Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2017

Tag den nye personlighed på, og behold den på

Tag den nye personlighed på, og behold den på

“Ifør jer den nye personlighed.” – KOL. 3:10.

SANGE: 43, 106

1, 2. (a) Hvorfor er det muligt for os at tage den nye personlighed på? (b) Hvilke sider af den nye personlighed nævnes i Kolossenserne 3:10-14?

“DEN nye personlighed.” Dette interessante udtryk finder vi to gange i Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter. (Ef. 4:24; Kol. 3:10) Udtrykket bruges om en personlighed der er “skabt i overensstemmelse med Guds vilje”. Er det muligt for os at iføre os denne nye personlighed? Ja, for Jehova har skabt mennesker i sit billede og på den måde gjort det muligt for os at efterligne hans smukke egenskaber. – 1 Mos. 1:26, 27; Ef. 5:1.

2 Ganske vist har vi arvet ufuldkommenheden, og derfor opstår der nogle gange forkerte ønsker i os. Vi bliver også påvirket af det miljø vi befinder os i. Men med Jehovas barmhjertige hjælp kan det lade sig gøre for os at blive den slags mennesker Gud gerne vil have at vi skal være. For at styrke os i vores beslutning om at nå dette mål vil vi nu se nærmere på nogle af de egenskaber der hører til den nye personlighed. (Læs Kolossenserne 3:10-14). Vi vil også komme ind på hvordan disse egenskaber gavner os i forkyndelsen.

 “I ER ALLE ÉN”

3. Hvad er en vigtig del af den nye personlighed?

3 Efter at have opfordret kristne til at iføre sig den nye personlighed fremhævede Paulus upartiskhed. Han sagde at der for en der har den nye personlighed, “hverken er græker eller jøde, omskærelse eller ikke-omskærelse, fremmed, skyter, træl, fri”. * Hvorfor skal der ikke være skel i menigheden på grund af race, nationalitet eller social status? Fordi sande kristne ‘alle er én’. – Kol. 3:11; Gal. 3:28.

4. (a) Hvordan bør Jehovas tjenere behandle andre? (b) Hvad kan sætte den kristne enhed på prøve?

4 Hvis man har taget den nye personlighed på, vil man behandle sine trosfæller og andre med respekt, uanset hvilken race eller social baggrund de har. (Rom. 2:11) I visse dele af verden kan det imidlertid være en særlig udfordring. I Sydafrika, for eksempel, bor de fleste af vores brødre og søstre stadig i områder der tidligere var forbeholdt deres race – hvide forstæder, sorte townships og områder for folk af blandet race. For at hjælpe vores brødre til at “udvide” godkendte Det Styrende Råd i oktober 2013 at der blev iværksat en ordning der skal hjælpe brødrene til at lære hinanden bedre at kende. (2 Kor. 6:13) Hvad går ordningen ud på?

5, 6. (a) Hvilken ordning blev iværksat for at styrke enheden blandt Guds folk? (Se indledningsbilledet). (b) Hvilken virkning har ordningen haft?

5 Ordningen går ud på at menigheder med forskellige sprog eller racer arbejder sammen to og to i nogle weekender. Brødre og søstre fra de to menigheder følges ad i forkyndelsen, har møde sammen og besøger hinanden. Flere hundrede menigheder har haft gavn af ordningen, og afdelingskontoret har modtaget mange positive tilbagemeldinger, endda fra udenforstående. En præst sagde for eksempel: “Jeg er ikke selv et Vidne, men jeg må sige at jeres forkyndelsesarbejde er utroligt godt organiseret, og at I er forenede på trods af raceforskelle.” Hvilken virkning har ordningen haft på vores brødre og søstre?

6 Noma, en xhosa-talende søster, var til at begynde med betænkelig ved at invitere hvide trosfæller fra en engelsktalende menighed på besøg i sit beskedne hjem. Men efter at hun havde været i forkyndelsen med hvide brødre og søstre og havde besøgt dem i deres hjem, udbrød hun: “De er jo helt normale mennesker ligesom os!” Så da det blev hendes menigheds tur til at vise gæstfrihed mod de engelsktalende brødre og søstre, inviterede hun nogle af dem hjem til et måltid mad. En af Nomas gæster var en hvid ældstebror. “Det gjorde indtryk på mig at han var villig til at sidde på en lav plastikkasse,” fortæller hun. Ordningen, der stadig eksisterer, har medført at mange har fået nye venner og er blevet motiveret til fortsat at udvide deres omgangskreds.

IFØR JER INDERLIG MEDFØLELSE OG VENLIGHED

7. Hvorfor er der behov for at vi viser medfølelse?

7 Så længe Satans verden får lov at eksistere, vil vi komme ud for trængsler og modgang. Det kan for eksempel være at vi bliver arbejdsløse, rammes af alvorlig sygdom, udsættes for forfølgelse, oplever naturkatastrofer eller mister nogle ejendele på grund af kriminalitet. For at kunne støtte hinanden i svære perioder må vi have ægte empati. Inderlig  medfølelse vil få os til at behandle andre med venlighed. (Ef. 4:32) Disse egenskaber er en del af den nye personlighed. De sætter os i stand til at være en trøst for andre og derved efterligne Gud. – 2 Kor. 1:3, 4.

8. Hvad kan det føre til at vi viser medfølelse og venlighed mod alle i menigheden? Forklar med et eksempel.

8 Hvordan kan vi i endnu højere grad støtte dem i vores menighed der er udlændinge eller dårligt stillet? Vi må blive venner med dem og lade dem mærke at de er en værdifuld del af menigheden. (1 Kor. 12:22, 25) Tænk over hvad der skete med Dannykarl, en mand der flyttede fra Filippinerne til Japan. På sin nye arbejdsplads blev han ikke behandlet lige så godt som de lokale. En dag overværede han så et møde hos Jehovas Vidner. “Der var næsten kun japanere til stede,” fortæller han, “men de gav mig en varm velkomst, nærmest som om vi var gamle venner.” Den gode behandling han blev ved med at opleve fra brødrenes side, hjalp ham til at gøre åndelige fremskridt. Med tiden blev han døbt, og i dag er han ældste. De andre ældste betragter Dannykarl og hans kone, Jennifer, som en velsignelse for menigheden. “De lever et meget enkelt liv som pionerer og er gode eksempler med hensyn til at sætte Riget først,” udtaler hans medældste. – Luk. 12:31.

9, 10. Hvilke eksempler understreger at det giver gode resultater at vise medfølelse i forkyndelsen?

9 Når vi deltager i forkyndelsen, har vi mulighed for at “gøre det der er godt mod alle”. (Gal. 6:10) Inderlig medfølelse har motiveret mange Jehovas Vidner til at lære et nyt sprog så de kan fortælle immigranter om den gode nyhed. (1 Kor. 9:23) Deres anstrengelser har ført til store velsignelser. Tiffany, en pionersøster i Australien, lærte swahili for at kunne hjælpe til i en swahilitalende menighed i Brisbane. Det var ikke let for Tiffany at lære sproget, men det har virkelig beriget hendes liv. Hun siger: “Hvis du godt kunne tænke dig en spændende tjeneste, er det lige noget for dig at være i en fremmedsproget menighed. Det er som at rejse ud uden at skulle forlade sin hjemby. Du vil komme til at opleve vores globale brodersamfund og mærke den helt mirakuløse enhed.”

Hvad får kristne til at hjælpe immigranter? (Se paragraf 10)

10 En familie i Japan har gjort noget lignende. Datteren, Sakiko, fortæller: “I 1990’erne stødte vi ofte på brasilianske immigranter i forkyndelsen. Når vi viste dem nogle vers i deres portugisiske bibel, som for eksempel Åbenbaringen 21:3, 4  og Salme 37:10, 11, 29, viste de stor interesse, og nogle fik ligefrem tårer i øjnene.” Men familiens medfølelse fik dem til at gøre mere for immigranterne. Sakiko fortsætter: “Da vi så hvor åndeligt udhungrede de var, gik vi i gang med at lære portugisisk sammen som familie.” Senere var de med til at oprette en portugisisk menighed, og gennem årene har de hjulpet mange immigranter til at blive tjenere for Jehova. “Det krævede hårdt arbejde at lære portugisisk,” tilføjer Sakiko, “men velsignelserne har i den grad opvejet anstrengelserne. Vi er Jehova dybt taknemmelige.” – Læs Apostelgerninger 10:34, 35.

IFØR JER YDMYGHED

11, 12. (a) Hvorfor er det vigtigt at vi har det rigtige motiv til at tage den nye personlighed på? (b) Hvad vil hjælpe os til at være ydmyge?

11 Vores motiv til at tage den nye personlighed på bør være at ære Jehova, ikke at få ros fra andre mennesker. Husk at selv en fuldkommen åndeskabning blev fyldt med stolthed og syndede. (Jævnfør Ezekiel 28:17). Hvor meget sværere er det så ikke for ufuldkomne mennesker at undgå stolthed og hovmod! Det er dog muligt for os at iføre os ydmyghed. Hvad kan hjælpe os til at gøre det?

12 Hvis vi skal være ydmyge, må vi hver dag sætte tid af til at meditere over det vi læser i Guds ord. (5 Mos. 17:18-20) Det vil især være godt at tænke dybt over de ting Jesus lærte andre, og hans enestående eksempel med hensyn til at tjene Jehova ydmygt. (Matt. 20:28) Jesus vaskede ovenikøbet sine apostles fødder. (Joh. 13:12-17) Det er også vigtigt at vi beder om at få Guds hellige ånd, som kan hjælpe os til at bekæmpe enhver tendens til at føle os bedre end andre. – Gal. 6:3, 4; Fil. 2:3.

13. Hvilke velsignelser fører ydmyghed til?

13 Læs Ordsprogene 22:4. Ydmyghed er et krav til alle Jehovas tjenere og fører til mange velsignelser. Denne egenskab hjælper os til at fremme enheden og freden i menigheden. Når vi bliver ved med at arbejde på vores ydmyghed, vil Gud desuden vise os ufortjent godhed. Apostlen Peter skrev: “I skal alle iføre jer ydmyghed over for hinanden, for Gud står de hovmodige imod, men han skænker de ydmyge ufortjent godhed.” – 1 Pet. 5:5.

IFØR JER MILDHED OG TÅLMODIGHED

14. Hvem er det bedste eksempel når det gælder mildhed og tålmodighed?

14 I verden bliver personer der er milde og tålmodige, ofte betragtet som svage. Men den holdning er helt forkert! Disse smukke egenskaber stammer fra Jehova, den stærkeste person i universet. Jehova er det største eksempel når det gælder mildhed og tålmodighed. (2 Pet. 3:9) Tænk bare på hvordan han gennem engle besvarede Abrahams og Lots spørgsmål. (1 Mos. 18:22-33; 19:18-21) Tænk også på hvordan han i mere end 1.500 år tog sig af det ulydige Israel. – Ez. 33:11.

15. Hvordan var Jesus et godt eksempel med hensyn til mildhed og tålmodighed?

15 Jesus havde “et mildt sind”. (Matt. 11:29) Og han viste stor tålmodighed over for sine disciple, der gang på gang begik fejl. Igennem hele sin tjeneste blev han udsat for uretfærdig kritik fra religiøse modstandere, men han forblev mild og tålmodig helt frem til sin død. Selv da han hang på pælen og udholdt frygtelige smerter, bad han for sine bødler med ordene: “Fader, tilgiv dem, for de ved ikke hvad de gør.” (Luk. 23:34) Sikke et fantastisk eksempel på at  vise mildhed og tålmodighed under de værst tænkelige omstændigheder! – Læs 1 Peter 2:21-23.

16. Hvordan kan vi i praksis vise mildhed og tålmodighed?

16 Hvordan kan vi vise mildhed og tålmodighed? Paulus nævnte en måde da han skrev: “Bliv ved med at affinde jer med hinanden og frit at tilgive hinanden hvis nogen har en grund til klage imod en anden. Ligesom Jehova frit har tilgivet jer, sådan skal I også gøre.” (Kol. 3:13) At følge denne opfordring kræver bestemt at vi er milde og tålmodige. Men når vi er villige til at tilgive andre, fremmer og bevarer vi menighedens enhed.

17. Hvorfor er det så vigtigt at vi er milde og tålmodige?

17 Det er ikke frivilligt om vi som kristne vil iføre os mildhed og tålmodighed. Det er et direkte krav for at blive frelst! (Matt. 5:5; Jak. 1:21) Men endnu vigtigere: Når vi har disse egenskaber, ærer vi Jehova og kan hjælpe andre til at gøre det samme. – Gal. 6:1; 2 Tim. 2:24, 25.

IFØR JER KÆRLIGHEDEN

18. Hvilken forbindelse er der mellem kærlighed og upartiskhed?

18 Alle de egenskaber vi har set på indtil nu, er nært forbundet med kærlighed. Tag for eksempel upartiskhed. Da disciplen Jakob vejledte sine trosfæller fordi de behandlede de rige bedre end de fattige, understregede han at deres opførsel var i strid med buddet: “Du skal elske din næste som dig selv.” Derefter tilføjede han: “Hvis I fortsat viser partiskhed, øver I synd.” (Jak. 2:8, 9) Hvis vi har kærlighed, vil vi ikke diskriminere andre på baggrund af uddannelsesniveau, race eller social status. Upartiskhed må dog ikke bare være noget påtaget; det skal være en integreret del af vores personlighed.

19. Hvorfor er det så vigtigt at vi ifører os kærlighed?

19 Kærligheden er også “langmodig og venlig” og “bliver ikke opblæst”. (1 Kor. 13:4) Der kan ikke være nogen tvivl om at det kræver tålmodighed, venlighed og ydmyghed at blive ved med at forkynde den gode nyhed om Riget. (Matt. 28:19) Det er også de egenskaber der sætter os i stand til at komme godt ud af det med alle vores brødre og søstre i menigheden. Hvad fører det til at vi viser en sådan kærlighed? Det fører til forenede menigheder, der er til ære for Jehova og giver sandhedssøgende mennesker lyst til at lære mere om ham. Meget passende afsluttes Bibelens beskrivelse af den nye personlighed med disse stærke ord: “Foruden alt dette skal I iføre jer kærligheden, for den er enhedens fuldkomne bånd.” – Kol. 3:14.

BLIV VED MED AT ARBEJDE PÅ DEN NYE PERSONLIGHED

20. (a) Hvilke spørgsmål må vi stille os selv, og hvorfor? (b) Hvad ser vi frem til?

20 Vi bør hver især spørge os selv: ‘Hvad mere kan jeg gøre for at tage den gamle personlighed af og ikke lade den komme på igen?’ Det er vigtigt at vi beder inderligt om at få Guds hjælp, og at vi gør alt hvad vi kan, for at få bugt med enhver indstilling eller adfærd der kunne forhindre os i at “arve Guds rige”. (Gal. 5:19-21) Vi må også spørge os selv: ‘Arbejder jeg stadig på at blive gjort ny i mit sinds drivkraft?’ (Ef. 4:23, 24) Eftersom vi er ufuldkomne, må vi blive ved med at arbejde på at tage den nye personlighed på og beholde den på. Men forestil dig hvor skønt det bliver når alle på jorden er iført den nye personlighed og til fuldkommenhed genspejler Jehovas egenskaber!

^ par. 3 På Bibelens tid blev skyterne betragtet som et uciviliseret folk.