Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE August 2017

Dette nummer indeholder studieartiklerne til perioden 25. september til 22. oktober 2017.

Venter du villigt og tålmodigt på Jehova?

Op gennem tiden har trofaste tjenere for Jehova spurgt hvor længe de skulle udholde forskellige prøvelser, men Gud irettesatte dem ikke for at spørge.

‘Guds fred overgår al forstand’

Har du undret dig over hvorfor Gud tillader at du kommer ud for uventede prøvelser? Hvis du har det, hvad kan så hjælpe dig til at have fuld tillid til Jehova?

LIVSBERETNING

Udholdenhed under prøvelser fører til velsignelser

Hvor spurgte de deporterede i Sibirien efter køer når de i virkeligheden var interesseret i får? Svaret findes i Pavel og Marija Sivulskijs gribende livsberetning.

Tag den gamle personlighed af, og lad den ikke komme på igen

Én ting er at tage den gamle personlighed af, noget helt andet er ikke at lade den komme på igen. Hvordan kan vi gøre det, uanset hvor langt ude vi har været?

Tag den nye personlighed på, og behold den på

Med Jehovas hjælp kan det lade sig gøre for dig at blive den slags menneske Gud gerne vil have at du skal være. Læg for eksempel mærke til nogle områder hvor du kan vise medfølelse, venlighed, ydmyghed og mildhed.

Kærlighed – en værdifuld egenskab

Bibelen gør det klart at kærlighed er et resultat af Jehovas hellige ånd. Hvad er kærlighed? Hvordan kan du opdyrke den? Og hvordan kan du vise den hver dag?

FRA VORES ARKIVER

“Hvornår skal vi have det næste stævne?”

Hvad var det der gjorde et stævne i Mexico City i 1932 så bemærkelsesværdigt?

Spørgsmål fra læserne

Hvorfor er Mattæus’ beretning om Jesus’ barndom og slægtsregister forskellig fra Lukas’ beretning?