Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2016

Forstår du vigtigheden af at oplære andre?

Forstår du vigtigheden af at oplære andre?

“Jeg skal give jer god belæring.” – ORDSP. 4:2.

SANGE: 93, 96

1, 2. Hvorfor er det vigtigt at vi oplærer nye i menigheden?

JESUS betragtede forkyndelsen af den gode nyhed om Riget som sin vigtigste opgave. Men han brugte også tid på at oplære andre som hyrder og lærere. (Matt. 10:5-7) Og Filip, der var en travl evangelieforkynder, må have brugt tid på at lære sine fire døtre hvordan de kunne dele tanker fra Guds ord med andre. (Apg. 21:8, 9) I dag er det også vigtigt at vi prioriterer oplæring højt. Hvorfor?

Jorden over er der hele tiden nye der får øjnene op for sandheden. Inden de bliver døbt, må de lære at forstå hvor vigtigt det er at have et personligt studium. De må også lære at forkynde og undervise ud fra Bibelen. Nydøbte brødre har brug for oplæring så de med tiden kan kvalificere sig til at blive menighedstjenere og ældste. Gennem god undervisning, eller “belæring”, kan erfarne kristne hjælpe nye i menigheden til at vokse åndeligt. – Ordsp. 4:2.

 LÆR NYE HVORDAN MAN STUDERER

3, 4. (a) Hvilken forbindelse er der ifølge Paulus mellem studium og tjeneste? (b) Hvad må vi selv gøre for at kunne tilskynde vores elever til at have et personligt studium?

3 Hvor vigtigt er det at have et personligt studium? Det fremgår af Paulus’ ord til de kristne i Kolossæ. Han skrev: “[Vi er] ikke ... holdt op med at bede for jer og anmode om at I må blive fyldt med den nøjagtige kundskab om [Guds] vilje i al visdom og åndelig forståelse, så I kan vandre Jehova værdigt for fuldt ud at behage ham, mens I fortsat bærer frugt i enhver god gerning og vokser i den nøjagtige kundskab om Gud.” (Kol. 1:9, 10) Når de kristne i Kolossæ havde nøjagtig kundskab, kunne de “vandre Jehova værdigt for fuldt ud at behage ham”. Og så ville de være i stand til ‘fortsat at bære frugt i enhver god gerning’, især i forkyndelsen. Hvis vi studerer med en, må vi altså lære vedkommende at regelmæssig bibellæsning og studium er afgørende for en der tjener Jehova.

4 Vi kan ikke lære vores elever hvor vigtigt det er at have et personligt studium, hvis vi ikke selv forstår værdien af at studere Bibelen og selv har gode studievaner. Tænk derfor over disse spørgsmål: Når en i distriktet siger noget der strider mod Bibelens lære, eller stiller et vanskeligt spørgsmål, kan du så give vedkommende et svar ud fra Guds ord? Når du læser om hvordan Jesus, Paulus og andre holdt ud i deres tjeneste, tager du dig så tid til at tænke over hvordan deres eksempel bør påvirke dig? Hvis vi begejstret fortæller andre hvad vi har lært af vores studium, og hvordan det har hjulpet os, vil det måske give dem lyst til at bruge mere tid og energi på at studere Bibelen personligt.

5. Hvad kan man gøre for at hjælpe nye til at få et regelmæssigt personligt studium?

5 Måske tænker du: ‘Hvordan kan jeg hjælpe den jeg studerer med, til at have et regelmæssigt personligt studium?’ Et godt sted at starte kunne være at vise hvordan han kan forberede sig til jeres studium. Du kan også foreslå at han læser noget i tillægget i Hvad er det Bibelen virkelig lærer? og slår de anførte bibelvers op. Hjælp ham desuden til at forberede sig til møderne med det mål at svare. Og tilskynd ham til at læse hvert nummer af Vagttårnet og Vågn op! Hvis Watchtower Library eller Watchtower ONLINE LIBRARY findes på hans sprog, kan du vise ham hvordan han kan bruge disse værktøjer til at finde svar på bibelske spørgsmål. Når du hjælper din elev på den måde, vil han sikkert hurtigt blive glad for at studere på egen hånd.

6. (a) Hvordan kan du hjælpe din elev til at få kærlighed til Guds ord? (b) Hvad vil en elev der elsker Guds ord, sikkert gøre?

 6 Når vi studerer med en, vil vi gerne have at vedkommende finder ud af at Bibelen kan hjælpe ham til at få et nært forhold til Jehova. I stedet for at presse eleven til at studere må vi vise ham hvordan han kan gøre sit studium spændende, så hans kærlighed til Guds ord vokser. Efterhånden som han lærer mere fra Bibelen, vil han sikkert få det som salmisten, der sang: “For mig er det bedste at søge nær til Gud. Jeg har gjort den suveræne Herre Jehova til min tilflugt.” (Sl. 73:28) Jehova vil med sin ånd hjælpe enhver der ønsker at komme nær til ham.

LÆR NYE HVORDAN MAN FORKYNDER OG UNDERVISER

7. Hvordan oplærte Jesus nye forkyndere? (Se indledningsbilledet).

7 Vi kan lære meget af den måde Jesus oplærte sine 12 apostle på. Han tog dem med i forkyndelsen og lod dem se hvordan han underviste folk. Desuden gav han dem specifikke instruktioner om hvordan de skulle forkynde, som det fremgår af kapitel 10 i Mattæusevangeliet. [1] På kort tid lærte Jesus sine apostle hvordan de kunne forkynde og undervise på en god og effektiv måde. (Matt. 11:1) Vi må også oplære vores elever så de kan blive dygtige forkyndere. Lad os se på to ting vi kan lære dem.

8, 9. (a) Hvad var med til at gøre Jesu forkyndelse virkningsfuld? (b) Hvordan kan vi lære nye forkyndere at føre samtaler?

8 Hvordan man taler med folk. Jesus var god til at tale med folk, og han fortalte ofte enkeltpersoner om Guds rige. For eksempel havde han en livlig samtale med en kvinde ved en brønd i nærheden af byen Sykar. (Joh. 4:5-30) Han talte også med skatteopkræveren Levi, der også blev kaldt Mattæus, og indbød ham til at blive discipel. Mattæus fulgte opfordringen, og senere inviterede han Jesus og andre til et måltid i sit hjem. Ved den lejlighed talte Jesus med mange mennesker. – Matt. 9:9; Luk. 5:27-39.

9 Ved en anden lejlighed talte Jesus på en venlig måde til Natanael, der havde fordomme over for folk der, ligesom Jesus, kom fra Nazaret. Det resulterede i at han ændrede holdning og tog imod det budskab Jesus forkyndte. (Joh. 1:46-51) Der er altså god grund til at lære nye forkyndere hvordan de kan tale med folk på en venlig og afslappet måde. [2] Det vil hjælpe dem til at få gode oplevelser og øge deres glæde ved forkyndelsen.

10-12. (a) Hvad gjorde Jesus for at pleje interessen hos andre? (b) Hvordan kan vi hjælpe nye til at blive dygtigere forkyndere?

10 Hvordan man plejer interessen. Jesus havde kun en begrænset periode at forkynde i. Alligevel tog han sig tid til at pleje interessen hos dem der var villige til at lytte. En dag samledes en stor gruppe mennesker ved Genezaret Sø for at høre Jesus tale. Så Jesus gik om bord i Peters båd, fik ham til at lægge lidt fra land og underviste gruppen fra båden. Men Jesus ønskede også at pleje Peters interesse. På mirakuløs vis sørgede han for at Peter fik en stor fiskefangst, og sagde dernæst til ham: “Fra nu af er det levende mennesker du skal fange.” Hvilken virkning havde det? Peter og de der var med ham, ‘bragte bådene tilbage til land, forlod alt og fulgte Jesus’. – Luk. 5:1-11.

11 Nikodemus, der var medlem af Sanhedrinet, blev interesseret i det Jesus fortalte, og ville gerne lære mere. Men han var bange for hvad andre ville tænke hvis de så ham tale med Jesus i al  offentlighed. Jesus var fleksibel og ville gerne bruge tid på Nikodemus, så han mødtes med ham om natten. (Joh. 3:1, 2) Hvad kan vi lære ud fra de to beretninger? Guds søn satte tid af til at styrke troen hos enkeltpersoner. Vi kan gøre noget lignende ved at være flittige i genbesøgsarbejdet og lede bibelstudier med dem der viser interesse.

12 Ved at arbejde sammen med nye i forkyndelsen kan vi også hjælpe dem til at blive bedre til at undervise andre. Vi kan lære dem at det er vigtigt at følge op på al interesse. Og vi kan tage dem med på vores genbesøg og bibelstudier. Når vi på den måde oplærer og opmuntrer nye forkyndere, vil de helt sikkert få lyst til at komme igen hos dem der har vist interesse, og selv lede bibelstudier. De vil også forstå hvor vigtigt det er at være tålmodig og ikke give op når det er svært at træffe folk hjemme. – Gal. 5:22; se boksen “ Han gav ikke op”.

LÆR NYE HVORDAN DE KAN HJÆLPE DERES TROSFÆLLER

13, 14. (a) Hvordan var nogle på Bibelens tid gode eksempler med hensyn til at hjælpe andre? (b) Hvad kan du gøre for at lære unge og nye at vise deres trosfæller kærlighed?

13 Jehova ønsker at hans tjenere skal elske hinanden som brødre og søstre og hjælpe hinanden. (Læs Lukas 22:24-27; 1 Peter 1:22). I Bibelen kan vi se at Jesus var travlt optaget af at hjælpe andre – ja, han var endda villig til at ofre sit liv for andre. (Matt. 20:28) Dorkas var kendt for sine mange “gode gerninger og barmhjertighedsgaver”. (Apg. 9:36, 39) Og Maria, en søster i Rom, ‘udførte meget arbejde’ til gavn for menigheden. (Rom. 16:6) Hvordan kan vi lære nye hvor vigtigt det er at de hjælper deres trosfæller?

Lær nye at vise deres trosfæller kærlighed (Se paragraf 13, 14)

14 Modne kristne kan tage nye forkyndere med når de besøger syge og ældre. Og hvis det er passende, kan forældre tage deres børn med på sådanne besøg. Ældstebrødre kan inddrage andre når de tager sig af menighedens ældre – måske kunne de hjælpe med at udføre praktisk arbejde i deres hjem eller sørge for at de får ordentlig mad. Når unge og nye ser hvordan vi viser andre i menigheden kærlighed og omsorg, vil de lære at gøre det samme. Læg mærke til dette eksempel: Når en ældstebror var i landdistrikt, kiggede han altid ind til brødrene og søstrene i området for at se hvordan de havde det. En ung bror der ofte var med ham, lærte på den måde at alle i menigheden har brug for at blive vist kærlighed. – Rom. 12:10.

15. Hvorfor er det vigtigt at ældste går op i at brødre i menigheden gør fremskridt?

15 Eftersom Jehova har givet mænd ansvaret for at undervise i menigheden, er det vigtigt at brødre lærer at undervise på en god måde. Hvis du er ældste, kunne du så bruge tid på at lytte til en menighedstjener der øver et foredrag? Med din hjælp vil han sikkert kunne blive dygtigere til at give bibelsk undervisning. – Neh. 8:8. [3]

16, 17. (a) Hvad gjorde Paulus for at hjælpe Timoteus til at gøre fremskridt? (b) Hvordan kan ældste oplære menighedstjenere til at blive hyrder i menigheden?

16 Der er et stort behov for hyrder i den kristne menighed. Hvis brødre skal kunne varetage et sådant ansvar, har de brug for oplæring. Paulus, der selv havde hjulpet Timoteus, forklarede ham hvordan han skulle oplære andre. Han skrev: “Du, mit barn, bliv ... ved med at hente kraft i den ufortjente godhed der er forbundet med Kristus Jesus, og hvad du har hørt af mig med mange vidners støtte, det skal  du betro til troende og trofaste mennesker, som igen vil være tilstrækkelig egnede til at undervise andre.” (2 Tim. 2:1, 2) Timoteus havde arbejdet nært sammen med Paulus, og de metoder han havde lært af denne ældre og erfarne apostel, kunne han nu selv bruge når han forkyndte, og når han hjalp andre i menigheden. – 2 Tim. 3:10-12.

17 Paulus overlod ikke Timoteus’ oplæring til tilfældighederne. Han brugte tid på den unge bror og tog ham endda med på sine rejser. (Apg. 16:1-5) Ældste kan blandt andet efterligne Paulus ved at tage kvalificerede menighedstjenere med på nogle af deres hyrdebesøg. På den måde kan ældste lære menighedstjenere hvordan de kan undervise andre, hvordan de kan vise tålmodighed og kærlighed, og hvordan de kan hente hjælp hos Jehova når de tager sig af “Guds hjord”. – 1 Pet. 5:2.

DET ER VIGTIGT AT OPLÆRE ANDRE

18. Hvorfor skal vi prioritere oplæring højt?

18 I dag, hvor der bliver mere og mere at gøre i forkyndelsen, og hvor der hele tiden åbner sig nye muligheder for at tjene Jehova, er det yderst vigtigt med oplæring. Som vi har set, kan vi lære meget af Jesus og Paulus på det område. Jehova ønsker at hans tjenere skal være godt oplærte og udrustede til at tage sig af deres teokratiske opgaver. Han har givet os det privilegium at lære dem der har mindre erfaring, hvordan de kan hjælpe til i menigheden. Eftersom forholdene her i de sidste dage bliver værre og værre, er det af afgørende betydning at oplæring prioriteres højt.

19. Hvorfor kan du være sikker på at dit arbejde med at oplære andre vil føre til noget godt?

19 Det kræver tid og kræfter at oplære andre. Men vi kan være sikre på at Jehova og Jesus vil hjælpe os og give os den visdom der skal til. Og hvor vil vi glæde os når vi ser dem vi har oplært, ‘slide i det’ både i menigheden og i distriktet. (1 Tim. 4:10) Samtidig må vi selv blive ved med at vokse åndeligt og gøre vores bedste i tjenesten for Jehova.

^ [1] (paragraf 7) Jesus lærte dem blandt andet (1) at forkynde det rigtige budskab, (2) at være tilfredse med det Gud gav dem, (3) at undgå diskussioner med folk, (4) at stole på Jehova når de kom ud for modstand, og (5) ikke at frygte mennesker.

^ [2] (paragraf 9) Gode forslag til hvordan man kan blive dygtigere til at tale med folk i forkyndelsen, findes i Den Teokratiske Skole – til gavn for kristne forkyndere, s. 62-64.

^ [3] (paragraf 15) Gode forslag til hvordan brødre kan blive dygtigere til at undervise, findes i Den Teokratiske Skole – til gavn for kristne forkyndere, s. 52-61.