Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Hvorfor er Mattæus’ og Lukas’ beretninger om Jesus’ barndom forskellige?

Beretningen om Jesus’ fødsel og barndom i Mattæusevangeliet adskiller sig fra beretningen i Lukasevangeliet fordi de to skribenter fokuserer på nogle forskellige ting.

Mattæus’ beretning fokuserer på begivenheder der involverer Josef. Mattæus beskriver Josefs reaktion på at høre at Maria er gravid, den drøm hvori en engel forklarer situationen, og hans måde at følge englens anvisninger på. (Matt. 1:19-25) Derefter fortælles det at Josef har en drøm hvori en engel siger at han skal flygte til Egypten med sin familie. Videre beskrives selve flugten, drømmen hvor Josef får at vide at han skal vende tilbage til Israel, og hans beslutning om at slå sig ned i Nazaret med sin familie. (Matt. 2:13, 14, 19-23) I de første to kapitler i Mattæusevangeliet nævnes Josefs navn 7 gange; Marias navn nævnes 4 gange.

Lukas’ beretning, derimod, fokuserer hovedsageligt på Maria. Lukas beskriver Marias samtale med englen Gabriel, hendes besøg hos slægtningen Elisabet og hendes lovprisning af Jehova. (Luk. 1:26-56) Beretningen gengiver også Simeons ord til Maria om at Jesus ville blive udsat for lidelser. Lukasevangeliet indeholder derefter en beskrivelse af den rejse som den 12-årige Jesus og hans familie foretager til templet i Jerusalem, en beretning hvor Lukas kun gengiver hvad Maria siger i situationen, og ikke Josef. Lukas tilføjer derefter at alle disse begivenheder gjorde dybt indtryk på Maria. (Luk. 2:19, 34, 35, 48, 51) I de første to kapitler i Lukasevangeliet nævnes Marias navn 12 gange; Josefs navn nævnes kun 3 gange. Mattæus fokuserer altså først og fremmest på Josefs tanker og handlinger, hvorimod Lukas fokuserer mere på Marias rolle og oplevelser.

Optegnelsen over Jesus’ slægtslinje er også forskellig i de to evangelier. Mattæus beskriver den slægtslinje der går gennem Josef, og viser på den måde at Jesus som Josefs adoptivsøn var den retmæssige arving til Davids trone. Hvorfor? Fordi Josef var efterkommer af kong David i den slægtslinje der gik gennem Davids søn Salomon. (Matt. 1:6, 16) Lukas, derimod, opfører efter alt at dømme Marias forfædre og viser at Jesus er den naturlige arving til Davids trone, at han er arving “efter kødet”. (Rom. 1:3) Hvorfor? Fordi Maria var efterkommer af kong David i den slægtslinje der gik gennem Davids søn Natan. (Luk. 3:31) Men hvorfor nævnes det ikke at Maria var datter af Eli, der omtales i slægtsregistret af Lukas? Fordi officielle slægtsregistre normalt kun oplyste navnene på mændene i en slægt. Så når Lukas nævner Josef og opfører ham som søn af Eli, ville det blive forstået sådan at Josef var Elis svigersøn. – Luk. 3:23.

Slægtsregistrene i Mattæus- og Lukasevangeliet slår fast at Jesus var den forudsagte Messias. At Jesus var efterkommer af kong David, var et så ubestrideligt faktum at ikke engang farisæerne og saddukæerne kunne afvise det. I dag er disse slægtsregistre en del af fundamentet for vores tro og et vidnesbyrd om at Gud altid opfylder sine løfter.