Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  April 2016

Spørgsmål fra læserne

Spørgsmål fra læserne

Hvad er det for et “forskud” og et “segl” som hver salvet kristen får af Gud? – 2 Kor. 1:21, 22.

En seglring blev presset ned i ler eller voks for at bekræfte et dokuments ægthed

Forskud: Ifølge et opslagsværk var det græske udtryk der er oversat med “forskud” i 2 Korinther 1:22, “et fagudtryk brugt inden for jura og handel”. Udtrykket betød “første udbetaling, depositum, forudbetaling, pant, der udgør en delvis betaling af købsprisen på forhånd, og som sikrer at man juridisk set kan gøre krav på den ting det drejer sig om, eller som gør en kontrakt gyldig.” Det at en kristen bliver salvet med hellig ånd, er som et forskud. Den fulde betaling, eller belønning, er beskrevet i 2 Korinther 5:1-5, hvor det forklares at de salvede vil iføre sig uforgængelige himmelske legemer. Belønningen indebærer også at de får udødeligt liv. – 1 Kor. 15:48-54.

På nygræsk bruges et beslægtet udtryk om en forlovelsesring. Det er et meget passende billede at have i tanke i forbindelse med dem der vil blive en del af Kristi symbolske hustru. – 2 Kor. 11:2; Åb. 21:2, 9.

Segl: Før i tiden brugte man et segl som en slags underskrift for at angive ejerskab eller ægthed eller for at vise at noget var stadfæstet. Når det drejer sig om de salvede, har Gud i overført betydning “beseglet”, eller mærket, dem med den hellige ånd for at vise at de er hans ejendom. (Ef. 1:13, 14) Dette segl gøres dog først permanent på et tidspunkt før personen dør trofast, eller på et tidspunkt inden den store trængsel bryder ud. – Ef. 4:30; Åb. 7:2-4.