.

19 Husk også hvad det var der hjalp Abraham, Josef og David til tålmodigt at vente på opfyldelsen af Jehovas løfter. De havde en stærk tro og tillid til Jehova. Og de fokuserede ikke kun på sig selv og deres personlige velbefindende. Når vi tænker over hvor godt det endte for dem, vil det motivere os til at vise en lignende tålmodighed.

20. Hvad er du besluttet på?

20 Uanset hvad vi kommer ud for af prøvelser og trængsler, er vi fast besluttet på at vente tålmodigt. Nogle gange spørger vi måske: “Hvor længe, Jehova?” (Es. 6:11) Men med styrke fra Guds hellige ånd kan vi have samme indstilling som Jeremias, der sagde: “Jehova er min andel, ... derfor bliver jeg ved med at vente på ham.” – Klages. 3:21, 24.

^ par. 11 Beretningen om Abraham fylder omkring 15 kapitler i Første Mosebog. Desuden omtales han mere end 70 gange i De Kristne Græske Skrifter.

^ par. 14 Selvom Saul blev forkastet af Jehova efter at have regeret i lidt over 2 år, fik han lov til at fortsætte som konge indtil sin død 38 år senere. – 1 Sam. 13:1; Apg. 13:21.