Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2016

Forstår du vigtigheden af at vokse åndeligt?

Forstår du vigtigheden af at vokse åndeligt?

“Bliv ved med ... flittigt at tage dig af oplæsning, af tilskyndelse, af undervisning.” – 1 TIM. 4:13.

SANGE: 45, 70

1, 2. (a) Hvordan er Esajas 60:22 blevet opfyldt her i endens tid? (b) Hvilket behov er der lige nu i den jordiske del af Jehovas organisation?

“DEN mindste vil blive til tusind, og den ringeste til en mægtig nation.” (Es. 60:22) Disse profetiske ord bliver opfyldt her i de sidste dage. I tjenesteåret 2015 var der hele 8.220.105 der forkyndte den gode nyhed jorden over! I profetien står der videre om væksten blandt Guds folk: “Jeg, Jehova, vil fremskynde det når tiden er inde til det.” Det betyder at der hele tiden bliver mere og mere at gøre i forkyndelsesarbejdet. Gør vi personligt alt hvad vi kan, som forkyndere af Riget? Mange brødre og søstre har meldt sig som pionerer eller hjælpepionerer. Nogle er rejst ud for at tjene hvor der er større behov, eller hjælper til med andre teokratiske aktiviteter, for eksempel byggeri.

2 Hvert år bliver der oprettet omkring 2.000 nye menigheder, så der er et stigende behov for tjenere. Hvis der skal være blot 5 ældste i hver ny menighed, skal 10.000 menighedstjenere hvert år kvalificere sig til at blive tilsynsmænd. Det betyder igen at der er brug for at tusindvis af brødre kvalificerer sig til at blive menighedstjenere. Ja, der er “rigeligt at gøre i  Herrens gerning”, og ikke kun for brødre men også for søstre. – 1 Kor. 15:58.

HVAD DET VIL SIGE AT VOKSE ÅNDELIGT

3, 4. Hvad må du gøre for at vokse åndeligt?

3 Læs 1 Timoteus 3:1. Det græske ord der er oversat med ‘tragte efter’, indeholder tanken om at strække sig for at få fat i noget der måske ikke umiddelbart er inden for rækkevidde. Ved at bruge det ord understregede Paulus at det kræver en indsats at vokse åndeligt. Som eksempel kunne nævnes en bror der overvejer hvordan hans fremtid i menigheden vil blive. Han er klar over at hvis han skal blive menighedstjener, må han gøre noget for at opdyrke gode kristne egenskaber. Og når han er blevet menighedstjener, vil det kræve en del af ham at kvalificere sig til at blive ældste. Ja, det at vokse åndeligt kræver en bevidst indsats.

4 Brødre og søstre der gerne vil tjene som pionerer, betelitter eller byggefrivillige, må også gøre noget aktivt for at nå deres mål. Lad os se på hvordan Guds ord kan hjælpe os til at blive ved med at gøre åndelige fremskridt.

BLIV VED MED AT VOKSE ÅNDELIGT

5. Hvordan kan unge bruge deres kræfter i tjenesten for Jehova?

5 Unge kan på grund af deres kræfter gøre meget i tjenesten for Jehova. (Læs Ordsprogene 20:29). Nogle unge arbejder med at trykke og indbinde bibler og bibelske publikationer på betelhjem rundt omkring i verden. Mange unge brødre og søstre er med til at bygge og vedligeholde rigssale. Når naturkatastrofer indtræffer, hjælper unge til med at sørge for nødhjælp. Og mange unge pionerer rejser til et andet land eller lærer et nyt sprog for at gøre mere i forkyndelsen af den gode nyhed.

6-8. (a) Hvordan ændrede Aaron sit syn på tjenesten for Jehova, og hvad førte det til? (b) Hvordan kan vi ‘smage og se at Jehova er god’?

6 Du elsker uden tvivl Jehova og ønsker at give ham det bedste du har. Men måske har du det ligesom en bror ved navn Aaron havde det. Han var vokset op i en familie af Jehovas Vidner, men alligevel siger han: “Jeg syntes at møder og forkyndelse var kedeligt.” Han kunne ikke forstå hvorfor tjenesten for Jehova ikke gav ham glæde. Hvad gjorde han ved problemet?

7 Aaron gjorde en indsats for at få gode åndelige vaner ved at begynde at læse regelmæssigt i Bibelen, forberede sig til møderne og deltage i dem. Han begyndte også at bede mere. Gradvist fik han et nærmere forhold til Jehova, og det førte til at han voksede åndeligt. Siden da har Aaron været pioner, hjulpet til med nødhjælpsarbejde og forkyndt i et fremmed land. I dag tjener han på Betel og er ældste. Hvad synes han om den måde hans liv har formet sig på? Aaron siger: “Jeg har ‘smagt og set at Jehova er god’. Fordi han har velsignet mig, føler jeg at jeg står i gæld til ham, og jeg bliver motiveret til at gøre mere i tjenesten for ham. Og det resulterer i endnu flere velsignelser.”

8 “De der søger Jehova skal intet godt mangle,” skrev salmisten. (Læs Salme 34:8-10). Jehova vil aldrig skuffe dem der ivrigt tjener ham. Vi vil også komme til at ‘smage og se at Jehova er god’ når vi gør alt hvad vi kan, i tjenesten for ham, og vi vil desuden komme til at opleve en helt unik glæde.

 VÆR TÅLMODIG OG UDNYT TIDEN

9, 10. Hvorfor er det vigtigt at du er tålmodig?

9 Det er vigtigt at du er tålmodig når du arbejder på at nå dine mål. (Mika 7:7) Jehova vil altid støtte os når vi forsøger at gøre fremskridt, men nogle gange kan han tillade at vi må vente noget tid på at få et bestemt privilegium eller på at vores omstændigheder forandrer sig til det bedre. Tænk for eksempel på Abraham. Han fik et løfte af Jehova om en søn, men måtte vente i mange år før Isak blev født. I al den tid viste Abraham tro og tålmodighed, og Jehova skuffede ham ikke. – 1 Mos. 15:3, 4; 21:5; Hebr. 6:12-15.

10 Det er ikke altid lige let at vente på noget. (Ordsp. 13:12) Hvis vi hele tiden fokuserer på hvilken situation vi befinder os i, og på hvor skuffede vi er, kunne det ende med at tage modet fra os. Det vil være meget bedre at udnytte tiden til at arbejde med os selv så vi bliver mere brugbare for Jehova. Her er tre ting vi kan gøre.

11. Hvilke egenskaber kan vi arbejde på, og hvorfor er det vigtigt at vi gør det?

11 Arbejd på dine egenskaber. Når vi læser i Bibelen og mediterer over det vi læser, får vi større visdom. Vi bliver i stand til at tænke klart og ræsonnere, og vi lærer at træffe gode beslutninger. Sådanne egenskaber er afgørende for brødre der fører an i tilbedelsen af Jehova. (Ordsp. 1:1-4; Tit. 1:7-9) Og når vi studerer vores publikationer, der er baseret på Bibelen, får vi en dybere forståelse af hvordan Jehova ser på mange ting. Hver dag  vil vi kunne bruge det vi har lært, til at træffe beslutninger der glæder ham. Vi vil for eksempel vide hvordan vi skal behandle andre, hvordan vi kan styre vores økonomi, hvad vi skal vælge af underholdning, og hvordan vi bør gå klædt.

12. Hvordan kan man vise at man er til at regne med?

12 Vis at du er til at regne med. Uanset om vi er brødre eller søstre, må vi gøre vores bedste for at tage os af de teokratiske opgaver vi får betroet. På et tidspunkt skulle landshøvdingen Nehemias udpege nogle til at tage sig af forskellige ansvarsopgaver. Hvem udvalgte han? Pålidelige og trofaste tjenere som frygtede Jehova. (Neh. 7:2; 13:12, 13) I dag forventes der det samme af dem der stiller sig til rådighed. Bibelen siger: “Hvad der ... kræves af husholdere, er at en sådan findes trofast.” (1 Kor. 4:2) Når brødre og søstre udfører deres opgaver på en god måde, vil der blive lagt mærke til det. – Læs 1 Timoteus 5:25.

13. Hvordan kan du efterligne Josef hvis du bliver uretfærdigt behandlet?

13 Lær at stole på Jehova. Hvad kan du gøre hvis du bliver uretfærdigt behandlet? Måske kan en samtale løse problemet. Men hvis du har meget travlt med at forsvare og retfærdiggøre dig selv, kan det gøre problemet værre. I den forbindelse kan vi lære meget af Josef. Han blev uretfærdigt behandlet af sine brødre, men det gjorde ham ikke bitter. Senere blev Josef også fængslet på grund af falske anklager. Men han stolede på Jehova i den svære tid og lod sig ‘lutre’ af ham. (Sl. 105:19) Da prøvelserne var ovre, havde Josef udviklet nogle værdifulde egenskaber der gjorde ham egnet til en meget betroet opgave. (1 Mos. 41:37-44; 45:4-8) Hvis du føler dig uretfærdigt behandlet, så bed Jehova om visdom og styrke. Han vil hjælpe dig så du kan bevare roen og tale med mildhed. – Læs 1 Peter 5:10.

BLIV VED MED AT UDVIKLE DIG SOM FORKYNDER

14, 15. (a) Hvorfor må vi hele tiden være opmærksom på hvilke metoder vi bruger i forkyndelsen? (b) Hvordan kunne du tilpasse din forkyndelse til omstændighederne? (Se indledningsbilledet og boksen “ Er du villig til at prøve en ny metode?”)

14 Paulus gav Timoteus denne opfordring: “Bliv ved med ... flittigt at tage dig af oplæsning, af tilskyndelse, af undervisning. Giv bestandig agt på dig selv og din undervisning.” (1 Tim. 4:13, 16) Timoteus var allerede en erfaren forkynder. Men hans tjeneste ville kun være virkningsfuld hvis han blev ved med at være opmærksom på sin undervisning. Folks situation og omstændigheder forandrede sig hele tiden, så for at nå deres hjerter måtte Timoteus tilpasse sin forkyndelse. Han kunne ikke bare bruge de metoder han altid havde brugt. Det samme gør sig gældende i dag.

15 Nogle steder er der ikke ret mange hjemme når vi forkynder fra hus til hus. Og i visse områder er der bygninger eller boligkomplekser som vi ikke kan få adgang til. Hvis det er tilfældet i dit distrikt, kunne du så tage andre metoder i brug for at nå mennesker med den gode nyhed?

16. Hvordan kan man opnå gode resultater i offentlig forkyndelse?

16 Offentlig forkyndelse er en effektiv måde at udbrede den gode nyhed på. En del brødre og søstre sætter tid af til at tale med folk ved bus- og togstationer, på markeder, i parker og andre  offentlige steder. Mange forkyndere har kunnet indlede en samtale ved taktfuldt at omtale noget der er fremme i medierne, rose folks børn eller spørge til det arbejde en person er i gang med. Hvis de falder i snak, nævner forkynderen en bibelsk tanke og lægger mærke til hvordan den anden reagerer. På den måde får de måske en længere samtale om Bibelen.

17, 18. (a) Hvordan kan du få mere mod på offentlig forkyndelse? (b) Hvad viser Davids ord om den indstilling vi må have til forkyndelsen?

17 Hvis du synes offentlig forkyndelse er svært, så giv ikke op! Eddie, en pioner i New York, havde det ikke let med at skulle henvende sig til folk på gaden. Med tiden har han dog fået mere mod på det. Hvad har hjulpet ham? Han fortæller: “Ved vores familiestudium undersøger min kone og jeg hvordan vi kan svare når folk kommer med indvendinger eller giver udtryk for deres holdninger. Vi spørger også andre forkyndere til råds.” Nu er offentlig forkyndelse noget Eddie glæder sig til.

18 Efterhånden som du bliver en dygtigere og mere frimodig forkynder, vil det være tydeligt for andre at du vokser åndeligt. (Læs 1 Timoteus 4:15). Du vil sikkert have det som David, der skrev: “Jeg vil velsigne Jehova til alle tider; til stadighed skal hans lovsang være i min mund. Af Jehova skal min sjæl rose sig; de sagtmodige vil høre det og fryde sig.” (Sl. 34:1, 2) Ja, måske kan din forkyndelse føre til at nogle kommer med i sandheden.

ÆR JEHOVA VED AT VOKSE ÅNDELIGT

19. Hvorfor kan en tjener for Jehova være lykkelig selv under svære omstændigheder?

19 “Alt hvad du har frembragt vil prise dig, Jehova, og dine loyale vil velsigne dig,” skrev David. “De vil berette om dit kongedømmes herlighed, og de vil tale om din vælde, for at gøre hans vældige gerninger kendt for menneskesønnerne, og hans kongedømmes herlige pragt.” (Sl. 145:10-12) Alle der elsker Jehova og tjener ham loyalt, har et stærkt ønske om at fortælle andre om ham. Men hvad nu hvis du på grund af sygdom eller høj alder ikke kan gøre så meget i tjenesten? Husk at du er med til at prise og ære Jehova hver gang du fortæller plejepersonale eller andre om den gode nyhed. Hvis du sidder i fængsel på grund af din tro, udnytter du sikkert de muligheder der er for at tale med andre om sandheden, og det glæder Jehovas hjerte. (Ordsp. 27:11) Hvis du lever i en religiøst delt husstand men holder fast ved dine gode åndelige vaner, er du også med til at prise Jehova. (1 Pet. 3:1-4) Selv under svære omstændigheder kan du altså ære Jehova og vokse åndeligt.

20, 21. Hvordan kan det blive til gavn for andre at du vokser åndeligt?

20 Jehova vil med sikkerhed velsigne dig hvis du bliver ved med at gøre åndelige fremskridt. Måske kan du ved at foretage nogle få ændringer i din hverdag få større mulighed for at fortælle andre om Guds fantastiske løfter for fremtiden. Det kan også være at det giver dig mulighed for i højere grad at hjælpe dine brødre og søstre. Og når dine trosfæller ser at du ydmygt gør hvad du kan for at støtte menigheden, vil de komme til at elske dig endnu mere.

21 Uanset om vi har tjent Jehova i få måneder eller mange år, kan vi alle vokse åndeligt. Men hvordan kan mere erfarne kristne hjælpe nye til at gøre åndelige fremskridt? Det vil vi se nærmere på i den næste artikel.