Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2017

Kærlighed – en værdifuld egenskab

Kærlighed – en værdifuld egenskab

APOSTLEN Paulus skrev under inspiration om ni egenskaber der er et resultat af at den hellige ånd virker på en. (Gal. 5:22, 23) Disse smukke egenskaber udgør tilsammen “åndens frugt” * og er en del af “den nye personlighed”. (Kol. 3:10) Ligesom et træ bærer frugt når det får den nødvendige mængde vand, vil et menneske have åndens frugt når den hellige ånd virker frit i vedkommendes liv. – Sl. 1:1-3.

Den første egenskab Paulus nævner som en del af åndens frugt, er kærlighed. Hvor værdifuld er denne egenskab? Paulus skrev at uden kærlighed var han intet. (1 Kor. 13:2) Men hvad er kærlighed egentlig, og hvordan kan vi blive bedre til at vise den hver dag?

HVORDAN KÆRLIGHED KOMMER TIL UDTRYK

Det er ikke let at definere egenskaben kærlighed, men Bibelen forklarer hvordan den kommer til udtryk. For eksempel siger den at kærligheden er “langmodig og venlig”. Den “fryder sig med sandheden” og “tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt”. Kærlighed indebærer også at man har dyb hengivenhed og omsorg for andre, og at man føler sig nært knyttet til dem. En der mangler kærlighed, derimod, har tendens til at blive misundelig og stolt, være egoistisk, opføre sig upassende og være hård og uvillig til at tilgive. Ingen af os ønsker at være på den måde. Den kærlighed vi ønsker at opdyrke, “søger ikke sine egne interesser”. – 1 Kor. 13:4-8.

JEHOVA OG JESUS – DE BEDSTE EKSEMPLER

“Gud er kærlighed.” (1 Joh. 4:8) Ja, Jehova er selve indbegrebet af kærlighed, og alt hvad han gør, vidner om hans kærlighed. Det største udtryk for hans kærlighed til menneskeheden var at han sendte Jesus til jorden og lod ham lide og dø for vores skyld. Apostlen Johannes skrev: “Ved dette blev Guds kærlighed gjort kendt i vort tilfælde, at Gud udsendte sin enestefødte søn til verden for at vi kunne vinde livet ved ham. Kærligheden består i dette: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han elskede os og udsendte sin søn som sonoffer for vore synder.” (1 Joh. 4:9, 10) Guds kærlighed gør det muligt for os at få tilgivelse, håb og liv.

Jesus viste sin kærlighed til mennesker ved at være villig til at ofre sit liv sådan som Jehova bad ham om. Paulus skrev at Jesus sagde: “Se, jeg er kommet for at gøre din [Guds] vilje.” Derefter tilføjede Paulus: “Ved den nævnte ‘vilje’ er vi blevet helliget ved at Jesu Kristi legeme er blevet ofret én gang for alle.” (Hebr. 10:9, 10) Der er ikke noget menneske der har vist større kærlighed. Jesus sagde selv: “Ingen har større kærlighed end den, at han sætter sin sjæl til for sine venner.” (Joh. 15:13) Kan vi ufuldkomne mennesker overhovedet efterligne Jehovas og Jesus’ kærlighed? Ja! Lad os se hvordan.

 “FORTSÆT MED AT VANDRE I KÆRLIGHED”

Paulus gav denne tilskyndelse: “Bliv ... Guds efterlignere, som elskede børn, og fortsæt med at vandre i kærlighed, ligesom Messias også elskede jer og gav sig selv hen for jer.” (Ef. 5:1, 2) Vi ‘vandrer i kærlighed’ når denne egenskab kommer til udtryk i alle aspekter af vores liv. Kærlighed må udtrykkes i handlinger, ikke kun i ord. Johannes skrev: “Lad os ikke elske med ord, heller ikke med tungen, men i gerning og sandhed.” (1 Joh. 3:18) For eksempel motiverer vores kærlighed til Jehova og vores medmennesker os til at forkynde ‘den gode nyhed om riget’. (Matt. 24:14; Luk. 10:27) Vi kan også vise at vi vandrer i kærlighed, ved at være tålmodige, venlige og tilgivende. Bibelen siger netop: “Ligesom Jehova frit har tilgivet jer, sådan skal I også gøre.” – Kol. 3:13.

Sand kærlighed skal dog ikke forveksles med blødsødenhed eller sentimentalitet. For eksempel vil nogle forældre måske gøre alt hvad deres barn forlanger, for at få det til at holde op med at græde. Men en forælder der virkelig elsker sit barn, vil stå fast når det er nødvendigt. Det er det samme med Jehova; han er kærlighed, men “den Jehova elsker, tugter han”. (Hebr. 12:6) Hvis vi vandrer i kærlighed, vil vi også give retledning når der er brug for det. (Ordsp. 3:11, 12) Når vi retleder en anden, må vi selvfølgelig huske at vi også selv er ufuldkomne og begår fejl. Ja, vi har alle sammen nogle områder hvor vi må arbejde på at blive bedre til at vise kærlighed. Hvordan kan vi gøre det? Lad os se på tre måder.

HVORDAN KAN VI BLIVE BEDRE TIL AT VISE KÆRLIGHED?

For det første må vi bede Gud om hans ånd, der frembringer kærlighed. Jesus sagde at Jehova giver “hellig ånd til dem der beder ham”. (Luk. 11:13) Når vi beder om hellig ånd og ‘bliver ved med at vandre ved ånd’, vil vores handlinger efterhånden blive mere og mere kærlige. (Gal. 5:16) Hvis du for eksempel er ældste i den kristne menighed, kan du bede om at Guds hellige ånd må hjælpe dig til at give bibelsk vejledning på en kærlig måde. Og hvis du er forælder, kan du bede Jehova om at hans hellige ånd må hjælpe dig til at retlede dine børn i kærlighed, ikke i vrede.

For det andet må vi tænke dybt over hvordan Jesus viste kærlighed, selv når han blev dårligt behandlet. (1 Pet. 2:21, 23) Det kan især være godt at tænke på Jesus’ eksempel når nogen har fornærmet os eller vi er blevet uretfærdigt behandlet. Vi kunne spørge os selv: ‘Hvad ville Jesus gøre?’ En søster ved navn Leigh oplevede at det er godt at tænke over dette spørgsmål inden man reagerer. Hun fortæller: “Engang var der en på mit arbejde der sendte en mail til mine andre kolleger med nogle negative kommentarer om mig og den måde jeg udførte mit arbejde på. Jeg blev virkelig ked af det. Men så spurgte jeg mig selv: ‘Hvordan kan jeg efterligne Jesus i den her situation?’ Da jeg havde tænkt over hvordan Jesus ville have reageret, besluttede jeg mig for at glemme det og ikke gøre et stort nummer ud af det. Senere fandt jeg ud af at min kollega havde kæmpet med alvorlig sygdom og var under stort pres. Jeg nåede frem til at hun nok ikke havde ment det hun skrev. At tænke over hvordan Jesus viste kærlighed når han blev dårligt behandlet, hjalp mig til at vise en lignende kærlighed over for min kollega.” Ja, hvis vi efterligner Jesus, vil vi altid behandle andre kærligt.

For det tredje må vi udvikle selvopofrende kærlighed, der er sande kristnes kendetegn. (Joh. 13:34, 35) Bibelen opfordrer os til at have samme indstilling som Jesus. Jesus “tømte sig selv” – han forlod sit liv i  himlen og døde for vores skyld. (Fil. 2:5-8) Når vi efterligner Jesus’ selvopofrende kærlighed, vil vores tanker og følelser blive mere som hans, og vi vil få lyst til at sætte andres behov før vores egne. Hvilke andre fordele er der ved at opdyrke kærlighed?

FORDELE VED AT VISE KÆRLIGHED

Der er meget store fordele ved at vise kærlighed. Lad os se nærmere på to af dem:

Hvilke fordele er der ved at vise kærlighed?

  • ET INTERNATIONALT BRODERSAMFUND: Fordi vi har kærlighed til hinanden, ved vi at uanset hvilken menighed i verden vi besøger, vil vores brødre og søstre tage godt imod os. Hvor er det en stor velsignelse at ‘hele samfundet af brødre i verden’ elsker os! (1 Pet. 5:9) Finder man en sådan kærlighed andre steder end blandt Guds folk?

  • FRED: Fordi vi ‘affinder os med hinanden i kærlighed’, kan vi glæde os over “fredens forenende bånd”. (Ef. 4:2, 3) Vi mærker tydeligt denne fred ved vores møder og stævner. Er du ikke enig i at sådan en fredelig ånd er helt unik i den splittede verden vi lever i? (Sl. 119:165; Es. 54:13) Når vi gør en indsats for at holde fred med andre, viser vi hvor meget vi elsker dem, og det glæder vores himmelske Far. – Sl. 133:1-3; Matt. 5:9.

“KÆRLIGHEDEN OPBYGGER”

Paulus skrev: “Kærligheden opbygger.” (1 Kor. 8:1) Hvordan gør den det? Det forklarer Paulus i Første Korintherbrev, kapitel 13, der er blevet kaldt “Kærlighedens højsang”. Blandt andet søger kærligheden “medmenneskets bedste”, altså får os til at være optaget af hvad der er godt for andre. (1 Kor. 10:24; 13:5) Og fordi kærligheden er hensynsfuld, betænksom, tålmodig og venlig, giver den nært knyttede familier og menigheder præget af enhed. – Kol. 3:14.

Der findes mange former for kærlighed, men den kærlighed vi har til Jehova, er den mest værdifulde der findes. Den forener folk med vidt forskellig baggrund, race og sprog så de kan tjene Jehova “skulder ved skulder”. (Zef. 3:9) Lad os være besluttet på at vise dette aspekt af åndens frugt hver eneste dag.

^ par. 2 Dette er den første af ni artikler der hver vil behandle et aspekt af åndens frugt.