Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Bruger du din forestillingsevne klogt?

Bruger du din forestillingsevne klogt?

HVAD er det der vejer knap halvandet kilo og alligevel er blevet kaldt “det mest komplekse vi endnu har opdaget i universet”? Menneskehjernen! Jo mere vi lærer om den, jo mere imponeres vi over Jehovas ‘underfulde værker’. (Sl. 139:14) Lad os se nærmere på en af hjernens mange evner – forestillingsevnen.

Hvad er forestillingsevnen? Det er evnen til at danne livlige forestillinger i form af tankebilleder, fantasier og lignende. Ud fra den definition kan du sikkert se at du bruger din forestillingsevne ret ofte. Tænk for eksempel på sidste gang du hørte eller læste om et sted du ikke selv havde været. Hindrede det dig i at forestille dig stedet? Faktisk er det sådan at hver gang vi tænker på noget vi ikke kan se, høre, smage, mærke eller lugte, er det vores fantasi der er på arbejde.

I Bibelen siges der at mennesker er skabt i Guds billede. (1 Mos. 1:26, 27) Antyder det ikke at Jehova selv må have en forestillingsevne? Eftersom det er ham der har givet os denne evne, må han forvente at vi bruger den til at sætte os ind i hvad hans vilje er. (Præd. 3:11) Hvordan kan vi bruge vores forestillingsevne på en klog måde, og hvad vil det være uklogt af os at bruge denne evne til?

UKLOG BRUG AF FORESTILLINGSEVNEN

(1) At dagdrømme på et forkert tidspunkt eller om noget forkert.

Det at dagdrømme er ikke i sig selv forkert. Nogle undersøgelser peger ligefrem på at det kan være gavnligt. Men ordene i Prædikeren 3:1 om at ‘der er en fastsat tid til alt’, hjælper os til at forstå at det ikke er lige meget hvornår man gør noget. Vil det for eksempel være klog brug af forestillingsevnen at lade sine tanker drage på langfart under et møde eller når man studerer? Noget andet er at Jesus direkte advarede om faren ved at lade vores tanker kredse om noget forkert, for eksempel noget umoralsk. (Matt. 5:28) Nogle af de ting man kunne gå og fantasere om, kunne være dybt forkastelige i Jehovas øjne. Og umoralske fantasier kan føre til umoralske handlinger. Beslut derfor at du aldrig vil lade din forestillingsevne trække dig væk fra Jehova.

(2) At forestille sig at velstand er lig med tryghed.

Materielle ting kan både være nødvendige og gavnlige. Men vi vil i den grad blive skuffet hvis vi begynder at forestille os at de er ensbetydende med et trygt og godt liv. Den kloge kong Salomon skrev: “Den riges velstand er hans stærke stad, og i hans fantasi som en beskyttende mur.” (Ordsp. 18:11) Overvej for eksempel hvad der skete da mere  end 80 procent af den filippinske hovedstad, Manila, blev oversvømmet i september 2009 på grund af en tropisk storm. Blev de der var velstående, ikke berørt af katastrofen? En velhavende mand der led store tab, sagde: “Oversvømmelsen skyllede alle forskelle mellem rig og fattig bort, for alle blev ramt af problemer og lidelser.” Man kan let få den tanke at materielle ting kan beskytte en, men virkeligheden er en ganske anden.

(3) At bekymre sig om noget der måske aldrig vil ske.

Jesus rådede os til ikke at være overdrevent bekymrede. (Matt. 6:34) Hvis man går og bekymrer sig, kører fantasien hele tiden på højtryk. Så vi kan let komme til at spilde en masse kræfter hvis vi bruger tid på at bekymre os over noget der endnu ikke er sket, og som måske heller aldrig vil ske. Af Guds ord fremgår det at sådanne tanker kan gøre os modløse eller endda deprimerede. (Ordsp. 12:25) Det er vel nok vigtigt at vi følger Jesu råd om at tage én dag ad gangen og ikke være unødigt bekymrede.

KLOG BRUG AF FORESTILLINGSEVNEN

(1) At forudse farlige situationer og undgå dem.

I Bibelen opfordres vi til at være kloge og forudseende. (Ordsp. 22:3) Ved hjælp af vores forestillingsevne kan vi overveje de mulige konsekvenser af vores valg inden vi træffer dem. Hvordan kan du for eksempel bruge din forestillingsevne når du skal beslutte om du vil tage med til en sammenkomst? Efter at have overvejet faktorer som hvem der ellers er inviteret, hvor mange der kommer, og hvor og hvornår sammenkomsten skal holdes, kan du tænke over følgende: ‘Hvad er det sandsynligt at der vil foregå?’ Når du danner dig et mentalt billede af hvordan sammenkomsten vil blive, stemmer det så overens med Bibelens normer? Din forestillingsevne kan altså hjælpe dig til at træffe kloge beslutninger og undgå situationer der kunne skade dig åndeligt.

(2) At øve sig i tankerne på hvordan man vil tackle problemer.

Forestillingsevnen kan også hjælpe os til at håndtere problemer. Måske er du kommet på kant med en bror eller søster i din menighed. Du vil selvfølgelig gerne have et godt forhold til vedkommende igen, men hvordan skal du gribe det an? Der er flere ting du kan tage i betragtning. Hvordan er hans eller hendes  måde at kommunikere på til daglig? Hvornår vil det være bedst at tage problemet op? Hvad vil være det bedste ordvalg og tonefald? I tankerne kan du øve forskellige måder at tackle situationen på og så vælge den metode du tror vil give det bedste resultat. (Ordsp. 15:28) Hvis du på denne måde tænker dig godt om inden du forsøger at løse et vanskeligt problem, vil du være med til at fremme freden i menigheden. Det er bestemt en god måde at bruge forestillingsevnen på!

(3) At øge dit udbytte af studium og bibellæsning.

Det er vigtigt at vi læser i Bibelen hver dag. Men det er ikke nok at vi bare læser en masse sider, vi skal også lære noget af det vi læser, og blive motiveret til at bruge det i vores liv. Vi må læse Bibelen på en måde der giver os større forståelse af Jehovas måde at gøre tingene på. Her kan vores forestillingsevne hjælpe os. Hvordan? Tag for eksempel bogen Efterlign deres tro. Dens levende skildringer af bibelske personer sætter gang i vores fantasi og hjælper os til at se stederne, høre lydene, fornemme duftene og sætte os ind i personernes følelser. Det gør det lettere for os at få fat i vigtige pointer og opmuntrende tanker i beretninger som vi måske kender godt i forvejen. Denne måde at bruge forestillingsevnen på vil gøre det mere spændende og udbytterigt at læse og studere Bibelen.

(4) At blive bedre til at vise empati.

Empati er en smuk egenskab og er blevet beskrevet som evnen til at føle andres smerte i sit eget hjerte. Både Jehova og Jesus viser empati, og vi ønsker at efterligne dem. (2 Mos. 3:7; Sl. 72:13) Men hvordan kan vi blive bedre til at føle med andre? Noget af det mest effektive er at bruge vores forestillingsevne. Hvis vores bror eller søster kæmper med noget vi ikke personligt har oplevet, kan vi alligevel spørge os selv: ‘Hvordan ville jeg have det hvis jeg var i den situation? Hvad ville jeg have brug for?’ Vores forestillingsevne kan hjælpe os til at besvare sådanne spørgsmål og dermed blive bedre til at vise empati. Når vi er gode til at vise empati, gavner det i virkeligheden alle sider af vores kristne liv, deriblandt vores forkyndelse og vores forhold til andre i menigheden.

(5) At forestille sig livet i den nye verden.

Guds nye verden er levende beskrevet adskillige steder i Bibelen. (Es. 35:5-7; 65:21-25; Åb. 21:3, 4) Vores publikationer er desuden fyldt med smukke billeder af forholdene i Paradiset. Disse billeder giver næring til vores fantasi og hjælper os til at forestille os hvor dejligt det bliver at leve i den nye verden. Jehova, vores store Skaber, har givet os forestillingsevnen og ved derfor bedre end nogen anden hvor stor kraft den besidder. At reflektere over det Jehova har lovet os, fylder os med tro på at han vil opfylde sine løfter, og hjælper os til at udholde prøvelser i denne verden.

Jehova har givet os forestillingsevnen fordi han elsker os højt. Denne evne sætter os i stand til at tjene ham på en måde der glæder hans hjerte. Vi ønsker uden tvivl alle at vise vores taknemmelighed for denne pragtfulde gave ved at bruge den klogt hver eneste dag!