Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  April 2016

Forbliv neutral i en splittet verden

Forbliv neutral i en splittet verden

“Tilbagebetal ... Gud det der er Guds.” – MATT. 22:21.

SANGE: 33, 137

1. Hvordan kan vi adlyde både Gud og de jordiske myndigheder?

I BIBELEN får vi at vide at vi skal adlyde de jordiske myndigheder, men der står også at det er vigtigere at adlyde Gud end mennesker. (Apg. 5:29; Tit. 3:1) Er det en selvmodsigelse? Slet ikke. Jesus fremholdt et princip der sætter os i stand til at afgøre hvem vi skal adlyde. Han sagde at vi skulle tilbagebetale “kejseren det der er kejserens, og Gud det der er Guds”. [1] (Matt. 22:21) Hvordan kan vi følge dette princip? Vi adlyder “kejseren” ved at overholde lovene, respektere myndighedspersoner og betale skat. (Rom. 13:7) Men hvis myndighederne vil have os til at gøre noget der er imod Guds lov, afviser vi det respektfuldt.

2. Hvordan kommer det til udtryk at vi er neutrale?

2 Hvordan kan vi så give “Gud det der er Guds”? Blandt andet ved at holde os neutrale i verdens politiske anliggender. (Es. 2:4) Det indebærer at vi ikke sætter os op imod myndighederne, som Jehova har tilladt at regere; vi støtter heller ikke op om noget der har med patriotisme eller nationalisme at gøre. (Rom. 13:1, 2) Vi stemmer ikke ved politiske valg, laver ikke lobbyarbejde, stiller ikke op til politiske poster og deltager ikke i noget der har til formål at vælte en regering.

3. Nævn nogle grunde til at vi er neutrale.

 3 I Bibelen finder vi adskillige grunde til at være neutrale. En af dem er at vi skal efterligne Jesus, der ikke var “en del af verden”. Derfor afholder vi os fra at vælge side i politik og krige. (Joh. 6:15; 17:16) En anden grund er at vi er loyale over for Guds rige. Hvis vi støttede et styre på jorden, ville det være dobbeltmoralsk at fortælle folk at det kun er Guds rige der kan løse denne verdens problemer. Derudover hjælper neutralitet os til at være forenede med vores trosfæller jorden over, hvilket står i skarp kontrast til falske religioner, der er præget af splittelser fordi de blander sig i politik. – 1 Pet. 2:17.

4. (a) Hvorfor vil det blive sværere at forblive neutral? (b) Hvorfor er det vigtigt at vi styrker vores beslutning om at være neutrale?

4 Måske er der relativt fredeligt i det område vi bor i, og myndighederne virker måske til at være tolerante over for vores gudsdyrkelse. Men efterhånden som enden for Satans verden nærmer sig, kan vi godt gå ud fra at det vil blive sværere at forblive neutrale. Mange i dag er “uforsonlige” og “egenrådige”, så verden vil kun blive mere og mere splittet og polariseret. (2 Tim. 3:3, 4) I nogle lande er vores brødre pludseligt blevet udsat for prøver på deres neutralitet på grund af ændringer i det politiske klima. Viser det ikke at vi allerede nu må styrke vores beslutning om at forblive neutrale? Hvis vi venter med at gøre det til forholdene forværres, kunne vi måske komme til at gå på kompromis og give køb på vores neutralitet. Lad os se på fire ting der kan hjælpe os til at stå fast.

BETRAGT MYNDIGHEDERNE SOM JEHOVA GØR

5. Hvordan betragter Jehova de politiske systemer på jorden?

5 Den første ting der er nødvendig for at vi kan forblive neutrale, er at vi betragter de politiske systemer på samme måde som Jehova gør. Det var ikke Jehovas oprindelige tanke at mennesker skulle herske over hinanden. (Jer. 10:23) I hans øjne er menneskeheden én stor familie, men mange regeringer fremmer nationalisme, der virker splittende. Selv de mest kompetente og oprigtige politiske ledere kan ikke løse verdens problemer. Desuden har menneskeskabte regeringer lige siden 1914 været i opposition til Guds rige, det rige der snart vil fjerne ethvert jordisk styre. – Læs Salme 2:2, 7-9.

6. Hvordan skal vi forholde os til myndighedspersoner?

6 Grunden til at Jehova for en tid tillader jordiske myndigheder at eksistere, er at de sørger for en vis stabilitet og orden, noget der gør det lettere for os at forkynde den gode nyhed om Riget. (Rom. 13:3, 4) I Guds ord siges der endda at vi skal bede for de myndighedspersoner der træffer beslutninger som kan påvirke vores muligheder for at udøve vores tro. (1 Tim. 2:1, 2) Ligesom Paulus søger vi nogle gange hjælp hos myndighederne når vi bliver uretfærdigt behandlet. (Apg. 25:11) Bibelen viser ganske vist at Guds modstander, Satan Djævelen, har magt over de politiske systemer, men der siges ikke at han styrer de enkelte ledere og politikere. (Luk. 4:5, 6) Derfor bør vi aldrig antyde at en bestemt myndighedsperson er under Djævelens kontrol. Vi ønsker ikke at “spotte nogen”, heller ikke “regeringer og myndigheder”. – Tit. 3:1, 2.

7. Hvad må vi undgå hvis vi vil være neutrale?

7 I lydighed mod Gud holder vi ikke med en bestemt valgkandidat eller et bestemt parti – og det uanset om vi kunne have fordel af deres ideologi eller ej. Det kan nogle gange være en udfordring at  forblive neutral på dette område. Forestil dig for eksempel at folk gør oprør mod et undertrykkende styre som også har behandlet Jehovas Vidner dårligt. Du ville selvfølgelig ikke slutte dig til oprørerne, men kunne du komme til at sympatisere med dem og inderst inde håbe at de nåede deres mål? (Ef. 2:2) Som kristne må vi forblive neutrale, ikke blot i det vi siger og gør, men også i vores hjerte.

VÆR ‘FORSIGTIGE OG DOG USKYLDIGE’

8. Hvordan kan vi være ‘forsigtige og dog uskyldige’?

8 Noget andet der er vigtigt hvis vi skal bevare vores neutralitet, er at vi er “forsigtige som slanger og dog uskyldige som duer”. (Læs Mattæus 10:16, 17). Vi kan være “forsigtige” ved at forudse hvilke farer der kan opstå, og vi forbliver “uskyldige” ved ikke at gå på kompromis i de pågældende situationer. Hvilke ting kunne true vores neutralitet, og hvordan kan vi tackle dem? Det vil vi se på nu.

9. Hvad må vi passe på med i vores samtaler med folk?

Samtaler. Vi må være meget forsigtige når der kommer et politisk emne på bordet. I forkyndelsen er det for eksempel vigtigt at vi hverken siger noget positivt eller negativt om de forslag eller holdninger som et parti eller en politisk leder fremlægger. I stedet for at diskutere mulige politiske løsninger med den besøgte må vi forsøge at skabe et fælles udgangspunkt ved at pege på det grundlæggende problem. Vis derefter ud fra Bibelen hvordan Guds rige vil løse problemet permanent. Hvis samtalen bliver ledt ind på følsomme emner som homoseksuelle ægteskaber eller abort, så fortæl hvad Bibelen siger om emnet, og forklar hvordan vi følger dens vejledning. Tag ikke stilling til de politiske aspekter af sådanne emner. Vi har ikke nogen mening om hvilke love der burde vedtages, ophæves eller ændres, og vi forsøger heller ikke at presse folk til at ændre holdning.

10. Hvad må vi være på vagt over for når det gælder medierne?

10 Medierne. Informationerne i nyhederne bliver ikke altid fremholdt på en objektiv måde. Det er især tilfældet i lande hvor medierne er statskontrollerede. Men selv i mere frie lande må kristne passe på ikke at blive påvirket af organisationer eller nyhedsmedier der fungerer som politiske talerør. Spørg dig selv: ‘Kan jeg godt lide at lytte til en bestemt person i medierne fordi jeg er enig med ham i hans politisk ladede holdninger?’ I så fald bør du måske finde en informationskilde der er mere objektiv. Uanset hvad vil det være klogt at begrænse din brug af medier der har en politisk agenda, og at sammenholde det du hører, med Bibelens “mønster af sunde ord”. – 2 Tim. 1:13.

11. Hvordan kan materialisme være en trussel mod vores neutralitet?

11 Materialisme. Hvis materielle ting betyder meget for os, kan vi få svært ved at holde fast ved vores neutrale standpunkt når vi kommer ud for prøver. I 1970’erne måtte mange Jehovas Vidner i Malawi forlade hus og hjem fordi de ikke ville melde sig ind i et politisk parti. Desværre var der nogle der ikke var villige til at bringe de nødvendige ofre. En søster ved navn Ruth fortæller: “De kunne ikke give slip på deres komfortable liv. Nogle af dem der var flygtet sammen med os, meldte sig efter noget tid ind i partiet og vendte tilbage fordi de ikke ville leve under de dårlige forhold i flygtningelejren.” Langt de fleste af Jehovas tjenere er dog forblevet neutrale, selv hvis det har  kostet dem penge eller de ligefrem har måttet forlade alt hvad de ejede. – Hebr. 10:34.

12, 13. (a) Hvordan betragter Jehova mennesker? (b) Hvordan kan vi finde ud af om vi er overdrevent stolte over det land vi kommer fra?

12 Stolthed. Mange mennesker er stolte af deres race eller kultur eller praler måske af det område eller land de kommer fra. Men Jehova foretrækker ikke en bestemt gruppe mennesker frem for en anden. I hans øjne er alle mennesker lige. Jehova har skabt os sådan at vi er forskellige, og den store variation af mennesker er noget vi kan glæde os over. Han forventer selvfølgelig ikke at vi vender ryggen til vores kultur. Men han ønsker heller ikke at vi skal føle os bedre end andre. – Rom. 10:12.

13 Overdreven stolthed over det land man kommer fra, er en af grundpillerne i nationalisme og kan bringe ens neutrale standpunkt i fare. Kristne er bestemt ikke immune over for den slags stolthed. I det første århundrede begyndte nogle af de hebraisktalende brødre for eksempel at behandle de græsktalende enker uretfærdigt. (Apg. 6:1) Hvordan kan vi finde ud af om vi har en snert af upassende stolthed? Forestil dig at en bror eller søster fra et andet land giver dig et forslag. Ville du med det samme afvise det og tænke: ‘Vi gør allerede tingene på den bedste måde her’? Hvis det er sådan vi reagerer, bør vi tænke dybere over den bibelske vejledning: ‘Agt i ydmyghed de andre højere end jer selv.’ – Fil. 2:3.

HENT STYRKE HOS JEHOVA

14. Hvordan kan bøn hjælpe os, og hvilket eksempel fra Bibelen understreger det?

14 En tredje ting der kan hjælpe dig til at forblive neutral, er at hente styrke hos Jehova. Bed om at få mere hellig ånd, for den vil hjælpe dig til at opdyrke tålmodighed og selvbeherskelse, egenskaber der kan sætte dig i stand til at affinde dig med en korrupt eller uretfærdig regering. Du kan også bede om visdom til at få øje på situationer hvor din neutralitet kunne blive prøvet, og til at håndtere dem på en god måde. (Jak. 1:5) Måske bliver du sat i fængsel eller på anden måde straffet for at stå op for den sande tilbedelse. Hvis det skulle ske, så bed Jehova om at give dig mod til at forsvare dit standpunkt. Han vil hjælpe dig til at holde ud! – Læs Apostelgerninger 4:27-31.

15. Hvordan kan Bibelen hjælpe os til at forblive neutrale? (Se også boksen “Guds ord hjalp dem til at stå fast”).

15 Jehova kan også give dig styrke gennem sit ord. Meditér over vers der kan hjælpe dig til at forblive neutral i vanskelige situationer. Lær dem udenad nu så de kan holde dig oppe hvis du en dag ikke har adgang til en bibel. Guds ord kan desuden styrke din tro på de løfter Jehova har givet. Et stærkt fremtidshåb er afgørende for at kunne udholde forfølgelse. (Rom. 8:25) Vælg nogle vers der beskriver noget du især ser frem til i den nye verden, og forestil dig at du allerede er der og oplever det.

HENT HJÆLP HOS ANDRE DER ER FORBLEVET TROFASTE

16, 17. Hvordan kan det gavne os at tænke på nogle der forblev neutrale under prøver? (Se indledningsbilledet).

16 Den fjerde ting der kan hjælpe os til at forblive neutrale, er at tænke på nogle af Jehovas trofaste tjenere. Det kan være med til at give os den visdom og styrke vi behøver for at kunne holde ud. Tag for eksempel Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, der nægtede at bøje sig for en billedstøtte der symboliserede den babyloniske  stat. (Læs Daniel 3:16-18). Beretningen om dem har givet mange Jehovas Vidner mod til at afvise at hylde landets flag. Et andet eksempel er Jesus, som ikke lod sig involvere i de politiske og sociale stridigheder der var på hans tid. Han var klar over at hans eksempel ville være til gavn for andre, og sagde opmuntrende til sine disciple: “Fat mod! Jeg har besejret verden.” – Joh. 16:33.

17 Også i nyere tid er der mange der har bevaret deres neutralitet. En del har måttet udholde fængsling og mishandling, og nogle er endda gået i døden for deres tro. Deres eksempel kan give os mere mod. Læg mærke til hvad Bariş fra Tyrkiet siger: “En ung bror der hed Franz Reiter, blev henrettet fordi han nægtede at gå ind i Hitlers hær. I det brev han skrev til sin mor aftenen før sin død, gav han udtryk for en enorm tro og dyb tillid til Jehova, og jeg ville gerne følge hans eksempel hvis jeg kom ud for en lignende prøve.” [2]

18, 19. (a) Hvordan kan dine trosfæller i menigheden hjælpe dig? (b) Hvad er det vigtigt at vi gør nu?

18 Dine brødre og søstre i menigheden kan også hjælpe dig til at holde fast ved dit neutrale standpunkt. Tal med de ældste om det hvis du står over for en svær situation. De vil kunne give dig gode bibelske råd. Når du fortæller andre i menigheden om dine udfordringer, vil de kunne opmuntre dig. Bed dem om at tage dig med i deres bønner. Hvis vi ønsker at vores trosfæller skal støtte os og bede for os, må vi naturligvis gøre det samme for dem. (Matt. 7:12) Noget der kan hjælpe dig til at bede specifikke bønner, er artiklen på jw.org med titlen “Jehovas Vidner fængslet på grund af deres tro – Efter område”. (Findes under NYHEDSRUM > DEN JURIDISKE UDVIKLING). Den indeholder links til lister over Vidner der i øjeblikket sidder i fængsel fordi de tjener Jehova. Vælg nogle navne, og bed Jehova om at give de pågældende brødre og søstre mod til at forblive trofaste. – Ef. 6:18-20.

19 Efterhånden som vi nærmer os Guds indgriben, kan vi kun forvente at regeringerne vil blive mindre tolerante over for dem der loyalt støtter Jehova og hans rige. Derfor må vi allerede nu styrke vores beslutning om at forblive neutrale midt i en splittet verden.

^ [1] (paragraf 1) Jesus brugte her “kejseren”, der var den øverste jordiske hersker på det tidspunkt, som et billede på myndighederne, eller staten.

^ [2] (paragraf 17) Se Jehovas Vidner – forkyndere af Guds rige, s. 662, og Guds rige hersker!, kap. 14, boksen “Han døde til Guds ære”.