Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Et godt ægteskab – hvordan?

Et godt ægteskab – hvordan?

“Lad ... hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv; ... hustruen skal have dyb respekt for sin mand.” – EF. 5:33.

SANGE: 87, 3

1. Hvad må de der gifter sig, forvente? (Se indledningsbilledet).

ORD kan næsten ikke beskrive den store glæde et brudepar føler den dag de skal giftes. I løbet af den tid de har kommet sammen, er deres kærlighed vokset så meget at de nu er klar til at binde sig til hinanden og love at de vil blive sammen. Efter brylluppet må de selvfølgelig begge være klar til at tilpasse sig, eftersom de skal til at leve et fælles liv og udgøre en ny familie. Men Jehova, der har indstiftet ægteskabsordningen, har sørget for at Bibelen indeholder alle de råd ægtefæller behøver for at kunne få et godt og lykkeligt ægteskab. (Ordsp. 18:22) Ikke desto mindre siges der direkte i Guds ord at ufuldkomne mennesker der gifter sig, vil opleve problemer, eller “få trængsel i kødet”. (1 Kor. 7:28) Hvad kan ægtepar gøre for at minimere problemerne? Og hvordan kan kristne få et godt ægteskab?

2. Hvilke former for kærlighed må ægtefæller vise hinanden?

2 I Bibelen lægges der stor vægt på egenskaben kærlighed. Der findes forskellige former for kærlighed som er vigtige i et ægteskab. Ægtefællerne må for eksempel vise hinanden inderlig hengivenhed (græsk: filiʹa). Den romantiske kærlighed (eʹros) bidrager til glæden i ægteskabet. Og kærligheden mellem familiemedlemmer (storgeʹ) er meget vigtig, ikke mindst  hvis parret får børn. Men det er den form for kærlighed der bygger på principper (agaʹpe), der er afgørende for at ægteskabet bliver lykkeligt. Det var netop denne kærlighed Paulus omtalte da han skrev: “Lad ... hver enkelt af jer elske sin hustru som sig selv; men hustruen skal have dyb respekt for sin mand.” – Ef. 5:33.

ÆGTEFÆLLERNES ROLLER

3. Hvor stærk skal kærligheden være i et ægteskab?

3 “I mænd, elsk fortsat jeres hustruer, ligesom Messias også elskede menigheden og gav sig selv hen for den,” skrev Paulus. (Ef. 5:25) Kristne må efterligne Jesus ved at elske hinanden på samme måde som han elskede sine disciple. (Læs Johannes 13:34, 35; 15:12, 13). Det betyder at ægtefæller skal elske hinanden så højt at de er villige til at dø for hinanden. Men hvis der er alvorlige problemer i ægteskabet, er det ikke sikkert at man føler at kærligheden er så stærk. Hvad kan hjælpe? Det kan den kærlighed der bygger på principper, eftersom den “tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt”. Ja, “kærligheden svigter aldrig”. (1 Kor. 13:7, 8) Ægtefæller må huske at de har lovet at elske hinanden og blive sammen. Det vil motivere dem til at søge Jehovas hjælp når der opstår problemer, og samarbejde om at løse dem.

4, 5. (a) Hvordan kan manden leve op til sit ansvar som familiens overhoved? (b) Hvordan skal en hustru betragte sin rolle i ægteskabet? (c) Hvordan måtte to kristne tilpasse sig da de blev gift?

4 Paulus beskrev ægtefællernes individuelle roller med disse ord: “Lad hustruerne underordne sig deres mænd som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, ligesom Messias er menighedens hoved.” (Ef. 5:22, 23) Det betyder ikke at en hustru er mindre værd end sin mand. Jehova understregede hvor vigtig en rolle hustruen har, da han sagde: “Det er ikke godt for mennesket [Adam] at være alene. Jeg vil lave ham en medhjælp, som et modstykke til ham.” (1 Mos. 2:18) Ja, hustruen bør hjælpe sin mand til at være et godt overhoved for deres familie. Og manden må efterligne Kristus, “menighedens hoved”, ved at føre an på en kærlig måde. Når han gør det, vil hans kone føle sig tryg og have lettere ved at respektere ham, støtte ham og underordne sig ham.

5 Det kan tage lidt tid for ægtefællerne at tilpasse sig denne rollefordeling. Overvej blot hvad et ægtepar vi kan kalde Cathy og Fred, har erfaret. Cathy fortæller: “Som single var jeg meget selvstændig og vant til at klare mig selv. Så det var noget af en omvæltning at blive gift og skulle lære at støtte mig til min mand. Det har ikke altid været let, men fordi vi har gjort tingene på Jehovas måde, er vi blevet meget nært knyttet til hinanden.” Fred siger: “Jeg har aldrig haft let ved at træffe beslutninger. I ægteskabet er der to personer at tage hensyn til, og det har ikke gjort udfordringen mindre. Men når jeg beder Jehova om hjælp og lytter opmærksomt til min kones input, bliver det lettere og lettere for hver dag der går. Vi er virkelig blevet et team!”

6. Hvordan fungerer kærligheden som “enhedens fuldkomne bånd” når der opstår problemer i et ægteskab?

6 Et stærkt ægteskab består af to personer der giver rum for hinandens ufuldkommenheder. De ‘bliver ved med at affinde sig med hinanden og frit at tilgive hinanden’. Begge ægtefæller vil komme til at begå fejl. Når det sker, må de lære af deres fejl, være tilgivende og vise den kærlighed der er baseret på bibelske principper, og som er “enhedens fuldkomne bånd”. (Kol. 3:13, 14) De må lade deres kærlighed komme til udtryk ved at være  tålmodige og venlige og ‘ikke holde regnskab med hver en forurettelse’. (1 Kor. 13:4, 5) Det er også vigtigt at få bragt uenigheder ud af verden så hurtigt som muligt. Et ægtepar der tjener Jehova, bør forsøge at bilægge enhver uoverensstemmelse inden dagen er omme. (Ef. 4:26, 27) Det kræver både ydmyghed og mod at sige “undskyld jeg gjorde dig ked af det”, men det kan være med til at løse mange problemer og styrke båndet mellem ægtefællerne.

VIGTIGHEDEN AF AT VISE KÆRLIGHED OG ØMHED

7, 8. (a) Hvilken vejledning indeholder Bibelen angående det seksuelle samliv i ægteskabet? (b) Hvorfor må ægtefæller behandle hinanden med kærlighed og ømhed?

7 Bibelen indeholder vejledning som kan hjælpe ægtefæller til at have et afbalanceret syn på det seksuelle samliv. (Læs 1 Korinther 7:3-5). Det er af stor betydning at ægtefæller tager hensyn til hinandens følelser og behov. Hvis en hustru ikke bliver behandlet med kærlighed og ømhed, vil hun måske have svært ved at finde glæde ved dette aspekt af ægteskabet. Bibelen siger at mænd skal behandle deres hustruer “i overensstemmelse med kundskab”. (1 Pet. 3:7) Sex må aldrig være noget ægtefæller tvinger hinanden til eller afkræver hinanden. Det bør derimod komme som noget naturligt. Ofte er manden hurtigere til at føle lyst, men det er vigtigt at både manden og hustruen er klar følelsesmæssigt.

8 Bibelen opstiller ikke specifikke regler eller begrænsninger for hvordan ægtefæller kan lade deres hengivenhed for hinanden komme til udtryk i det naturlige intime samliv. Men den omtaler kærtegn som noget smukt. (Højs. 1:2; 2:6) Kristne ægtefæller må behandle hinanden med kærlighed og ømhed.

9. Hvorfor er det forkert at vise andre end ens ægtefælle seksuel interesse?

9 Dyb kærlighed til Jehova samt næstekærlighed vil hjælpe os til ikke at lade noget som helst eller nogen som helst true vores ægteskab. Nogle har svækket eller ødelagt deres ægteskab ved at blive afhængige af pornografi. Vi må aldrig tillade os selv at blive tiltrukket af pornografi eller at have seksuel interesse i en anden end vores ægtefælle. Det er også vigtigt at vi ikke siger eller gør noget der kunne give det udseende af at vi flirter med en anden. Noget sådant ville være decideret ukærligt. Bevidstheden om at Jehova kender alle vores tanker og handlinger, vil styrke os i vores beslutning om at glæde ham og forblive loyal mod vores ægtefælle. – Læs Mattæus 5:27, 28; Hebræerne 4:13.

HVIS DER ER PROBLEMER I ÆGTESKABET

10, 11. (a) Hvor udbredt er skilsmisse i dag? (b) Hvad siger Bibelen om separation? (c) Hvad vil hjælpe en der er gift, til ikke at være hurtig til at forlade sin ægtefælle?

10 Hvis alvorlige problemer i ægteskabet ikke bliver løst, kan det føre til at den ene eller begge ægtefæller begynder at overveje separation eller skilsmisse. I nogle lande ender mere end halvdelen af alle ægteskaber i skilsmisse. Så galt står det ikke til blandt Jehovas tjenere, men det er bekymrende at flere og flere kristne oplever alvorlige ægteskabelige problemer.

11 I Bibelen siges der direkte at “en hustru ikke må skille sig fra sin mand”, og der tilføjes: “Hvis hun virkelig skiller sig fra ham, så lad hende forblive ugift eller også forlige sig med sin mand; og en mand må ikke forlade sin hustru.” (1 Kor. 7:10, 11) En kristen må ikke tage let på det at forlade sin ægtefælle. Når der opstår alvorlige problemer, kan separation måske virke som løsningen, men ofte fører det  bare flere problemer med sig. Efter at have gentaget Guds ord om hvor nært knyttet ægtefæller skulle være, sagde Jesus: “Hvad Gud har sat sammen, må intet menneske skille ad.” (Matt. 19:3-6; 1 Mos. 2:24) Hverken manden eller hustruen bør altså ‘skille det ad som Gud har sat sammen’. Jehova betragter ægteskabet som et livslangt forhold. (1 Kor. 7:39) Tanken om at alle skal stå Jehova til regnskab for deres handlinger, bør motivere ægtefæller til at gøre en oprigtig indsats for at løse problemer inden de bliver værre.

12. Hvad kunne få nogle til at overveje separation?

12 Ægteskabelige problemer bunder nogle gange i urealistiske forventninger. Hvis ens ægteskab ikke bliver som man havde drømt om, føler man sig måske skuffet og snydt og bliver måske ligefrem bitter. Det kan være at der opstår konflikter fordi ægtefællerne er følelsesmæssigt forskellige eller har vidt forskellig baggrund. Problemerne kan også have at gøre med uenighed i forbindelse med pengespørgsmål, forholdet til svigerfamilien eller børneopdragelse. Det er imidlertid skønt at se at langt de fleste kristne ægtepar lader sig lede af Gud og sammen finder frem til løsninger på deres problemer.

13. I hvilke situationer kan separation være berettiget?

13 I nogle tilfælde kan separation måske være berettiget. Her følger nogle situationer som nogle har betragtet som gyldige grunde til at gå fra deres ægtefælle: Ens ægtemand forsømmer bevidst at sørge for sin families materielle behov; ens ægtefælle udsætter en for fysisk mishandling; ens ægtefælle modsætter sig at man tjener Jehova, i en sådan grad at man ikke kan bevare sin åndelige sundhed. Når to kristne har alvorlige problemer i deres ægteskab, bør de søge hjælp hos de ældste. Disse erfarne brødre kan hjælpe parret til at følge de råd der findes i Guds ord. Desuden må ægtefæller bede Jehova om hellig ånd, for den kan hjælpe dem til at følge vejledningen i Bibelen og opdyrke gode kristne egenskaber. – Gal. 5:22, 23. [1]

14. Hvad siger Bibelen til kristne med ikketroende ægtefæller?

14 Nogle i den kristne menighed har en ægtefælle der endnu ikke tjener Jehova. Men selv i sådanne tilfælde er der ifølge Bibelen gode grunde til at blive sammen. (Læs 1 Korinther 7:12-14). Uanset om den ikketroende ægtefælle er klar over det eller ej, er vedkommende “helliget” fordi han eller hun er gift med en der tjener Jehova. Og eventuelle børn betragtes som “hellige” og er under Jehovas beskyttelse. Paulus argumenterede: “Hustru, hvordan ved du om du kan frelse din mand? Eller, mand, hvordan ved du om du kan frelse din hustru?” (1 Kor. 7:16) I næsten hver eneste menighed findes der brødre og søstre som har hjulpet deres ægtefælle til at blive en tjener for Jehova.

15, 16. (a) Hvilket råd giver Bibelen søstre hvis mænd ikke tjener Jehova? (b) Hvordan skal en kristen forholde sig hvis den ikketroende ægtefælle “vil skilles”?

15 Apostlen Peter tilskyndede kristne hustruer til at underordne sig deres mænd “for at de af dem som ikke er lydige mod ordet, kan vindes uden ord ved deres hustruers adfærd efter at have været øjenvidner til [deres] rene adfærd og dybe respekt”. Med hensyn til at vinde sin mand for sandheden vil en kristen hustru måske opnå bedre resultater ved at have ‘den stille og milde ånd, der er af stor værdi i Guds øjne’, end ved hele tiden at tale om sin tro. – 1 Pet. 3:1-4.

16 Men hvad nu hvis en ikketroende mand eller kvinde vælger at forlade sin kristne ægtefælle? Bibelen siger: “Hvis den ikketroende vil skilles, så lad ham  skilles; en broder eller en søster er ikke trælbundet under sådanne omstændigheder, men Gud har kaldet jer til fred.” (1 Kor. 7:15) Den kristne ægtefælle er selvfølgelig ikke bibelsk fri til at gifte sig igen, men han eller hun behøver heller ikke at forsøge at tvinge den ikketroende ægtefælle til at blive. Det at leve hver for sig kan måske give et vist mål af fred. Og den kristne ægtefælle kan håbe at den ikketroende ægtefælle vender tilbage med et ønske om at redde deres ægteskab, og at han eller hun med tiden bliver en tjener for Jehova.

ÆGTESKABET OG VORES FORHOLD TIL JEHOVA

Et ægteskab bliver lykkeligere når det åndelige får førsteprioritet (Se paragraf 17)

17. Hvad bør kristne ægtepar have som førsteprioritet?

17 Eftersom vi lever i slutningen af “de sidste dage”, oplever vi “kritiske tider som er vanskelige at klare”. (2 Tim. 3:1-5) Men et nært forhold til Jehova vil beskytte os mod den negative påvirkning vi udsættes for i verden. “Den tid der er tilbage er begrænset,” skrev Paulus. “Lad herefter dem der har hustru, være som om de ingen havde, ... og dem der gør brug af verden, som dem der ikke bruger den fuldt ud.” (1 Kor. 7:29-31) Disse ord betyder ikke at ægtepar skal forsømme deres ægteskab. Men i betragtning af den alvorlige tid vi lever på, må de åndelige ting prioriteres højt. – Matt. 6:33.

18. Hvordan kan kristne få et godt og lykkeligt ægteskab?

18 På trods af at vi lever i meget svære tider og mange ægteskaber i verden går i stykker, er det muligt at få et godt og lykkeligt ægteskab. Hvis kristne ægtepar holder sig nær til Jehova og hans folk, følger Bibelens anvisninger og lader sig lede af den hellige ånd, vil de kunne bevare og ære det ‘som Gud har sat sammen’. – Mark. 10:9.

^ [1] (paragraf 13) Se ‘Bevar jer selv i Guds kærlighed’, tillægget “Bibelens syn på skilsmisse og separation”.